Lịch sử triết học phạm thị châu hồng

ĐÁP án đề THI môn LỊCH sử TRIẾT học ấn độ cổ TRUNG đại

ĐÁP án đề THI môn LỊCH sử TRIẾT học ấn độ cổ TRUNG đại
... ̣ - Kế t luâ ̣n đươ ̣c thể luận triết học Upanishad tư tưởng triết học Balamon, Vedanta, Ấn Độ giáo, Hiđu giáo; Bản thể luận triết học Samkhya tư tưởng triết học Yoga, Jaina điể m - Làm rõ ... Upanishad, lại tiếp thu tư tưởng “Luân hồi” (Samsara) “nghiệp” (Karma) Upanishad toàn hệ thống triết học Ấn Độ cổ Giải thoát triế t học Phật giáo vì thế đồ ng nhấ t với Diê ̣t khổ - Diệt ... niết bàn, quốc độ, tĩnh lặng v.v.) Tóm lại điể m: Cứu vớt giải thoát mục đích nội dung nhân sinh quan tư tưởng triết học Đạo Phật Phật giáo bác bỏ “sự tồn tại” Brahman, “đấng sáng tạo” “ngã”...
 • 4
 • 618
 • 12

HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
... tư tưởng triết học Nho giáo cổ đại Trung tâm tư tưởng triết học Nho giáo cổ đại không tư tưởng triết học thể, vũ trụ Mối quan tâm hàng đầu Khổng tử HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC L STH P.ĐÔNG - TH.S ... triển cao, mà xã hội “an hòa” Trong an hòa đặt tảng “công bằng” xã hội HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC L STH P.ĐÔNG - TH.S HOÀNG NGỌC VĨNH - 2005 45 Công Nho giáo không “cào bằng” tiểu nông, mà công ... tư tưởng văn hóa với Trung Quốc suốt chiều dài lịch sử dân tộc, người Việt Nam tiếp thu tư tưởng triết học Âm HƯỚNG DẪN ÔN THI CAO HỌC L STH P.ĐÔNG - TH.S HOÀNG NGỌC VĨNH - 2005 43 dương - Ngũ...
 • 66
 • 516
 • 4

Ôn thi môn lịch sử triết học ppsx

Ôn thi môn lịch sử triết học ppsx
... đình ông muốn ông trở thành luật sư học đại học Phoiơbách lại học triết học Do ông học giỏi nên giữ lại trường, trở thành phó giáo sư giáo sư Phoiơbách phát bất hợp lý triết học Heghen, ông MacAnghen ... khoa học tự nhiên để phục vụ cho nghiên cứu người Về cuối đời, Phoiơbách đọc triết học Mác, ông bỏ triết học theo triết học Mac Quan niệm giới tự nhiên : Ông tập trung vào phê phán : bác bỏ học ... xb 1842, “ sở triết học tương lai ” –xb 1843, “bản chất tôn giáo” –xb 1845 Toàn hệ thống triết học Phoiơbách gọi CNDV nhân ông xác đònh lấy người làm đối tượng trung tâm triết học Ông xác đònh...
 • 32
 • 181
 • 0

Đề cương thi tuyển Cao học ngành Triết môn Lịch sử triết học

Đề cương thi tuyển Cao học ngành Triết môn Lịch sử triết học
... phát triển mạnh như: Thi n văn học, Hoá học, Toán học, Y học Thực hiện: Lê Tấn Công – tancong01@gmail.com Trang 8/62 Đề cương thi Cao học - môn Lịch sử triết học Đặc điểm triết học Trung Quốc cổ ... – tancong01@gmail.com Trang 7/62 Đề cương thi Cao học - môn Lịch sử triết học LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ ĐẶC ĐIỂM TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ, TRUNG ĐẠI a.Về địa lý: ... triển triết học khoa học tự nhiên sau Thực hiện: Lê Tấn Công – tancong01@gmail.com Trang 31/62 Đề cương thi Cao học - môn Lịch sử triết học Nội dung 3: TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ I HOÀN CẢNH LỊCH...
 • 62
 • 309
 • 1

7 Câu hỏi lịch sử triết học

7 Câu hỏi lịch sử triết học
... lịch sử triết học Tây Âu bước sang giai đoạn mới.Quan điểm triết học Bêcơn triết học Anh kỷ 17 thể điểm sau: Quan niệm Bêcơn vai trò nhiệm vụ triết học khoa học: Theo Bêcơn, phát triển khoa học ... hội Tóm lại : triết học Platon hệ triết học tâm, tư tưởng ông tiền đề cho nhiều nhà triết học cận đại kế thừa phát triển Nội dung quan điểm triết học Đêmôcrít platon lịch sử triết học Hy Lạp cổ ... kỷ thứ XVII 17 Câu Phân tích quan điểm triết học CNDV Pháp kỷ 18 triết học Tây âu thời kỳ cận đại ? I Hoàn cảnh lịch sử đặc điểm triết học Tây Âu thời kỳ cận đại Hoàn cảnh lịch sử Thế kỷ XVII...
 • 28
 • 1,003
 • 14

lich su triet hoc.doc

lich su triet hoc.doc
... điểm triết học nói không khoan nhợng Nhng đối lập xuyên su t quan điểm thể luận, nhận thức luận quan điểm đạo đức, mỹ học Cuộc đấu tranh suy đến phản ánh đấu tranh hai phái chủ nô dân chủ chủ ... xã hội phong kiến suy tàn Phơng thức kinh doanh phong kiến trớc không thoả mãn đợc nhu cầu tăng lên theo mở rộng nhiều thị trờng (trích theo tuyên ngôn Đảng Cộng sản) Xét toàn suy đến xuất phơng ... Chúa việc yên lòng chờ đợi đấng xuất cách tự nhiên nhờ suy nghĩ cố gắng có phơng pháp Dù đờng bừa bãi rối ren đa đến chỗ vậy, đờng số ngời suy nghĩ tự gọi không hoàn toàn tự t tởng, số ngời chịu...
 • 6
 • 1,410
 • 19

luận văn thạc sỹ hóa học Phạm Thị Thanh Hồng

luận văn thạc sỹ hóa học Phạm Thị Thanh Hồng
... nhiệm Khoa Hóa học, thầy cô giáo tổ môn hóa học phân tích - Trƣờng Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên dạy dỗ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập, hoàn thành luận văn Tôi xin ... cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố tài liệu Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Tác giả Phạm Thị Thanh Hồng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... ngành: HOÁ PHÂN TÍCH Mã số: 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ĐỨC LIÊM THÁI NGUYÊN - 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn...
 • 83
 • 296
 • 0

Triết học Ấn Độ, Trung Hoa và Hi Lạp cổ đại: những nét đặc thù và vai trò của chúng trong lịch sử triết học.

Triết học Ấn Độ, Trung Hoa và Hi Lạp cổ đại: những nét đặc thù và vai trò của chúng trong lịch sử triết học.
... triết học hình thành vào thời kỳ bổ sung hoàn thiện qua nhiều giai đoạn lịch sử tồn thời kỳ cận đại 1.2 Đặc điểm triết học Trung Hoa cổ, trung đại Thứ nhất, triết học Trung Hoa cổ, trung đại nhấn ... nhận định triết học ấn Độ cổ, trung đại Triết học Ấn Độ cổ, trung đại đặt bước đầu giải nhiều vấn đề triết học Trong giải vấn đề thuộc thể luận, nhận thức luận nhân sinh quan, triết học ấn Độ thể ... sản xuất châu á" ấn Độ vào tư triết học; đến lượt mình, triết học lại trở thành nguyên nhân tình trạng trì trệ * Triết học Trung Hoa Hoàn cảnh đời đặc điểm triết học Trung Hoa cổ, trung đại 1.1...
 • 22
 • 751
 • 8

Bài kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử Triết học phương Đông cổ đại

Bài kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử Triết học phương Đông cổ đại
... miền đất tư triết học Các Upanisad đề cập đến hầu hết lĩnh vực khác triết học, thể luận, nhận thức luận, tâm lý học Nhưng có điểm đặc biệt mà người ta gọi triết học tôn giáo Ấn Độ”, tất học thuyết ... nặng tôn giáo, nhẹ triết Triết lý xuất dạng mầm mống phôi thai, lại quan trọng, hầu hết dòng sông triết học Ấn Độ từ suối nguồn mà Trong Rig Veda thấy suy tư ban đầu triết học nguyên, tính vũ ... niên đại khác tập hợp tư tưởng nhiều triết gia, đạo sĩ hoàn cảnh thời gian khác nhau, tư tưởng triết học lúc thể cách rõ ràng, thống Thậm chí, Upanisad có nhiều chỗ vô lý, mâu thuẫn, ngây thơ, mông...
 • 7
 • 1,511
 • 17

Phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết học

Phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết học
... trù vật chất đay hiểu quan niệm triết học vật chất, quan niệm triết học khoa học vật chất hình thức phạm trù phản ánh thuộc tính phổ biến vật chất Đồng thời khác với quan niệm khoa học cụ thể Vật ... người giới vật chất bị phá vỡ Do phải thay quan niệm cũ vật chất quan niệm đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học Vì định nghĩa vật chất Lê nin đời Theo Lê nin: Vật chất phạm trù triết học dùng để ... chúng Mọi phân biệt chất vật thể bị quy giảm phân biệt lượng Niềm tin vào chân lý học, học Niutơn khiến cho nhà khoa học lúc đồng vật chất với khối lượng, coi vận động vật chất biểu vận động học, ...
 • 11
 • 413
 • 0

nghiên cứu lịch sử triết học Trung Hoa cổ, trung đại

nghiên cứu lịch sử triết học Trung Hoa cổ, trung đại
... luận triết học Mai Thị Nhâm Nội dung: I Lịch sử phát triển: Sự hình thành phát triển triết học Trung Hoa cổ đại dựa sở biến động xã hội Trung Hoa cổ đại nghiên cứu triết học Trung Hoa cổ đại ... Đông triết học ẩn dấu đằng sau khoa học khác phương Tây từ đầu, triết học khoa học độc lập, khoa học khác lại ẩn dấu đằng sau triết học vào buổi bình minh Bốn là, mặt nhận thức, triết học Trung ... người Trung Hoa thời cổ, có ảnh hưởng to lớn tới giới quan triết học sau người Trung Hoa mà nước chịu ảnh hưởng triết học Trung Hoa III Liên hệ với thực tế Việt Nam: Như đề cập, Trung Hoa trung...
 • 20
 • 1,169
 • 15

nghiên cứu lịch sử triết học Trung Hoa cổ

nghiên cứu lịch sử triết học Trung Hoa cổ
... luận triết học Mai Thị Nhâm Nội dung: I Lịch sử phát triển: Sự hình thành phát triển triết học Trung Hoa cổ đại dựa sở biến động xã hội Trung Hoa cổ đại Vì nghiên cứu triết học Trung Hoa cổ đại ... nhảy vọt chất Chính mà triết học cổ đại triết học thời trung đại Trung Quốc khác biệt nhiều 2.Một số nhận định triết học Trung Hoa thời cổ, trung đại: Nền triết học Trung Hoa cổ đại đời vào thời ... Đông triết học ẩn dấu đằng sau khoa học khác phương Tây từ đầu, triết học khoa học độc lập, khoa học khác lại ẩn dấu đằng sau triết học vào buổi bình minh Bốn là, mặt nhận thức, triết học Trung...
 • 17
 • 456
 • 2

Lịch sử triết học Trung Quốc

Lịch sử triết học Trung Quốc
... lý lấy triết học làm sở lý luận Tình trạng làm cho triết học Trung Quốc thuộc loại hình trị luân lý, nhà triết học thuộc dạng ngời hiền Cũng mà có ngời nói Trung Quốc triết lý, triết học Sự ... triết học, triết học Trung Quốc. Nhng đấu tranh nh thay trờng phái triết học, phát triển luận điểm t tởng Trung Quốc đợc biểu vấn đề nhiều có sắc thái địa: vấn đề thể vũ trụ, vấn đề triết học, ... Lạp La Mã thời cổ đại, triết học gắn bó mật thiết với khoa học tự nhiên, ấn Độ triết học liền với tôn giáo, Trung Quốc cổ đại, triết học xen lẫn với trị luân lý đó, triết học lấy trị, luân lý làm...
 • 10
 • 573
 • 3

Xem thêm