Lý thuyết lãnh đạo, quản trị cổ điển

Các học thuyết lãnh đạo, quản trị

Các học thuyết lãnh đạo, quản trị
... góp lớn lý thuyết thực hành lãnh đạo, quản trị, giúp nhà lãnh đạo, quản trị hiểu rõ động viên người, ảnh hưởng tập thể tác phong vấn đề tâm lý lãnh đạo, quản trị Từ học thuyết mang tính “mở đường” ... phái lý thuyết hành vi - tâm lý xã hội cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, đến nay, học thuyết lãnh đạo quản trị tiến bước dài với xuất lý thuyết, trào lưu Các thuyết giúp nhà lãnh đạo, quản trị giải ... nhiệm xã hội kinh doanh - Vấn đề toàn cầu hóa lãnh đạo, quản trị - Sáng tạo kinh doanh - Sự khác biệt văn hóa lãnh đạo, quản trị - Lãnh đạo, quản trị trách nhiệm đồng d Mô hình lực Hiện giới,...
 • 7
 • 740
 • 5

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt
... tiếp cận áp dụng quản trị khoa học, quản trị tác nghiệp quản trị hệ thống thông tin * Quản trị khoa học: Một áp dụng trường phái quản trị khoa học, khác với lãnh đạo, quản trị khoa học Taylor đời ... muốn lãnh đạo, quản trị hữu hiệu phải ý đáp ứng nhu cầu người Doughlas Mc Gregor (19 06 - 19 64) phát triển lý thuyết tác phong lãnh đạo, quản trị, ông cho nhà lãnh đạo, quản trị trước tiến hành cách ... pháp lãnh đạo, quản trị mang tính khoa học hóa cách túy "máy móc hóa người", gắn chặt người vào dây chuyền công nghệ để lãnh đạo, quản trị tăng suất lao động b - Lý thuyết lãnh đạo, quản trị hành...
 • 14
 • 360
 • 2

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị. Phần 2 pptx

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị. Phần 2 pptx
... học đưa vào với khoá học "quan hệ người" họ Trong khoá học này, dường có hai bẫy cố hữu: Các khoá học quan hệ người phổ biến thông tin phổ biến kỹ thuật đặc biệt, khoá học phát triển ... Trường phái kỹ khoa quản lý cho hy vọng nâng cao hiệu điều hành đào tạo nhà quản lý giỏi cho tương lai Trường phái kỹ ngụ ý học mà làm, làm mà học Những người khác học theo cách khác nhau, kỹ ... triển kỹ người trường đại học khác chuyên gia ngày theo đuổi Những phương pháp dựa môn khoa học tâm lý học, xã hội học nhân chủng học Một số phương pháp ứng dụng "tâm lý học ứng dụng", "khoa công...
 • 5
 • 304
 • 2

Bài chung thuyết quản trị cổ điển

Bài chung lý thuyết quản trị cổ điển
... GVHD: Nguyễn Thị Quỳnh Hương Phần 1: thuyết tâm quản trị 1.LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN 1.1 thuyết Taylor (1856-1915) 1.1.1: Tiểu sử: Frederick Winslow Taylor ... đề quản tổng thể tổ chức quản xí nghiệp, xem xét hoạt động quản từ xuống, tập trung vào máy lãnh đạo cao với chức nhà quản Ông cho thành công quản không nhờ phẩm chất nhà quản lý, ... có chức năng: Quản doanh nghiệp, quản nhà quản quản công nhân, công việc  Quản doanh nghiệp Để quản doanh nghiệp điều quan trọng quản tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh,...
 • 50
 • 724
 • 0

THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN CÁC QUAN ĐIỂM QUẢN TRỊ TRƯỚC THUYẾT CỦA TAYLOR Quản trị học trải qua 4 giai đoạn bản

LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN CÁC QUAN ĐIỂM QUẢN TRỊ CÓ TRƯỚC LÝ THUYẾT CỦA TAYLOR Quản trị học trải qua 4 giai đoạn cơ bản
... vào nhà quản trị Vi ệc tìm hiểu phong cách quản trị cho nhà quản trị biết cách chọn cho quan điểm quản trị phù hợp với khu vực quản trị Điều quan trọng với nhà quản trị toàn cầu Mặc dù thuyết ... ới thờitrào đó) .quản theo khoa học: 1.1.2 gi Phong Đồng quan điểm với Taylor nhiều tác giả Sau đề cập đến số nhà quản bổ sung đóng góp vào thuyết quản trị khoa học Taylor a,Henry Lawrence ... triển không ngừng chủ nghĩa tư Các thuyết làm cho thuyết quản trị đại đ ời Hay nói xác thuyết đại tổng h ợp lại cách hoàn thi ện thuyết quản trị trước Trên tiểu luận em, chắn nhiều...
 • 7
 • 118
 • 0

biện pháp quản hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh theo tiếp cận thuyết lãnh đạo và quản sự thay đổi

biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh quảng ninh theo tiếp cận lý thuyết lãnh đạo và quản lý sự thay đổi
... tài Biện pháp quản hoạt động dạy học trường Trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận thuyết lãnh đạo quản thay đổi làm đề tài luận văn Thạc sỹ Mục đích nghiên cứu Trên sở khát ... đạo quản thay đổi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 10 http://www.lrc-tnu.edu.vn - Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học theo tiếp cận thuyết lãnh đạo quản thay đổi, ... 1.2.2 Hoạt động dạy học, quản Hoạt động dạy học 1.2.2.1 Hoạt động dạy học Theo thuyết hoạt động, dạy học gồm hai hoạt động: Hoạt động dạy thầy hoạt động học trò Hai hoạt động luôn gắn bó mật...
 • 151
 • 335
 • 2

TIỂU LUẬN MÔN TÂM HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN CẤP SỞ

TIỂU LUẬN MÔN TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ
... thành ổn định, bền vững nhà lãnh đạo- quản gọi phong cách lãnh đạo ” Những nghiên cứu phong cách lãnh đạo 2.1 Phân loại phong cách lãnh đạo K.Lewin Phong cách lãnh đạo Độc đốn Người LĐ nắm bắt ... định đổi phong cách lãnh đạo cấp sở a Đặc điểm cơng tác lãnh đạo- quản cấp sở - Cấp sở nơi trực tiếp tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước→ cán cấp sở phải gần gũi ... thể Phong cách lãnh đạo tới ưu 5- Phong cách lãnh đạo cấp 1- Đặc điểm của nhà lãnh đạo II ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CẤP CƠ SỞ sở định hướng cho việc xác định đổi phong cách...
 • 26
 • 1,355
 • 9

Thái độ đối với môn tâm học lãnh đạo, quản của học viên Phân viện thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thái độ đối với môn tâm lý học lãnh đạo, quản lý của học viên Phân viện thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
... trạng thái độ đôi với Tâm học lãnh đạo, quản học viên Phân viện TP Hồ Chí Minh - Học viện CTQG Hồ Chí M inh 57 3.1.1 Thái độ thể mặt nhận thức học viên môn Tâm học lãnh đạo, quản l ... 57 3.1.2 Thái độ thể mặt xúc cảm, tình cảm học viên môn Tâm học lãnh đạo, quản l ý 73 3.1.3 Thái độ thể ỏ mặt hành vi học tập học viên môn Tâm học lãnh đạo, quản ... 100 3.2 Một sô' giải pháp nhằm nâng cao thái độ tích cực học tập học viên môn Tâm học lãnh đạo, quản Phân viện TP Hồ Chí M inh - Học viện CTQG Hồ Chí M in h 105 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN...
 • 143
 • 440
 • 0

Nghệ thuật lãnh đạo quản trị chiến lược

Nghệ thuật lãnh đạo quản trị chiến lược
... quản trị chiến lược Quản trị chiến lược xương sống quản trị chuyên ngành Ở đâu cần có hệ thống quản lý bản, chuyên nghiệp vận hành tốt, thiếu họp quan trọng bàn quản trị chiến lược Quản trị chiến ... riêng gần thiếu quy trình quản trị chiến lược Ở đây, người viết xin nhấn mạnh công đoạn xây dựng chiến lược - xem xương sống trình quản trị chiến lược Xây dựng chiến lược bao gồm việc xác định ... đặt yêu cầu tăng trưởng thấp từ đầu Nên thực quản trị chiến lược nào? Các bước quy trình quản trị chiến lược phân tích tình hình, xây dựng chiến lược, triển khai thực đánh giá - kiểm soát Nếu...
 • 8
 • 1,198
 • 9

NGHIÊN CỨU TÂM HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN

NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
... trọng điểm tâm học lãnh đạo, quản hướng đến xây dựng khoa học lãnh đạo công tác đào tạo cán Thứ nhất, ảnh hưởng số thuyết quản đến hình thành tâm kỹ hoạt động lãnh đạo, quản Những ... đạo quan tâm như: thuyết Pareto - 80/20 áp dụng phương thức lãnh đạo, quản áp dụng lãnh đạo, quản theo mô hình “đầu tầu” “con cua” Thứ hai, nghiên cứu chủ thể lãnh đạo Khoa học lãnh đạo ... số thuyết quản lịch sử, học thuyết quản Ví dụ: X.Y.Z hay F.Hezberg song, đặc biệt trọng đến mô hình phương thức lãnh đạo, quản lý thuyết có tính đương đại, hành giới nghiên cứu lãnh...
 • 7
 • 2,601
 • 26

Tài liệu Phẩm chất của nhà lãnh đạo, quản trị ppt

Tài liệu Phẩm chất của nhà lãnh đạo, quản trị ppt
... thành nhà quản lý độc tài Khó có nhà quản lý lại thừa nhận họ chứng tỏ nhà quản lý độc tài Nhưng liệu có thử kiểm tra cách quản lý để đảm bảo họ không độc tài quản lý nhân viên hay không? - Một nhà ... cách quản lý hiệu Làm để trở thành nhà quản lý hiệu quả? Vấn đề đơn giản tránh trở thành nhà quản lý tồi Một nhà quản lý tồi thường có ba sai lầm không nên mắc phải, trở thành nhà quản lý độc tài, ... nhà quản lý lại tạo cho họ có hội họ làm thoái chí nhân viên - Với nhà quản lý độc tài, nhân viên không sử dụng hết kiến thức, tài lực chuyên môn Vì họ thấy bất mãn Nhưng tệ nhà quản lý độc tài...
 • 4
 • 420
 • 1

Tài liệu Kinh nghiệm lãnh đạo -quản trị học pdf

Tài liệu Kinh nghiệm lãnh đạo -quản trị học pdf
... yếu tố Nhà lãnh đạo thực chức lãnh đạo Tóm lại: không sinh có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, để trở thành Nhà lãnh đạo giỏi bạn cần phải có ý chí, có nỗ lực tâm, đào tạo, biết tích lũy kinh nghiệm, ... vị đơn vị phải thực có hiệu Một Nhà lãnh đạo cần phải có yếu tố: tầm, tài, tâm - Tầm: thể tầm nhìn xa, trông rộng - Tài: thể trình độ, học vấn - Tâm: khả lãnh đạo thông minh thể trách nhiệm, niềm ... cá nhân tổ chức Mối quan hệ Nhà lãnh đạo Nhà quản trị Để có kinh tế phát triển, trước hết Nhà lãnh đạo phải xác định tương lai mục tiêu cụ thể tổ chức, Nhà quản trị phải biết kết hợp chi tiết...
 • 6
 • 313
 • 1

Xem thêm