Kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh cho bài toán phân tích hình dạng bộ nhớ heap

Kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh cho bài toán phân tích hình dạng bộ nhớ heap

Kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh cho bài toán phân tích hình dạng bộ nhớ heap
... để tìm đƣợc kết hình dạng cuối heap 29 3.2.1 Kỹ thuật phân tích Trong phân tích hình dạng nhớ heap, đồ thị hình dạng shape graph dùng để mô tả hình dạng nhớ heap Đồ thị hình dạng đồ thị có hƣớng ... Các kỹ thuật phân tích chƣơng trình tĩnh Những kỹ thuật phân tích chƣơng trình tĩnh thu hút nhiều nghiên cứu giới, có nhiều kỹ thuật nhƣng tựu chung phân theo nhóm nhƣ sau: Thứ nhất, kỹ thuật phân ... tích hình dạng kỹ thuật giải toán 23 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG HEAP 3.1 Phân tích trỏ Trong khoa học máy tính, phân tích trỏ (pointer analysis), hay gọi points – to analysis, kỹ thuật phân tích...
 • 61
 • 257
 • 0

Kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh cho bài toán phân tích hình dạng bộ nhớ heap

Kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh cho bài toán phân tích hình dạng bộ nhớ heap
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN QUANG ĐẠI KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHƢƠNG TRÌNH TĨNH CHO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH HÌNH DẠNG BỘ NHỚ HEAP Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Mã số: 60480103 LUẬN ... kỹ thuật Tiếp luận văn trình bày vài kỹ thuật phân tích chƣơng trình tĩnh phổ biến nay, toán kỹ thuật mà luận văn thực tìm hiểu Chƣơng trình bày tảng ngữ nghĩa chƣơng trình Chƣơng trình bày kỹ ... hiểu kỹ thuật phân tích chƣơng trình tĩnh, cập nhật xu hƣớng nghiên cứu nƣớc lĩnh vực phân tích chƣơng trình tĩnh, cải tiến kỹ thuật Cụ thể, luận văn tập trung vào hƣớng tiếp cận tìm hiểu kỹ thuật...
 • 11
 • 299
 • 0

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và mô phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.

đồ án kỹ thuật cơ khí Chương trình tính toán động học ngược và mô phỏng Robot song song sáu bậc tự do bằng phần mềm ứng dụng OpenGL có sự hỗ trợ của CAD 3D.
... 1.4 Lch s phỏt trin Robot song song: Nm 1962 cỏc nh khoa hc ó bt tay vo nghiờn cu mt loi Robot khỏc hn vi cu trỳc cỏc Robot truyn thng ú l Robot chui ng kớn c gi l Robot song song Cỏc cụng trỡnh ... cỏc Robot cng ó l nhng c cu iu khin linh hot Ngi ta chia Robot hai nhúm chớnh: Robot chui h v Robot song song Robot chui h: L Robot cú cu trỳc ng hc h, mt khõu ch ni ti a vi mt khõu khỏc Cỏc Robot ... ca Robot song song cao hn Robot chui h Mt s hỡnh vớ d ca Robot song song: Hình 1.3 Hexapod Nguyn Quang Cnh Hình 1.4 Mobile Robot ỏn tt nghip C tin k thut Section I.1 Section I.2 Hình 1.5 Robot...
 • 102
 • 207
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng thiết kế thí nghiệm bằng máy tính cho bài toán tìm cực trị của quá trình và hệ thống cơ khí

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng thiết kế thí nghiệm bằng máy tính cho bài toán tìm cực trị của quá trình và hệ thống cơ khí
... thiết kế thí nghiệm máy tính cho toán tìm cực trị khí - Triển khai cho số toán cụ thể ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Đã hệ thống hóa hướng dẫn tỉ mỉ bước trình ứng dụng máy tính để thiết kế thí nghiệm ... TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Tên đề tài: Ứng dụng thiết kế thí nghiệm máy tính cho toán tìm cực trị trình hệ thống khí Hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Dự Học viên ... cho toán tìm cực trị Các mục tiêu cụ thể: - Tóm tắt lý thuyết tìm cực trị thực nghiệm; Hệ thống hoá tiến trình thiết kế thí nghiệm máy tính; - Phân tích kết thí nghiệm; Mô tả cách sử dụng phần...
 • 14
 • 388
 • 1

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 4 các kỹ THUẬT THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 4 các kỹ THUẬT THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH
... CHƯƠNG III CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I II III IV V Mở đầu Làm việc với biến Viết mã chương trình hiệu Thiết kế chương trình Xây dựng hàm/thủ tục IV CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ CHƯƠNG ... CHƯƠNG TRÌNH Nguyên tắc chung Thiết kế giải thuật Thiết kế liệu Mở đầu • Phẩm chất chương trình tốt – Cấu trúc tốt – Logic chương trình + biểu thức diễn đạt theo cách thông thường – Tên dùng chương ... Bottom-up design  – Thiết kế chi tiết phần Thiết kế chi tiết phần khác – Lặp lại hết • Bottom-up design in programming – Viết phần CT cách chi tiết hết – Viết phần CT cách chi tiết hết – Lặp...
 • 135
 • 92
 • 0

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 5 các kỹ THUẬT xây DỰNG hàm THỦ tục

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 5 các kỹ THUẬT xây DỰNG hàm THỦ tục
... CHƯƠNG III CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I II III IV V Mở đầu Làm việc với biến Viết mã chương trình hiệu Thiết kế chương trình Xây dựng hàm/ thủ tục V CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀM/THỦ ... cấp chương trình: – Tái sử dụng phần chương trình – Hiệu phần chương trình Các vòng lặp: – Số lượng thao tác – Dữ liệu liên quan • Giao diện: – Cách truy nhập vào hàm/ thủ tục – Số lượng hàm/ thủ ... nghĩa hàm – Đọc phần khai báo hàm thích tương ứng để biết cách sử dụng hàm Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chương trình • Giải thuật thiết kế: – Đặc tính giải thuật – Lợi ích cách thiết kế •...
 • 49
 • 64
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 7 kỹ thuật thiết kế chương trình

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 7 kỹ thuật thiết kế chương trình
... Nhuongld Software Engineering, 20 07 7.2 Ph ng pháp thi t k ch Không có tr ng thái m (fuzzy), úng ng trình m b o thi t k c u trúc n Ngôn ng l p trình phù h p Tri n khai úng trình nh ph n c t ch c n ng ... ch ng trình (Program step) t k th t c (Operation step) tk c t ch ng trình (Text step) Nhuongld Software Engineering, 20 07 7.2.4 V Ph (Warnier’s method) ng pháp Wa Wa ny Khái ni m chung Trình ... trúc c a l p trình c u trúc hóa Ph ng pháp lo i b$ GOTO Có th lo i b$ GOTO m i tr ng h p? Th “k n ng l p trình c u trúc” Nhuongld Software Engineering, 20 07 L u ý thi t k ch ng trình Ph thu c...
 • 12
 • 71
 • 0

Hoàn thiện cơ chế khoán chi ngân sách nhà nước tại Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế khoán chi ngân sách nhà nước tại Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình Việt Nam
... trình Đài Truyền hình Việt Nam 2.2 Quá trình thực thí điểm chế khoán chi Ngân sách Nhà nớc Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình 2.2.1 Các tiêu khoán chi Ngân sách Nhà nớc Trung tâm Trong hai ... Ngân sách Nhà nớc - Kế toán, toán chi Ngân sách Nhà nớc: Đài Truyền hình Việt Nam quản lý trực tiếp kinh phí Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình đơn ... trạng chế khoán chi Ngân sách Nhà nớc Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình sâu phân tích mục 2.2 2.1.3.3 Thực trạng quản lý tài sản công Tài sản công Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình...
 • 68
 • 663
 • 1

Hoàn thiện cơ chế khoán chi NSNN tại Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình VN

Hoàn thiện cơ chế khoán chi NSNN tại Trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình VN
... trạng chế khoán chi Ngân sách Nhà nớc Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình sâu phân tích mục 2.2 2.1.3.3 Thực trạng quản lý tài sản công Tài sản công Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình ... toán chi Ngân sách Nhà nớc: Đài Truyền hình Việt Nam quản lý trực tiếp kinh phí Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình đơn vị dự toán độc lập Sự đạo Đài Trung ... Nam(1969) đến phòng kỹ thuật( 1970), Ban kỹ thuật( 1976), Trung tâm kỹ thuật( 1986) trung tâm kỹ thuật sản xuất chơng trình( theo NĐ 52-CP-1993) Để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất chơng trình ngày cao số...
 • 68
 • 382
 • 0

hoàn thiện cơ chế khoán chi ngân sách nhà nước tại trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình việt nam

hoàn thiện cơ chế khoán chi ngân sách nhà nước tại trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình việt nam
... trạng chế khoán chi ngân sách nhà nớc trung tâm kỹ thuật sản xuất chơng trình đài truyền hình Việt Nam 20 2.1.Tổng quan trung tâm kỹ thuật sản xuất chơng trình đài truyền hình Việt Nam ... giao khoán Ngân sách Nhà nớc từ Đài truyền hình Việt Nam (4b): Đài truyền hình Việt Nam thông báo cho Kho Bạc Nhà nớc Tp Hà nội mức khoán chi Ngân sách Nhà nớc Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình ... hạn chế việc thực chế khoán chi Trung tâm Kỹ thuật Sản xuất chơng trình Vì giải pháp nêu góp phần hoàn thiện chế khoán chi Ngân sách Nhà nớc trung tâm cha thể đa giải pháp để hoàn thiện đầy đủ chế...
 • 53
 • 279
 • 0

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình giải quyết bài toán n- queens theo giải thuật gene với phương pháp chọn Elitism

Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình giải quyết bài toán n- queens theo giải thuật gene với phương pháp chọn Elitism
... : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Hà Nội- 2010 Mở Đầu Bài báo cáo gồm phần: Giải thuật Gene với phương pháp chọn Elitism Ý tưởng toán N -queens Mô tả thuật toán Chương trình DEMO Chương trình viết bằng: ... : Nhập môn trí tuệ nhân tạo Phương pháp Elitism tăng tốc cho GA, Nó khác với số phương pháp khác ngăn không làm cá thể tốt Ý tưởng toán n -queens giải thuật Gene: • Yêu cầu toán N -queens: Hãy ... Báo cáo : Nhập môn trí tuệ nhân tạo b) class chính: Taomang(Tự xây dựng) //các process toán n -queens - Gene (xây dựng thuật toán) - Form1(dẫn xuất từ Form) // Giao diện chương trình - from2(dẫn...
 • 11
 • 1,741
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanhgiáo trình kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hìnhbộ nhớ chương trình bên trong của vi điều khiển thuộc loại bộ nhớ flash rom cho phép xóa bằng xung điện và lập trình lạichương trình pascal giải bài toán cổviết chương trình pascal giải bài toán cổgiáo trình kỹ thuật phần cứng máy tínhgiáo trình kỹ thuật phân tích môi trườnggiáo trình kỹ thuật phân tích vật lýcác kỹ thuật phân tích dữ liệu định tínhkỹ thuật phân tích tính đa dạng về chiều dài đoạn giớicác kỹ thuật phân tích cấu trúc tinh thể và hình thái họckỹ thuật phân tíchbài giảng kỹ thuật phân tích hóakỹ thuật phân tích thiết kế giải thuậtkỹ thuật phân tích gcNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTTuyến nước bọt tụy gantúi mậtphương pháp nghiên cứu khoa họcứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkThiết bị media gatewayBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộng