Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh phục vụ việc nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng việt

Nghiên cứu các kỹ thuật xử ảnh phục vụ việc nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng việt

Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh phục vụ việc nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng việt
... PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH 2.1 Cải thiện ảnh sử dụng toán tử điểm Nâng cao chất lượng bước cần thiết xử ảnh nhằm hoàn thiện số đặc tính ảnh Nâng cao chất lượng ảnh gồm hai công ... quét ảnh Hình 1.1 dây mô tả bước xử ảnh Thu nhận ảnh Tiền xử ảnh Phân đoạn ảnh Biểu diễn mô tả Nhận dạng nội suy Cơ sở tri thức Hình 1.1 Các bước xử ảnh 1.1.1 Phần thu nhận ảnh Ảnh nhận ... THÔNG TIN NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH PHỤC VỤ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Quản Hệ thống Thông tin Mã số:...
 • 67
 • 413
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật xử ảnh phục vụ việc nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng việt

Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh phục vụ việc nâng cao chất lượng nhận dạng tiếng việt
... THÔNG TIN NGUYỄN XUÂN CƢỜNG NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH PHỤC VỤ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Quản Hệ thống Thông tin Mã số: ... Chƣơng giới thiệu khái niệm xử ảnh, giới thiệu qua thƣ viện xử ảnh OpenCV Chương 2: Một số phương pháp tiền xử nâng cao chất lượng ảnh Từ khái niệm xử ảnh đƣợc đƣa Chƣơng I, chƣơng ... Nhập môn xử ảnh – Lƣơng Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy Xử ảnh – PGS.TS Nguyễn Quang Hoan Xử ảnh – PGS.TS Đỗ Năng Toàn Xử ảnh – TS Đỗ Năng Toàn, TS Phạm Việt Bình Ứng dụng xử ảnh thực...
 • 13
 • 199
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp toán học tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng khôi phục ảnh y sinh

Nghiên cứu các phương pháp toán học tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng khôi phục ảnh y sinh
... dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu sách, báo, tài liệu tham khảo để x y dựng sở lí luận đề tài, cho đề xuất tiến trình d y học - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương ... thực tiễn chuyển động ném - Soạn thảo tiến trình d y học 15: “Bài toán chuyển động ném ngang” - Vật lí 10 theo kiểu d y học giải vấn đề, có sử dụng BT x y dựng Phương pháp nghiên cứu đề tài Để ... Chúng nhận th y việc d y học vật lí trường phổ thông chủ y u dừng lại nghiên cứu tài liệu lí thuyết lớp HS quan sát hay tiến hành thí nghiệm kiểm nghiệm kiến thức lí thuyết học Bằng việc giải BT...
 • 67
 • 90
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp toán học tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng khôi phục ảnh y sinh (KL07434)

Nghiên cứu các phương pháp toán học tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng khôi phục ảnh y sinh (KL07434)
... nghiên cứu - Nghiên cứu số kiến thức toán ứng dụng khôi phục ảnh y sinh - Nghiên cứu phƣơng pháp toán học nâng cao chất lƣợng khôi phục ảnh y sinh Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp nghiên ... pháp đƣợc cho tốt để tạo ảnh tán xạ Vì v y, sau thời gian học tập nghiên cứu, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phương pháp toán học tiên tiến việc nâng cao chất lượng khôi phục ảnh y sinh ... cận đƣợc việc nâng cao chất lƣợng khôi phục ảnh y sinh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Các phƣơng pháp toán học tiên tiến ứng dụng y sinh - Phạm vi nghiên cứu: Xử lí tín hiệu y sinh Nhiệm...
 • 66
 • 348
 • 1

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân luận văn ths công nghệ thông tin pdf

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử lý ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân  luận văn ths công nghệ thông tin pdf
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LƯU THỊ LIỄU NGHIÊN CỨU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI TRONG XỬ LÝ ẢNH ỨNG DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH NHỊ PHÂN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu ... đầu xử ảnh, kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh Chương Phép toán hình thái học ảnh: Chương trình bày phép co – giãn-đóng – mở ảnh ảnh nhị phân, ảnh đa cấp xám thuật toán ứng dụng dựa phép toán hình ... Còn nâng cao chất lượng ảnh mục tiêu làm cho ảnh sau xử chất lượng tốt chưa xử Như ảnh không bị nhiễu xử kỹ thuật khôi phục ảnh ảnh xử kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh Nhưng ảnh...
 • 63
 • 210
 • 0

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân

Nghiên cứu phép toán hình thái trong xử lý ảnh và ứng dụng nâng cao chất lượng ảnh nhị phân
... có xử hình thái học ảnh Các thao tác hình thái học ảnh cung cấp cho mô tả định lượng cấu trúc hình dạng hình học đối tượng ảnh ứng dụng rộng rãi việc nâng cao chất lượng ảnh, phân đoạn ảnh, ... pháp nâng cao chất lƣợng ảnh: Chương gồm có khái niệm ban đầu xử ảnh, kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh Chƣơng Phép toán hình thái học ảnh: Chương trình bày phép co – giãn-đóng – mở ảnh ảnh nhị ... ảnh ảnh nhị phân, ảnh đa cấp xám thuật toán ứng dụng dựa phép toán hình thái Chƣơng Ứng dụng nâng cao chất lƣợng ảnh văn bản: Chương trình bày kỹ thuật sử dụng việc nâng cao chất lượng ảnh scan...
 • 16
 • 209
 • 0

Tìm hiểu các kỹ thuật xử ảnh vân tay

Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý ảnh vân tay
... Ninh Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh vân tay CHƯƠNG 1: GIớI THIệU 1.1 Sự CầN THIếT CủA xử ảnh vân tay Xử ảnh vân tay đề cập đến trình phân tích tính chất khác biệt vân tay để nhận dạng vân tay ... Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh vân tay CHƯƠNG 1: GIớI THIệU 4 1.1 Sự CầN THIếT CủA xử ảnh vân tay 1.2 LịCH Sử CủA VÂN TAY 1.3 CáC Hệ THốNG XáC THựC 1.4 SO SáNH CáC ĐặC ... Quang Ninh Tìm hiểu kỹ thuật xử ảnh vân tay Kiểm tra số đo vân tay từ hai ngón tay khác với kết ngón tay (ta gọi so khớp sai) Kiểm tra số đo vân tay ngón tay với kết hai ngón tay khác (ta...
 • 60
 • 355
 • 0

nghiên cứu các thủ thuật dạy học của giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ nhất tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội

nghiên cứu các thủ thuật dạy học của giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ nhất tại trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội
... HANOI COLLEGE OF INDUSTRIAL ECONOMICS (Nghiên cứu thủ thuật dạy học giáo viên nhằm nâng cao kỹ đọc cho sinh viên năm thứ trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Nội) M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: ... three domains They include the psychomotor domain, the affective domain and the cognitive domain These stretch in teaching and learning reading as well The psychomotor domain is the domain of ... value judgment, or taste It means that readers can have tendency to make value choices and judgments about what they chose to read and to develop their own critical standards The third goal is developing...
 • 59
 • 273
 • 0

Một số kỹ thuật xử ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát

Một số kỹ thuật xử lý ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát
... tị nạn; Giám sát hiệp ước hòa bình; Bảo đảm an ninh vòng ngoài; Hỗ trợ huy kiểm soát chiến trường) Đó để lựa chọn đề tài: Một số kỹ thuật xử ảnh tăng cường tính cho camera giám sát Trần ... quan video camera giám sát, chương giới thiệu cách tổng quan video, khác video tương tự video số Chương 2: Một số kỹ thuật tăng cường tính cho camera giám sát Trong phân tích chi tiết kỹ thuật liên ... triển thuật toán thông minh 1.2.2 Giám sát trợ giúp Camere nhờ kỹ thuật xử ảnh Video số có nhiều thông tin trực quan ảnh số video số có chứa thông tin chuyển động ảnh số ảnh chụp cảnh tĩnh...
 • 98
 • 199
 • 0

Một số kỹ thuật xử ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát

Một số kỹ thuật xử lý ảnh tăng cường tính năng cho camera giám sát
... tị nạn; Giám sát hiệp ước hòa bình; Bảo đảm an ninh vòng ngoài; Hỗ trợ huy kiểm soát chiến trường) Đó để lựa chọn đề tài: Một số kỹ thuật xử ảnh tăng cường tính cho camera giám sát Mục ... quan video camera giám sát, chương giới thiệu cách tổng quan video, khác video tương tự video số Chương 2: Một số kỹ thuật tăng cường tính cho camera giám sát Trong phân tích chi tiết kỹ thuật liên ... việc phân tích xử thông tin đoạn video, giúp cho đưa thuật toán xử thời gian thực Từ điều kiện thuận lợi có số lượng đáng kể nghiên cứu thuật toán liên quan đến xử video số, thuận toán...
 • 6
 • 92
 • 0

