15081 if clause type 2

review if clause type 1,2

review if clause type 1,2
... FORM OF IF CLAUSE (TYPE & 2)” IF CLAUSE MAIN CLAUSE TYPE IF S + V (S, ES) + O S + WILL/ CAN/ MAY + V +O TYPE IF S + V2, ED + O S + WOULD/ COULD/ MIGHT + V +O EX: If he isn’t busy, he ... be If I _ a flower, I _a sunflower a were / would be b am / will be c were / will be If I _ a cloud, I _a warm cloud a am / will be b were / would be c were / will be What _ if ... his bicycle c would repair his bicycle If she had enough time, she _ a would feed the dog b will feed the dog c feed the dog Choose the correct answer: If I _ a bird, I _a white pigeon...
 • 6
 • 136
 • 0

Báo cáo y học: "A prospective observational study of the relationship of critical illness associated hyperglycaemia in medical ICU patients and subsequent development of type 2 diabetes"

Báo cáo y học:
... history of diabetes and higher body mass indexes During the five years of follow-up, 1 02 (15 .2% ) patients in the normoglycaemia group and 66 (18.3%) patients in the hyperglycaemia group died There ... inclusion in the study We excluded 21 1 patients who refused to participate in the study, 20 3 patients due to terminal illness, and another 29 patients who were receiving corticosteroid treatment Of the ... RF: Inflammatory status and insulin resistance Curr Opin Clin Nutr Metab Care 20 02, 5:551-559 14 Marette A: Mediators of cytokine-induced insulin resistance in obesity and other inflammatory settings...
 • 8
 • 291
 • 1

Báo cáo y học: "Efficiency of vibration exercise for glycemic control in type 2 diabetes patients."

Báo cáo y học:
... High-intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type diabetes Diabetes care 20 02; 25 : 1 729 – 36 Fenicchia LM, Kanaley JA, Azevedo JL, et al Influence of resistance ... training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT-4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type diabetes Diabetes 20 04; 53 :29 4 - 305 10 Kasai T, Kawanishi M, Yahagi ... preceding two to three month [16] The obviously missing long-lasting beneficial effect on glycemic control in the present study may be in part due to the fact that we initially used a training of...
 • 5
 • 253
 • 0

Báo cáo y học: "The association of meat intake and the risk of type 2 diabetes may be modified by body weight"

 Báo cáo y học:
... consumption and risk of diabetes or of interactions between poultry consumption and BMI and the risk of type DM Red meat consumption was associated with a modest increase in the risk of type DM in the ... and type DM may also reflect other unidentified factors It may be possible that consumption of red meat and processed meat may not increase the risk of type DM, per se, but be part of a dietary ... patterns and the incidence of type diabetes Am J Epidemiol 20 05; 161(3) :21 9 -22 7 Tables Table 1: Total meat* , red meat, poultry and processed meat intake by socio-demographic factors and other participant...
 • 8
 • 340
 • 0

Báo cáo y học: "Skeletal muscle sodium glucose co-transporters in older adults with type 2 diabetes undergoing resistance training"

Báo cáo y học:
... study shows that individuals with uncontrolled type diabetes (characterized by poor glycemic control and sustained hyperglycemia), undergoing moderate to high intensity resistance exercise training ... C, Layne JE, Munoz-Orians L, et al A randomized controlled trial of resistance exercise training to improve glycemic control in older adults with type diabetes Diabetes Care 20 02; 25( 12) :23 35-41 ... Care in Diabetes Diabetes Care 20 05 ;28 (suppl_1):S4-S36 24 Sigal RJ, Kenny GP, Wasserman DH, Castaneda-Sceppa C Physical activity/exercise and type diabetes Diabetes Care 20 04 ;27 (10) :25 18-39 25 ...
 • 8
 • 342
 • 0

if clause- soan ky

if clause- soan ky
... clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if đặt ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 686
 • 23

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
... cứu nhằm mục đích phân lập xác định số đặc tính sinh học PCV2 từ đàn lợn nuôi số tỉnh miền bắc Việt Nam Phân lập PCV2 tiêu chí để khẳng định chắn có lưu hành PCV2 PCVAD Việt Nam Nội dung nghiên ... bệnh phẩm + tế bào: 37 C/5%CO2/60 phút 305 Phân lập xác định đặc tính sinh học porcine circovirus type (PVC2) đàn lợn nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam - Loại bỏ toàn dung dịch bên giếng + Lưu ý: ... đặc tính sinh học porcine circovirus type (PVC2) đàn lợn nuôi số tỉnh miền Bắc Việt Nam 3 .2 Khả nhân lên PCV2 môi trường tế bào Từ tài liệu tham khảo, biết rằng: để phân lập PCV2 phải qua nhiều...
 • 6
 • 619
 • 6

if clause

if clause
... main clause if clause Ex: I will buy a house if I have money Main clause If clause (if I have money, I will buy a house ) If clause Main clause -Mệnh đề if đứng trước sau mệnh đề Nếu mệnh đề if ... the baby up If you don’t keep silent , you will wake the baby up Stop talking or you won’t understand the lesson If you don’t stop talking , you won’t understand the lesson If If If I don’t know ... prison Task : Use the correct verb tenses : will give If I see him , I (give ) him a gift would type If I had a typewriter, I (type) it myself If I had known that you were in hospital, I would have...
 • 10
 • 313
 • 11

IF CLAUSE

IF CLAUSE
... vào ngày mai Câu điều kiện thứ - If if not: Trong câu điều kiện, bạn không luôn sử dụng 'if' 'if not' Bạn sử dụng 'provided that' 'so long as' thay cho 'if' If you put down the gun, I won’t call ... I won’t call the police = (Provided that trang trọng if ) Nếu anh bỏ súng xụống, không gọi cảnh sát Bạn sử dụng 'unless' thay cho 'if not' If you don't put the gun down, I'll call the police = ... ràng I'm not feeling very well If it rains tomorrow, I’ll stay at home Tôi cảm thấy không khỏe Nếu trời mưa vào ngày mai, nhà I'm feeling fine and I've got a car If it rains tomorrow, I might...
 • 2
 • 311
 • 7

Tổng quan về đái tháo đường type 2

Tổng quan về đái tháo đường type 2
... nguy ĐTĐ type người 45 tuổi - Càng có nhiều yếu tố nguy khả bị ĐTĐ type cao Đái tháo đường type trẻ em ĐTĐ type xảy nhiều người trẻ - Mặc dù người lớn tuổi có nguy cao hơn, bệnh ĐTĐ type ngày ... năm 20 00 bị ĐTĐ type - Yếu tố nguy hàng đầu trẻ em thừa cân, thường hậu chế độ ăn uống không lành mạnh vận động thể lực - Khi trẻ bị thừa cân, nguy mắc ĐTĐ type tăng gấp đôi 8 Chẩn đoán ĐTĐ Type ... nguy ĐTĐ type bao gồm: * Thừa cân, định nghĩa số thân khối (body mass index=BMI) 25 * Lượng cholesterol mỡ máu bất thường, cholesterol có ích (HDL) thấp 35 mg/dL lượng triglyceride 25 0 mg/dL...
 • 12
 • 325
 • 2

IF CLAUSE CUC HOT

IF CLAUSE CUC HOT
... D had done – would not be 24 If only I _ him now A see B saw C have seen D seen ’ 25 If I _, I ll let you know A am staying B will stay C stay D would stay 26 If only I _ you wanted to invest ... to take the bus.” “ _, we would have picked you up.” A Had we known B If we have known C We had known D If we did know 31 If I _ as young as you are, I _ in a boat round the world A were- would ... trouble over the years A Had I known B Did I know C If I know D If I would know 47 Do you think there would be less conflict in the world if all people _ the same language? A spoke B speak C...
 • 4
 • 179
 • 0

Triệu chứng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

Triệu chứng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
... Các triệu chứng dễ thấy bệnh nhân ĐTĐ type cần nắm bắt sớm gồm có: Khát nước Một triệu chứng ĐTĐ type tăng cảm giác khát nước Triệu chứng thường kèm với vấn đề khác ... Nhức đầu Khi lượng đường máu ngày bất thường, xuất thêm triệu chứng khác nhức đầu, nhìn mờ mỏi mệt Nhiễm trùng Trong đa số trường hợp, ĐTĐ type thường không phát gây ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ ... dẳng, như: * Các vết đứt lở loét chậm lành * Thường xuyên nhiễm nấm men * Ngứa da, đặc biệt vùng bẹn 4 Các yếu tố nguy kiểm soát Các thói quen lối sống làm tăng nguy ĐTĐ type bao gồm: * Thừa cân,...
 • 5
 • 233
 • 0

ôn tập if clause

ôn tập if clause
... > CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF CÁCH CHUYỄN TỪ CÂU SO, BECAUSE, SANG CÂU IF > > > Đễ chuyễn câu so, because, câu bình thường sang câu If, cần phải ý số lưu ý sau • Thực việc lùi ... viết tiếp sau, bỏ BECAUSE • • Thực theo công thức If (tùy theo dạng 1, mà viết) **Ex1: I don’t have any motorbike, so I have to walk to university If I had any motorbike, I would not have ... to walk to university **Ex2: He was beaten by the dog because he had teased the dog before If he had not teased the dog before, he would not have been beaten by the dog ...
 • 2
 • 395
 • 8

Gián án If clause exercise (st)

Gián án If clause exercise (st)
... Please not go out if it……………… a rain b rains c rained d raining 60 If you ……………me with this exercise, I will the same for you one day a helped b would help c help d will help 51 If you listen to ... you won’t pass the final exam a unless b if c if not d without 62 If the weather………….fine, we will go on a picnic a is b were c would be d will be 63 If he………………….harder, the results will be ... ………….that coat if I were you a wouldn’t buy b didn’t buy c don’t buy d won’t buy 70 If you didn’t this, you ……………punished a are b will be c would be d should be Exercise 3: Identify the one that...
 • 10
 • 328
 • 0

Xem thêm