kiem tra 1 tiet 12 de 2 môn tiếng anh

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, TP. Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, TP. Cần Thơ năm học 2015 - 2016
... house on 10 th March, 2 016 You write a letter about 80 words to invite Mai to your party You can begin with: Dear …… , The End Mã đề 01 / Trang TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ NĂM HỌC 2 015 -2 016 ... Chú: - Phần trắc nghiệm: 0 .25 đ/ câu - Phần tự luận (Viết lại câu): 0.5đ / câu Phần chấm điểm ttừng phần - Phần viết luận 1 Hạn chót trả theo đơn vị lớp: 12 / 3/ 2 016 Phong Điền, ngày 29 tháng năm ... Mã đề 01 / Trang TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ NĂM HỌC 2 015 -2 016 - ĐÁP ÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: TIẾNG ANH LỚP 10 I PHONETICS: Choose a word which has underlined syllable has different...
 • 5
 • 143
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - KHỐI 11 - HK1 MÔN: TIẾNG ANH potx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - KHỐI 11 - HK1 MÔN: TIẾNG ANH potx
... Michel Breal 18 96 Yes, he was III/ WRITING: He found that parking was difficult in that city What kind of volunteer work are you participating in? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT KHỐI 11 - HỌC KỲ - LẦN GV: ... c a a II/ VOCABULARY AND GRAMMAR: d b 11 b c b 12 a c d 13 b c b 14 c a 10 c 15 b III/ WRITING: b d d c * Tự luận: I/ LISTENING: ADULT ILLITERACY Over two-thirds of the world’s 785 million illiterate ... nghiệm Tự luận 10 Số điểm 1, 25 1, 25 2,5 Listening decide T or F Reading Answer the questions Writing - Identifying the mistake - Write the sentence 1 Tổng cộng 10 Người thực V Đồn Thin Trang ...
 • 3
 • 249
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết (Học kỳ 2) môn Vật lý lớp 10 chuyên ban doc

Tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết (Học kỳ 2) môn Vật lý lớp 10 chuyên ban doc
... việc chọn gốc C Thế vật vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật vị trí D Thế trọng trường vật dạng lượng tương tác Trái Đất vật PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B Phần tập tự ... - HỌ VÀ TÊN- LỚP: - KIỂM TRA 1TIẾT (HỌC KỲ 2) ĐIỂM /10 MƠN VẬT LÝ LỚP 10 CB A Phần câu hỏi trắc nghiệm ( điểm ) ... D Khối khí đựng bình khơng đậy kín PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A Phần tập tự luận ( điểm ) Bài : Một vật có khối lượng kg, trượt khơng vận tốc đầu từ đỉnh dốc cao...
 • 4
 • 854
 • 5

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA – ĐỀ 2 ppt

KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA – ĐỀ 2 ppt
... proton, nơtron, electron nguyên tử kim loại A B 14 2, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử B nhiều A 12 Hai kim loại A, B Chọn đáp án A B C D Đáp án ... trị có cực, tạo thẳng, phân tử cực Công thức cấu tạo phân tử Chọn đáp án A O C = O B O \longrightarrow C = O C O C O D O = C = O Đáp án : (D) Bài : 7375 Chất chứa Chọn đáp án A Đôlômit B Cacnalit ... : (C) Bài : 73 82 dễ tan dung dịch kiềm tạo muối silicat, có silicat kim loại kiềm tan nước, dung dịch đậm đặc chất gọi thuỷ tinh lỏng? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 73 81 Để khắc chữ hình...
 • 6
 • 68
 • 0

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 12 Năm học :2010-2011 doc

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 12 Năm học :2010-2011 doc
... Part II (2. 0đ): Q1 (1đ) - 025 đ/câu : 1.T 2. F 3.F 4.T Q2 (1đ) –0 .25 đ/câu : 1.D 2. B 3.C 4.A Part III (2. 5đ): Q3 (2. 0đ)-0 .25 đ/câu đúng: 1.C 2. D 3.C 4.B 5.C 6.B Q4 (0.5đ) –0 .25 đ/từ 1.promise 2. cleaned ... but (2 ).Companies now realize that (3) want products that will not only work effectively, but also (4) money The end ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TIẾNG ANH Part I (2. 5đ):-0.5đ ... about II-Rewrite these sentences , beginning with the cues given : (2, 0 pts),mỗi câu 0 .25 1 A raincoat will be brought tomorrow 2 AlthoughTourists don’t understand Vietnamese culture very much...
 • 3
 • 211
 • 0

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 Thí điểm trường THPT, THCS, TH Chu Văn An, Sơn La năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 Thí điểm trường THPT, THCS, TH Chu Văn An, Sơn La năm học 2015 - 2016
... It is thought that there are too much obstacles to peace -> many The students did not come to the class yesterday explain their absence to the teacher There used to be too much noise in this neighborhood, ... READING (2 points) Read the passage carefully and choose the correct answer VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect ... will allow us to mix plants and animals As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify So it will become easier to deal with things, and much quicker...
 • 4
 • 213
 • 1

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 Thí điểm trường THPT Nguyễn Văn Cừ năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 Thí điểm trường THPT Nguyễn Văn Cừ năm học 2015 - 2016
... pronounced differently 20 -2 1 20 : A impact B advice C aquatic D material 21 : A contaminated B polluted C degraded D advanced Rewrite the sentences using suggestions 22 -2 5 22 : The man was very kind ... classroom VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 26 : A Conclusion B Sum up C In summary D In generally 27 : A make B take C ask D drop 28 : A useless B usefully C useful D use 29 : A electricity ... …………………………………………………………………………… 23 : The movie is fantastic They are talking about it (which)  …………………………………………………………………………… 24 : Michael: "I'm going to read a book this week."  Michael said that ……………………………………………………… 25 :...
 • 4
 • 141
 • 0

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Trần Phú, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Trần Phú, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016
... (2, 5) I Listen to a radio programme on 4Teen News Then fill the gaps with the words you hear X 0 ,25 = 1,5 1/natural disasters 2/ climate change 3/global warming 4/ prepare 5/reminding 6/respect 2, 5 ... LANGUAGE FOCUS (2, 5 pt) I Mark the stressed syllable in each word X 0 ,25 = 1,0 o'bese de'gree e'cology ge'ography 2, 5 II Match the words/phrases with the pictures X 0 ,25 = 1,5 1/ D 2/ F 3/ B 4/ E 5/C ... demonstrated in 1973 by Dr Martin cooper and John F Mitchell of Motorola Ten years later, in 1 983 , the first model of cell phone went on sale to the public By 20 11, over six billion people, 87 %...
 • 6
 • 98
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết Học kỳ 2 Năm học 2011 Môn: Hoá học 12- Nâng cao docx

Đề kiểm tra 1 tiết Học kỳ 2 Năm học 2011 Môn: Hoá học 12- Nâng cao docx
... KIỂM TRA TIẾT SỐ 1- HOÁ 12 -HK2-0809 ¤ Đáp án đề thi: 11 2 1[ 1] a 2[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] c 17 [ 1] b 18 [ 1] b 25 [ 1] b 3[ 1] d 11 [ 1] d 19 [ 1] b 4[ 1] b 12 [ 1] c 20 [ 1] a 5[ 1] a 13 [ 1] b 21 [ 1] b ... 2[ 1] b 9[ 1] a 10 [ 1] d 17 [ 1] d 18 [ 1] c 25 [ 1] c 3[ 1] d 11 [ 1] a 19 [ 1] a 4[ 1] a 12 [ 1] d 20 [ 1] a 5[ 1] d 13 [ 1] c 21 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] a 22 [ 1] c 7[ 1] c 15 [ 1] a 23 [ 1] c 8[ 1] b 16 [ ... 1] a 14 [ 1] d 22 [ 1] c 7[ 1] c 15 [ 1] c 23 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] c 24 [ 1] b ¤ Đáp án đề thi: 22 4 1[ 1] d 2[ 1] b 9[ 1] c 10 [ 1] d 17 [ 1] c 18 [ 1] d 25 [ 1] b 3[ 1] d 11 [ 1] d 19 [ 1] d 4[ 1] b 12 [...
 • 9
 • 168
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT BI SỐ 2 (2010-2011) MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 12 ppsx

KIỂM TRA 1 TIẾT BI SỐ 2 (2010-2011) MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 12 ppsx
... voluntary 19 .He is thought to America last year ; to be / to have been < being \ was th 20 .I have just visited the church _ in the 18 century ; was built / built < building \ which built 21 . He ... correct 31. Since I have moved my house, they haven’t written to me ; / < \ 32. I finish my work before Mary came here to see me ; / < \ 33.Can motorbikes produce in Vietnam? ; / < \ Trang 34.Unless ... is also called kindergarten, children receive an average of 22 hours of ( 42) _, during the last years children receive an average of 25 hours per week Schools are open days a week, but children...
 • 4
 • 208
 • 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA
... lí số liệu: (Đơn vị: %) Thành phần kinh tế 19 96 20 05 Nhà nước 49,6 25 ,1 Ngoài nhà nước 23 ,9 31, 2 Khu vực có vốn đầu tư nước 26 ,5 43,7 Tổng số 10 0 10 0 -Vẽ biểu đồ: hình tròn có bán kính khác R1996< ... chứng) vùng trung du miền núi mật độ dân số thấp (dẫn chứng Ví dụ: Đồng sông Hồng mật độ 12 25 người/km 2; miền núi chiếm 25 % dân số Vùng Tây Bắc 69 người/ km2.) + Ngay vùng dân cư phân bố không hợp ... tỉ từ 49,6% xuống 25 ,1% , thành phần kinh tế nhà nước có vốn đầu tư nước tăng tỉ trọng (dẫn chứng) (HS vẽ dạng biểu đồ cột đôi, cột nhóm, không xử lí số liệu cho 1, 0 điểm) 1, 0 2, 0 0,5 0,5 ...
 • 4
 • 294
 • 0

TRƯỜNG THPT CHU VĂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I Môn Vật lý lớp 12 Nâng cao

TRƯỜNG THPT CHU VĂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I Môn Vật lý lớp 12 Nâng cao
... 0 Khi li độ góc vật 1 vật có động năng, liên hệ 0 1 là: A 0 = 1 B 0=2 1 C 0=3 1 D 0 = 1 Câu 34: Biết vận tốc cực đ i vật dao động i u hòa vm gia tốc cực đ i am Chu kì dao động vật là: ... kh i lượng vật m = m1 + m2 chu kì dao động là: Trang 3/4 - Mã đề thi 13 4 A T= T12 + T22 B T= T1 + T2 C T= T1 + T2 D T= T1T2 T12 + T22 Câu 32: Một lắc lò xo nằm ngang kh i lượng vật nặng m ... trí cân biên, vận tốc gia tốc dấu B Khi chất i m đến vị trí biên vận tốc triệt tiêu gia tốc có độ lớn cực đ i C Khi chất i m qua vị trí cân vận tốc gia tốc có độ lớn cực đ i D Khi chất i m đến...
 • 4
 • 178
 • 1

bộ 12 đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 vật lí 7

bộ 12 đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 vật lí 7
... DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo - 12 - de-kiem -tra- 1- tiet-ly-9-hk2 -2 014 2 015 -tphcm-665.html ... điện Câu 7: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ sau gồm: nguồn điện pin, bóng đèn Đ 2, công tắc K1, K2, K3 biểu diễn thành chữ A, B, C, D, E, F Biết: - Khi K1 đóng, K2 đóng, K3 mở: đèn sáng - Khi K1 đóng, ... đóng, K2 mở: đèn 2 sáng - Khi K2 đóng, K3 đóng, K1 mở: đèn 1 sáng Vẽ sơ đồ mạch điện có đầy đủ thiết bị điện hoạt động theo yêu cầu nêu ĐỂ DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ (FILE WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/bo - 12 - de-kiem -tra- 1- tiet-ly-9-hk2 -2 014 2 015 -tphcm-665.html...
 • 2
 • 551
 • 0

Xem thêm