Bài giảng luật doanh nghiệp hoàng thu thủy 2015

Bài giảng luật doanh nghiệp hoàng thu thủy 2015

Bài giảng luật doanh nghiệp hoàng thu thủy 2015
... Và Luật DN tư nhân 2/26/2016 Công ty C ph n Doanh nghiệp t nhân Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 36 Tại kỳ họp th qu c hội khóa X ngày 12/6/1999 Qu c hội thông qua Lu t Doanh nghiệp, ... thể kinh doanh ch - Ch thể kinh doanh nhiều ch 2/26/2016 Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 33 IV- VAI TRọ C A LU T KINH DOANH • Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh n định ... Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 21 I.3- Quan m v lu t Kinh doanh: Việt Nam, theo PGS.TS Lê H ng Hạnh : Luật kinh doanh điều chỉnh quan hệ gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh ...
 • 299
 • 45
 • 0

Bài giảng Luật Doanh nghiệp

Bài giảng Luật Doanh nghiệp
... QTKD Bài gi ng môn Lu t doanh nghi p c a cô H Thuý Ng c Ngu n: http://a2ftu.info CHƯƠNG V: THÀNH L P DOANH NGHI P I Ngành ngh kinh doanh: Ngành ngh b c m: kinh doanh ch t ma tuý Ngành ngh kinh doanh ... Lu t KDQT – K45/ QTKD Bài gi ng môn Lu t doanh nghi p c a cô H Thuý Ng c PH N II: CHƯƠNG I: Ngu n: http://a2ftu.info N I DUNG MÔN H C T NG QUAN V DOANH NGHI P VI T NAM I Doanh nghi p gì? N: i ... n h p ng kinh doanh: k c n: VD: L p công ty chuyên phân ph i → c ăng kí m i ngành kinh doanh thu c kinh doanh II Phân lo i - Theo tiêu chí ch s h u: DN nhà nư c: 4/ k22 DN qu c doanh - Theo y...
 • 41
 • 1,612
 • 25

Bài giảng luật doanh nghiệp

Bài giảng luật doanh nghiệp
... 50% TTLQ … TU THANH THAO  Thị phần doanh nghiệp loại hàng hoá, dịch vụ định tỷ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hoá, dịch vụ thị ... hình thức M&A:  Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp  Mua lại phần vốn góp cổ phần  Sáp nhập doanh nghiệp  Hợp doanh nghiệp TU THANH THAO  Chia, Tách doanh nghiệp Hoạt động M &A Việt Nam  Được ... lên TTKT bao gồm hành vi: Sáp nhập, Hợp , Mua lại doanh nghiệp, Liên doanh doanh nghiệp, Các hành vi TTKT khác theo quy định pháp luật Xem thêm Luật cạnh tranh… TU THANH THAO * Tổ chức lại thay...
 • 68
 • 883
 • 14

Bài giảng luật doanh nghiệp

Bài giảng luật doanh nghiệp
...  Pháp luật CTY? Luật La Mã cổ đại liên kết, hợp đồng quan hệ nợ nần… Luật công ty: thuộc tư pháp gắn liền với phát triển thương mại Hai hệ thống pháp luật công ty: luật công ty Anh-Mỹ luật công ... Châu Âu lục đòa Đạo luật CTY?      Pháp: Bộ luật thương mại 1807 Hoa Kỳ: Luật công ty chung 1811 Anh quốc: Luật công ty 1844, 1855 1862 Đức: Luật công ty cổ phần 1870, luật công ty TNHH 1892 ... hưởng Pháp Luật cty? Bộ “Dân luật thi hành Tòa Nam án Bắc kỳ 1931” (hội buôn…) Bộ luật TM Trung Kỳ 1942 (Thời Bảo Đại) Miền Bắc: cty thương mại thực không tồn chưa có PL công ty (Xí nghiệp qdoanh...
 • 89
 • 1,109
 • 15

bài giảng luật doanh nghiệp - bài 4 công ty cổ phần

bài giảng luật doanh nghiệp - bài 4 công ty cổ phần
... phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm cơng ty - Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại - Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy ... cơng ty cổ đơng cơng ty - Quyết định tổ chức lại giải thể cơng ty - Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ bán thêm cổ phần phạm vi số lượng cổ phần ... Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ sau: - Thơng qua định hướng phát triển Cơng ty; - Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức hàng năm loại cổ phần Thư viện...
 • 6
 • 174
 • 1

bài giảng luật doanh nghiêp

bài giảng luật doanh nghiêp
... hành doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp tư nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp - Có quyền bán, cho th doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh ... THEO LUẬT DOANH NGHIỆP: Bảo đảm Nhà nước doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp: - Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp quy định luật này, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật ... pháp luật - Các quyền khác pháp luật quy định Nghĩa vụ doanh nghiệp: - Hoạt động kinh doanh theo ngành, nghề ghi giấy đăng ký kinh doanh; đảm bảo điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật...
 • 35
 • 348
 • 0

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 5: CÔNG TY HỢP DANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN potx

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 5: CÔNG TY HỢP DANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN potx
... hành doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp - Có quyền bán, cho th doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp nhân có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ... định Luật Điều lệ Cơng ty II DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: - doanh nghiệp nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm tồn HCM tài sản hoạt động doanh nghiệp TP PKT ĐH S chủ doanh nghiệp tự đăng ký - Vốn đầu ... kế tốn Bản cáo tài doanh nghiệp báo - Chủ doanh nghiệp nhân có tồn quyền định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, định việc sử dụng lợi nhuận sau nộp thuế nghĩa vụ khác - Có thể trực tiếp th...
 • 4
 • 458
 • 3

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN pot

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 3: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN pot
... quy định pháp luật; sau chia lợi nhuận cơng ty tốn đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả B- CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN I QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮ U HẠN THÀNH VIÊN ... 1/Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên làHdoanh nghiệp tổ chức SPK g Đ hữu Cơng ty) ; Chủ sở hữu Cơng ty cá nhân làm chủ sở hữu (sau gọi rườn sở chủ àT c e ävàvnghĩa vụ tài sản khác Cơng ty phạm ... VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CƠNG TY : 1- Quyền Chủ sở hữu Cơng ty : 1. 1- Chủ sở hữu Cơng ty tổ chức có quyền sau: - Quyết định nội dung Điều lệ Cơng ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; - Quyết định chiến...
 • 9
 • 174
 • 2

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Ở NƯỚC TA pot

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Ở NƯỚC TA pot
... http://www.hcmute.edu.vn II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP: Bảo đảm Nhà nước doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp: - Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp quy định luật ... lợi ích hợp pháp khác doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp - Tài sản vốn đầu tư hợp pháp doanh nghiệp Chủ sở hữu doanh nghiệp khơng bị quốc hữu hóa, khơng bị tịch thu biện pháp hành - Trường hợp ... người lao động - Doanh nghiệp có nghĩa y vụ ûn qu thành lập tham Ba hoạt động tổ chức trị, CT-XH khn khổ gia Hiến pháp Pháp luật Ngành nghề kinh doanh : Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp tự chủ...
 • 11
 • 243
 • 4

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY pdf

BÀI GIẢNG LUẬT DOANH NGHIỆP - BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY pdf
... LUẬT DOANH NGHIỆP Trường ĐH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠNG TY I SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY VÀ LUẬT CƠNG TY: Khái niệm chung Cơng ty: Theo ... cao - Chịu trách nhiệm tài sản riêng Cơng ty: Cơng ty chịu trách nhiệm khoản nợ Cơng ty tài sản Cơng ty Các thành viên Cơng ty chịu trách nhiệm khoản nợ Cơng ty phạm vi vốn họ góp vào Cơng ty - ... Cơng ty Luật Cơng ty bảo vệ lợi ích chung Cơng ty Thư viện ĐH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn LUẬT DOANH NGHIỆP Trường ĐH SPKT TP HCM http://www.hcmute.edu.vn Luật Cơng ty thuộc luật...
 • 5
 • 233
 • 2

bài giảng luật doanh nghiệp

bài giảng luật doanh nghiệp
... lập doanh nghiệp pháp luật quy định ngành nghề (Khoản điều LDN 2005) 13/02/14 Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 41 1.2- THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.2.1 Điều kiện thành lập doanh nghiệp ... Và Luật DN tư nhân 13/02/14 Công ty Cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 38 Tại kỳ họp thứ quốc hội khóa X ngày 12/6/1999 Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp, ... nghiệ 13/02/14 Bài giảng Luật kinh doanh - ThS Hoàng Thu Thủy 39 Ngày 29-11-2005 Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ thông qua Luật Doanh nghiệp chung áp dụng cho tất loại hình doanh nghiệp Luật DN chung...
 • 139
 • 255
 • 4

Bài giảng Luật doanh nghiệp

Bài giảng Luật doanh nghiệp
... -DN Liên Doanh -DN 100% Vốn nước -Hợp Đồng Hợp Tác KD 1.DN Liên Doanh a>Đònh nghóa: nhiều bên hợp tác thành lập DN Liên Doanh VN sở Hợp Đồng liên Doanh hiệp ước thương mại nước DN liên Doanh bắt ... trước: 15 +Phần vốn DN tự tích luỹ mà có +Dùng tiền lời năm sau IV>Quản lí Doanh nghiệp nhà nước 1.Khái niệm quản lí doanh nghiệp a>Quản lí hoạt động NN giao cho quản lí ngành UBND tỉnh hay thành ... 10% cổ phần, đề nghò biện pháp sữa đổi, cải tiến, tổ chức lại công ty IV Tổ chức lại Doanh Nghiệp 1>Chia Doanh Nghiệp Từ DN lớn chia thành nhiều DN nhỏ loại Việc chia DN phải thực đònh DN bò chia,...
 • 20
 • 226
 • 3

Bài tập luật doanh nghiệp

Bài tập luật doanh nghiệp
... phần, doanh nghiệp t nhân Thuộc doanh nghiệo nhà nớc, hợp tác xã, doanh nghiệp thành phần kinh tế t nhân *Các doanh nghiệp đợc thành lập theo Luật Doanh Nghiệp t, Luật Doanh Nghiệp nhà nớc , Luật ... Danh nghiệp nhỏ vừa doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào? Thuộc daonh nghiệp nhà nớc , doanh nghiệp thành phần kinh tế tập thể , doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế t nhân Thuộc doanh ... mặt kinh doanh? Đợc phân chia thành dn kinh doanh, dn không kinh doanh *Đợc phân chia thành dn kinh doanh, dn không kinh doanh Trong dn kinh doanh có phận kinh doanh, có phận không kinh doanh Đợc...
 • 15
 • 307
 • 1

bài tập luật doanh nghiệp 1

bài tập luật doanh nghiệp 1
... 800 x 600 SVGA 10 24 x 768 XGA 12 80 x 10 24 SXGA 14 00 x 10 50 SXGA+ 16 00 x 12 00 Logo UXGA 12 80 x 800 14 40 x 900 WXGA+ 16 00 x 10 24 WSXGA 16 80 x 10 50 WSXGA+ 19 20 x 12 00 WUXGA 2048 x 15 36 Khoa Sơ Cấp ... LAPTOP Monitor (Màn Hình LCD)  Cấu tạo : Được thiết kế theo tỉ lệ (4/3, 16 /9)  Kích thước : 14 ”, 14 .1 (W), 15 .4” (w), 15 ”, 17 ”, v.v…  Thông số kỹ thuật : Độ phân giải, thời gian đáp ứng, XGA, ... thành phần Laptop Công nghệ tích hợp Thiết bị tích hợp Logo Lựa chọn cấu hình Laptop Bài tập kiểm tra Bài tập tình Khoa Sơ Cấp Nghề www.themegallery.com www.ispace.edu.vn ĐẶC TRƯNG CỦA LAPTOP...
 • 4
 • 178
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng luật doanh nghiệp 2005slide bài giảng luật doanh nghiệpbài giảng luật doanh nghiệp 2014bài giảng luật doanh nghiệptiểu luận luật doanh nghiệpbài giảng marketing doanh nghiệpbài giảng thuế doanh nghiệpbài tập luật doanh nghiệpbài toán luật doanh nghiệpbai tap luat doanh nghiepcâu hỏi bài tập luật doanh nghiệpđáp án bài tập luật doanh nghiệpbài tập luật doanh nghiệp có đáp ánbài tập luật doanh nghiệp năm 2005bài tập luật doanh nghiệp 2005bài tập luật doanh nghiệp 2005 có đáp ánNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảnNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Báo cáo Kho bảo quản nông sảnbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3SINH sản ở THỰC vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưslide chính sách côngbài tập solidworkGiáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12đại cương về tâm lý học và tâm lý y họcmạng máy tính nâng caoCông nghệ sản xuất bánh gạoNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớiHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệp