tiểu luận vi sinh môi trường đệm lót sinh học chế phẩm balasa chăn nuôi lợn

tiểu luận vi sinh môi trường đệm lót sinh học chế phẩm balasa chăn nuôi lợn

tiểu luận vi sinh môi trường  đệm lót sinh học chế phẩm balasa chăn nuôi lợn
... thuật Chế phẩm sinh học BALASA No.1 Quy trình sử dụng chế phẩm BALASA No.1 tạo đệm lót sinh học dùng chăn nuôi lợn Công nhận tiến kỹ thuật cho Chế phẩm sinh học BALASA No.1 Quy trình sử dụng chế phẩm ... Loan; - BALASA No.1 chế phẩm sở Minh Tuấn sản xuất 2.3 Chế phẩm BALASA No.1 ứng dụng chế phẩm làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn 2.3.1 Chế phẩm BALASA No.1 a) Nguồn gốc sản phẩm: - Chế phẩm sở ... nhiễm chăn nuôi lợn Để sở nuôi giữ, nuôi cấy, sản xuất, phối trộn vi sinh vật chế phẩm Balasa No có khả xử lý môi trường tốt chăn nuôi lợn d) Quy trình ứng dụng chế phẩm BALASA No.1 để tạo đệm lót...
 • 15
 • 285
 • 0

tiểu luận vi sinh môi trường đệm lót sinh học chế phẩm balasa chăn nuôi lợn

tiểu luận vi sinh môi trường  đệm lót sinh học chế phẩm balasa chăn nuôi lợn
... CÔNG NGHỆ ĐỆM LÓT SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI LỢN Đệm lót áp dụng nhều nước mở tiềm lớn Ứng dụng vi sinh vật vào cho chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi sinh thái đảm bảo quyền mục đích chăn nuôi xử lý ... xuất chế phẩm BALASA No.1 để tạo đệm lót sinh thái chăn nuôi" Các công đoạn để sản xuất chế phẩm thiết lập quy trình Phân lập tuyển chọn chủng vi sinh vật Hoàn thiện công thức tạo chế phẩm Xây ... giải phân, nước tiểu lợn thảihệ ra ,vi hạn chế sinh khíkhống hôi,thể Ức Giữ chế ấm cho tiêu vậtphần diệt nuôi phát mùa triển đông đệm sinh lót vật có hại, ấm cho sinh vật; thối ;vi chế nhiệt từ lên...
 • 18
 • 310
 • 0

Tiểu luận ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế kim loại

Tiểu luận ô nhiễm môi trường ở làng nghề tái chế kim loại
... hôi 2.3 Ảnh hưởng ô nhiễm làng nghề lên sức khỏe người dân: Như biết làng nghề tái chế kim loại làng nghề gây ô nhiễm môi trường nặng làng nghề Việt Nam Ô nhiễm môi trường làng nghề dạng ô nhiễm ... Thảo Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ KIM LOẠI học lại cao Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường làng nghề, đề tài tiến hành tìm hiểu “ ô nhiễm môi trường làng nghề tái chế kim loại , ... đề ô nhiễm làng nghề: 2.2.1 Ô nhiễm môi trường không khí:  Quá trình vận chuyển nguyên liệu tới làng nghề: SVTH: Đoàn Lê Bảo Ý Huỳnh Phương Thảo Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ KIM LOẠI...
 • 17
 • 1,221
 • 6

nghiên cứu sản suất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh t-emb-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu sản suất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh t-emb-1 trong chăn nuôi lợn thịt tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ THẮNG NGHIÊN CỨU SAN XUÂT VA THƢ NGHIỆM CHẾ PHẨM ̉ ́ ̀ ̉ VI SINH T-EMB-1 TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN ... trò chế phẩm T-EMB-1 đến trình sinh trưởng phát triển lợn, hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sản suất thử nghiệm chế phẩm vi sinh T-EMB-1 chăn nuôi lợn thịt ... nghiên cứu, sử dụng chế phẩm vi sinh T-EMB-1 chế tạo Bộ môn Công nghệ Vi sinh -Vi n Khoa học sống Đại học Thái Nguyên Trên sở ứng dụng chế phẩm E.M Nhật có cải tiến bổ sung thêm số chủng vi sinh...
 • 85
 • 124
 • 0

Tiểu luận Marketing sinh học – thực phẩm

Tiểu luận Marketing sinh học – thực phẩm
... Tiểu luận Marketing sinh học thực phẩm TIỂU LUẬN TÌM HIỂU MỘT SỐ SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG CỦA HÀ NỘI Tên sản phẩm: BÁNH CỐM Nơi sản xuất: Hàng Than Nhắc ... thành phẩm ↓ Rửa để ↓ Nước đường, dứa → Nấu ↓ Để nguội ← Dầu ăn ↓ Đậu xanh cà nhuyễn → Định hình ↓ Bánh cốm SV: Nguyễn Thị Hiền SHSV: 20086158 Lớp: CNSH– K53 Tiểu luận Marketing sinh học thực phẩm ... SHSV: 20086158 Lớp: CNSH– K53 Tiểu luận Marketing sinh học thực phẩm Thành phần dinh dưỡng 100g bánh cốm - Năng lượng Đơn vị Giá trị Kcal 304 - Nước g 25 - Protein thực vật g 6,1 - Lipit g...
 • 8
 • 673
 • 0

Tiểu luận Hóa sinh học thực phẩm : SỰ CHUYỂN HÓA VÀ HẤP THỤ LIPIDE TRONG ỐNG TIÊU HÓA

Tiểu luận Hóa sinh học thực phẩm : SỰ CHUYỂN HÓA VÀ HẤP THỤ LIPIDE TRONG ỐNG TIÊU HÓA
... word Hấp thụ Lipide Chỉnh sửa Làm Powerpoin Các phận ống tiêu hóa Chuyển hóa Lipide Hấp thụ Lipide Hấp thụ Lipide Chuyển hóa Lipide Hóa sinh học thực phẩm SỰ CHUYỂN HÓA VÀ HẤP THỤ LIPIDE TRONG ỐNG ... tiết vào dịch mô ngoại xuất bào (exocytosis) vào mạch bạch huyết nhung mao Cần lưu ý chất béo sản phẩm Trang 10 Hóa sinh học thực phẩm tiêu hóa chất béo hấp thu vào hệ bạch huyết, sản phẩm tiêu hóa ... chúng tiêu hoá nốt phần Lipide lại 3.3 Quá trình hấp thụ Lipide Hình : Sự vận chuyển Lipide thể Phần lớn chất béo tiêu hóa phần giọt chất béo nhỏ hấp thu trực tiếp qua màng tế bào ruột non Khi vào...
 • 13
 • 390
 • 0

Nghiên Cứu Sản Xuất Và Thử Nghiệm Chế Phẩm Vi Sinh T-EMB-1 Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên Cứu Sản Xuất Và Thử Nghiệm Chế Phẩm Vi Sinh T-EMB-1 Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THỊ THẮNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM VI SINH T-EMB-1 TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Chuyên ... sinh trưởng phát triển lợn, hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sản suất thử nghiệm chế phẩm vi sinh T-EMB-1 chăn nuôi lợn thịt Trường đại học Nông lâm Thái ... biết chế phẩm T-EMB-1 1.3.1 Vài nét giới thiệu chế phẩm T-EMB-1 T-EMB-1 tên thương mại chế phẩm men vi sinh hữu ích bổ sung thức ăn chăn nuôi sản xuất Bộ môn Công nghệ vi sinh -Vi n Khoa học sống...
 • 85
 • 153
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang
... 3.2 Chăn nuôi l n qu n lý môi trư ng ñ a bàn t nh B c Giang huy n Vi t Yên 3.2.1 Tình hình chăn nuôi l n ñ a bàn t nh B c Giang huy n Vi t Yên M c dù s lư ng s chăn nuôi l n t p trung hi n ñ a bàn ... khác v quy mô chăn nuôi l n, ñ a ñi m chăn nuôi, lo i hình chăn nuôi, … Ph m vi nghiên c u: + Ph m vi không gian: M t s s chăn nuôi l n ñi n hình ñ a bàn huy n Vi t Yên, t nh B c Giang + Th i gian ... ðánh giá ñư c hi n tr ng s n xu t c a s chăn nuôi l n ñ a bàn huy n Vi t Yên, t nh B c Giang (lo i hình, quy mô, công ngh s n xu t chăn nuôi ) + Tìm hi u v ngu n x th i s chăn nuôi (nguyên, nhiên...
 • 101
 • 377
 • 2

Tiểu luận: Vi sinh vật xử lí môi trường - Sự cố dầu tràn doc

Tiểu luận: Vi sinh vật xử lí môi trường - Sự cố dầu tràn doc
... Trang 14 VSV Xử Môi trường Sự cố dầu tràn 2.5 Các chế phẩm vi sinh xử dầu tràn * Sản phẩm LOT 11 (xử dầu thô tràn đất) Sản phẩm LOT 11 phun lên dầu tràn đất làm tan rã rửa trôi dầu để chúng ... sinh thái + Xử lý diện rộng + Chi phí thấp + Dễ áp dụng + Chủ động chủng vi sinh vật xử lý Nhóm Trang 10 VSV Xử Môi trường Sự cố dầu tràn 2.3 Các phương pháp xử ô nhiễm dầu Sử dụng vi sinh ... VSV Xử Môi trường Sự cố dầu tràn 2.2 Nguyên lý xử dầu VSV Khả phân hủy sinh học phụ thuộc vào yếu tố: • Thành phần dầu: thành phần dầu ảnh hưởng mạnh đến hoạt động vi sinh Các vi sinh ăn dầu...
 • 16
 • 1,804
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN-Vi Sinh Ứng Dụng Trong Công Nghệ Môi Trường

BÀI TIỂU LUẬN-Vi Sinh Ứng Dụng Trong Công Nghệ Môi Trường
... hỏng thực phẩm b Trong nghiêm cứu di truyền Là đối tượng lí tưởng công nghệ di truyền, công nghệ sinh học I­ VI SINH VậT c Trong đời sống - Sản xuất sinh khối, chất có hoạt tính sinh học + Sản ... Nguyễn Thị Thu   Chủ đề thảo luận:  ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT  TRONG SẢN XUẤT SỮA CHUA NộI DUNG I II III Vi sinh vật Khái niệm Đặc điểm Ứng dụng Vi sinh vật trong sản xuất sữa chua Vai trò của sữa chua ... lần khối lượng chúng Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh So với sinh vật khác vi sinh vật có tốc độ sinh trưởng lớn I­ VI SINH VậT 2- ĐặC ĐIểM Năng lực thích ứng mạnh dễ phát sinh biến dị  Phân...
 • 35
 • 712
 • 0

Tiểu luận: Phân tích môi trường mô- vi mô công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Nhật doc

Tiểu luận: Phân tích môi trường vĩ mô- vi mô công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Nhật doc
... CHƯƠNG I : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ - VĨ MÔ I TỔNG QUAN CÔNG TY Tên công ty : công ty cổ phần đầu y tế Vi t Nhật Trụ sở : số 18 BT5 – khu đô thị Pháp Vân ... lĩnh vực n y, đối thủ cạnh tranh Công ty Cổ phần đầu Y tế Vi t Nhật không bao gồm công ty phân phối thiết bị, công ty mua bán trao đổi thiết bị, mà bao gồm công ty đầu lĩnh vực y tế Với riêng ... ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VI T NHẬT TRONG LĨNH VỰC KHÁM SỨC KHỎE LƯU ĐỘNG 2.1 Nhận thức marketing công ty Cổ phần Đầu Y tế Vi t Nhật Hiện tại, công ty chưa có phòng marketing,...
 • 32
 • 836
 • 0

Tiểu luận:Phân tích môi trường vi mô của nước Úc potx

Tiểu luận:Phân tích môi trường vi mô của nước Úc potx
... thống lĩnh thị trường Thế giới đặc biệt thị trường Úc Các nước khác 25% Malaysi a 6% Viet Nam 11% Thailan d 27% New China Zealand 14% 17% PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VI T NAM Là ... hụt hàng hóa nhập từ nước khác Như vậy:    Úc thị trường tiềm mặt hàng tơm đơng lạnh cho nước xuất Ước tính lượng tơm cần nhập vào Úc chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu nước Úc Những tháng cần tập ... cho Úc: Biểu đồ (t) cho ta thấy xu hướng xuất thủy sản vào Úc Những nước xuất thủy sản cho Úc như: Thái Lan, New Zealand ,Vi t Natm Trung Quốc có xu hướng gia tăng giá trị.Vì lượng sản xuất nước...
 • 23
 • 604
 • 0

Tiểu luận phân tích môi trường mô trong kinh doanh quốc tế potx

Tiểu luận phân tích môi trường vĩ mô trong kinh doanh quốc tế potx
... động qua lại môi trường pháp luật nước, môi trường pháp luật nước môi trường pháp luật quốc tế tạo vô số hội song gây nên khó khăn, chướng ngại vật cho kinh doanh Kết luận, môi trường văn hoá,chính ... bại nêu doanh nghiệp cho thấy tầm quan trọng yếu tố pháp luật kinh doanh quốc tế Việc nghiên cứu hiểu rõ môi trường pháp luật nước, môi trường pháp luật nước, môi trường pháp luật quốc tế đặc ... giải kinh doanh quốc tế. Thất bại việc nghiên cứu yếu tố môi trường pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dẫn đến hậu không lường thị trường quốc tế Trên thực tế có nhiều học đau đớn xảy doanh...
 • 19
 • 960
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Tiểu luận môn HÓA MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI HỆ SINH THÁI BIỂN

BÁO CÁO THỰC TẬP-Tiểu luận môn HÓA MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI HỆ SINH THÁI BIỂN
... sinh thái biển Hệ sinh thái biển tổ hợp quần xã sinh vật biển, môi trường biển, sinh vật biển chúng tương tác với môi trường biển để tạo nên chu trình vật chất (chu trình sinh, địa, hóa chuyển hóa ... hữu sinh quần xã sinh vật gồm thực vật, động vật, người nguồn cung cấp lượng, chủ yếu ánh sáng mặt trời Có nhiều hệ sinh thái môi trường hệ sinh thái môi trường nhân tạo hay sinh thái môi trường ... hệ sinh thái biển phải đối mặt Đồng thời có hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ hệ sinh thái biển, giúp hệ sinh thái biển ngày phát triển, đa dạng phong phú II Nội dung 1 .Hệ sinh thái...
 • 19
 • 239
 • 0

Xem thêm