Giáo trình đa dạng sinh học võ văn phú

Giáo trình đa dạng sinh học văn phú

Giáo trình đa dạng sinh học võ văn phú
... sao, (năng lượng) KHÍ QUYỂN THUỶ QUYỂN SINH QUYỂN Ánh sáng, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, gió, mưa, ( yếu tố vi sinh) THẠCH QUYỂN CƠ THỂ SỐNG ða dạng Sinh học (yếu tố hữu sinh) TRÍ QUYỂN Hình 1.1 Sơ ñồ cấu trúc ... 160 (Võ Văn Phú, 1999) - Thạch liên tục cung cấp vật chất cho thành phần môi trường Trái ñất, cung cấp chất vô cơ, giá thể sinh sống sinh vật giảm tác ñộng tiêu cực thiên tai ñến Người sinh vật ... Tuổi thọ bình quân ñối với nam giới nữ giới + Học vấn biểu thị tỷ lệ người mù chữ, trình ñộ trung học, ñại học, ñại học + Tự hoạt ñộng kinh tế, trị, văn hóa, xã hội + Chất lượng môi trường, thể...
 • 26
 • 59
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 1

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 1
... TÀI NGUYÊN SINH VẬT VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC? - Thế tài nguyên sinh vật ? • Đa dạng sinh học gì? • Tài nguyên đa dạng sinh học có vai trò nào? •Những khủng hoảng tài nguyên đa dạng sinh học? • Làm ... nhanh ĐA DẠNG SINH HỌC THẾ NÀO LÀ ĐA DẠNG SINH HỌC ? ĐA DẠNG SINH HỌC LÀ GÌ? Là mức độ phong phú tất sống trái đất, từ lớn nhỏ nhất, toàn tài nguyên thiên nhiên tạo nên tất dạng sống trái đất ĐA DẠNG ... SINH HỌC 16 Tại đa dạng sinh học lại quan trọng? • Giá trị đa dạng sinh học + Dịch vụ sinh thái - Nguồn nước - Bảo vệ đất - Duy Vì…… Đa dạng sinh học (ĐDSH) nguồn tài nguyên sinh vật (TNSV) tài sản...
 • 22
 • 347
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 3

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 3
... phân bố đa dạng sinh học § Những điểm nóng đa dạng sinh học giới § Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học § Sự tuyệt chủng loài § Những ví dụ số loài bị đe dọa SỰ PHÂN BỐ ĐA DẠNG SINH HỌC Kiểu ... nóng đa dạng sinh học giới § Khái niệm điểm nóng đa dạng sinh học § Các điểm nóng đa dạng sinh học giới § Nhân tố để xác định điểm nóng § Cơ sở để xác định điểm nóng 10 Thế điểm nóng đa dạng sinh ... PHÂN BỐ ĐA DẠNG SINH HỌC Kiểu phân bố đa dạng sinh học Đa dạng sinh học phân bố không Vĩ độ độ cao ảnh hưởng tương tự đến khu sinh học Độ cao Vĩ độ Đa dạng sinh học biến động theo vĩ độ Số lượng...
 • 79
 • 231
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 4 pps

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 4 pps
... đói suy thoái đa dạng sinh học vòng lẩn quẩn Nghèo đói Phá rừng Khai thác mức Xói mòn Lũ lụt Suy thoái đa dạng sinh học đa dạng sinh học sinh kế người nghèo - Làm để trì đa dạng sinh học điều kiện ... khoẻ người đa dạng sinh học ĐA DẠNG SINH HỌC – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỨC KHỎE CON NGƯỜI ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ VÀI TRÒ GÌ TRONG VIỆC DUY TRÌ SỨC KHỎE CHO CON NGƯỜI? • Kiểm soát quần thể loài vi sinh vật ... Mất đa dạng sinh học tác động đến đói nghèo nào? Người nghèo sống nhờ vào nguồn lợi kiếm từ thiên nhiên mát đa dạng sinh học ảnh hưởng lớn đến đời sống họ Nghèo đói tác động đến đa dạng sinh học...
 • 22
 • 222
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 5 pptx

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 5 pptx
... quốc tế sản phẩm sinh học • Những lợi ích đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc tế • Những mối đe dọa mang tính toàn cầu LỊCH SỬ CÁC HIỆP ƯỚC VÀ CÔNG ƯỚC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC - Năm 1990: Công ... Công ước đa dạng sinh học LỊCH SỬ CÁC HIỆP ƯỚC VÀ CÔNG ƯỚC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC (tt) • Năm 1992: Công ước khung thay đổi khí hậu • Năm 2000: Nghị định thư Cartagena an toàn sinh học • Năm ... thành, tái lập quần thể • Chương trình tái du nhập (reintroduction program) • Chương trình mở rộng (augmentation program) • Chương trình du nhập (introduction program) Chương trình tái du nhập (reintroduction...
 • 16
 • 194
 • 1

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 6 doc

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 6 doc
... dung § Đa dạng hệ sinh thái § Đa dạng loài § Đa dạng di truyền ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI CỦA VIỆT NAM § Phân vùng địa sinh học vùng phân bố tự nhiên § Đa dạng hệ sinh thái § Đặc trưng đa dạng hệ sinh ... Hệ sinh thái Việt Nam có đặc tính gì? § Tính đa dạng, phong phú - Thành phần quần xã: - Sự phong phú yếu tố vật lý - Tính phong phú nối quan hệ § Dẻo sinh thái § Nhạy cảm ĐA DẠNG LOÀI Đa dạng ... phần loài sinh vật Việt Nam Nhóm sinh vật Số lượng loài XĐ Số loài giới Tỷ lệ (%) Vi tảo - Nước - Nước mặn 1.438 537 15.000 19.000 9 ,6 2,8 Rong,cỏ -Nước -Biển Khoảng 20 66 7 2.000 10.000 6, 8 3.Thực...
 • 31
 • 187
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 7 ppt

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 7 ppt
... Ngan cánh trắng Diễu lửa Hệ sinh thái biển Hầu hết hệ sinh thái biển khơi Việt Nam bị suy thoái - Khai thác mức, hủy diệt - Ô nhiễm - Thay đổi cấu trúc quần xã thủy sinh -Giảm mật độ loài thủy sản ... suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học chỗ: Mất nơi sống, nơi sinh sản, vườn ươm nhiều loài động vật nước cạn (nghiên cứu đầm tôm bỏ hoang cửa Nam Triệu (Hải Phòng) cho thấy sinh khối động vật đáy ... trường - Tình trạng rừng hầu hết xãy rừng phòng hộ xung yếu VD: Độ che phủ rừng tự nhiên số lưu vực sông sau: - Lưu vực sông Đà: < 11% - Lưu vực sông Hồng: 23% - Lưu vực sông Đồng Nai: 25% - Lưu...
 • 15
 • 191
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 8 pps

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 8 pps
... phải sống giới hạn sinh thái loài khác • Con người phải chịu trách nhiệm người quản lý trái đất • Sự tôn trọng sống người đa dạng văn hoá phải đặt ngang tầm với tôn đa dạng sinh học • Thiên nhiên ... dùng thị sinh học mức độ ô nhiễm không khí Quan trắc môi trường • Các loài động vật thân mềm trai sò sống hệ sinh thái thuỷ sinh sinh vật thị hữu hiệu cho quan trắc môi trường Giá trị khoa học đào ... gen để tạo giống cho hệ mai sau, nơi để bảo vệ môi trường đa mà địa bàn để nghiên cứu khoa học Nghỉ ngơi du lịch sinh thái • Canada: > 80 0 triệu đô la/năm cho nghỉ dưỡng • Du lịch xem khỉ đột...
 • 7
 • 152
 • 0

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 9 docx

Giáo trình đa dạng sinh học - ĐH Hồng Bàng - Chương 9 docx
... vết thương tốt Mất đa dạng sinh học - nguy cho y học (tt) • Cách chữa bệnh • Dược phẩm • Kiểm tra, chuẩn đoán bệnh Nếu đa dạng sinh học tiếp tục bị tương lai, hệ thuốc kháng sinh mới, phương thuốc ... THUỐC TRUYỀN THỐNG Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Mất đa dạng sinh học - nguy cho y học Loài ếch ấp trứng dày Ốc nón: thần dược" chữa Rheobatrachus (Ảnh: wikimedia.org) đau mạn tính, ung thư nhiều ... có 5000 loài Việt Nam có 4000 – 5000 loài Ở Hồng Kông, năm 195 1 nhập 190 triệu USD thuốc dân tộc, ngân sách nhập thuốc tây 80 triệu USD Đa dạng sinh học cung cấp nguồn dược liệu quý giá • Hơn...
 • 9
 • 185
 • 0

Giáo trình - ĐA DẠNG SINH HỌC pot

Giáo trình - ĐA DẠNG SINH HỌC pot
... Đa dạng sinh học Các định nghĩa khác Đa dạng sinh học: - toàn gen, loài hệ sinh thái vùng toàn giới - tính đa dạng sống hình thức, mức độ tổ hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh ... tiếp vào đa dạng sinh học có cam kết đầu tư quản lý tài nguyên đa dạng sinh học cách dài Tính đa dạng sinh học cao vùng nhiệt đới lợi mối quan hệ sinh kế người dân quản lý đa dạng sinh học Việc ... hệ sinh thái) (EPA, 1990) - toàn đa dạng khác sinh vật sống sinh vật đó, hệ sinh thái mà sinh vật tồn đó; bao hàm đa dạng hệ sinh thái đa dạng quần xã, đa dạng loài đa dạng di truyền (Pending legislation,...
 • 109
 • 1,351
 • 19

giáo trình đa dạng sinh học chương 1

giáo trình đa dạng sinh học chương 1
... (Ryan, 19 92) - tính đa dạng cấu trúc chức dạng sống mức di truyền, quần thể, loài, quần xã hệ sinh thái (Sandlund et al., 19 93) 1. 2 Đối tượng môn học Đa dạng sinh học phân môn sinh học, đa dạng sinh ... bao hàm đa dạng hệ sinh thái đa dạng quần xã, đa dạng loài đa dạng di truyền (Pending legislation, U S Congress 19 91) - tính đa dạng sinh vật cấp độ, từ biến dị di truyền loài đến đa dạng loài, ... lớn đa dạng sinh học, tạo sinh vật đa bào Các sinh vật đa bào có lẽ không đa dạng hóa 1, 4 tỷ năm trước, lúc gần 60% sống trước hoàn toàn Đặc biệt động vật đa bào không bắt đầu đánh dấu đa dạng...
 • 4
 • 91
 • 1

giáo trình đa dạng sinh học chương 2

giáo trình đa dạng sinh học chương 2
... thay đổi 2. 1 .2. 3 Đa dạng quần xã hệ sinh thái Đa dạng hệ sinh thái thước đo phong phú sinh cảnh, nơi ở, tổ sinh thái hệ sinh thái cấp độ khác Sự đa dạng phản ảnh quan trọng đa dạng sinh cảnh, ... phân bố sinh vật Các khu sinh học nước chia thành khu sinh học nước khu sinh học biển Khu sinh học biển: Khu sinh học biển chứa nhiều muối hoà tan khu sinh học nước Có hai phân hạng khu sinh học ... 2. 1 .2 Các nội dung đa dạng sinh học 2. 1 .2. 1 Đa dạng loài Đa dạng loài bao gồm tất loài trái đất Mỗi loài thường xác định theo...
 • 19
 • 202
 • 0

giáo trình đa dạng sinh học chương 3

giáo trình đa dạng sinh học chương 3
... nóng đa dạng sinh học chứa 44% tất loài thực vật 35 % tất loài động vật có xương sống cạn chiếm 1,4% diện tích hành tinh 25 Các điểm nóng đa dạng sinh học giới Hình Các điểm nóng đa dạng sinh học ... thực chương trình chiến lược có hiệu việc bảo vệ đa dạng sinh học Để làm điều đó, cần phải hiểu chi tiết trạng vùng này, ví dụ: Các loại đa dạng sinh học: Những loài tập trung vùng nào? Đa dạng sinh ... (Early Warning System) Trung tâm Khoa học đa dạng sinh học ứng dụng (CABS) thuộc tổ chức Bảo tồn Quốc tế (IUCN) 3. 3 Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học 3. 3.1 Khai thác mức Nhằm thoả mãn nhu...
 • 26
 • 80
 • 0

giáo trình đa dạng sinh học chương 4

giáo trình đa dạng sinh học chương 4
... lý bền vững đa dạng sinh học Các cộng đồng nghèo người địa nơi khó trồng trọt vùng nhiệt đới phụ thuộc vào đa dạng sinh học, kỷ thuật quản lý họ thường thiết kế để trì đa dạng sinh học dùng cho ... xây dựng lực thông tin, giáo dục khả nghiên cứu nước phát triển đặt biệt quan trọng 4. 7 Đa dạng sinh học đa dạng văn hoá Suy thoái tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học không đơn nhu cầu phát ... nguyên tâm lý học Việc bảo vệ văn hóa truyền thống môi trường tự nhiên tạo hội để đạt hai mục đích: bảo vệ đa dạng sinh học trì đa dạng văn hóa Đa dạng văn hóa gắn bó chặt chẽ với đa dạng gen nhiều...
 • 17
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình đa dạng sinh học tôn thất phápgiáo trình đa dạng sinh học của tôn thất phápgiáo trình đa dạng sinh học tiềm năng và bảo tồn bền vững năm 2007 lê xuân cảnhgiáo trình đa dạng sinh học năm 2008 tôn thất phápgiáo trình đa dạng sinh học đh hồng bàngthuyet trinh da dang sinh hocthuyết trình đa dạng sinh họcđa dạng sinh học và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học10 những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và vấn đề bảo tồngiáo trình tiến hóa và đa dạng sinh họcgiáo trình bảo tồn đa dạng sinh họcluận văn đa dạng sinh họcvấn đề bảo tồn đa dạng sinh họcbài thuyết trình về đa dạng sinh họckế hoạch tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng môn sinh học 11Quy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365MAU DE XUAT DU ANLich hoc lop rieng dot 1 2016Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báođề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh QTNL tinh den 18 8 201525 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015