Kế toán tài chính 4 từ mai hoàng phi

Kế toán tài chính 4 từ mai hoàng phi

Kế toán tài chính 4 từ mai hoàng phi
... chung Tài khoản tổng hợp để tính giá thành SX SP XL TK 1 54 TK 1 54 có tK cấp 2: TK 1 541 – xây lắp TK 1 542 – Sản phẩm khác TK 1 543 – Dịch vụ TK 1 544 – Chi phí bảo hành xây lắp + Cuối kỳ kế tốn kết ... vị nhận khốn tổ chức cơng tác kế tốn gồm chứng từ kế tốn, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế tốn, báo cáo tài theo chế độ kế tốn hành định kỳ nộp báo cáo phòng kế tốn đơn vị cấp để tổng hợp - ... 142 / 242 Có 1 54 (XL phụ) - Hàng tháng tiến hành phân bổ vào chi phí theo thời gian sử dụng Nợ 627: chi phí sản xuất chung đội Nợ 623: cơng trình tạm dùng để che máy thi cơng Có 142 / 242 II.1.7 Kế...
 • 166
 • 140
 • 0

Kế toán tài chính 4

Kế toán tài chính 4
... thị giá cổ phần công ty Z 14. 000đ/cổ phần Doanh nghiệp tiến hành lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài Yêu cầu: Định khoản phản ánh tình hình vào sơ đồ tài khoản kế toán Bải giải Email: thien_vodich_no01@yahoo.com ... 141 : http://www.nhomsfr.com 100.000 10.000 110.000 Ngày 27/12 Nợ TK 112: Có TK 515: 45 0.000 50.000 = 50.000.000 x 0,9% Ngày 31/12 Nợ TK 635: 40 .000.000 Có TK 229: 40 .000.000 = 600.000.000 – 40 .000 ... thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Bài 4. 2: Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu đầu tư dài hạn sau: Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu công...
 • 8
 • 282
 • 3

Đánh giá chung về công tác kế toán tại Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng.doc

Đánh giá chung về công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.doc
... toàn công tác kế toán thực hoàn tất phòng kế toán Doanh nghiệp a Sơđồ tổ chức máy kế toán Doanh nghiệp Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Thủ quỹ b Nhiệm vụ cụ thể người - Kế toán trưởng: ... GIỚITHIỆUTỔNGQUANVỀ DOANHNGHIỆPTƯNHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I QUÁTRÌNHHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂNCỦADOANHNGHIỆP Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùngđược thành lập năm 2002, ông Hoàng Xuân Hùng làm giám đốc Có cách ... sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối tháng Đặc điểm chủ yếu công tác kế toán Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng a Chếđộ kế toán áp dụng Doanh nghiệp: - Niên độ kế toán ngày 01/01 kết thúc vào...
 • 28
 • 536
 • 0

Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng

Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
... công tác bán hàng công tác quản lý doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng cao 6 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I KẾ TOÁN ... CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I Kế toán tài sản cố định II Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng III Kế toán tiền ... tổ chức kế toán Doanh nghiệp 1.Tổ chức máy kế toán .3 Đặc điểm chủ yếu công tác kế toán doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng V Một số tiêu kinh tế Doanh nghiệp đạt...
 • 27
 • 402
 • 0

Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng.

Tình hình thực tế về công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng.
... công tác bán hàng công tác quản lý doanh nghiệp đạt tỷ lệ tăng trưởng cao 6 Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I KẾ TOÁN ... CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I Kế toán tài sản cố định II Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng III Kế toán tiền ... tổ chức kế toán Doanh nghiệp 1.Tổ chức máy kế toán .3 Đặc điểm chủ yếu công tác kế toán doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng V Một số tiêu kinh tế Doanh nghiệp đạt...
 • 27
 • 255
 • 0

Công tác kế toán tại Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng

Công tác kế toán tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
... toàn công tác kế toán thực hoàn tất phòng kế toán Doanh nghiệp a Sơ đồ tổ chức máy kế toán Doanh nghiệp Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán toán Thủ quỹ b Nhiệm vụ cụ thể người - Kế toán ... VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG XUÂN HÙNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng thành lập năm 2002, ông Hoàng Xuân Hùng làm giám đốc Có cách ... sổ quỹ với kế toán chi tiết vào cuối tháng Đặc điểm chủ yếu công tác kế toán Doanh nghiệp nhân Hoàng Xuân Hùng a Chế độ kế toán áp dụng Doanh nghiệp: - Niên độ kế toán ngày 01/01 kết thúc vào...
 • 27
 • 352
 • 0

giáo trình kế toán tài chính DN thương mại

giáo trình kế toán tài chính DN thương mại
... thốnjĩ tài khoản kế toán Trong chế độ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán nội dung quan trọng, quy định số lượng tài khoản kế toán, tên gọi tài khoản kế toán, số hiệu tài khoản kế toán, nội dung, kết ... tác kế toán đơn vị? Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán DN thương mại Trình bày nội dung hình thức tổ chức máy kế toán áp dụng DN thương mại Xây dựng mô hình tổ chức máy kế toán DN thương mại có ... bao gồm ca sô kế toán lôna hợp sổ kế loán chi tiết, kếl cấu mẫu sổ kế toán, trình tụ’ phưcmu pháp ghi chép sổ kế toán rheo chế độ kế toán DN hành có hình thức kế toán; hình thức kế toán Nhật ký...
 • 105
 • 87
 • 0

môn kế toán tài chính 4

môn kế toán tài chính 4
... 241 ,111,112,331 + Kết chuyển nguồn Nợ TK 44 1 Có TK 41 1 5- Khi trả lại vốn, nộp lại cho ngân sách nhà nước Nợ TK 44 1 Có TK 111,112 Khoa Kế toán Tài Trang 18 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 4 KẾ ... Hình thức kế toán: Nhật ký chung Hình thức kế toán: Nhật ký - sổ Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ Khoa Kế toán Tài Trang 23 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - ... 2.3.2 Kế toán tổng hợp 2.3.2.1 Tài khoản sử dụng TK 511, 521, 531, 532, 632, 3331…(Nội dung kết cấu tài khoản học môn Kế toán doanh nghiệp II) Khoa Kế toán Tài Trang 33 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH...
 • 39
 • 89
 • 0

Giáo trình kế toán tài chính 4

Giáo trình kế toán tài chính 4
... TK 911 Nợ TK 911 Có TK 642 9- Kết chuyển lãi từ TK 911 sang TK 42 1 Nợ TK 911 Có TK 42 1 Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 15 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ... dụng Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 21 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chương TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI Phần kế toán thương mại 1.1 Vai trò nhiệm vụ kế toán doanh ... kế toán: Nhật ký chung Hình thức kế toán: Nhật ký - sổ Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 23 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN...
 • 39
 • 101
 • 0

Giáo trình kế toán tài chính 4

Giáo trình kế toán tài chính 4
... TK 911 Nợ TK 911 Có TK 642 9- Kết chuyển lãi từ TK 911 sang TK 42 1 Nợ TK 911 Có TK 42 1 Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 15 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ... dụng Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 21 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chương TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI Phần kế toán thương mại 1.1 Vai trò nhiệm vụ kế toán doanh ... kế toán: Nhật ký chung Hình thức kế toán: Nhật ký - sổ Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ Khoa Kế toán Tài Trường Đại học Đông Á Trang 23 GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN...
 • 39
 • 59
 • 0

giáo trình kế toán tài chính đại học thương mại chương 4

giáo trình kế toán tài chính đại học thương mại chương 4
... động th phát sinh nhận tài sản th tài chính) (4. 3.3) - Cuối niên độ kế tốn, vào hợp đồng th tài sản xác định số nợ gốc th tài đến hạn trả niên độ kế tốn tiếp theo, ghi: Nợ TK 342 - Nợ dài hạn Có TK ... hố vào giá trị tài sản dở dang, ghi: Nợ TK 623, 627, 641 , 642 , 241 Có TK 2 142 - Hao mòn TSCĐ th tài (4. 3.8)- Khi trả lại TSCĐ th tài theo quy định hợp đồng th cho bên cho th, kế tốn ghi giảm ... 41 1, 41 4, 44 1, 635, 711, 811,… 3.1 .4. 2 Phương pháp hạch tốn a Kế tốn tăng tài sản cố định hữu hình (1) Trường hợp nhận vốn góp nhận vốn cấp TSCĐ hữu hình Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình Có TK 41 1 -...
 • 82
 • 954
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình kế toán tài chính 4đề thi môn kế toán tài chính 4tài liệu môn kế toán tài chính 4tài liệu kế toán tài chính 4đề thi kế toán tài chính 2 thương mạigiáo trình kế toán tài chính dn thương mạiPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityTiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸCông nghệ Sản xuất izo octangiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linuxArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxPhương pháp phổ hấp thụ phân tửQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGCấu hình web server trên windowsTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6