Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng nguyễn văn đính, hoàng thị lan hương

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG
... s a dng quy trỡnh Khỏch vi cỏc c im khỏc yờu cu v s u tiờn phc v khỏc kh nng rỳt ngn; kộo di quy trỡnh Ebook.VCU - www.ebookv Quy mụ, cp hng khỏch sn Quyt nh n s lng v c cu khỏch Quyt nh ... Ebook.VCU - www.ebookv 1.2 Ni dung quy trỡnh Cn c vo thi gian phc v: quy trỡnh trc khỏch n; quy trỡnh ún tip; quy trỡnh phc v thi gian khỏch lu li KS- NH v quy trỡnh toỏn v tin khỏch Cn c vo ... Chng 1: Khỏi quỏt quy trỡnh phc v KS- NH 1.1 Khỏi nim v cỏc cn c xõy dng quy trỡnh phc v KS- NH 1.2 Ni dung quy trỡnh phc v KS- NH 1.3 Qun lý quy trỡnh phc v Ebook.VCU - www.ebookv...
 • 29
 • 3,978
 • 11

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG
... s a dng quy trỡnh Khỏch vi cỏc c im khỏc yờu cu v s u tiờn phc v khỏc kh nng rỳt ngn; kộo di quy trỡnh Ebook.VCU - www.ebookv Quy mụ, cp hng khỏch sn Quyt nh n s lng v c cu khỏch Quyt nh ... Ebook.VCU - www.ebookv 1.2 Ni dung quy trỡnh Cn c vo thi gian phc v: quy trỡnh trc khỏch n; quy trỡnh ún tip; quy trỡnh phc v thi gian khỏch lu li KS- NH v quy trỡnh toỏn v tin khỏch Cn c vo ... Chng 1: Khỏi quỏt quy trỡnh phc v KS- NH 1.1 Khỏi nim v cỏc cn c xõy dng quy trỡnh phc v KS- NH 1.2 Ni dung quy trỡnh phc v KSNH 1.3 Qun lý quy trỡnh phc v Ebook.VCU - www.ebookv...
 • 29
 • 1,102
 • 6

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN- NHÀ HÀNG
... s a dng quy trỡnh Khỏch vi cỏc c im khỏc yờu cu v s u tiờn phc v khỏc kh nng rỳt ngn; kộo di quy trỡnh Ebook.VCU - www.ebookv Quy mụ, cp hng khỏch sn Quyt nh n s lng v c cu khỏch Quyt nh ... Ebook.VCU - www.ebookv 1.2 Ni dung quy trỡnh Cn c vo thi gian phc v: quy trỡnh trc khỏch n; quy trỡnh ún tip; quy trỡnh phc v thi gian khỏch lu li KS- NH v quy trỡnh toỏn v tin khỏch Cn c vo ... Chng 1: Khỏi quỏt quy trỡnh phc v KS- NH 1.1 Khỏi nim v cỏc cn c xõy dng quy trỡnh phc v KS- NH 1.2 Ni dung quy trỡnh phc v KSNH 1.3 Qun lý quy trỡnh phc v Ebook.VCU - www.ebookv...
 • 29
 • 1,237
 • 3

quy trình phục vụ trong khách sạn, nhà hàng - chương 1

quy trình phục vụ trong khách sạn, nhà hàng - chương 1
... Chương 1: Khái quát quy trình phục vụ KS- NH 1. 1 Khái niệm xây dựng quy trình phục vụ KS- NH 1. 2 Nội dung quy trình phục vụ KSNH 1. 3 Quản lý quy trình phục vụ 1. 1 Khái niệm xây dựng quy trình ... quy trình phục vụ KS- NH 1. 1 .1 Khái niệm chất phục vụ 1. 1.2 Khái niệm quy trình phục vụ 1. 1.3 Các xây dựng quy trình 1. 1 .1 Khái niệm chất phục vụ • Khái niệm: tập hợp hoạt động, quy trình nhằm ... trình 1. 2 Nội dung quy trình • Căn vào thời gian phục vụ: quy trình trước khách đến; quy trình đón tiếp; quy trình phục vụ thời gian khách lưu lại KS- NH quy trình toán tiễn khách • Căn vào phận...
 • 29
 • 296
 • 0

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 2 pps

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 2 pps
... phục vụ phận lễ tân • 2. 2.1 Hoạt động phận LT qua giai đoạn • 2. 2 .2 Các quy trình phục vụ khách 2. 2.1 Hoạt động phận LT qua giai đoạn Chu trình khách Hoạt động phục vụ khách Phục vụ khách Trước khách ... từ 6h- 14h – Ca 2: 14h- 22 h – Ca 3: 22 h- 6h hôm sau • Phân làm ca: – Ca 1: từ 7h- 15h – Ca 2: 15h- 23 h – Ca3: 22 3h- 7h hôm sau – Ca 4: 11h- 19h 2. 1 .2 Cơ cấu tổ chức phận lễ tân • Đối với khách ... phòng Quy trình theo dõi tình trạng phòng Quy trình phục vụ dịch vụ thời gian khách lưu lại • Quy trình theo dõi, tổng hợp chi phí khách Quy trình toán tiễn khách • • • • • • 2. 2 .2. 1 Quy trình...
 • 156
 • 246
 • 0

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 3 potx

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 3 potx
... 3. 1 Chức nhiệm vụ nhà bànbar 3. 1.1 Chức nhà bàn 3. 1.2 Chức nhà bar 3. 1 .3 Nhiệm vụ chức danh nhà bàn 3. 1.4 Nhiệm vụ chức danh nhà bar 3. 1.1 Chức nhà bàn Đón tiếp phục vụ khách đến ăn ... cocktail Ly dùng cocktail 3. 3 Quy trình phục vụ bàn    Đón đợi khách Tiếp cận với khách Chính thức phục vụ 3. 3.1 Đón đợi khách    Đặc điểm: chưa tiếp xúc với khách Yêu cầu Nội dung Yêu ... cho nhà hàng 3. 1.2 Chức nhà bar     Bán rượu Pha chế cocktail, thức uống khác Giao thức uống vô lon, chai cho tiếp viên mang phục vụ khách Tạo doanh thu cho nhà hàng 3. 2 Nhiệm vụ chức danh nhà...
 • 89
 • 318
 • 3

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 4 pps

QUY TRÌNH PHỤC VỤ TRONG KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG - CHƯƠNG 4 pps
... Nội quy khách sạn Giới thiệu số dịch vụ khách sạn c Phục vụ khách thời gian khách lưu trú    Quy trình làm vệ sinh Quy trình phục vụ dịch vụ bổ sung Quy trình giải phàn nàn khách Quy trình làm ... Các loại khác 4. 3 Quy trình   Phục vụ khách lưu trú Phục vụ đồ vải 4. 3.1 Phục vụ khách lưu trú     Chuẩn bị buồng đón khách Dẫn khách bàn giao phòng Phục vụ khách thời gian khách lưu trú ... cửa Quy trình phục vụ dịch vụ bổ sung     Nhận điện thoại Cho khách mượn đồ Nhận đồ giặt Phục vụ dịch vụ khác Nhận điện thoại Nhận điện thoại Ghi chép Đối chiếu Đặt máy xuống Thực Cho khách...
 • 43
 • 380
 • 0

GIáo trình CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT TRONG SỬA CHỮA Ô TÔ

GIáo trình CÔNG NGHỆ PHỤC HỒI CHI TIẾT TRONG SỬA CHỮA Ô TÔ
... phân loại nguyên tắc công nghệ phục hồi chi tiết h hỏng sửa chữa phơng pháp tổ chức phục hồi sửa chữa xởng sửa chữa Đồng thời có đủ kỹ phục hồi chi tiết h hỏng sửa chữa ô với việc sử dụng hợp ... phục hồi chi tiết Tham quan thực tế : Sửa chữa, phục hồi chi tiết ô cách bố trí, tổ chức khu vực phục hồi sở sửa chữa ô đại Tự nghiên cứu làm tập : Các tài liệu tham khảo công nghệ phục hồi ... dung ý nghĩa công nghệ phục hồi chi tiết Phục hồi chi tiết phơng pháp hàn Phục hồi chi tiết phơng pháp phun đắp kim loại Phục hồi chi tiết phơng pháp mạ Tổ chức phân xởng phục hồi Sử dụng...
 • 67
 • 1,801
 • 2

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 1

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 1
... chuẩn E0(vôn) -2 ,925 -2 ,866 -2 , 714 -2 ,363 -1 ,750 -1 ,662 -1 ,18 0 -0 ,763 -0 ,744 -0 ,440 -0 ,403 -0 ,277 -0 ,250 -0 ,13 6 -0 ,12 6 +0,050 +0,250 +0,230 +0,337 +0,5 21 +0,798 +0,799 +0,830 +1, 200 +1, 700 Nh vậy, ... khắc phục (xem bảng - ) Bảng 1- 3 Dạng khuyết Thực chất phơng pháp Phơng pháp tật phục hồi khắc phục Mài mòn * Phục hồi hình dạng - Gia công - phục hồi độ bóng - Phục hồi vị trí lắp lẫn bề mặt * Phục ... bảng 2 -1 b - Phân loại mức độ chịu ăn mòn vật liệu Bảng - Nhóm chịu ăn mòn Chỉ số ăn mòn sâu Thang mm/năm Cực kỳ bền < 0,0 01 Rất bền 0,0 01 - 0,005 0,005 - 0, 010 Bền 0, 01 - 0,05 0,05 - 0 ,10 Khá...
 • 24
 • 545
 • 3

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 2

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 2
... 2- 4 Số Tên hoá chất TT NaOH Na2CO3 Na3PO4.12H2O Na2SiO3 Sunfanol T oC J A/dm2 t phút Công dụng 1 0-1 5 2 0-3 0 5 0-7 0 3-5 1 0 -2 0 2 0-4 0 2 0-4 0 3-5 8-1 2 8-1 2 4-6 2 5-3 0 7 0-9 0 5-1 0 2 0-4 0 KL đen 6 0-8 0 2- 1 0 ... Bảng 2- 5 Dung dịch Dung dịch N3 N4 20 0 - 300 20 0 - 25 0 Dung dịch N1 15 0 -2 50 Dung dịch N2 15 0 -2 50 G/lít 1,5 - 2, 5 1, 5 -2 ,5 2- 3 10 - 20 G/lít - 1-3 1-3 54 35 - 50 - 45 - 70 15 - 100 12 - 15 50 - 80 ... 5 0-7 0 5-1 0 - 1 0 -2 0 2 0-3 0 5 0-6 0 2 0-3 0 5 0-6 0 5 0-6 0 2 0-3 0 2 0-3 0 1 0 -2 0 3 0-5 0 5-1 0 3-5 7 0-9 0 2 0-4 0 Cu + HK đồng 5 0-6 0 3-5 KL màu 8 0-9 0 2 0-4 0 KL đen 8 0-1 00 20 -4 0 Thép Cacbon 1 3-3 5 Tẩy rỉ thép bon...
 • 26
 • 439
 • 4

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 3

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 3
... 0,1 2-0 ,15 19 7-2 20 0,10 192 0,1 2-0 ,16 230 0,4 258 0 ,35 208 0 ,35 33 0 0,45 28 5 -3 00 0,44 230 0,45 40 1-4 15 0,8 32 0 0,62 267 0,6 4-0 ,66 44 0-4 60 Độ cứng HB 32 0 280 240 200 25 50 75 100 125 150 Hình - ảnh ... bảng [ 3- 2 ] Bảng 3- 2 Hàm lợng C Độ bền kéo (kG/mm ) ứng với phơng pháp phun % hồ quang điện lửa khí dòng điện cao tần 0,15 -0 ,20 1 0-1 2 1 8-2 0 1 1-1 2 0,25 24 1 4-1 9 0, 4-0 ,46 1 1-1 8 2 2-2 4 0, 6-0 ,8 1 4-1 9 ... Kim loại - Đầu phun Hình 3- 3 Sơ đồ phun đắp bột kim loại 1- Nguồn điện trực tiếp 2- Biến trở 3- Nguồn điện gián tiếp 4- Oxilograph (máy dao động) 5- Khí nén 6- Mỏ phun 7- Khí bảo vệ 8- Nguồn cấp...
 • 12
 • 499
 • 4

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 4

Giáo trình công nghệ phục hồi - Chương 4
... 73 Hình 4- 9 Uốn sản phẩm dạng đặc Hình 4- 1 0 a/ Uốn lăn b/ Uốn vam 74 Hình 4- 1 1 Uốn băng máy tiện Hình 4- 1 2 Sản phẩm uốn ống Hình 4- 13 Nắn thẳng dầm chữ U máy ép thủy lực 75 Hình 4- 14 Máy nhấn ... 4. 2 Các phơng pháp gia công biến dạng phục hồi kích thớc 4. 2.1 Chồn kim loại b Làm phẳng mặt đầu phôi a Làm tăng Hình 4- 1 Làm phẳng mặt đầu búa tiết diện ngang a/ b/ c/ Hình 4- phục hồi ... tàu thủy 4. 3 ép bạc lót ống lót 76 Hình 4- 1 5 Sơ đồ ép bạc lót Hình 4- 1 5 Các loại vam dùng để tháo lắp máy 4. 4 Làm biến cứng bề mặt Lớp kim loại bị biến cứng 77 Hình 4- 1 7 Tán đinh búa 4. 5 Chống...
 • 13
 • 290
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàngquy trình phục vụ trong khách sạn nhà hàngkhái quát quy trình phục vụ trong khách sạn nhà hànggiáo trình công nghệ phục vụ khách sạn nhà hàngcông nghệ phục vụ bàn trong khách sạn nhà hàngcông nghệ phục vụ quầy bar trong khách sạn nhà hàngcông nghệ phục vụ bếp trong khách sạn nhà hànggiáo trình công nghệ phục hồigiáo trình công nghệ phục hồi chi tiết máygiáo trình công tác phục vụ bạn đọcgiáo trình công nghệ sinh học trong nông nghiệpgiáo trình công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật tác giả phạm thị thuỳgiáo trình công nghệ chế biến thủy hải sảnphục vụ trong khách sạn thắng lợigiao trinh cong nghe enzym che bien tu san pham dong vatUnit 3. People''''s backgroundỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018PPCT KHTN6 2017 2018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicDạy học đồng loạt cả lớpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRIN