TÁM KHẢ NĂNG kết hợp CHỮ VIẾT của s để tạo RA 3 CÁCH PHÁT âm

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau
... t ngô 2.1.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i Doebley cho r ng tr ng l y h t ch y u trái ñ t, ngô ti m năng su t cao nh t Năng su t ngô M th ñ t 23 t n/ha Ngô tr ng ph thích ng r ng, ... gen ngô ñ a phương ñó ngu n gen ngô n p ph c v t o gi ng Các lo i gi ng ngô lai: Gi ng ngô lai th t o ngô lai quy c (Trên s dòng t ph i thu n) lai không quy c (có nh t m t b m không ph i dòng ... i c a dòng b m bi n ñ ng t 131,1cm ñ n 232,6cm V chi u cao cây, m t dòng s ñ ng ñ u nh t ñ nh, nhiên dòng b m dòng ngô n p t ph i ngu n g c khác nên gi a dòng b m v i chi u cao l i s...
 • 105
 • 333
 • 1

KếT QUả ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC Và KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG NGÔ Có NGUồN GốC ĐịA Lý KHáC NHAU CHọN TạO TạI PHíA BắC VIệT NAM

KếT QUả ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC Và KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG NGÔ Có NGUồN GốC ĐịA Lý KHáC NHAU CHọN TạO TạI PHíA BắC VIệT NAM
... gc a hợp số dòng ngô nguồn gốc địa khác chọn tạo phía Bắc Việt Nam đợc tiến hnh Viện Nghiên cứu Ngô vụ xuân v thu 2008 khác đợc nhập nội từ nớc khác nhng thị SSR, Viện Nghiên cứu Ngô ... Xuân Triệu (1998) Đánh giá khả kết hợp số dòng nguồn gốc địa khác nhau, phục vụ chuơng trình tạo giống ngô Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam: 166 tr CIMMYT ... Xuất phát từ trên, đánh giá đặc điểm nông học v khả kết VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu nghiên cứu 26 dòng nguồn gốc địa khác đợc chọn tạo nớc, nhóm gồm dòng đợc tạo từ nguyên...
 • 10
 • 368
 • 1

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt nam

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt nam
... ngô, khai thác ñư c nh ng ưu ñi m c a dòng ngu n g c t v tr ñ a khác ðánh giá tìm hi u m t s tính tr ng c a dòng ngu n g c ñ a khác nhau, ñ hư ng s d ng dòng thu n Gi i thi u dòng ... dòng) , m t ph n dòng ñư c t o b i nhà t o gi ng Vi t Nam, ph n khác ñư c nh p n i t nư c khác nhau, ñó m t s t Trung tâm Nghiên c u Ngô Lúa mì Qu c t (CIMMYT) ð th t o nh ng c p lai t t, dòng ... ðánh giá ña d ng di truy n c a nh ng dòng ngu n g c ñ a khác + ng d ng ch s ch n l c ñ ch n dòng 2.2.2 Kh o sát t h p lai gi a dòng kh k t h p c a 26 dòng – Kh o sát t h p lai ñ nh gi a dòng...
 • 102
 • 638
 • 7

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô tự phối có nguồn gốc từ việt nam và thái lan bằng phương pháp lai đỉnh

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô tự phối có nguồn gốc từ việt nam và thái lan bằng phương pháp lai đỉnh
... : Trung tâm cải tạo ngô v lúa mỳ quốc tế CS : Cộng Cv% : H s bi n ủ ng DTL : Diện tích KNKH : Khả kết hợp KNKHC : Kh nng k t h p chung KNKHR : Khả kết hợp riêng LAI : Chỉ số diện tích LSD.05 ... hng lo t nh ng gi ng lai nh LVN1 (lai ủn), LVN5 (lai kộp), LVN20 (lai ủn), LVN23 (lai ủn) cú ti m nng nng su t 4-6 t n/ha, LVN4 (lai ủn), LVN6 (lai ủn), LVN9 (lai ba), LVN17 (lai ba) cú ti m nng ... LVN10 (lai ủn), LVN11 (lai ba) LVN12 (lai ba), LVN16 (lai ủn) cú ti m nng nng su t 7-12 t n/ha Hi n nay, t l s d ng cỏc gi ng ngụ lai c c u gi ng ngụ n c ta ủó lờn t i 85% - 90% Cỏc gi ng ngụ lai...
 • 93
 • 277
 • 0

Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc

Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc
... 132.156 4.339 180.798 509.687 317.243 389.884 Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2.3 Kt qu phõn tớch a dng di truyn ca cỏc dũng QPM mi Dũng V152 (QL19) ng riờng mt nhỏnh trờn cõy ph h ... II VậT LIệU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Vt liu nghiờn cu Gm 17 dũng QPM (bng 1), ú dũng chuyn i t ngụ thng thnh QPM theo phng phỏp truyn thng (QL5-QL9) ti Vit Nam, dũng QL1, QL2, QL3 ... IV KếT LUậN Đề NGHị Kt lun Dũng QPM c to t nuụi cy bao phn cú nhng c tớnh nụng hc, chng chu v nng sut tng ng nhng dũng to bng phng phỏp truyn thng v tt hn b m HQ2000 Trong s nhng dũng QPM...
 • 7
 • 231
 • 2

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ xuân 2011 tại gia lâm, hà nội

đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng tự phối ngô nếp phát triển từ nguồn gen ngô địa phương của việt nam và lào trong vụ xuân 2011 tại gia lâm, hà nội
... v Xuân 2011 t i Gia Lâm, N i 65 ð th 4.6 Giá tr KNKH chung c a dòng b m v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i 73 ð th 4.7 Giá tr KNKH chung c a dòng b m v xuân 2011 t i Gia ... dòng ngô thí nghi m b ng phương pháp lai luân giao v xuân 2011 t i Gia Lâm, N i Trên s dòng ñã nghiên c u, s d ng phương pháp luân giao ñ ñánh giá KNKH c a dòng ñ t hi u qu cao Luân giao phương ... o gi ng ngô n p lai nư c th c hi n nghiên c u ñ tài “ðánh giá kh k t h p c a m t s dòng t ph i ngô n p phát tri n t ngu n gen ngô ñ a phương c a Vi t Nam Lào v Xuân 2011 t i Gia Lâm, N i ”...
 • 113
 • 131
 • 0

đánh giá khả năng thích ứng và khả năng kết hợp của dòng ngô mo17 và b73 trong điều kiện miền bắc việt nam

đánh giá khả năng thích ứng và khả năng kết hợp của dòng ngô mo17 và b73 trong điều kiện miền bắc việt nam
... Đánh giá khả thích ứng khả kết hợp dòng ngô Mo17 B73 điều kiện miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đánh giá khả thích ứng khả kết hợp dòng Mo17 B73 với dòng ngô nước nhằm mở ... 1: Đánh giá khả thích ứng dòng Mo17 B73 điều kiện vụ Xuân miền Bắc Việt Nam Nội dung 2: Lai tạo tổ hợp lai dòng ngô nước với hai dòng thử Mo17 B73 Nội dung 3: Đánh giá KNKH Mo17 B73 với số dòng ... D4× B73 D5× B73 D6× B73 D7× B73 D8× B73 D9× B73 D10× B73 D11× B73 D12× B73 D13× B73 D14× B73 D15× B73 D16× B73 D17× B73 D18× B73 D19× B73 D20× B73 Thí nghiệm 2: Đánh giá KNKH Mo17 B73 với số dòng...
 • 123
 • 194
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN GEN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO VỤ XUÂN 2011 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA CÁC DÒNG TỰ PHỐI PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN GEN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO VỤ XUÂN 2011 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI
... Việt Nam Lào vụ Xuân 2011 Gia Lâm - Nội 1.1 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích Đánh giá khả kết hợp số dòng ngô nếp tự phối phát triển từ mẫu nguồn gen ngô có nguồn gốc địa lý khác ... thời gian chọn tạo nâng cao hiệu công tác chọn tạo giống khâu quan trọng thiếu Từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả kết hợp dòng tự phối phát triển từ nguồn gen địa phương Việt Nam ... Phương pháp đánh giá khả kết hợp 22 Đánh giá dòng tự phối từ nguồn gen ngô miền núi nhà chọn giống Ethiopia (B.W.Legesse), Nam Phi (K.V.Pixly) CIMMYT (A.M Botha) nghiên cứu khả kết hợp...
 • 106
 • 186
 • 0

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai đỉnh

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai đỉnh
... tổ hợp lai suất thấp đối chứng mức xác suất 99% hai tổ hợp lai suất thấp đối chứng mức xác suất 95% 3.2 Khả kết hợp chung (GCA) khả kết hợp riêng (SCA) tính trạng suất hạt tổ hợp lai đỉnh ... xác định khả kết hợp tính trạng suất dòng thử tính trạng suất hạt với mục đích chọn dòng ngô u tú có khả kết hợp cao làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc chọn tạo giống ngô lai vật ... dòng thử lớn nhất, có nhiều khả chọn đợc THL u tú có suất cao dòng hai thử Từ kết tiếp tục F lý thuyết 2,05 2,36 Bảng Khả kết hợp chung dòng, thử Dòng, thử Khả kết hợp Dòng 5,89* Dòng 3,14* Dòng...
 • 4
 • 309
 • 2

xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng viên chăn - CHDCND Lào

xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng viên chăn - CHDCND Lào
... Xác định khả kết hợp tính trạng suất số dòng ngô t hp lai cú trin vng tng bc phỏt trin thnh cỏc ging ngụ lai mi phc ... 59,17 69,95 62,22 69,04 IL45 67,65 70,55 78,06* 79,87* 65,37 70,61 85,64* Xác định khả kết hợp tính trạng suất số dòng ngô 3.3 Kt qu xỏc nh kh nng kt hp tớnh trng nng sut ht ca cỏc THL Kt qu ... thớ nghim AV10 AV10 AV20 -0 ,061 AV20 VN2 VN2 II14 IL34 IL87 IL19 IL45 1,836 -7 ,778 7,701 -0 ,557 6,683 -7 ,815 3,024 -3 ,803 -0 ,521 4,650 -0 ,759 -2 ,530 -2 ,663 -3 ,911 2,204 -7 ,762 7,273 II14 IL34 1,212...
 • 5
 • 269
 • 0

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG Bố Mẹ PHụC Vụ CHọN LúA LAI HAI DòNG TạI THáI NGUYÊN

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG Bố Mẹ PHụC Vụ CHọN LúA LAI HAI DòNG TạI THáI NGUYÊN
... chọn lọc số dòng mẹ TGMS v dòng bố R để sử dụng chọn tạo lúa lai hai dòng Nghiên cứu đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ chọn lọc điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên lm sở phát triển giống lúa lai ... tỉnh Thái Nguyên thời vụ: vụ mùa 2006 đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng bố mẹ v lai tạo; vụ xuân 2007 đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ v tổ hợp lai 2.3 Phơng pháp nghiên cứu Các dòng bố mẹ đợc ... v chn lỳa lai hai dũng ti Thỏi Nguyờn Một bớc quan trọng trình chọn tạo giống lúa u lai l bớc đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ Theo Virmani v cs (2003), đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ l hữu ích...
 • 9
 • 385
 • 4

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP TíNH TRạNG NĂNG SUấT CủA MộT Số Tổ HợP NGÔ RAU LAI DIALLEL Vụ XUÂN 2007 TạI GIA LÂM, Hà NộI

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP TíNH TRạNG NĂNG SUấT CủA MộT Số Tổ HợP NGÔ RAU LAI DIALLEL Vụ XUÂN 2007 TạI GIA LÂM, Hà NộI
... - - - - - 250 Đánh giá khả kết hợp tính trạng suất 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp lai Tổ hợp lai R3 x R4 có số bắp hữu hiệu cao nhất, đạt 2,7 bắp/cây Tổ hợp lai số bắp hữu hiệu ... R2 x R8 có bắp bao tử thô, tổ hợp lai lại mịn có độ mịn trung bình Năng suất tổ hợp ngô rau vụ xuân 2007 Gia Lâm, Nội, dao động khoảng 0,38 - 2,54 tấn/ha Tổ hợp suất bắp bao tử cao R1 x R4 ... phân tích khả kết hợp cho thấy dòng R1 R4 dòng vừa có khả kết hợp chung khả kết hợp riêng cao, nguồn vật liệu tốt cho việc chọn tạo giống ngô rau lai Năng suất bắp bao tử tổ hợp ngô rau lai luân...
 • 6
 • 289
 • 0

ĐáNH GIá KHả NĂNG SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN, NĂNG SUấT Và BƯớC ĐầU THử KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG, GIốNG LạC ƯU Tú

ĐáNH GIá KHả NĂNG SINH TRƯởNG, PHáT TRIểN, NĂNG SUấT Và BƯớC ĐầU THử KHả NĂNG KếT HợP CủA MộT Số DòNG, GIốNG LạC ƯU Tú
... kinh tế dòng, giống thí nghiệm Hệ số kinh tế đợc tính công thức (Sevgi v cs., 2008): Hệ số kinh tế = Năng suất kinh tế /năng suất sinh vật học 376 KếT QUả V THảO LUậN 3.1 Kết đánh giá khả sinh trởng, ... tế cao có suất cao (Sevgi v cs., 2008) Hệ số kinh tế dòng, giống biến động từ 0,39 đến 0,66 (Bảng 6) Một số dòng, giống có hệ số kinh tế cao: TB25), L08, CT1, S12 Năng suất thực thu giống L08 ... 2,73 1,03 Hệ số kinh tế l giá trị biểu thị khả tích lũy chất khô quan có giá trị kinh tế Giá trị tối đa hệ số kinh tế phụ thuộc vo đặc tính di truyền dòng, giống Những dòng, giống có hệ số kinh tế...
 • 9
 • 236
 • 0

ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC CủA MộT Số DòNG NGÔ ĐƯờNG Tự PHốI Và XáC ĐịNH KHả NĂNG KếT HợP Về NĂNG SUấT BằNG PHƯƠNG PHáP LAI đỉNH

ĐáNH GIá ĐặC ĐIểM NÔNG HọC CủA MộT Số DòNG NGÔ ĐƯờNG Tự PHốI Và XáC ĐịNH KHả NĂNG KếT HợP Về NĂNG SUấT BằNG PHƯƠNG PHáP LAI đỉNH
... nhằm mục tiêu đánh giá khả kết hợp số dòng ngô đờng u tú v chọn lọc tổ hợp lai khả kết hợp cao phục vụ sản xuất VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu Vật liệu gồm dòng ngô đờng u tú ... đon dòng ngô đờng tự phối Bộ môn Cây lơng thực (Khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp H Nội), thử l dòng Đ5 & Đ8, lai với dòng u tú tạo 12 tổ hợp ngô đờng lai (THL) 2.2 Phơng pháp nghiên cứu Đánh giá ... tích khả kết hợp (Nguyễn Đình Hiền, 1996) KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Kết đánh giá đặc điểm nông học dòng ngô đờng Bảng cho thấy dòng tham gia thí nghiệm có chiều cao trung bình l 145,7 cm, cao l dòng...
 • 6
 • 311
 • 0

Xác định khả năng kết hợp về tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai luân giao

Xác định khả năng kết hợp về tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần bằng ph-ơng pháp lai luân giao
... Xác định khả kết hợp tính trạng suất đông 2002 Các dòng đợc lai theo sơ đồ Griffing, tổng số có 36 lai F1 đợc tạo lai luân giao dòng ngô Thí nghiệm khảo sát lai F1 tổ hợp lai: Thí nghiệm ... Tạ/ha 3.2 Khả kết hợp chung (GCA) v khả kết hợp riêng (SCA) tính trạng suất hạt dòng thí nghiệm lai luân giao Kết bảng cho thấy Ftn > Flt hai nguồn biến động khả kết hợp chung v khả kết hợp riêng ... mức xác suất 99% Ngo i ba dòng có giá trị khả kết hợp chung dơng l T14, T20 v T21 Do khả kết hợp chung cao, dòng ngô sử dụng việc tạo giống ngô thụ phấn tự Xác định khả kết hợp tính trạng suất...
 • 5
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khả năng kết hợp của danh từđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốisau khi học xong bài này các em có khả năng kết hợp các hình chữkhả năng kết hợp của số từ trong thành ngữ tục ngữ ca dao ngữ học trẻ 2008học xong bài này các em có khả năng kết hợp các hình chữ nhật hình vuông với các đoạn thẳng đường cong các nét vẽ thích hợp để tạo được những hình vẽ đơn giảnnghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng cà chua và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu túBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcBài 17. Bài luyện tập 3ngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsMạ đồng và bạc hóa họcnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuUnit 4. Big or small?