Bài tập chọn phương án trả lời đúng nhất

I.Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất

I.Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất
... Marketing Trình tự trình là: a (1) (2) (3) (4) (5) b (1) (3) (4) (2) (5) c (3) (1) (2) (4) (5) d (1) (3) (2) (4) (5) - Đáp án e Không câu II Các câu sau hay sai? Marketing bán hàng quảng cáo? Các tổ ... nghiệp tương lai e Không câu 10 Trong khái niệm đây, khái niệm triết lý quản trị Marketing bàn đến sách? a Sản xuất b Sản phẩm c Dịch vụ - Đáp án d Marketing e Bán hàng 11 Quan điểm ………… cho người ... trung nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm a Sản xuất b Sản phẩm - Đáp án c Dịch vụ d Marketing e Bán hàng 12 Quan điểm bán hàng vận dụng mạnh mẽ với a Hàng hoá sử dụng thường ngày b Hàng hoá...
 • 3
 • 299
 • 0

I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất

I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất
... Đáp án d Thay đổi quy mô hộ gia đình 11 Khi Marketing sản phẩm thị trường, yếu tố địa lý yếu tố khí hậu ảnh hưởng quan trọng góc độ: a Thu nhập dân cư không b Đòi hỏi thích ứng sản phẩm - Đáp án ... - Đáp án d Cạnh tranh nhãn hiệu 13 Các tổ chức mua hàng hoá dịch vụ cho trình sản xuất để kiếm lợi nhuận thực mục tiêu đề gọi thị trường …… a Mua bán lại b Quốc tế c Công nghiệp - Đáp án d Tiêu ... không kiểm soát được.- Đúng Môi trường công nghệ phận môi trường Marketing vi mô doanh nghiệp - Đúng Các yếu tố thuộc môi trường Marketing tạo mối đe doạ cho doanh nghiệp Các nhánh văn hoá không coi...
 • 3
 • 456
 • 0

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất môn sinh học

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất môn sinh học
... CO2, ánh sáng B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học D chất hữu cơ, hoá học Câu 316 Vi sinh vật hoá tự dưỡng sử dụng nguồn C nguồn lượng A CO2, ánh sáng 61 B chất hữu cơ, ánh sáng C CO2, hoá học ... động vật nguyên sinh D động vật nguyên sinh nguyên thuỷ -6 Phần thứ hai: SINH HỌC TẾ BÀO Chương I THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO (Chọn phương án trả lời nhất) Câu 29 ... cacbon chủ yếu từ A ánh sáng CO2 B ánh sáng chất hữu C chất vô CO2 D chất hữu Câu 313 Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn lượng nguồn cacbon chủ yếu từ A ánh sáng CO2 B ánh sáng chất hữu C chất...
 • 61
 • 192
 • 0

Tìm câu trả lời đúng trong bài tậpphương án nhiễu hay (tạp chí hh ứng dụng)

Tìm câu trả lời đúng trong bài tập có phương án nhiễu hay (tạp chí hh ứng dụng)
... = 32,4 gam  Chọn đáp án B Lỗi thường gặp: HS thường quên phản ứng (3) nên tìm khối lượng Ag 21,6 gam Bài 4: Một nguyên tử X lớp electron, phân lớp chót 3d Oxit cao dạng XO Vậy số Z nguyên ... là: A.24 B.16 C.32 D.26 Bài giải Dựa vào đặc điểm : - Nguyên tử X lớp electron - Phân lớp chót 3d - Oxit cao dạng XO3 ( X 6e độc thân)  X Cr Z=24 Chọn đáp án A Lỗi thường gặp: Học ...  Chọn đáp án B Lỗi thường gặp: Không kể Ba(NO3)2 tìm muối ( chọn C) Bài tập tự luyện Câu 1: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,2 mol vinyl axetilen 0,2 mol H với xúc tác Ni thu hỗn hợp Y tỉ khối so...
 • 9
 • 244
 • 0

bai tap chon dap an dung lop 8 HK I

bai tap chon dap an dung lop 8 HK I
... see 33 They……………….HoiAn several times A have visited B visited C has visited D will visit 34 I find Peter is not communicative He’s rather _ in public A kind B reserved C sociable D humorous ... at swimming He used to ………… swimming in summer A go B goes C went D going 18 Kate hates………….to classical music A listens B listened C listen D listening 19 Mr Smith likes …… to music in his free ... II CHOOSE THE BEST ANSWER : We are very of our parents A satisfaction B pround C meaningful D satisfactory There is big different .British and Vietnam schools A with B from C...
 • 10
 • 605
 • 17

Xây dựng một số phương án trả lời trong môn tiếng việt lớp 4 chương trình VNEN nhằm dạy phân hóa đối tượng học sinh

Xây dựng một số phương án trả lời trong môn tiếng việt lớp 4 chương trình VNEN nhằm dạy phân hóa đối tượng học sinh
... nghiệm: Xây dựng số phương án trả lời môn Tiếng Việt lớp chương trình VNEN nhằm dạy phân hóa đối tượng học sinh PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY PHÂN HÓA ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH ... đề Một số biện pháp dạy phân hóa đối tượng môn Tiếng Việt lớp có hiệu Gợi ý số phương án trả lời nhằm phân hóa đối tượng số học cụ thể môn Tiếng Việt lớp Kết luận Kết việc ứng dụng SKKN Bài học ... SKKN: Một số gợi ý phương án trả lời môn Tiếng Việt lớp chương trình VNEN nhằm dạy phân hóa đối tượng học sinh mà thân nghiên cứu tìm tòi, cho áp dụng vào trình giảng dạy lớp trường số trường...
 • 32
 • 615
 • 2

Bài tập và đáp án MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Bài tập và đáp án MÔN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
... - Dự án 2: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; - Dự án 3: Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia việc làm; - Dự án 4: Hỗ trợ đưa người lao động làm việc nước theo hợp đồng; - Dự án 5: Hỗ trợ ... động 6: phát triển giáo viên, cán quản lý dạy nghề g) Hoạt động 7: hỗ trợ lao động nông thôn học nghề h) Hoạt động 8: giám sát, đánh giá tình hình thực Đề án Dự án : Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ ... nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội thông qua giáo dục, đào tạo nghề nghiệp; Hỗ trợ lao động yếu tham gia vào thị trường lao động Dự án : Nâng cao lực, truyền thông giám sát, đánh giá thực Chương...
 • 4
 • 1,618
 • 20

Ba câu hỏi của tất cả các nền kinh tế và Phương án trả lời doc

Ba câu hỏi của tất cả các nền kinh tế và Phương án trả lời doc
... Nhập thể chế cách máy móc: thể chế thành công kinh tế thị trường phương tây chưa thành công kinh tế khác • Đồng thuận Washington bỏ qua nhiều vấn đề quan trọng việc phát triển kinh tế quốc gia ... thuận Bắc Kinh • Sự khác biệt hai mô hình chủ yếu mức độ can thiệp nhà nước vào kinh tế • Mô hình “Đồng thuận Washington” cho nhà nước can thiệp mức vào kinh tế • Ngược lại “Đồng thuận Bắc Kinh ... gian • Các thể chế cần giữ cho ổn định kinh tế vĩ mô Bài học kinh nghiệm xây dựng thể chế từ quốc gia Đông Á (2) • Thể chế quốc gia thoát rời khỏi lịch sử quốc gia Các ngữ cảnh khác đòi hỏi giải...
 • 22
 • 548
 • 0

Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật

Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật
... năng: L, Lq ; W , Wq hàng M / M / với λ = 12 , µ = 10 209 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ CHƯƠNG I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 ... hàm tự tương quan 209 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật CHƯƠNG VI: QUÁ TRÌNH POISSON CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 1.58 Quá trình Poisson có không gian trạng thái tập số tự nhiên Đúng ... t <  d x(t ) =  nÕu t >   213 Câu hỏi, tập hướng dẫn trả lời môn Toán kỹ thuật CHƯƠNG III: CÁC HÀM SỐ VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 1.22 Khai triển tiệm cận khai...
 • 45
 • 921
 • 0

ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong việc lựa chọn phương án kinh doanh cho công ty than Hà Tu.doc

ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong việc lựa chọn phương án kinh doanh cho công ty than Hà Tu.doc
... lợng lợi nhuận việc lựa chọn phơng án kinh doanh Nghiên cứu mối quan hệ CVP làm cần thiết hữu ích Nó hớng cho nhà doanh nghiệp việc đề định quản trị kinh doanh nh lựa chọn phơng án kinh doanh, ... quản trị * Chi phí sản xuất: Chi phí bán hàng, chi phí QLDN Là chi phí không tham gia trực tiếp vào trình sản xuất kinh doanh + Chi phí bán hàng (Chi phí lu thông tiếp thị): Là khoản chi phícần thiết ... 600tr.đ Trong chi phí chi phí NVL tăng cao Và chi phí NVL chi m tỷ trọng lớn kết cấu giá thành đơn vị thành phẩm nên chi phí tăng làm ảnh hởng tới doanh thu lợi nhuận Đặc thù công ty than Tu...
 • 43
 • 853
 • 4

Làm bài thi trắc nghiệm khách quan: Cách chọn câu trả lời đúng doc

Làm bài thi trắc nghiệm khách quan: Cách chọn câu trả lời đúng doc
... hiểu câu trả lời phải chứa thật, chân lý, khái niệm tuyệt đối câu trả lời khác có nội dung đúng, câu trả lời cho phần gốc Trong phần gốc có từ mức cao ... mức cao nhất, nhất, “tất cả” (all), “mọi người” (every), “luôn luôn” (always), “chỉ” (only), câu trả lời phải thật, chân lý Nhưng cần nhớ nội dung khoa học xã hội khái niệm chân lý, hay tuyệt đối! ... lại ý đến tính thực hành, ứng dụng nên dễ làm cho tụi ngán ngẩm, nhưng, bạn hoàn toàn cải thi n tự ý thức : học cho bạn Muốn học giỏi, bạn sáng tạo cách học riêng : tự học, bỏ học vẹt, bỏ chạy...
 • 2
 • 452
 • 3

Bài tập môn mô hình toán ứng dụng và hướng dẫn trả lời

Bài tập môn mô hình toán ứng dụng và hướng dẫn trả lời
... kho tăng chi phí kho với hệ số k= 0,2 nên hiệu chỉnh lượng hàng đặt nào? Bài làm a) Ta giải toán nhờ hình Wilson ( hình dự trữ tiêu thụ đều, bổ sung tức thời) Theo ta có: Tổng nhu cầu Q = ... Nhận xét giá trị biểu thức quy tối ưu , giải thích? b-Giả sử hệ thống kho có sẵn với dung tích M , lớn quy tối ưu hình Vì chi phí dự trữ tính theo giá nêu hình , đơn vị dung tích bỏ trống ... ( hệ thống eclăng) ngày làm việc 10 Đây toán Eclang với số chỗ chờ Để giải toán ta dung MH4, gam hay pom… sau xin giới thiệu giải toán phần mền MH4 Giải toán: a Tính số xe phục vụ ngày: Số kênh...
 • 27
 • 509
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập 3 chọn phương án trả lời đúng nhất cho câu hỏi để phòng tránh tai nạn giao thông người tham gia giao thông phải làm gìbài tập 3 khối lượng của 0 01 mol khí co2 là em hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án saubài tập 4 thể tích của 0 2 mol khí co2 là em hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án saubài tập 5 khối lượng mol của 0 2 mol khí nito n2 là em hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sauchọn phương án trả lời đúng cho câu hỏi c4hãy khoanh tròn vào chữ cái a hoặc b c d trước phương án trả lời đúng trong các câu sauTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại