Tâm lý học đại cương đinh thị sen

Tâm học đại cương đinh thị sen

Tâm lý học đại cương đinh thị sen
... trình Tư Tưởng tượng? 22 Làm để có trí nhớ tốt? Hãy chia sẻ kinh nghiệm ghi nhớ thân anh/chị trình học tập? 23 Để sử dụng lời nói bên cho có hiệu quả, cá nhân phải làm gì? 24 Tính đối cực tình cảm...
 • 2
 • 191
 • 0

TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG - NGÔ THỊ KIM DUNG ppsx

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - NGÔ THỊ KIM DUNG ppsx
... Tâm học đại cương Khoa Khoa học xã hội Nhân văn Đại học Tơn Đức Thắng Khoa KHXH&NV - ại học Tơn Đức Thắng Tâm học đại cương • Mục tiêu mơn học: -Giúp SV có kiến thức tổng qt tâm học ... KHXH&NV - ại học Tơn Đức Thắng Tâm học đại cương + Não tâm lí: - Quan điểm tâm l - vật lí song song - Quan điểm đồng tâm lí với sinh lí - Quan điểm vật Khoa KHXH&NV - ại học Tơn Đức Thắng Tâm học ... Thắng Tâm học đại cương b/ Tài liệu tham khảo: -Phạm Minh Hạc) chủ biên) Tâm học -nxb GD Hà Nội 1998 - Nguyễn Ngọc Bích -Tâm học nhân cách -Một số vấn đề luận-NXB GD Hà Nội 2000 - Robert...
 • 97
 • 2,245
 • 2

đề thi tâm học đại cương của các năm trước

đề thi tâm lý học đại cương của các năm trước
... động giáo dục lại có nhân cách khác nhau? ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 PHÚT KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU Câu 1: (2 điểm) Trình bày cách phân loại tượng tâm lý? Câu 2: (3 điểm) Tư gì? ... tiếp là: A Sự tiếp xúc tâm người - người B Quá trình trao đổi thông tin, cảm xúc người C Con người tri giác ảnh hưởng tác động qua lại lẫn D Cả A,B,C ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75 ... nội dung đời sống tâm cá thể D Cả a,b,c Câu 7: (0.5 điểm) a Luôn tạo cho cá nhân xã hội b Luôn thực có ý thức c Luôn có giá trị xã hội D Cả a,b,c ĐỀ THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 75...
 • 3
 • 5,166
 • 128

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tâm học đại cương

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tâm lý học đại cương
... d~ O Tfnh gian ti~p C Quan he m~t thi~ t voi nh~n thuc cam trnh D Quan M m~t thi~ t vai 63 COD dU'img nh~n thU'c hi~n th\l'c bit diu tir nhung di~u tai nghe mit thiy i mm d~n tich cam xuc C\I'C ... d€ Di€u th~ hi~n d~c di~m nao ciia tu" duy? A Quan h~ m~t thi6 t vai nh~n thuc cam trnh B Quan h~ m~t thi~ t voi cam xue C Quan h~ m~t thi~ t vai ngon ngu D La mQt qua trlnh tam Iy 64 Qua trinh ... Masslow, nhu du chia thimh mfiy b~c, lit nhii'ng b~c nflO? A v~t chAt va tinh th:1n B 3, cftp th~p, cftp trung va c§p cao C 5, sinh Iy, an toan, dugc thira D T6n t...
 • 14
 • 6,049
 • 156

Ôn thi cuối kỳ tâm học đại cương

Ôn thi cuối kỳ tâm lý học đại cương
... - Thuộc tính tâm nét đặc trưng tâm ï người hình thành từ trình tâm trạng thái tâm Thuộc tính tâm gồm tình cảm, xu hướng, tính cách tạo nên mặt đức tài Các tượng tâm chi phối ... phối ý thức Ý thức tượng tâm cao cấp ảnh hưởng nhiều đến tượng tâm II CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ THUỘC QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC Cảm giác 1.1.Khái niệm - Cảm giác trình tâm phản ánh cách riêng lẻ ... nhiều công cụ để tiếp tục nhận thức cải tạo giới tốt - Tư người quan hệ mật thi t với ngôn ngữ Có nhiều quan điểm quan hệ tư ngôn ngữ Theo quan điểm vật biện chứng tư ngôn ngữ quan hệ mật thi t...
 • 15
 • 3,953
 • 33

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
... LIỆU THAM KHẢO: Đề cương giảng Tâm học đại cương – Hội đồng môn Tâm – Giáo dục học – Hà Nội, 1975 Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Tâm học, tập – NXB Giáo dục, ... loại giao tiếp Giao tiếp ngôn ngữ hình thức giao tiếp đặc biệt người - Ngôn ngữ ngôn ngữ - Các loại ngôn ngữ - Cơ chế hoạt động ngôn ngữ - Những đặc điểm cá nhân ngôn ngữ Mối quan hệ giao tiếp ... Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm học (Giáo trình thuộc chương trình sư phạm cốt lõi dành cho trường ĐH CĐSP), Bộ GD&ĐT, Hà Nội, 1995 ...
 • 3
 • 786
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... đònh: loại thực nghiệm nhằm xác đònh tình trạng vấn đề tâm đối tượng thực nghiệm Thực nghiệm hình thành: nhằm hình thành phẩm chất tâm đối tượng thực nghiệm tác động nhà nghiên cứu - Thực ... câu hỏi trình bày văn thông qua việc trả lời đối tượng nghiên cứu để thu thập thông tin cần thi t Ưu nhược điểm: dễ nghiên cứu; thông tin thu thập loạt đối tượng, dễ xử toán thống kê Tuy nhiên ... động quản người thường thích hợp với công tác kế hoạch, tổ chức, nhân sự, công việc đòi hỏi tính cẩn thận tính nguyên tắc) - Khí chất nóng Là người tỏ có sức sống dồi dào, biểu tâm bộc lộ...
 • 11
 • 845
 • 1

Bài giảng Tâm học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,872
 • 0

Đề thi hết môn Tâm học đại cương

Đề thi hết môn Tâm lý học đại cương
... Tr-ờng Đh Kinh tế Hệ: Đề thi hết môn Kỹ thuật công nghiệp Tâm học đại c-ơng ĐH LT Hình thức: Thi viết Thời gian: 90 phút (Đề thi 02) Câu (2 điểm) Con khỉ đ-ợc huấn luyện, ... tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm đối t-ợng nhằm nâng cao lực tự chủ, nhiệt tình họ công việc + Năng lực quản lý: nh- biết quản thời gian, quản ng-ời, quản cảm xúc, biết phân công ... quản trị kinh doanh( điểm) + Nng lực chuyên môn: kiến thức, kỹ nghiệp vụ chuyên môn kinh nghiệm nghề nghiệp + Nng lc t chc, ch o thc hin việc quản lý: khả đặt mục đích, nhiệm vụ, nội dung công...
 • 7
 • 2,141
 • 2

ÔN TẬP THI TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG

ÔN TẬP THI TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... thức “xào bài” cần thi t học sinh) + Phải ôn xen kẻ, không nên ôn liên tục loại tài liệu, môn học + Cần tiến hành ôn tập thường xuyên, ôn rải rác, phân tác nhiều đợt, không nên ôn tập trung liên ... Phải ôn tập cách tích cực, cụ thể tích cực nhớ lại tư ôn tập; vận dụng nhiều giác quan vào việc ôn tập (mắt xem tài liệu, miệng đọc, tau viêt); tích cực vận dụng, luyện tập, thực hành ôn tập + Ôn ... thức việc học quan trọng + Mặt thái độ: Hoa thích việc học, học tự hoàn thành tập không để phải nhắc nhở + Mặt động: Hoa lên kế hoạch cho học tập thực theo kế hoạch để đạt kết tốt học tập  Qua...
 • 29
 • 175
 • 2

Câu hỏi ôn thi Tâm học đại cương

Câu hỏi ôn thi Tâm lý học đại cương
... thức “xào bài” cần thi t học sinh) + Phải ôn xen kẻ, không nên ôn liên tục loại tài liệu, môn học +Cần tiến hành ôn tập thường xuyên, ôn rải rác, phân tác nhiều đợt, không nên ôn tập trung liên ... dựng người xã hội chủ nghĩa - Những công trình nghiên cứu tâm học giáo dục học đại chứng minh hát triển tâm trẻ em diễn cách tốt đẹp điều kiện dạy học giáo dục Tuy nhiên,giáo dục vạch đường ... trọng việc hình thành tâm lý. Trên thực tế ,nếu người sinh không sống xã hội loài người,không có giao tiếp người với người không mang tâm người VD:Một nhà nhân chủng học người Pháp gặp cô bé...
 • 34
 • 188
 • 1

BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
... sinh viên học tập nhằm mục đích chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai, học để hành nghề trường, họ quan tâm tới lĩnh vực tri thức hoạt động chung - Kiểu X : Gồm sinh viên lao vào học môn học mà họ ... triển thân - Kiểu F : Những sinh viên thuộc kiểu thường quan tâm tới hoạt động xã hội trường đại học thân môn khoa học nghề nghiệp Dù học hành thấp xin thử ba hoa tí xem có trúng ý không Lời phát ... họ không quan tâm tới việc tham gia công việc xã hội, việc hợp thành sinh viên tổ chức sinh viên - Kiểu Y : Cố gắng đạt kết cao học tập, tích cực tham gia hoạt động chung, coi tập thể sinh viên...
 • 11
 • 10,360
 • 15

Tâm học đại cương

Tâm lý học đại cương
... giao tiếp, khoa học không quan tâm đến thân trình mà quan tâm đến chủ thể nữa, nhân cách Nhân cách tâm học phạm trù tảng nhân cách hình thành nhân cách vấn đề trung tâm tâm lí học “mắt lưới” ... nội dung khách thể vào thân tạo nên tâm lí, ý thức, nhân cách thân Đây trình chiếm lĩnh TG, trình nhập tâm Như hoạt động người vừa tạo sản phẩm phía TG, vừa tạo tâm lí, ý thức hay nói khác đi, TL ... hoạt động VD: đối tượng học tập tri thức, kĩ năng, kĩ xảo …chúng có khả thoả mãn nhu cầu nhận thức – học tập người nên trở thành động đích thực thúc đẩy người tích cực học tập + HĐ có chủ thể,...
 • 46
 • 4,186
 • 45

Giáo trình: Tâm học đại cương

Giáo trình: Tâm lý học đại cương
... Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC Chương Tâm học khoa học I Đối tượng, nhiệm vụ tâm học Tâm tâm học Tâm lý: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, ... 1903),Bert(1818- 1903) - Theo họ cần gắn tâm học với tâm học, thuyết tiến hoá xây dựng tâm học theo mô hình khoa học tự nhiên 3.7 Tâm học hoạt động - Do nhà tâm học Xô viết sáng lập L.X Vưgôtxki, ... động tâm mặt số lượng chất lượng - Phát quy luật hình thành phát triển tâm - Tìm chế tượng tâm - Áp dụng tâm cách có hiệu Vị trí, ý nghĩa tâm học Vị trí: - Tâm học triết học - Tâm...
 • 40
 • 3,868
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn tâm lý học đại cươngđề cương ôn thi môn tâm lý học đại cươngtài liệu ôn thi môn tâm lý học đại cươngcác đề thi môn tâm lý học đại cươngbộ đề thi môn tâm lý học đại cươngđề thi môn tâm lý học đại cươngtài liệu ôn thi tâm lý học đại cươngcâu hỏi ôn thi tâm lý học đại cươngcâu hỏi thi trắc nghiệm tâm lý học đại cươngđề cương ôn thi tâm lý học đại cươngđề thi tâm lý học đại cương khtnđề thi tâm lý học đại cương spktđề thi tâm lý học đại cương trắc nghiệmđề thi tâm lý học đại cương có đáp ánđề thi tâm lý học đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. Quả