Sinh học đại cương trần thị lê trang

SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - Nguyễn Thị Mai Dung pot

SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG - Nguyễn Thị Mai Dung pot
... /S d S - Hình 2-1 -a: Theo Michaelis-Menten - dư i d ng s ph thu c c a v n t c ph n ng vào n ng ñ ch t - Hình 2-1 -b: Theo Lineweaver Burk - dư i d ng ñư ng th ng - Hình 2-1 -c: Theo Eadice - dư i ... SINH H C ð I CƯƠNG 2007 TRANG GIÁO TRINH SINH H C ð I CƯƠNG ðVHT M ð U Chương I 1.1 SINH H C - KHOA H C V S S NG CÁC KHÁI NI M CƠ B N V SINH H C Sinh h c có th nói ñó khoa ... thêm nhi u b môn m i c a sinh h c sinh h c phân t , công ngh gen, công ngh sinh h c, … Sinh h c t p h p nh ng ki n th c kh ng l v s s ng Sinh h c ñ i cương cung c p cho sinh viên nh ng ki n th...
 • 117
 • 388
 • 4

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

Sinh học đại cương ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015
... giống Prokaryote Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com - Một số kháng sinh kìm hãm làm sinh trưởng Prokaryote cản trở tổng hợp Prôtêin với riboxom ti thể lạp thể không cản trở tổng hợp prôtêin ... thi t phải có hệ thống tuần hoàn : - Diện tích bề mặt thể nhỏ thể tích thể nhiều khuếch tán qua bề mặt thể không đáp ứng nhu cầu 17 Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com - Bề mặt thể không ... truyền: Gen: 22 Mơn Sinh đại cương http://giasutamviet.com v Đònh nghóa: Gen đơn vò chức sở máy di truyền, chiếm locus đònh NST -Gen đoạn vật chất di truyền mã hoá cho đại phân tử sinh họcnhư mARN polypeptit...
 • 24
 • 620
 • 6

Giáo trình sinh học đại cương và di truyền y học dùng cho đào tạo cử nhân y học thị phượng (chủ biên), nguyễn văn tăng

Giáo trình sinh học đại cương và di truyền y học dùng cho đào tạo cử nhân y học lê thị phượng (chủ biên), nguyễn văn tăng
... THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Bộ MÔN KHOA HỌC c BẢN GIẢO TRÌNH SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN Y HỌC (DÙNG CHO ĐÀO TẠO c NHÂN Y HỌC) N H À XUẤT BẢN G IÁ O DỤC VIỆT N AM C h ỉ đao biên soarr TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... i truyền y học biên soạn dùng đê giong dạv cho sinh viên năm thứ nhát hệ cừ nhân Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hai Dương theo chương trình khung Đào tạo cử nhân V học thuộc khối ngành Khoa học ... eukaryote đại có bào quan sàn sinh lượng gọi ty tế bào eukaryote quang hợp có 14 W iáo ¿unÁ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ DI TRUYỀN Y HỌC lục lạp, bào quan thu gom lượng Ty thể lục lạp hai cho sớm nhập vào...
 • 221
 • 193
 • 0

Gốc đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương

Gốc đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương
... pháp: a Sinh học, b Lý học, c Hóa học, d Cả kiện 85 Trường ĐHKHTN TP HCM biệt hóa thành công tế bào mỡ: a Từ tế bào gốc tủy, b Từ tế bào gốc phôi, c Từ tế bào gốc trung mô, d Từ tế bào gốc nội ... xương đặc 73 Sinh sản hữu tính có hình thức: a Thụ tinh ngoài, b Mẫu sinh, c Phụ sinh, d Tất kiện Thụ tin ta thấy loài ếch, ếch đẻ trứng ếch tưới tinh trùng lên trứng Mẫu sinh, sinh từ mẹ, ta ... thư, tế bào ung thư môt tế bào tăng sinh không kiểm soát Vì ung thư tổn thương DNA bệnh lý gen 29 Khối u từ tế bào gốc sớm tế bào gốc muộn khác nhau: a.Ở vị trí sinh khối u, b.Ở lứa tuổi người bệnh,...
 • 19
 • 16,605
 • 86

Đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương potx

Đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương potx
... C 200 D 250 32 Nếu có 10 NST tế bào vừa xong giảm phân, số nhiễm sắc thể 2n sinh vật là: A B 10 C 20 D 40 33 Nhóm sinh vật có NST gồm phân tử ADN dạng vòng tròn: A Vi khuẩn B Thực vật C Động ... Thuyết di truyền nhiễm sắc thể dựa nhiều chứng cứ, trừ A Sự liên kết gen B Hoán vị gen có sở tế bào học C Số nhóm liên kết gen = n nhiễm sắc thể D Hiện tượng trội – lặn cặp tính trạng 21 Kiểu tác ... truyền đạt thông tin cho mARN gọi là: A hoạt hóa axit amin B giải mã C Sao mã D tự nhân đôi 30 Nhóm sinh vật có vật chất di truyền ARN? A virut B.vi khuẩn C thực vật D Động vật 31 Một đoạn ADN chứa...
 • 6
 • 3,173
 • 109

báo cáo thí nghiệm vi sinh học đại cương

báo cáo thí nghiệm vi sinh học đại cương
... hiển vi quang học, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi điện tử I Cấu tạo kính hiển vi quang học Kính hiển vi quang học gồm hai phận chức năng: học quang học Thí nghiệm Vi sinh vật học đại cương ... chất lý học, hóa học khả bắt màu khác Vi c sử dụng đồng thời loại thuốc nhuộm tiêu cho phép ta nghiên cứu cấu tạo đặc tính tế bào khác loài vi sinh vật Thí nghiệm Vi sinh vật học đại cương – ... nhiễm, bảo vệ môi trường sinh thái - Sản xuất axit hữu - Sản xuất chất có hoạt tính sinh học cao enzim, protein, vitamin, axit amin, kháng sinh Thí nghiệm Vi sinh vật học đại cương – Trường ĐHBK HN...
 • 47
 • 482
 • 1

Đề thi môn Sinh học đại cương

Đề thi môn Sinh học đại cương
... Câu 25: Bào quan đặc trưng chỉ có ở TB thực vật là:  a) Lục lạp b) Không bào c) Vách Cellulose d) Cả 3 đều đúng  Câu 26: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B hạt trơn, b hạt nhãn. Hai cặp  ... c) Số lượng NST trong bộ NST không phản ánh mục độ tiến hóa của loài  d) NST là nhưng cấu trúc trong nhân, có ở tất cả các TB sinh vật.  Câu 28: Hiện tượng lặp đoạn NST sẽ dẩn đến:  a) Gây chết ở đời sau b) Không ảnh hưởng đến kiểu hình  ... a) NST đóng xoắn b) NST tương đồng bắt cặp  c) Tiếp hợp NST d) Tạo thành 4 NS tử  Câu 39: Sự hoàn thi n về cấu trúc không gian của chuỗi polipeptide của giảm phân là:  a) Ti thể và lưới nội chất...
 • 3
 • 454
 • 3

Sinh học đại cương

Sinh học đại cương
... chui vo S sinh sn Biu hin ny ca s sng d nhn thy tt c cỏc loi sinh vt "Sinh vt sinh sinh vt" v "t bo sinh t bo" Cỏc sinh vt nh nh cỏc vi khun li cú tc sinh sn nhanh 6 Cú hai kiu sinh sn : vụ ... v bin d Sinh húa hc (Biochemistry): nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh sinh hoỏ Lý sinh hc (Biophysics): nghiờn cu cỏc quỏ trỡnh vt lý c th sng Sinh thỏi hc ( Ecology ): nghiờn cu quan h gia sinh vt v ... nú lm tng kh nng sng cũn ca cỏc sinh vt mụi trng c bit Cỏc c th thớch nghi l kt qu ca quỏ trỡnh tin húa lõu di IV Cỏc b mụn sinh hc Sinh hc nghiờn cu vụ s cỏc dng sinh vt trờn nhiu khớa cnh khỏc...
 • 123
 • 2,137
 • 11

Sinh học đại cương 2 -Biologia geral 2

Sinh học đại cương 2 -Biologia geral 2
... Sentidos 22 1 Qual a função básica dos sentidos? 22 2 Como é formado o globo ocular? 22 3 Cite os meios transparentes olho 22 4 Que são íris e pupila? 22 5 Quais são as células responsáveis pela visão? 22 6 ... afetam o sistema nervoso e quais seus agentes etiológicos Coordenão hormonal 21 1 21 2 21 3 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 O que são glândulas endócrinas? O que são hormơnios? Como atuam? Cite as glândulas ... células para a liberão de energia Nos pulmões: Hb + O2 Nos tecidos: HbO2 O2 + alimentos HbO2 Hb + O2 CO2 + H2O + energia Se a tensão de O2 no sangue descer a menos de 40 mm/Hg, o fornecimento...
 • 49
 • 811
 • 0

Sinh học đại cương 3 -Biologia geral 3

Sinh học đại cương 3 -Biologia geral 3
... biútico? 133 De onde se origina o oxigờnio liberado no processo de fotossớntese? 134 Qual a importõncia cỏlcio para os seres vivos? Poluiỗóo Ambiental 135 136 137 138 139 140 141 142 1 43 144 145 ... 31 A Biosfera e os Biociclos 32 Os Seres Vivos e suas Relaỗừes 33 Os Ciclos Biogeoquớmicos 35 Poluiỗóo Ambiental .36 Alguns Poluentes Ambientais 38 BIBLIOGRAFIA ... = = = amarelas lisas = amarelas rugosas = verdes lisas = verdes rugosas = Proporỗóo = 9 :3: 3:1 9/16 3/ 16 3/ 16 1/16 No quadro acima, o n 16 denominador representa o total de descendentes e o numerador...
 • 50
 • 494
 • 0

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf
... ng ñư ng sinh h c thông qua s d ng ch ng vi sinh v t có kh lên men 1.3.3 ng d ng y, dư c Kháng sinh ñ ch a b nh hoàn toàn ñư c s n xu t b ng ñư ng sinh h c Nh ng hi u bi t v c u t o sinh lý c ... c, phôi sinh h c, vi sinh v t h c phát tri n m nh m giai ño n S phát tri n m nh m c a v t lý, hoá h c, toán h c ñã t o ñi u ki n thu n l i cho nhà nghiên c u sinh h c Trong th k 20, sinh h c ... protein, axit nucleic M t s ngành sinh h c m i di truy n h c, công ngh sinh h c xu t hi n 1.3 CÁC NG D NG TH C TI N C A SINH H C Ngày nay, nh ng k t qu nghiên c u lý lu n sinh h c ñã ñư c ng d ng vào...
 • 116
 • 2,961
 • 28

Sinh học đại cương c1.pdf

Sinh học đại cương c1.pdf
... chất đặc trưng thể sinh vật Chúng có số lượng lớn, đa dạng tạo nên theo nguyên tắc chung cho giới sinh vật Có thể phân biệt hai loại: chất hữu phân tử nhỏ đại phân tử sinh học Các chất hữu phân ... truyên sang mRNA, vi du chất ức chế (repressor) đinh chi phiên ma V Các chất xúc tác sinh học Các chất xúc tác sinh học bao gồm enzyme, vitamine, hormone Chúng yếu tố vi lượng cần thiết, chúng hoạt ... 1.1 Định nghĩa enzyme : Enzyme chất xúc tác sinh học có chất protein Chúng xúc tác phản ứng với tính đặc hiệu hiệu cao Chúng động lực phản ứng sinh học; công cụ phân tử thực hóa thông tin di truyền...
 • 29
 • 1,037
 • 6

Sinh học đại cương c2.pdf

Sinh học đại cương c2.pdf
... khác tương tự mặt hóa học, xem đột biến thay bảo thủ (conservative substitution) Sự thay đổi ảnh hưởng đến cấu trúc chức protein Ngược lại, thay acid amin khác phương diện hóa học gọi nonconservative ... Operon Gen cấu trúc Gen điều hòa Phiên mã Phiên mã Dịch mã Dịch mã Protein điều hòa Các đường hóa sinh Tiền chất X Các sản phẩm trung gian Sản phẩm Y Hình 2.6 Phương thức chung điều hòa biểu gen ... khác Đột biến gene xảy biến đổi trình tự nucleotide gene Đột biến gene không phát quan sát tế bào học Trong tự nhiên, tất gene có đột biến gọi đột biến tự nhiên hay ngẫu phát (spontaneous mutation)...
 • 14
 • 499
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi công nghệ sinh học đại cươngtài liệu ôn thi sinh học đại cươngđề thi sinh học đại cương a1đề thi trắc nghiệm môn sinh học đại cươngde thi trac nghiem sinh hoc dai cuongđề thi cao học môn sinh học đại cươngđề thi giữa kì môn sinh học đại cươngđề thi trắc nghiệm sinh học đại cươngôn thi sinh hoc dai cuongtrương thị đẹp sinh học đại cươnggiáo trình thí nghiệm sinh học đại cươngđề thi sinh học đại cươngđề thi môn sinh học đại cươngđề thi sinh học đại cương a2đề thi sinh học đại cương có đáp ánGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNGĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : PHÂN VÙNG KINH TẾTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạTuần 9. Điều ước của vua Mi-đátde thi kinh tế đô thị k26 ueh2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Tìm số trung bình cộngNhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng vuông gócHai đường thẳng song songHUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửUnit 4 special educationGiáo án tiếng anh 10 cơ bảnskkn một số BIỆN PHÁP dạy tốt môn TIN họcskkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình VNENKinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5