Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ

Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Phát hiện kế thừa văn bản đa ngôn ngữ luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ DUNG PHÁT HIỆN KẾ THỪA VĂN BẢN ĐA NGÔN NGỮ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số : 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG ... phát kế thừa văn văn tiếng Việt toán khó Bởi lý này, luận văn giới thiệu khái quát phát kế thừa văn đơn ngônngữ đa ngôn ngữ, sau đó, đề xuất mô hình phát kế thừa văn đa ngôn ngữtrên cặp câu văn ... phát kế thừa văn đa ngôn ngữ 1.4 Tóm tắt chương Trong chương một, luận văn trình bày số nội dung liên quan đến kế thừa văn khái niệm phát kế thừa văn bản, khái niệm phát kế thừa văn đa ngôn ngữ...
 • 50
 • 130
 • 0

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên từ vựng và từ điển đồng nghĩa

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên từ vựng và từ điển đồng nghĩa
... lý Từ điển Ngưỡng kế thừa từ vựng Tính độ tương đồng từ vựng Tinh chỉnh ngưỡng kế thừa Ngưỡng kế thừa Nhãn kế thừa Khóa luận cải tiến giải pháp phát kế thừa văn tiếng Anh dựa độ tương đồng từ vựng ... niệm kế thừa văn Kế thừa văn bắt nguồn từ kế thừa logic học Kế thừa văn (TE) mối quan hệ biểu diễn văn bản, ý nghĩa rút từ biểu diễn suy luận từ biểu diễn khác văn Nói cách xác hơn, kế thừa văn ... câu văn bản- giả thuyết tách từ 2) Xây dựng mô hình tính toán độ tương đồng từ vựng kết hợp với từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Đầu vào: - Tập cặp câu văn bản- giả thuyết tách từ - Từ điển đồng nghĩa...
 • 51
 • 337
 • 0

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên học máy SVM

Phát hiện kế thừa văn bản tiếng Việt dựa trên học máy SVM
... đoạn văn bản, toán kế thừa có mục đích xác định xem nghĩa văn suy luận (kế thừa) từ văn lại hay không Phát kế thừa văn toán tiếng Việt Tuy có phương pháp phát kế thừa văn mang lại kết khả quan tiếng ... niệm kế thừa văn bản, phát biểu toán phát kế thừa văn bản, ứng dụng thực tiễn trình phát triển toán phát kế thừa văn hội nghị RTE Chương 2: Trình bày hướng tiếp cận giải toán phát kế thừa văn ... tiếng Anh tiếng Việt Cuối cùng, khóa luận trình bày mô hình học máy SVM Dựa theo hướng tiếp cận học máy cho phát kế thừa văn bản, chương khóa luận giới thiệu mô hình phát kế thừa văn tiếng Việt sử...
 • 52
 • 216
 • 0

BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN

BIẾN ĐỔI HOUGH VÀ ỨNG DỤNG PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN
... phòng Học viện Kỹ thuật Quân Nguyễn thị hồng hà Biến đổi hough ứng dụng phát góc nghiêng văn Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 luận văn thạc sĩ kỹ thuật Hà Nội - Năm 2011 công trình ... sinh: Hải Dơng Mã số: 60 48 01 I- TÊN Đề TàI: biến đổi hough ứng dụng phát nghiêng văn II- NHIệM Vụ NộI DUNG: S dng thut toỏn bin i Hough bi toỏn phỏt hin gúc nghiờng bn Chng trỡnh c vit bng ... theta, rho] = Hough (BW) [H, theta, rho] = Hough (BW, ParameterName , ParameterValue) Hm Houghpeaks s dng xỏc nh cỏc nh ca bin i Hough, cỏc nh nm ma trn H ca bin i Hough c to bi hm Hough, numpeaks...
 • 58
 • 471
 • 2

tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụng

tìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụng
... toán phát góc nghiêng đƣợc ứng dụng cho ảnh văn xác định đƣợc góc nghiêng (có thể 0) đƣợc số hóa Một giải pháp đơn giản để phát góc nghiêng xác định vị trí hai góc văn gốc tính toán góc nghiêng ... Thị Vân Anh Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Tìm hiểu số kỹ thuật phát góc nghiêng văn ứng dụng tự tìm hiểu đƣợc ... dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu vài kỹ thuật phát góc nghiêng văn mặt lý thuyết, từ lựa chọn phƣơng pháp cài đặt ứng dụng vào thực tế Áp dụng ảnh văn đen trắng Ý nghĩa khoa học thực...
 • 72
 • 184
 • 0

Tìm hiểu các thuật toán phát hiện góc nghiêng văn bản

Tìm hiểu các thuật toán phát hiện góc nghiêng văn bản
... Chương CÁC THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN GÓC NGHIÊNG VĂN BẢN Có nhiều phương pháp khác để phát góc nghiêng hình ảnh văn quét Trong chương nghiêng cứu thuật toán phát góc nghiêng văn tiêu biêu là: Phát góc nghiêng ... TempImage Thuật toán phát góc nghiêng làm việc với ảnh trung gian để tìm góc nghiêng cho văn sau dùng thuật toán quay ảnh để quay ảnh ban đầu với góc nghiêng vừa tìm 43 Tìm hiểu thuật toán phát góc nghiêng ... xác kỹ thuật cải thiện Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng em chọn đề tài nghiên cứu: tìm hiểu thuật toán phát góc nghiêng văn bản Các thuật toán phát độ nghiêng thực Bước quét dòng phát độ nghiêng...
 • 48
 • 308
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢNNGÔN NGỮ SOẠN THẢO VĂN BẢN

PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ NGÔN NGỮ SOẠN THẢO VĂN BẢN
... ký văn lại soạn : T/L Hiệu trưởng… 3.4 Ngôn ngữ soạn thảo văn 3.4.1 Ngôn ngữ văn phong Để soạn văn bản, trước hết người viết văn phải nắm kỹ sử dụng ngôn ngữ nói chung, hiểu rõ đặc điểm loại văn ... cứu thi hành pháp luật 3.3 Một số thủ tục soạn thảo văn 3.3.1.Thủ tục sửa đổi, bãi bỏ văn Khi soạn thảo van bản, người soạn thảo cần nắm số quy định sau: • Hủy văn Hủy văn trái pháp luật, sai ... định văn nào, phần trái với văn Phương pháp tốt nên cụ thể: điều nào, văn nào(tên văn bản, số văn bản, thời gian ban hành văn bản) vậy, cần trình bày: Văn thay văn cũ có tên … số… ngày… tháng...
 • 19
 • 315
 • 2

Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác trong Microsoft Word 2007 potx

Dịch văn bản sang ngôn ngữ khác trong Microsoft Word 2007 potx
... Một bảng ngôn ngữ bên phải, chọn ngôn ngữ đích mà bạn muốn dịch tới Đây nơi bạn chọn lựa ngôn ngữ đích ngôn ngữ nguồn cần dịch Phần văn chọn bôi đen dịch phần bảng Bạn nhận dịch sau bạn chọn ngôn ... sau bạn chọn ngôn ngữ đích lựa chọn “To” Nếu ngôn ngữ bạn cần dịch danh sách ngôn ngữ đưa ra, kích vào Translation options chọn ngôn ngữ mà bạn cần Tính hữu ích Microsoft Word 2007 thuận tiện ... nhiên, thay vị trí người dịch chuyên nghiệp người dịch có khả dịch mềm mại hơn, ý nghĩa với am hiểu văn hóa, nghệ thuật họ Vì vậy, bạn dịch tài liệu với chương trình dịch máy thiếu sâu sắc ý...
 • 5
 • 203
 • 1

Bài giảng điện tử môn tin học: Siêu văn bảnNgôn ngữ HTML doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Siêu văn bản và Ngôn ngữ HTML doc
... dụng trình diễn chúng làm thành ngôn ngữ đánh dấu gọi ngôn ngữ đánh dấu siêu văn Hypertext Markup Language - HTML Giới thiệu siêu văn (tt) • Cấu trúc chung siêu văn Tiêu đề ... 1 Giới thiệu siêu văn Siêu văn (HyperText) luồng liệu có định dạng ASCII text bao gồm “dấu hiệu” (thẻ) thông tin cần biểu diễn • Các tệp siêu văn thường có đuôi quy ước htm hay html • Tập hợp ... trang Các khai báo khác Nội dung cần thể < /HTML> Ngôn ngữ HTML • Một số quy ước ngôn ngữ – Thẻ soạn thảo chữ thường hay chữ hoa Có hai loại thẻ thẻ đơn thẻ đóng...
 • 31
 • 336
 • 0

Khái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng hồ chí minh về lĩnh vực chính trị kế thừa, vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện nay của nước ta

Khái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng hồ chí minh về lĩnh vực chính trị kế thừa, vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện nay của nước ta
... 1: NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Nội dung tưởng Hồ Chí ... CHƯƠNG 1: NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ OBO OKS CO M I tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Khái ... tạo tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc nước ta II tưởng Hồ Chí Minh CNXH đường q độ lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội * Quan niệm Hồ Chí Minh chất CNXH Lĩnh...
 • 41
 • 200
 • 0

Nội dung hợp đồng ngoại thương , những vấn đề phát sinh trong thực hiện soạn thảo văn bản hợp đồng

Nội dung hợp đồng ngoại thương , những vấn đề phát sinh trong thực hiện soạn thảo văn bản hợp đồng
... -Hợp đồng giao hàng chậm -Hợp đồng mẫu II- Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thơng Để thực ký kết đợc hợp đồng ngoại thơng đỏi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ phơng thức soạn thảo nội dung hợp đồng ... dung hợp đồng ngoại thơng Việc nắm vững cách thức soạn thảo nội dung hợp đồng ngoại thơng tảng vững cho thành công sau doanh nghiệp Nội dung hợp đồng mua bán ngoại thơng có nội dung sau: 1-Phần ... dung hợp đồng ngoại thơng điều dễ hiểu.Khi bắt tay vào thực soạn thảo nội dung DNVN gặp phải nhiều vớng mắc nh thiếu chặt chẽ điều kiện ,không nắm rõ điều luật trình soạn thảo nội dung hợp đồng. Thị...
 • 15
 • 889
 • 0

Nhận biết ngôn ngữ và bộ mã sử dụng trong các văn bản đa ngữ. pptx

Nhận biết ngôn ngữ và bộ mã sử dụng trong các văn bản đa ngữ. pptx
... do, viec nhan biet ngon ngir va bo ma sli dung ID9i kieu trang van ban da dong mot vai tro quan trong hau het cac thao tac xli li thong tin, nhir dira VaG - dua thong tin, trao doi thong tin giira ... nhat hay van ban hon tap (heterogeneous) sli dung dong thai nhieu ngon ngir va nhieu bo ma khac Trong Muc cua bai bao nay, chung toi gioi thieu hai phuang phap tieu bieu ling dung cho cac trang ... dai xac dinh (n-gram method) va thong ke cac tir ngir phap d~c trtrng (grammatical words method) Trong Muc 3, chung toi de xu at giai phap moi cho phep nhan biet tV'dc)ng cac trang van ban da ngir...
 • 8
 • 258
 • 0

Phát hiện kẻ “câu trộm” Wi-Fi của bạn với các ứng dụng miễn phí potx

Phát hiện kẻ “câu trộm” Wi-Fi của bạn với các ứng dụng miễn phí potx
... mạng Wi-Fi bạn giống ứng dụng di động Với Windows bạn sử dụng phần mềm Wireless Network Watche, với Mac bạn sử dụng AirRadar Với ứng dụng trên, bạn làm chủ mạng Wi-Fi mình, kịp thời đổi mật có “câu ... đó, bạn dễ dàng nhận biết điện thoại hay laptop lạ sử dụng mạng Wi-Fi Bên cạnh ứng dụng cung cấp đầy đủ địa IP, thời gian dung lượng sử dụng thiết bị IP Network Scanner iOS Đây ứng dụng miễn phí, ... Wi-Fi bạn, khiến cho tốc độ internet bị chậm đáng kể, tồi tệ hóa đơn cuối tháng tăng vọt bạn không sử dụng thuê bao trả trước Tuy nhiên bạn phát điều cách dễ dàng ngăn chặn kịp thời với số ứng dụng...
 • 5
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thống kê số văn bản đã trích dẫnvấn đề đa ngôn ngữthiết kế để hổ trợ đa ngôn ngữsiêu văn bản và ngôn ngữ htmlngôn ngữ hiển thị siêu văn bảnlap ban thong ke cac van xuoi da hocvề vấn đề phát hiện tscđhh thừa trong doanh nghiệpnhững văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến ngôn ngữ án vănngày 27 11 2007 công ty tnhh màu xanh khi kiểm tra sổ sách đã phát hiện trong tháng 4 2007 đã kê khai sai như sauphương pháp dh phát hiện giải quyết vấn đềcách phát hiện sớm bệnh ung thư dạ dàyphát hiện sở trường của bản thânphát hiện khả năng của bản thântoàn văn bản tuyên ngôn độc lập 1945văn bản tuyên ngôn độc lập 19451_ToánHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12Hình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12GDCD THPT nguyễn thị hằng THPT hoằng hoá IVHồ sơ chuẩn của phòng cháy chữa cháy tại trường học( bản đầy đủ)BC ky yeu hnkh qte 2011 2015Hợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2011-2015.Hợp đồng dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ 2016-nay.Đề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUNêu, phân tích những ví dụ cụ thể gắn với vấn đề phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật.thực tập mô phôi có chú thíchLuận văn Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xãbáo cáo thu hoạch kiến tập sư phạmKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHTiểu luận môn quản lý nhà nước hệ chuyên viên. Đề tài: “Xử lý việc giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng Nhà máy gạch không nung tại khu Công nghiệp ĐH, xã QLa, huyện QL” để làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuNGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAYKinh Điển Về Khởi NghiệpẤn Độ GSCMN1IND2S4Bài giảng Phôi thai học đại cương