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất và bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất và bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua
... Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật sản xuất bảo quản để nâng cao chất lượng nem chua hướng dẫn PGS-TS NGUYỄN ĐỨC LƯNG Đề tài thực với mục đích nâng cao chất lượng nem chua cảm quan; tạo sản phẩm nem ... nguyên nhân sản phẩm không đạt chất lượng, hạn chế mức độ kiểm soát trình sản xuất, ….Vì vậy, sản phẩm nem chua tạo khó đảm bảo chất lượng vệ sinh 38 ™ Tài liệu nghiên cứu: Mặc dù sản phẩm lên ... ngán Nổi tiếng nem chua không nhắc đến tên gắn liền với hàng chục năm như: nem chua Ninh Hòa (Nha Trang–Khánh Hòa), nem chua chợ Huyện (Bình Đònh), nem chua Thanh Hóa, nem chua Huế, nem chua làng...
 • 111
 • 287
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số biện pháp cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao ở Đài Loan trong thập niên 70-80 của thế kỷ XXI " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... học Mặc dù thập niên 70 80 kỉ XX, giáo dục bậc cao Đài Loan có phát triển nhanh chóng số lợng trờng đại học, học viện độc lập viện Một số biện pháp cải cách nghiên cứu (bao gồm Viện nghiên cứu ... hút chất xám Đài Loan nghiên cứu trung quốc số 5(69)-2006 Nhìn chung, biện pháp cải cách nâng cao chất lợng loại hình giáo dục bậc cao mà quyền Đài Loan áp dụng thập niên 70 80 kỉ XX giúp cho giáo ... vậy, để nâng cao trình độ học thuật trờng đại học, cao đẳng, học viện nh viện nghiên cứu buộc trờng không ngừng cải thiện chất lợng giáo dục Bắt đầu từ năm học 1975, Bộ Giáo dục Đài Loan định...
 • 7
 • 266
 • 3

DẠY CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT TRONG MÔN HỌC THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ Ở KHOA CÔNG TRÌNH

DẠY CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT TRONG MÔN HỌC THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ Ở KHOA CÔNG TRÌNH
... CĐ NGHỀ GTVT ĐƯỜNG THỦY II Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Tên báo cáo chuyên đề : DẠY CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT TRONG MÔN HỌC THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ... giao, góp phần rút ngắn khoảng cách dạy nghề kỹ nghề khoa công trình , nội dung giảng dạy môn học việc bám sát chung trình khung giáo viên nghiên cứu dạy mở rộng thêm kiến thức quy trình công nghệ ... chương trình môn tự chọn dạy cho học sinh phần mềm kỹ thuật bình sai lưới tọa độ độ cao thành lập đồ mặt cắt địa hình Cụ thể : môn “Tin học chuyên ngành- Mã số môn học MĐ 40” dạy phần mềm TOPO môn...
 • 20
 • 199
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP -o0o - LUẬN VĂN CAO HỌC NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ... phương pháp điều khiển chuyển động nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám xác ……………………….….….12 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược ………………………… ….….….12 1.3.2 Phương pháp điều ...  ∞ 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC ĐI NGHIÊN C ỨU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN BÁM CHÍNH XÁC 1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược Phương pháp động lực học...
 • 83
 • 575
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt
... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... Bộ điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đ-ợc điều khiển u biến điều ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù...
 • 95
 • 509
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật xử lý ảnh trong photoshopcác nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động mô giới của công ty chứng khoáncơ sở lý luận về chất lượng phục vụ và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại khách sạnkỹ thuật xử lý ảnhkỹ thuật xử lý ảnh sốkỹ thuật xử lý ảnh viễn thámkỹ thuật xử lý ảnh đen trắng trong buồng tốitiến hành nghiên cứu các quy trình xử lý mẫu sinh vật chỉ thịgiáo trình kỹ thuật xử lý ảnhkỹ thuật xử lý ảnh hdrkỹ thuật xử lý ảnh bằng photoshop touchkỹ thuật xử lý ảnh bằng photoshopkỹ thuật xử lý ảnh trong ckỹ thuật xử lý ảnh rawkỹ thuật xử lý ảnh chân dungĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại