Giáo trình hải dương học nguyễn văn lai

giáo trình hải dương học đại dương

giáo trình hải dương học đại dương
... nguyên hệ phân chia Đại dương Thế giới thành bốn đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương, đại dương không bao gồm biển Đại Tây Dương Thái Bình Dương chia thành hai ... BIỂU CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐẠI DƯƠNG (6 tiết) 1.1 Đặc điểm chung đại dương 1.1.1 Tính đới đại dương 1.1.1.1 Các đại dương giới Người ta phân chia Đại dương Thế giới thành đại dương riêng biệt xuất ... chia ba đại dương: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương Trong Bắc Băng Dương gộp vào Đại Tây Dương Năm 1928, Phòng thủy đạc quốc tế xuất ấn phẩm chuyên môn: “Ranh giới biển đại dương ,...
 • 98
 • 1,150
 • 0

Hệ thống thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2007

Hệ thống thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2007
... cụ hệ thống thông tin địa 1.3.1 Phần cứng Phần cứng tổng quát Hệ thống thông tin địa gồm thiết bị thể theo sơ đồ sau (Hình 1.1): Hình 1.1 Các thành phần cứng hệ thống thông tin địa Đơn ... thập kỉ 60 (1963-1964) nhà khoa học Canada cho đời hệ thông tin địa Hệ thống thông tin địa kế thừa thành tựu ngành đồ ý tưởng lẫn thành tựu kỹ thuật đồ Hệ thông tin địa bắt đầu hoạt động ... phát triền ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa Hệ thông tin địa định nghĩa tập hợp công cụ để thu thập, lưu trữ, chỉnh sửa, truy cập, phân tích cập nhật thông tin địa cho mục đích...
 • 32
 • 303
 • 0

Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2006

Hệ thông tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học nguyễn hồng phương, văn đình ưu đại học quốc gia hà nội, 2006
... Nguyễn Hồng Phơng, Đinh văn Ưu Hệ thống thông tin địa v số ứng dụng hải dơng học Nh xuất đại học quốc gia H nội Mục lục Lời nói đầu Phần Cơ sở Hệ thống thông tin địa ... thảo quốc tế ứng dụng viễn thám v Hệ thống thông tin địa đợc tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm v thảo luận khả phát triền ứng dụng công nghệ Hệ thống thông tin địa Hệ thông tin địa đợc ... kỉ 60 (1963-1964) nh khoa học Canada cho đời hệ thông tin địa Hệ thống thông tin địa kế thừa thnh tựu ngnh đồ ý tởng lẫn thnh tựu kỹ thuật đồ Hệ thông tin địa bắt đầu hoạt động việc...
 • 131
 • 415
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 6 pptx

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 6 pptx
... a[1] cho a[9] đẩy a[1] xuống a[1 8] Tiếp tục trình ta mảng có thứ tự giảm Nguyễn Văn Linh Trang 36 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật Sắp xếp Trình bày heapsort mảng Như phần ý tưởng nói, ... 10 12 10 10 9 6 5 10 6 9 10 10 10 3 2 Hình 2-17: Hoán đổi a[1] với a[8] đẩy a[1] xuống a[1 7] Tiếp tục trình giải thuật kết thúc sau bước 9, ứng với bước i =2 Nguyễn Văn Linh Trang 39 Sưu t m ... BEGIN {4} swap(a[1],a[i]); {5} pushdown(1,i-1); END; END; Nguyễn Văn Linh Trang 33 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật Sắp xếp Ví dụ 2 -6: Sắp xếp mảng bao gồm 10 phần tử có khoá số nguyên ví...
 • 9
 • 178
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 7 doc

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 7 doc
... có số từ đến 99 2 .7 TỔNG KẾT CHƯƠNG Các giải thuật xếp đơn giản có giải thuật đơn giản hiệu mặt thời gian Tất giải thuật xếp đơn giản lấy O(n2) để xếp n mẩu tin Các giải thuật QuickSort HeapSort ... a[9] a[10] a[8] Hình 2-20: Binsort trường hợp tổng quát Nguyễn Văn Linh Trang 41 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật Sắp xếp Chương trình sử dụng cấu trúc danh sách liên kết làm bin VAR a: ... Bài 6: Hãy viết lại thủ tục PushDown HeapSort giải thuật đệ quy Bài 7: Hãy viết lại thủ tục PushDown HeapSort để xếp theo thứ tự tăng Nguyễn Văn Linh Trang 44 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ...
 • 6
 • 142
 • 1

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 8 pdf

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 8 pdf
... 50.000 + X3 * 20.000 + X4 * 10.000 = n Nguyễn Văn Linh Trang 50 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật Áp dụng kĩ thuật tham ăn để giải toán là: để có số tờ giấy bạc ... ô(i,j) ghi đấu thủ phải thi đấu với đấu thủ i ngày j Nguyễn Văn Linh Trang 48 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật Chiến lược chia để trị xây dựng lịch thi đấu ... thành toán có kích thước xấp xỉ hiệu suất cao Nguyễn Văn Linh Trang 49 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật 3.3 KĨ THUẬT “THAM ĂN” 3.3.1 Bài toán tối ưu tổ hợp...
 • 10
 • 177
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 9 pptx

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 9 pptx
... vật chọn * + * = 13 Giải thuật thô theo kĩ thuật quy hoạch động sau: Tổ chức liệu: Nguyễn Văn Linh Trang 60 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật - Kĩ thuật thiết kế giải thuật Mỗi đồ vật biểu ... truy hồi: Nguyễn Văn Linh Trang Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn 56 Giải thuật Ck = n Kĩ thuật thiết kế giải thuật nêu k = hoac k = n C k + C k -1 nêu < k < n n1 n Công thức gợi ý cho giải thuật đệ ... {x} Nguyễn Văn Linh Trang 62 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật Bằng cách lưu trữ đỉnh x công thức đệ qui nói trên, thu chu trinh Hamilton tối tiểu Nguyễn Văn...
 • 10
 • 164
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 10 doc

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 10 doc
... bại hai đấu thủ hòa Một phần trò chơi biểu diễn sau: Nguyễn Văn Linh Trang 64 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật X-đi A X X X O O O X-đi B O-đi C D X X X X O ... thắng) Ta nói O chọn nước MIN, nút mà từ O chọn nước Nguyễn Văn Linh Trang 65 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật gọi nút MIN Do hai đấu thủ luân phiên nước nên ... trị tạm trở thành giá trị A Kết minh họa hình sau: Nguyễn Văn Linh Trang 66 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật X-đi MAX A X -∞ X X O X-đi MAX O B O C X X X...
 • 5
 • 151
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 11 docx

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 11 docx
... Giá: 19 acebda Giá: 23 Hình 3-13: Kĩ thuật nhánh cận giải toán TSP Nguyễn Văn Linh Trang 75 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật 3.5.3.2 Bài toán ba lô Ta thấy ... án biểu diễn nút Giá phương án tổng độ dài chu trình Nguyễn Văn Linh Trang 72 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật Ðể tính cận nút gốc, đỉnh ta chọn hai cạnh ... thấy Nguyễn Văn Linh Trang 73 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật • Sau tất phân nhánh bị cắt tỉa phương án có giá nhỏ phương án tìm phương án cần tìm Trong trình...
 • 11
 • 162
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 12 ppt

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 12 ppt
... www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật 3.7 TỔNG KẾT CHƯƠNG Trong kĩ thuật trình bày chương, kĩ thuật chia để trị kĩ thuật Hãy chia nhỏ toán để giải nó! Với toán tìm phương án tối ưu, kĩ thuật ... www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật b b 4 a e c a d e d Hình 3-16: Cây xuất phát, giá 20 Hình 3-17: Giá 17 b b 3 a c a c e d Hình 3-18: Giá 16 c e d Hình 3-19: Giá 12 3.6.3 Bài ... c d e a) có giá (tổng độ dài ) 25 (Hình 3-21) Nguyễn Văn Linh Trang 80 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật thuật thiết kế giải thuật b b 4 a c a c e d e d Hình 3-21: Phương án ban đầu,...
 • 5
 • 108
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 13 ppt

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 13 ppt
... lệnh, tức đủ để xếp số nguyên theo giải thuật QuickSort Vì đánh giá Nguyễn Văn Linh Trang 86 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật CTDL giải thuật lưu trữ giải thuật thao tác nhớ ngoài, tập trung ... dài đường k.hi giải thuật kết thúc k.hi ≥ n tập tin đường ghi F[h+1] Nguyễn Văn Linh Trang 91 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật CTDL giải thuật lưu trữ 4.4.3.2 Ðánh giá giải thuật xếp trộn ... kỹ thuật “Tham ăn” (Greedy) Giải toán kỹ thuật nhánh cận Loại đồ vật A B C D E Trọng lượng 15 10 Nguyễn Văn Linh Giá trị 30 25 24 Trang 84 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật CTDL giải thuật...
 • 11
 • 158
 • 0

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 14 pdf

Tài liệu Giáo trình giải thuật của Nguyễn Văn Linh part 14 pdf
... Mỗi phần tử trỏ, trỏ tới phần tử danh sách liên kết khối Nguyễn Văn Linh Trang 94 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật CTDL giải thuật lưu trữ Ðể phân phối mẩu tin có khóa x vào danh sách ... mẩu tin r vào khối nối khối vào cuối danh sách liên kết lô Nguyễn Văn Linh Trang 95 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Giải thuật CTDL giải thuật lưu trữ 4.5.3.4 Xoá mẩu tin Ðể xoá mẩu tin r có khoá ... Giải thuật CTDL giải thuật lưu trữ Một xoá mẩu tin cần xoá khối lưu trữ nó, sau xoá, khối trở nên rỗng xoá khối khỏi danh sách (giải phóng nhớ) Hai đánh dấu xoá...
 • 4
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản trị học nguyễn hải sảncông trình hải dương họcgiáo trình bồi dưỡng học sinh giỏi tin họcgiáo trình giải phẫu học nguyễn quang quyềngiáo trình ngôn ngữ học nguyễn thiện giápgiáo trình di truyền học nguyễn hồng minhgiao trinh trang bi dien nguyen van chatgiáo trình máy xây dựng nguyễn văn hùnggiáo trình tế bào học nguyễn như hiềngiáo trình dinh dưỡng họcgiáo trình marketing du lịch nguyễn văn mạnhdownload giáo trình máy xây dựng nguyễn văn hùngnăng lượng sinh học nguyễn văn laigiáo trình cơ lưu chất nguyễn văn lụcgiáo trình thổ nhưỡng học trần văn chínhNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)phương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu