Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở việt nam

Phân cụm dữ liệu địa áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế hội của các địa phương việt nam luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 01 pdf

Phân cụm dữ liệu địa lý và áp dụng trong phân tích một số chỉ số kinh tế xã hội của các địa phương ở việt nam  luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 01 pdf
... thuật toán phân cụm 10 CHƯƠNG 1: DỮ LIỆU ĐỊA LÝ VÀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 1.1 GIS liệu địa 1.1.1 GIS Từ lâu đồ công cụ thông tin quen thuộc loài người Trong trình phát triển kinh tế kĩ thuật, ... sử dụng liệu số tiêu kinh tế - hội địa phương Việt Nam lấy từ nguồn website Tổng cục thống kê Việt Nam Các chuyên đề chia theo nhóm, phản ánh nội dung kinh tế - hội cụ thể Những địa phương ... nhật địa mô hình SIM vào vòng lặp thuật toán Đầu vào: - Số cụm c tham số m,  cho hàm mục tiêu J ; - Tập liệu đầu vào X , số mờ m - Số điểm liệu N , số cụm C , số chiều r - Các tham số địa lý...
 • 64
 • 119
 • 0

Tài liệu Đề tài " Phân tích một số giải pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Việt Nam trong những năm gần đây" docx

Tài liệu Đề tài
... ËJ³¬%¶b¥Š]E­úŠÕr?hŽ~¬Ä°“ +"CÊò6M•‰a©à[AcV0`Ÿ¼âªßwf 6èC Page 12 Sheet1 Page 13 Sheet1 Page 14 Sheet1 Page 15 Sheet1 Page 16 Sheet1 Page 17 Sheet1 Page 18 Sheet1 ÿÀ " ÄÿÄ?!1AQ"aq2‘#BR¡±Áb3r‚Đð4á$S’CÂđÿÄÿÄ%!1"AQ2a‘RqÿÚ?è¸|PõemXƯÀ×¾‡KVŒ­˜4¥‰B?Zð(]zž‚¶È†ÚV–6¾ ... Z)wºfȰǨËá:Ù®› ZÄ׸¬JY$ƒ)‰4‘%™ÛÈđ ŒÁ‹…¹µÈíL’L' " ÝsÀ@ 6" cíZểøH!|HÁ`ÇÂv[²ÚÍc{mÅ©1X%âỴó2J!ˆ u„Ç " ‚¬0ZÙŸRà·JËÇäŽ v¥~$Žb~cáhÐÍå–cq|Ë6ÕG˜} _H8n.å7±ÈÙ㸊µ$ÅÝ­¡3„r¬3³\»Ip6åÙÿµÂóªGGä•-‘KgRÈ–RìỈâăa½­z-‰ädÊUd’ÇP$¼ ... x±:x‘Ùr­â.šØÚà_Míjrà|ÚØ—eUp3;n-ý£ókí@šeU Z)wºfȰǨËá:Ù®› L’L' " ÝsÀ@ 6" cíZểøH!|HÁ`ÇÂv[²ÚÍc{mÅ©1X%âỴó2J!ˆ u„Ç " ‚¬0ZÙŸRà·JËÇäŽQãHÉvde%Ð…@YB•ÕvmM‡—š7wŽEo...
 • 22
 • 511
 • 0

Tài liệu Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước docx

Tài liệu Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước docx
... II -Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế-xã hội nhóm nước GDP có chênh lệch lớn nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển Các nhóm nước có khác biệt số xã hội Tuổi thọ bình quân năm 2005 nước ... II-Một số vấn đề kinh tế 4 Đa số nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không 4.1 Tình hình trị không ổn định tác động mạnh tới phát triển kinh tế nhà đầu tư Nguồn đầu tư từ nước vào khu vực ... số nước phát triển khác Giành độc lập sớm nước Mỹ La tinh trì cấu xã hội phong kiến thời gian dài, lực bảo thủ Thiên Chúa giáo tiếp tục cản trở phát triển hội Chưa xây dựng đường lối phát triển...
 • 72
 • 654
 • 0

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế hội của các nhóm nước

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước
... II -Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế- hội nhóm nước GDP có chênh lệch lớn nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển Các nhóm nước có khác biệt số hội Tuổi thọ bình quân năm 2005 nước ... II-Một số vấn đề kinh tế 4 Đa số nước Mỹ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không 4.1 Tình hình trị không ổn định tác động mạnh tới phát triển kinh tế nhà đầu tư Nguồn đầu tư từ nước vào khu vực ... kinh tế hàng đầu giới Tuy nhiên, có chênh lệch đáng kể trình độ phát triển kinh tế nước thành viên 2-Tổ chức thương mại hàng đầu giới Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập Các nước...
 • 72
 • 2,537
 • 0

Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - hội của các nhóm nước....

Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước....
... Củng cố : - Trình bày đặc điểm tương phản trình độ phát triển kinh tế hội nhóm nước phát triển phát triển? - Nêu đặc trưng tác động cách mạng khoa học cơng nghệ đại đến kinh tế hội giới ... nước phát triển phát triển ? - Dựa vào hình 1, cho biết người dân khu vực giàu nhất, nghèo ?  Như ta biết nhóm nước phát triển phát triển có cách biệt lớn trình độ phát triển kinh tế - hội ... triển : Nền kinh tế phát triển chậm, nợ nước ngồi nhiều, GDP bình qn đầu người thấp II Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế hội nhóm nước : ( Thơng tin phản hồi phiếu học tập ) - Tỉ trọng...
 • 4
 • 9,226
 • 8

Vấn đề môi trường trách nhiệm hội của các doanh nghiệp việt nam

Vấn đề môi trường và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở việt nam
... với Việt Nam Song, năm gần đây, trước thảm họa môi trường hậu tiêu cực hội doanh nghiệp gây ra, vấn đề trách nhiệm hội đặt cách cấp bách Việt Nam, việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp ... trình thực Trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam 10, 15năm tới phù hợp với phát triển kinh tế trình hội nhập3 Việt Nam, vấn đề Đạo đức kinh doanh hay trách nhiệm hội vấn đề Các vấn đề đạo ... dung trách nhiệm hội doanh nghiệp  Thực trang thực trách nhiệm hội doanh nghiệp  Một sô giải pháp kiến nghị thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Phần 1: sở lý luận khía cạnh trách nhiệm xã...
 • 28
 • 359
 • 1

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước ppt

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước ppt
... Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế-xã hội nhóm nước Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại Trên giới, nhóm nước phát triển nhóm nước phát triển tương phản rõ rệt trình độ kinh tế-xã ... xã hội, trình độ phát triển kinh tế xếp vào hai nhóm : phát triển phát triển Các nước phát triển có tổng sản phẩm nước bình quân đầu người (GDP/người) lớn, đầu tư ngước (FDI) nhiều, số phát triển ... nước công nghiệp (NICs) Hàn Quốc, Xing-ga-po, Hồng Công, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na,… II -Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế-xã hội nhóm nước GDP có chênh lệch lớn nhóm nước phát triển...
 • 32
 • 940
 • 0

Bài 1 sự TƯƠNG PHẢN về TRÌNH độ PHÁT TRIỂN KINH tế hội của các NHÓM nước . CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ HIỆN đại

Bài 1 sự TƯƠNG PHẢN về TRÌNH độ PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội của các NHÓM nước . CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌCCÔNG NGHỆ HIỆN đại
.. . NỀN KINH TẾXÃ HỘI THẾ GiỚI Bài SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỘI DUNG CHÍNH I- II- III- SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC .. . NƯỚC SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI I- SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC Em cho biết, dựa vào trình độ phát triển kinh tế- .. . quân nhóm nước phát triển phát triển II- SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC Hãy nhận xét chênh lệch GDP bình quân đầu người nước phát triển nước phát triển? Các...
 • 22
 • 584
 • 0

Phân tích một số giải pháp tài trợ thâm hụt ngân sách Việt Nam trong những năm gần đây

Phân tích một số giải pháp tài trợ thâm hụt ngân sách ở Việt Nam trong những năm gần đây
... hợp hài hoà sách tài khoá sách tiền tệ III PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TÀI TRỢ THÂM HỤT NGÂN SÁCH Thực trạng bội chi ngân sách nhà nuớc năm gần Những năm gần đây, tình trạng bội chi ngân sách nhà nước ... Đó thâm hụt ngân sách bị động tình trạng chu kỳ king doanh Thâm hụt chu kỳ hiệu số thâm hụt thực tế thâm hụt cấu Trong ba loại thâm hụt trên, thâm hụt cấu phản ánh kết hoạt động chủ quan sách tài ... tác động sách tài khóa đến thâm hụt ngân sách, người ta thường sử dụng ngân sách điều kiện kinh tế hoạt động mức sản lượng tiềm Phân biệt khái niệm thâm hụt ngân sách : (1) Thâm hụt ngân sách thực...
 • 14
 • 554
 • 0

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ hiện đại
... thành nhóm nước Thế giới có 200 nước Nhóm nước phát triển Nhóm nước phát triển NICs - GDP/người cao - GDP/người thấp - FDI lớn - Nợ nước lớn - HDI cao - HDI thấp II Sự tương phản trình độ phát triển ... BÀI SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC CUỘC CM KHCN HĐ I Sự phân chia thành nhóm nước Hình – sgk Nhận xét phân bố nước vùng lãnh thổ theo GDP/người I Sự phân ... KT-XH nhóm nước II Sự tương phản trình độ phát triển KT-XH nhóm nước Thảo luận nhóm Yêu cầu: Hoàn thành phiếu học tập Nhóm 1: Dựa vào bảng 1.1, nhận xét chênh lệch GDP/người nước phát triển phát...
 • 21
 • 338
 • 3

Trách nhiệm hội của các doanh nghiệp việt nam. thực trạng một số giải pháp

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở việt nam. thực trạng và một số giải pháp
... thức doanh nghiệp trách nhiệm hội giúp đỡ doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp trách nhiệm hội Đối với doanh nghiệp, khái niệm trách nhiệm hội phải xây dựng từ tảng 22 sứ mệnh doanh nghiệp ... XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ VÍ DỤ VỀ CÔNG TY VEDAN I Trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam 10 Vấn đề trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam Không phải đến bây giờ, Việt Nam, ... II Một số giải pháp nâng cao việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam Sau xem xét nguyên nhân dẫn đến việc thực trách nhiệm hội doanh nghiệp Việt Nam hạn chế, nhóm Smile xin đưa số...
 • 24
 • 424
 • 5

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... đồng phân cụm liệu không gian 53 CHƢƠNG ỨNG DỤNG PHÂN CỤM KHÔNG GIAN TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƢU LẮP ĐẶT MÁY ATM 62 4.1 Phân tích toán 62 4.1.1 Nguồn liệu đầu vào ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - - NGUYỄN SƠN PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƯU ĐẶT MÁY ATM Ngành: Chuyên ngành: Mã số: Công nghệ thông tin...
 • 86
 • 1,304
 • 9

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM

Phương pháp phân cụm dữ liệu không gian và ứng dụng trong việc xác định vị trí tối ưu đặt máy ATM
... phá liệu không gian - Chương 3: Một số phương pháp phân cụm liệu không gian - Chương 4: Xây dựng chương trình thử nghiệm ứng dụng phân cụm liệu không gian hỗ trợ tìm vị trí tối ưu đặt máy ATM ... thực tế đó, luận văn giới thiệu số phương pháp phân cụm liệu khai phá sở liệu không gian sử dụng Trên sở cài đặt thử nghiệm ứng dụng sử dụng kỹ thuật phân cụm liệu địa lý, khai thác thông tin địa ... ưu để đặt máy ATM ? Một toán liên quan đến liệu không gian, cụ thể liệu địa lý có ý nghĩa thực tế cao toán xác định vị trí tối ưu cho việc đặt máy ATM ngân hàng Hiện nay, với chủ trương xây dựng...
 • 5
 • 199
 • 1

phân tích, quản danh mục đầu tư áp dụng trong đầu tư một số chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam

phân tích, quản lý danh mục đầu tư và áp dụng trong đầu tư một số chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam
... nhiên, nghiệp vụ quản danh mục đầu mẻ thị trường chứng khoán Việt Nam lựa chọn đề tài Phân tích, quản danh mục đầu áp dụng đầu số chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam để trình ... chứng khoán Chương 2: thuyết danh mục đầu nghiệp vụ quản danh mục đầu Chương 3: Ứng dụng thuyết quản danh mục đầu đầu số chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Trong ... hợp Quản danh mục đầu 22 Trần Ngọc Sơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương 2: thuyết danh mục đầu nghiệp vụ quản danh mục đầu I KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC...
 • 94
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nướcbài 1 sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước cuộc cách mạng khoa họccông nghệ hiện đạiphân tích hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của vùngphân tích yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùngvài nét về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội của các nước asean và vai trò của nó đối với nền kinh tế thế giớiphân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của dự án đầu tưnhiên liệu sinh học có thể đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của các cộng đồng địa phương và các ngành kinh tế đang phát triển2 ý nghĩa của vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở việt namphân tích thực trạng phát triển kinh tế xã hôi để quy hoạch tổng thế kinh tế xã hôi ơ địa phươngphân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội dự án đầu tưcơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế xã hội vùng tam giác phát triển việt nam lào campuchiakhái quát về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên dân số kinh tế xã hội của huyện kim động tỉnh hƣng yên địa bàn tuyển sinh của nhà trƣờngphân tích học thuyết hình thái kinh tế xã hộiphân tích chiến lược phát triển kinh tế xã hộiphân tích cấu trúc hình thái kinh tế xã hộiMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnThông báo CV đi số 1798Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lý25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc