Bài giảng thuế thái ninh

Bài giảng Sinh thái học và môi trường: Chúa sơn lâm đang bị nguy cấp

Bài giảng Sinh thái học và môi trường: Chúa sơn lâm đang bị nguy cấp
... diệt môi trường sống Một số loài bị săn bắn, số khác bị đe dọa nạn buôn bán động vật sống, hay phận chúng, để kiếm tiền Trong số nạn nhân có vị chúa sơn lâm , vị vua rừng già bị tuyệt diệt II NGUY ... què, chí rụng II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG - Nhưng nguy n nhân chính, hổ bị săn bắn để cung cấp nguy n vật liệu cho ngành thời trang, cho Đông y, phục vụ cho giải trí người,… II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG ... rừng sinh sống loài mệnh danh chúa sơn lâm chiếm 7% II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Thế kỷ vừa qua, giới ba số chín phân loài hổ toàn giới: Bali, Caspia Java Theo Danh sách Đỏ năm 2000 IUCN, hổ loài bị...
 • 64
 • 695
 • 2

Bài giảng Thuế - Đáp án và phụ lục

Bài giảng Thuế - Đáp án và phụ lục
... hạn nộp thuế tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định Luật quản lý thuế, cụ thể: - Số thuế tính tạm nộp quý I năm 2009 gia hạn nộp thuế chậm đến ngày 29 tháng năm 2010; - Số thuế tính ... hạn nộp thuế chậm đến ngày 29 tháng năm 2010; - Số thuế tính tạm nộp quý III năm 2009 gia hạn nộp thuế chậm đến ngày 30 tháng năm 2010; - Số thuế tính tạm nộp quý IV năm 2009 gia hạn nộp thuế chậm ... 104/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2008 việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất mặt hàng gạo phân bón xuất khẩu, số 119/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng năm 2008 việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất...
 • 19
 • 260
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 1

Bài giảng Thuế Chương 1
... nghiệp 19 93 Thuế nhà đất 19 92 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 19 94 Thuế tài nguyên 19 90 10 Thuế chuyển lợi nhuận nước 19 87 11 Thuế môn 19 91 35 Ch-¬ng 1: Tæng Quan vÒ ThuÕ www.gdt.gov.vn 12 Thuế sát ... cải cách thuế bước STT LOẠI THUẾ NĂM BAN HÀNH Thuế doanh thu 19 90 Thuế tiêu thụ đặc biệt 19 90 Thuế xuất khẩu, thuế nhập 19 91 Thuế lợi tức 19 90 Thuế thu nhập người có thu nhập cao 19 90 Thuế sử ... thuế bước 2, Luật Thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực cho thuế doanh thu từ năm nào: a) 01/ 01/ 1995 b) 01/ 01/ 1997 c) 01/ 01/ 1999 d) Cả a, b, c sai 28 Thuế giá trị gia tăng theo luật số 13 /2008/QH12...
 • 51
 • 312
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 2

Bài giảng Thuế Chương 2
... Ch-¬ng 2: ThuÕ XuÊt khÈu – NhËp khÈu NĂM 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 60 72 90 115 ,2 150, 12 Mức thuế nhập trung bình (%) 17,4 16,4 15,4 14,4 13,4 Khoản thu thuế nhập (Tỷ USD) 10,44 11,8 13,86 16,5888 20 ,1160 ... loại thuế đánh vào hàng hóa mà Công ty phải nộp là: a) Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNDN b) Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế TNDN c) Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế TNDN d) Thuế ... 14,4 13,4 12, 0048 14 ,20 37 17 ,26 58 21 , 529 5 +1,5648 +2, 1989 +3,0 621 +4 ,26 37 Nguồn: Giả định tính toán tác giả Theo kịch thứ hai này, thời gian giảm thuế theo cam kết WTO từ năm 20 07 năm 20 11 (thực...
 • 45
 • 217
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 3

Bài giảng Thuế Chương 3
... lanh t 2.000cm3 tr xung 45 Loi cú dung tớch xi lanh t 2.000cm3 n 3. 000cm3 50 Loi cú dung tớch xi lanh trờn 3. 000cm3 60 b Xe ụ tụ ch ngi t 10 n di 16 ch, tr loi quy 30 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu Thụ ... bia hp = 20.000 1+45% = 20.000 1,45 Thu TTB lớt bia hp = 13. 7 93 x 45% = 6.207 (ng) = 13. 7 93 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Vớ d 3. 3: Quý II/2010, giỏ bỏn ca mt kột bia chai H Ni cha cú thu ... ri): a) -20 ,34 9 triu ng b) 81,081 triu ng c) 130 , 23 triu ng d) Tt c u sai 47 Bỏn nc 100.000 sn phm A vi n giỏ cha cú thu GTGT l 295.750 ng/sn phm, thu TTB 30 % Thu TTB l: 31 Ch-ơng 3: Thuế Tiêu...
 • 36
 • 197
 • 1

Bài giảng Thuế Chương 4

Bài giảng Thuế Chương 4
... 36.000.000 - Thu TTB phi np: 36.000.000 x 65% = 23 .40 0.000 - Giỏ tớnh thu GTGT: 36.000.000 + 23 .40 0.000 = 59 .40 0.000 - Thu GTGT: 59 .40 0.000 x 10% = 5. 940 .000 (3) i vi hng húa, dch v dựng trao i, ... giỏ tớnh thu GTGT i vi cn nh trờn l: t - (6 triu ng x 100 m2) = 1 ,4 t ng - Thu GTGT u l 1 ,4 t ng x 10% = 140 triu ng Vớ d 4. 14: Cụng ty kinh doanh bt ng sn C bỏn mt cn bit th, giỏ ghi trờn hp ... (32.000 USD - 10.000 USD) x 17.000 ng = 3 74. 000.000 ng Ch-ơng 4: Thuế Giá Trị Gia Tăng + Giỏ tớnh thu GTGT l: Giỏ tớnh thu GTGT = 3 74. 000.000 ng + 10% = 340 .000.000 ng (15) i vi dch v cm , giỏ tớnh...
 • 92
 • 210
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 5

Bài giảng Thuế Chương 5
... tính thuế thu nhập doanh nghiệp Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối không vượt 15 tháng 5. 5.2 Phương pháp tính thuế 5. 5.2.1 Thu nhập tính thuế Thu ... tính thuế Ch-¬ng 5: ThuÕ Thu NhËp Doanh NghiÖp 5. 5.2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế ... sơ khai thuế: quan thuế nơi doanh nghiệp tồ chức, cá nhân nước chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế Thời hạn nộp thuế: với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 5. 11 XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU...
 • 110
 • 210
 • 1

Bài giảng Thuế Chương 6

Bài giảng Thuế Chương 6
... thu/thỏng (triu ng) n 60 n 5 Trờn 60 n 120 Trờn n 10 10 Trờn 120 n 2 16 Trờn 10 n 18 15 Trờn 2 16 n 384 Trờn 18 n 32 20 Trờn 384 n 62 4 Trờn 32 n 52 25 Trờn 62 4 n 960 Trờn 52 n 80 30 Trờn 960 Trờn 80 35 ... Nam l 160 ngy; t ngy 01/01/2010 n 30/4/2010, ụng A cú mt ti Vit Nam 30 ngy Nh vy, Ch-ơng 6: Thuế Thu Nhập Cá Nhân nm 2009 ụng A khụng thi gian cú mt ti Vit Nam c xỏc nh l cỏ nhõn c trỳ ( 160 ngy ... cú: - Vn bn ngh hon thu theo mu s 01/HTBT ban hnh kốm theo Thụng t s 60 /2007/TT-BTC ngy 14 /6/ 2007 ca B Ti chớnh Ch-ơng 6: Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Bn chng minh th nhõn dõn hoc h chiu - T khai...
 • 81
 • 228
 • 0

Bài giảng Thuế Chương 7

Bài giảng Thuế Chương 7
... khai nộp thuế 7. 4.4.2 Nộp thuế : Căn vào số thuế phải nộp ghi thông báo, đối tượng nộp thuế phải chủ động thực việc nộp thuế nơi thu tiền thuế (theo hương dẫn Chi cục thuế) 7. 4.5 Miễn giảm thuế Tạm ... nộp thuế Ch-¬ng 7: C¸c S¾c ThuÕ Kh¸c 7. 4.3 Căn phương pháp tính thuế 7. 4.3.1Đối với đất đô thị (thuộc Thành phố, thị xã, thị trấn) Căn tính thuế nhà đất là: Thuế nhà đất = Diện tích đất x Bậc thuế ... Ch-¬ng 7: C¸c S¾c ThuÕ Kh¸c 7. 1 THUẾ MÔN BÀI 7. 1.1 Khái niệm Thuế môn khoản thuế cố định đơn vị kinh doanh phải nộp theo năm tài nhằm trang trải phí quản lý hành Nhà nước đơn vị kinh doanh 7. 1.2...
 • 22
 • 278
 • 0

Bài giảng thuế nhập khuế

Bài giảng thuế nhập khuế
... dụng pháp luật thuế nhập .4 III HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU .8 Đối với hệ thống pháp luật thuế nhập nói chung Riêng luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 ... hạn mà nghĩa vụ nộp thuế thực không thực họ bị coi vi phạm nghĩa vụ nộp thuế bị chế tài đ Chế độ miễn giảm hoàn thuế truy không thuế nhập - Miễn, giảm thuế NK Vẫn đề miễn thuế NK đặt để giúp ... xét miễn giảm thuế NK quy định Điều 16, 17 18 LTXKTNK 2005 - Hoàn thuế truy thu thuế NK Hoàn thuế NK việc quan thu thuế định trả lại cho đương số tiền thuế mà họ nộp thừa mà quan thuế thu mà sở...
 • 12
 • 223
 • 1

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt
... PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ:   Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp kỳ tính thuế tính thu nhập tính thuế nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thu nhập VIệt Nam trừ số thuế thu nhập ... nhập chịu thuế doanh thu năm trước liền kề II KÊ KHAI THUẾ TNDN(TT): Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho quan thuế:  Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho quan quản lý thuế trực ... lương, diện, nước chi phí quảng cáo, khoản thuế: thuế XNK, thuế TTĐB, thuế GTGT đầu vào không khấu trừ, thuế GTGT đầu hạn không kê khai Thu nhập chịu thuế khác: chêch lệch mua bán chứng khoán,...
 • 21
 • 2,020
 • 11

Bài giảng Thuế 2012-thang 10

Bài giảng Thuế 2012-thang 10
... triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ chịu thuế 10% , số thuế GTGT đầu vào khấu trừ tính sau: 110 triệu x 10% = 10 triệu đồng + 10% Giá chưa có thuế 100 triệu đồng, thuế GTGT 10 triệu đồng Trường ... áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, tính thuế GTGT đầu không khấu trừ thuế đầu vào Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT phần mềm HTKK thuế Tổng cục thuế Nơi nộp thuế Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT ... tiết thuế 1.4.3 Đối tượng chịu thuế: Là để từ tính tiền thuế Đối tượng chịu thuế yếu tố cần thiết luật thuế phải quán triệt nhiều mặt sách động viên luật thuế 1.4.4 Thuế suất, mức thuế, biểu thuế: ...
 • 99
 • 332
 • 2

Bài giảng thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Bài giảng thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công
... TƯỢNG NỘP THU • 2/CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THU • 3/ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ KHI XÁC ĐỊNH Logo THU NHẬP CHỊU THU • 4/ CÁC KHOẢN THU NHẬP MIỄN THU • 5/ CÁC KHOẢN THU NHẬP GIẢM THU • 6/ GIẢM TRỪ GIA CẢNH ... trồng, đánh bắt thu sản không đáp ứng đủ điều kiện miễn thu Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:  a) Tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Logo  b) Các khoản ... viên), hàng tháng làm chị làm Báo cáo Thu cho 05 Cty với thu nhập : 10.000.000, thu nhập thu nhập chịu Thu TNCN Khoa tài kế toán II THU NHẬP CHỊU THU  c )Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh...
 • 42
 • 989
 • 1

Bai giang Thue TTDB

Bai giang Thue TTDB
... vụ chưa có thuế TTĐB Giá tính thuế TTĐB = Giá dòch vụ (bán chưa có thuế GTGT) + thuế suất thuế TTDB Thuế suất: (xem bảng thuế suất) 11 Phương pháp tính thuế 1/ Đối với hàng sản xuất nước Thuế...
 • 30
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thuế xuất nhập khẩubài giảng thuế tiêu thụ đặc biệtbài giảng thuế thu nhập doanh nghiệpbài giảng sinh thái môi trườngbài giảng thuế doanh nghiệpbài giảng thuế giá trị gia tăngbài giảng sinh thái họcbài giảng phôi thai họcbài giảng sinh tháibài giảng suy thaibai giang thue tndnbai giang thue gtgtbài giảng sinh thái học nông nghiệpslide bài giảng thuế thu nhập doanh nghiệpbài giảng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