BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp

BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp

BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp
... history 65 Minh is at English than I am 66 English is an ………………… and important subject 67 There are twenty eight days in February 68 The library in our city has over 50 ………………… 69 The ... River in the (64 ) ………… The Mekong River is the (65 ) …………… river in the South- East Asia and of course it is longer (66 ) ………… the Red River The Mekong River starts in Tibet and (67 )………….to the ... 63 Whose book is this? ->Who ………………………………………….………………………………? 64 How much is that pen? ->How much does…………………………… …………………………….? 65 How heavy are you? -> How much………………………………………………………………… ? 66 ...
 • 18
 • 65
 • 0

bộ đề ôn thi hsg tiếng anh lớp 6

bộ đề ôn thi hsg tiếng anh lớp 6
... A.What is this? B What this? C Whats is this? 23 A.This is a door B This is door C This a door 24 Is this your book? A.Yes, it is your book B Yes, it is my book C Yes,this is 25 A Is this a eraser? ... am thirteen C I am thirteen years old 14.Số 15 đợc viết là: A.fifteen B.fiveteen C.fifeteen 15 Giới thi u bạn la Ba với Lan, em nói: A.Hi,Lan This is name Ba B.Hi,Lan Ba is this C Hi,Lan This ... is my book C Yes,this is 25 A Is this a eraser? B Is this eraser? C Is this an eraser? 26 A This is a waste basket B This is waste basket C This is a basket waste 27 A Thats a my classroom B Thats...
 • 31
 • 4,360
 • 33

TÔNG HỢP BỘ ĐỀ ÔN THI HSG ĐỊA LÝ

TÔNG HỢP BỘ ĐỀ ÔN THI HSG ĐỊA LÝ
... TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ Đơng Nam Bộ Đồng sơng Cửu Long 4391 7748 Hết 204,3 229,9 BỘ ĐỀ 04 Câu 1: ( 2đ ) Xác định hướng lại sơ đồ sau : W E Câu 2:(4 đ) Cho địa điểm sau : 21 ... biết ngành công nghiệp trung tâm công nghiệp vùng Đông Nam Bộ -HẾT - BỘ ĐỀ 06 Câu 1: (3,0 điểm) Xác định tọa độ địa thành phố A (trong vùng nội chí tuyến), biết rằng: ... HẾT - BỘ ĐỀ 07 Câu (5 điểm) Dựa vào hình cho biết: GIÁO VIÊN : TRẦN QUỐC THẮNG BA TRƯỜNG THCS HẢI BỘ ĐÊ BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ a/ Đây tượng khí quyển? b/ Trình bày...
 • 14
 • 355
 • 2

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TIẾNG ANH 6

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TIẾNG ANH 6
... kites?> The end B ễN THI HSG TING ANH Trờng THCS Lam kiều Lớp ***tuyentapcactruong*** kỳ thi hsg cấp trờng năm học: 2012-2013 Đáp án biểu điểm môn Tiếng Anh - Câu I: điểm - Mỗi từ 0,2 ... The end Trng THCS Thanh Uyờn BI THI KSCL HC SINH KH GII - NM HC 2011 - 2012 MễN THI : TING ANH Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) HNG DN CHM THI Tng: 20 im, c th: I Chn ... fishing Yes, he does Trng PT Triu Sn Khi THCS BI THI KSCL HC SINH GII - NM HC 2012 - 2013 MễN THI : TING ANH Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) I Chn t cú phn gch chõn phỏt õm khỏc...
 • 19
 • 314
 • 2

Bộ đề ôn thi HSG tiếng Anh lớp 6 (1)

Bộ đề ôn thi HSG tiếng Anh lớp 6 (1)
... A.What is this? B What this? C Whats is this? 23 A.This is a door B This is door C This a door 24 Is this your book? A.Yes, it is your book B Yes, it is my book C Yes,this is 25 A Is this a eraser? ... am thirteen C I am thirteen years old 14.Số 15 đợc viết là: A.fifteen B.fiveteen C.fifeteen 15 Giới thi u bạn la Ba với Lan, em nói: A.Hi,Lan This is name Ba B.Hi,Lan Ba is this C Hi,Lan This ... is my book C Yes,this is 25 A Is this a eraser? B Is this eraser? C Is this an eraser? 26 A This is a waste basket B This is waste basket C This is a basket waste 27 A Thats a my classroom B Thats...
 • 29
 • 347
 • 0

BỘ đề ôn THI HSG môn ANH 6 có đáp án

BỘ đề ôn THI HSG môn ANH 6 có đáp án
... I love my house for (60 ) reasons the garden, the flowers in summer, the weather in fall, but the best thing is the view from my bedroom window 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A a A It's A and A ... some B any C a This bag is Morks and those are also _ A his B him C he _ is the price of this shirt? A What B How much C How 10 Give me some water Im A hungry B thirsty C thirty III ... each group that has the underlined, italic part pronounced differently from the rest A thick B this C math D thin 32 A hour A couches A have A game B house B brushes B lamb B geography C help C...
 • 66
 • 80
 • 0

Bo de on thi hsg 6 môn tiếng anh

Bo de on thi hsg 6 môn tiếng anh
... third floor Mary is in grade 6, class 6A There (5) thirty-two students in her class Mary starts her classes (6) oclock in the afternoon and (7) them at 4.30 On Monday (8) has math, literature ... third floor Mary is in grade 6, class 6A There (5) thirty-two students in her class Mary starts her classes (6) oclock in the afternoon and (7) them at 4.30 On Monday (8) has math, literature ... Whats this? A This isnt my book B No, it isnt my book C Its a book D Yes, its my book 11 you live? A What B Where C How D How many 12 are twenty desks in our classroom A There B This C...
 • 43
 • 110
 • 0

Bo de on thi hsg 9 T.Anh cua Bo GD&DT

Bo de on thi hsg 9 T.Anh  cua Bo GD&DT
... ) much in London b/ Finish the following tag questions Nobody called on the phone, .? You have never been there, ? Everything is all right, ? Everyone took the test, ? Question2: Complete ... (2) ,there were about 1.5 billion (3) in the world In 198 4 the world population (4) 4.8 billion people By the year 2000, (5) Will be about 6.1 billion This growth in population is not happening ... Cathedral a whereabouts b anywhere c some d any c only one d the only one c somewhere d anyplace The reason I left is .I was bored a why b that c while I will go on holiday I can a as soon as b as...
 • 61
 • 292
 • 2

bo de on thi HSG lop9 cuc hay

bo de on thi HSG lop9 cuc hay
... THCS thi học sinh Giỏi lớn 27 ,số học sinh thi văn trờng thứ 10, số học sinh thi toán trờng thứ hai 12 Biết số học sinh thi trờng thứ lớn lần số học sinh thi Văn trờng thứ hai số học sinh thi ... cao BD CE cắt H Chứng minh rằng: OA vuông góc với DE Bài 10(2điểm) Một điểm A di động nửa đờng tròn đờng kính BC cố định Đờng thẳng qua C song song với BA cắt đờng phân giác góc BAC tam giác ABC ... thứ hai lớn Trờng THCS Thọ Lộc Thọ Xuân 12 Bộ đề ôn thi học sinh giỏi lớp GV: Trần Văn Nội lần số học sinh thi Toán trờng thứ Tính số học sinh thi trờng Câu 6( 3đ) Cho tam giác ABC cân A đờng cao...
 • 13
 • 274
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG LOP 9

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG LOP 9
... xa đa bội hoá Hậu vai trò đột biến đa bội - Tế bào đa bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng phát triển mạnh khả chống chịu tốt - Đột biến đa bội đóng ... thể lệch bội thể đa bội Thể lệch bội Thể đa bội - Sự biến động số lượng NST xảy vài cặp - Số lượng NST cặp tăng giảm - Thường có ảnh hưởng bất lợi đến thể đột biến thường có kiểu hình không bình ... 2n (giao tử lưỡng bội) - Dạng 4n kết hợp giao tử 2n lần nguyên phân hợp tử tất cặp NST không phân ly Khái niệm chế phát sinh thể dị đa bội a) Khái niệm: Sự tăng số NST đơn bội loài khác tế bào...
 • 23
 • 292
 • 0

17 Bo de on thi HSG 9 + dap an

17 Bo de on thi HSG 9 + dap an
... from constant ( sleep) After the explosion, only two people were left (live) Her husband's death made her life (mean) There are more and more people concerning about pollution (environment) ... have .(3) than one meaning The tricky part is figuring out (4) meaning is appropriate Choosing the correct meaning of a word depends on .(5) things First, it depends on the words and (6) surrounding ... difficult for anyone to relax with a book as we today They wanted books because they were expensive and there was something magical about them Only a few people were able to write, and it took an extremely...
 • 70
 • 311
 • 0

BO DE ON THI HSG TOAN 3

BO DE ON THI HSG TOAN 3
... 45 63 + X = 78 + 45 63 b/ X x = x 1208 Bài 2: ( điểm)Một ruộng nh hình vẽ sau đợc chia làm phần để trồng rau trồng hoa Hãy tính diện tích ruộng đó? 3cm 3cm 3cm Bài 3: (2 điểm) Điền số thi u 136 34 ... kg B 35 kg C 45 kg D 40 kg Bài 4: (2 điểm) a/ 32 20 : (6516 -6446) + 54 =? A 200 B 150 C 100 D 250 b/ 1524 x + 37 05 x = ? A 37 861 B 36 187 C 31 687 D 38 671 Phần II: Trình bày lời giải Bài 1: (3 điểm) ... phải số đó, số tăng thêm 32 28 đơn vị Bài 3: (5 điểm) Nhà Hùng nuôi 20 gà gồm : Gà trống, gà mái gà Biết số gà gấp lần số gà trống gấp lần số gà mái Hỏi loại có con? Bài 4: (3 điểm) Có hai kg đờng...
 • 3
 • 290
 • 4

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TIẾNG VIỆT 4

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TIẾNG VIỆT 4
... ruộng có bớc chân ngời đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi í ới Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông Gió từ đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rợi Bài 14: Tìm tiếng kết hợp với "lễ" để tạo ... xa, dới sông cá sấu cản trớc mũi thuyền, cạn hổ rình xem hát này, ngời phải thông minh giàu nghị lực Bài 14: Xác định phận CN, VN, trạng ngữ câu sau: a Ngoài đờng, tiếng ma rơi lộp độp, tiếng chân ... làm tôn thêm hài hoà đồ vật Kết bài: Cảm nghĩ chân thành em trớc vẻ đẹp đồ vật đem lại niềm vui cho thân gia đình ngày vui Đề 8: Hãy tả lại sách Tiếng Việt lớp tập I em Gợi ý Mở bài: - Giới thi u...
 • 19
 • 960
 • 12

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6

Tài liệu chuyên đề ôn thi HSG toán 6
... nâng lên lũy thừa 4n (n # 0) có chữ số tận * Cho Học Sinh tính: = 6 ; = 6 ; 12 = 6 4 = 6 ; = 6 ; 412 = 6 = 6; 8 = 6; 12 = 6 ⇒ Các số tự nhiên có chữ số tận 2;4;8 nâng lên lũy thừa 4n ( n ... 1 56 có chữ số tận b) 1 061 có chữ số tận c) Theo câu a) b) ⇒ Chữ số tận lũy thừa :1 56 + 1 061 d) Theo kết câu a) b) ⇒ Chữ số tận lũy thừa :1 56 1 061 Các tập tương tự: a) 7130 ;b) 26 35 ; c) 86 33 ... 1 061 Các tập tương tự: a) 7130 ;b) 26 35 ; c) 86 33 67 d) 71 30 + 26 35; e)2315 ;f) 42 56 75 g) 71 30 + 26 35 ; h ) 86 33 71 30 ; k) 231 56 + 42 56 75 2.Chữ số tận số tự nhiên có tận 2; 4;8 nâng lên...
 • 4
 • 319
 • 6

Bài soạn chuyên đề ôn thi HSG toán 6

Bài soạn chuyên đề ôn thi HSG toán 6
... +972+992)+2(1+3+5+ +97+99) Bài 16: Tính: A = 2.4+4 .6+ 6.8+ +98.100+100.102 HD: A = 2(2+2)+4(4+2) +6( 6+2)+ +98(98+2)+100(100+2) A = (22+42 +62 + +982+1002)+4(1+2+3+ +49+50) Bài 17: Tính: A = 13+23+33+ ... Chuyên đề: Dãy số viết theo quy luật A = 4+12+24+40+ +19404+19800 HD: A = 1.2+2.3+3.4+4.5+ +98.99+99.100 Bài 6: Tính: A = 1+3 +6+ 10+ +4851+4950 HD: 2A = 1.2+2.3+3.4+ +99.100 Bài 7: Tính: A = 6+ 16+ 30+48+ ... +98.992+99.1002)+(12+22+32+ +992+1002) Bài 18: Tính: A = 23+43 +63 + +983+1003 Bài 19: Tính: A = 13+33+53+ +973+993 Bài 20: Tính: A = 13-23+33-43+ +993-1003 Phạm Hữu Tuân Trờng THCS Chu Văn An - ĐT: 0978 760 769 ...
 • 3
 • 566
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn toánbộ đề ôn thi vào lớp 6bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn tiếng việtchuyên đề ôn thi hsg toán 6bộ đề ôn thi hsg toán 8các chuyên đề ôn thi hsg toán 6bo de on thi hsg mon hoa lop 9tổng hợp các chuyên đề ôn thi hsg hóa 8bộ đề ôn thi toán vào lớp 6đề ôn thi hsg tiếng anh 6đề ôn thi hsg anh vănbộ đề ôn thi toán 2bộ đề ôn thi tiếng anhbộ đề ôn thi học sinh giỏi oán 3đề ôn thi vật lý 6PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả