Đặc điểm địa hóa nước dưới đất một số mỏ sunfua kim loại vùng nhiệt đới ẩm bắc việt nam và áp dụng phương pháp thủy địa hóa tìm kiếm quảng chì kẽm

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh ninh thuận bình thuận

Nghiên cứu áp dụng phương pháp điện từ để tìm kiếm, phát hiện nước dưới đất ở độ sâu lớn tại một số vùng thuộc hai tỉnh ninh thuận và bình thuận
... Sn thuc huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun, cú ta 11 42 Bc, 108 47 ụng Xó Hũa Sn nm cỏch huyn l Ninh Sn chng km v hng nam im kho sỏt nm khu dõn c Tõn Lp, mt phn trờn vựng t ca lõm trng Ninh Sn a hỡnh ... im th nghim Ma Ni im th nghim o t hp VL xó Ma Ni thuc huyn Ninh Sn, tnh Ninh Thun, cú ta 11 39 Bc, 108 41 ụng Xó Ma Ni nm cỏch huyn l Ninh Sn chng 20 km v hng nam - tõy nam im kho sỏt nm cỏch ... vựng Ninh Thun - Bỡnh Thun Phng phỏp nghiờn cu Da trờn mc tiờu ca ti l nghiờn cu ỏp dng phng phỏp in t v t hp cỏc phng phỏp a vt lý thớch hp tỡm kim nc di t vi hai vựng th nghim im l Ninh Thun...
 • 106
 • 330
 • 0

Điều tra, thu thập mẫu củ bình vôi ở một số tỉnh Việt Nam xây dựng phương pháp định lượng Rotundin bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC Scanning)

Điều tra, thu thập mẫu củ bình vôi ở một số tỉnh Việt Nam và xây dựng phương pháp định lượng Rotundin bằng sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC Scanning)
... Điều tra, thu thập mẫu củ Bình vôi số tỉnh Việt Nam xây dựng phƣơng pháp định lƣợng Rotundin sắc lớp mỏng kết hợp đo mật độ quang (TLC- Scanning) nhằm tìm kiếm, xác định đƣợc loài Bình vôi ... định lƣợng hợp chất Rotundin củ Bình vôi tƣơi phƣơng pháp sắc mỏng kết hợp đo mật độ quang( TLC -Scanning) Chúng tiến hành xây dựng phƣơng pháp xác định hàm lƣợng rotudin củ Bình vôi tƣơi theo ... ti Rotundin mụ thể nhƣ sau:úp tiết kbằng phƣơng pháp sắc lỏng kết hợp đo mật độ quang TLC-Scanning Chianning.g pháp sắcRotundin ttunding.g pháp sắc lỏng kết hợp đo c hóa học Rotundin Số...
 • 73
 • 236
 • 0

TIỂU LUẬN " ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ Ô NHIỄM DO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC " pdf

TIỂU LUẬN
... vic x nc thi, rỏc thi ca cỏc cụng ty, doanh nghip B sung, tng cng mng li ging quan trc Thu phớ khai thỏc, s dng ti nguy n nc di t i vi cỏc cụng ty 35 NHểM Kt lun Khu vc nc ngm b ụ nhim: khu ... nc di t Khu vc KCN SúngThn, KCN ng An Cỏc cụng ty, doanh nghip KCN thng khai thỏc ging sõu t 70-100m Khu dõn c gn cỏc KCN ny hu ht ó s dng nc mỏy, thng khai thỏc sõu 15-30m 13 Khu vc giỏp ... bin phỏp qun cht lng nc di t Hn ch khai thỏc nc di t sõu 25-40m khu vc b ụ nhim (1), (2) v (3) Lp k hoch lp cỏc ging b ụ nhim Tng cng h thng nc mỏy cp cho khu dõn c Kim tra, giỏm sỏt...
 • 38
 • 1,035
 • 5

Đặc điểm nông học khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc

Đặc điểm nông học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô QPM thế hệ mới tại phía Bắc Việt Nam doc
... 132.156 4.339 180.798 509.687 317.243 389.884 Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2.3 Kt qu phõn tớch a dng di truyn ca cỏc dũng QPM mi Dũng V152 (QL19) ng riờng mt nhỏnh trờn cõy ph h ... II VậT LIệU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Vt liu nghiờn cu Gm 17 dũng QPM (bng 1), ú dũng chuyn i t ngụ thng thnh QPM theo phng phỏp truyn thng (QL5-QL9) ti Vit Nam, dũng QL1, QL2, QL3 ... IV KếT LUậN Đề NGHị Kt lun Dũng QPM c to t nuụi cy bao phn cú nhng c tớnh nụng hc, chng chu v nng sut tng ng nhng dũng to bng phng phỏp truyn thng v tt hn b m HQ2000 Trong s nhng dũng QPM...
 • 7
 • 231
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn mắc PCV2 (porcine circovirus type 2) áp dụng phương pháp hóa miễn dịch trong chẩn đoán bệnh

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý chủ yếu của lợn mắc PCV2 (porcine circovirus type 2) và áp dụng phương pháp hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh
... chủ yếu lợn mắc PCV2 (Porcine Circovirus type 2) áp dụng phương pháp hóa miễn dịch chẩn đoán bệnh Mục tiêu đề tài - Làm rõ triệu chứng lâm sàng, biến đổi bệnh đại thể vi thể lợn mắc ... bệnh Circovirus (PCV2) + Ứng dụng phương pháp Hóa miễn dịch phát có mặt PCV2 số loại lợn bệnh 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp điều tra xác định bệnh - Dựa vào số liệu theo ... sàng chủ yếu lợn bị bệnh Porcine Circovirus type (PCV2) gây + Xác định bệnh tích đại thể chủ yếu lợn bị bệnh Porcine Circovirus type (PCV2) + Nghiên cứu bệnh tích vi thể số quan lợn bị bệnh Circovirus...
 • 69
 • 184
 • 0

nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất khẩu

nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
... ci tin mt s ging hoa phong lan Vit Nam (2003 2005) ó thu thp c 39 loi hoa lan t Thỏi lan v loi hoa lan nc, ỏnh giỏ c mt s ging hoa phong lan cú giỏ tr Vit nam v Thỏi Lan trung vo mt s loi ... cu quy trỡnh cụng ngh phỏt trin mt s ging phong lan Hong tho (Dendrobium) ti Bc Vit Nam phc v nhu cu nc v xut khu l ht sc cn thit 1.1 Mc tiờu chung Tuyn chn v phỏt trin mt s ging hoa phong lan ... h hoa lan (Nguyn Thin Tch, on Th Hoa, Trn S Dng, Hunh Th Ngc Nhõn, 1987) [17] Ngun gen hoa phong lan ca Vit Nam rt phong phỳ ú lan Hong Tho chim khong 30 40% tng s cỏc loi lan ca Vit Nam (Vừ...
 • 315
 • 366
 • 1

Thiết kế bài giảng E learning áp dụng phương pháp dạy học vi để rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa hóa học trường Đại học Sư phạm

Thiết kế bài giảng E learning và áp dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa hóa học trường Đại học Sư phạm
... Thiết kế giảng E learning áp dụng phương pháp dạy học vi để rèn luyện số dạy học cho sinh vi n khoa hóa học trường Đại học phạm MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Thiết kế giảng E learning cho môn ... giáo vi n hóa học trường đại học phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Năng lực tự học môn TNPPDH cho sinh vi n phạm - Rèn luyện dạy học hóa học cho sinh vi n phạm phương pháp dạy học vi ... - LEARNING (THÔNG QUA HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC) VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ ĐỂ RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG DẠY HỌC HÓA HỌC CHO SINH VI N KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI...
 • 118
 • 932
 • 0

thiết lập áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long chi nhánh khánh hòa

thiết lập và áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) tại ngân hàng thương mại cổ phần kiên long chi nhánh khánh hòa
... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ******** DƯƠNG THỊ YẾN THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH KHÁNH HÒA ... Việt Nam Vì tác giả định chọn đề tài Thiết lập áp dụng phương pháp Thẻ điểm cân (Balanced scorecard) Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Khánh Hòa làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu ... văn chia thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) Chương 2: Thiết lập Thẻ điểm cân cho Chi nhánh Kienlong Bank Khánh Hòa Chương 3: Áp dụng hệ thống Thẻ điểm cân...
 • 87
 • 576
 • 3

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E LEARNING ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI ĐỂ RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E LEARNING VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ ĐỂ RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
... Thiết kế giảng E learning áp dụng phương pháp dạy học vi để rèn luyện số dạy học cho sinh vi n khoa hóa học trường Đại học phạm MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Thiết kế giảng E learning cho môn ... LEARNING (THÔNG QUA HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC) VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ ĐỂ RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG DẠY HỌC HÓA HỌC CHO SINH VI N KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... giáo vi n hóa học trường đại học phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Năng lực tự học môn TNPPDH cho sinh vi n phạm - Rèn luyện dạy học hóa học cho sinh vi n phạm phương pháp dạy học vi mô...
 • 151
 • 295
 • 0

xây dựng một số hình vật lí bằng chương trình ejs (easy java simulations) sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10

xây dựng một số mô hình vật lí bằng chương trình ejs (easy java simulations) và sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10
... yêu thích môn VL Với lý trên, chọn đề tài: “XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 giúp nâng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Trang XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ... Quá trình dạy học vật trường THPT đặc biệt trình DH chương “Động học chất điểm” – SGK Cơ Vật 10 - Chương trình EJS trình DH chương “Động học chất điểm” với GAĐT có ứng dụng chương trình...
 • 141
 • 284
 • 1

Xây dựng một số hình vật lí bằng chương trình EJS (easy java simulations) sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10

Xây dựng một số mô hình vật lí bằng chương trình EJS (easy java simulations) và sử dụng trong dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10
... yêu thích môn VL Với lý trên, chọn đề tài: “XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” VẬT LÝ 10 giúp nâng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Trang XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ... Quá trình dạy học vật trường THPT đặc biệt trình DH chương “Động học chất điểm” – SGK Cơ Vật 10 - Chương trình EJS trình DH chương “Động học chất điểm” với GAĐT có ứng dụng chương trình...
 • 20
 • 80
 • 0

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn sử dung phương tiện quảng cáo cho sản phẩm điện tử của công tyDaewoo_Hanel

Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn và sử dung phương tiện quảng cáo cho sản phẩm điện tử của công tyDaewoo_Hanel
... môi trờng tốt cho thông điệp quảng cáo Một số báo đề cập tới số vấn đề xã hội thờng xuất quảng cáo sản phẩm trang bên cạnh để giải vấn đề Những tờ bào, tạp chí có uy tín mẫu quảng cáo thờng tạo ... dành cho phơng tiện truyền tin liên tục tăng, đặc biệt quảng cáo tivi, phơng tiện chủ lực mà công ty dành nhiều tiền bạc cho việc phát phim quảng cáo, chúng ta thấy số tiền dự toán chi cho quảng cáo ... đoán công ty quảng cáo Hiện này, công ty quảng cáo thờng mua số liệu từ hai công ty SRG ANDI Tuy nhiên, hình thức quảng cáo theo dõi, kiểm tra qua số liệu cung cấp để nắm bắt đợc thị phần quảng cáo...
 • 24
 • 307
 • 0

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn một số hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại Việt Nam
... chung quyền chọn ngoại tệ nói riêng Việt Nam phát triển mạnh vững tương lai CHƯƠNG III: ÁP DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN TẠI VIỆT NAM ... quan quyền chọn  Chương II: Các hình định giá quyền chọn thực trạng thị trường quyền chọn ngoại tệ Việt Nam  Chương III: Áp dụng hình định giá quyền chọn số giải pháp nhằm phát triển ... tốt nghiệp với đề tài: Phát triển nghiệp vụ quyền chọn số hình định giá quyền chọn ngoại tệ Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết, lý luận liên quan đến thị trường quyền chọn...
 • 81
 • 276
 • 0

Bạn hãy giả định một môi trường ARPANET áp dụng phương pháp chọn đường thích nghi để điều khiển tải cho mạng này

Bạn hãy giả định một môi trường ARPANET và áp dụng phương pháp chọn đường thích nghi để điều khiển tải cho mạng này
... niệm tải, điều khiển tải, thuật toán sử dụng điều khiển tải số giải pháp sử dụng phổ biến Phần II : Bài tập Bạn giả định môi trường ARPANET áp dụng phương pháp chọn đường thích nghi để điều khiển ... cần lưu ý điều khiển tổng quát phân phối tải thích nghi Để nắm rõ phương pháp điều khiển tải xét ví dụ trường hợp điều khiển tải sau: * Ví dụ điều khiển tải tổng quát Trong ví dụ xét cho trường ... nút mạng, nút mạng phải chứa sở liệu phục vụ cho việc chọn đường 2.3 .Phương pháp chọn đường thích nghi • Trong mạng viễn thông theo kiểu chuyển mạch gói X25, Các phương pháp chọn đường thích nghi...
 • 14
 • 290
 • 0

Nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng bài luyện tập ôn tập môn hóa học THPT góp phần đổi mới phương pháp dạy học

Nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng bài luyện tập và ôn tập môn hóa học THPT góp phần đổi mới phương pháp dạy học
... thi phương pháp dạy học theo nhóm 4.Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: phương pháp nghiên cứu lí thuyết, phương pháp nghiên cứu ... LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng luyện tập ôn tập môn hoá học THPT góp phần đổi ... dạng luyện tập ôn tập môn hoá học THPT góp phần đổi phƣơng pháp dạy học" với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công đổi nâng cao chất lượng giáo dục THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp...
 • 24
 • 605
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển nghiệp vụ quyền chọn và một số mô hình định giá quyền chọn ngoại tệ tại việt namcơ sở lý luận của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy thực hành nghành điện tự động hóacơ sở thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy thực hành nghành điện tự động hóacác phương thức định giá chuyển giao đã được đề cập đến trong alp dưới đây là ký hiệu và áp dụng phương pháp cho từng trường hợpmột số nét khái quát về thực trạng đói nghèo tại việt nam3 7 các điểm khai thác nước dưới đất quy mô tập trung năm 2012 tại thành phố tuyên quangđặc điểm kinh doanh siêu thị ở một số nước trên thế giớinhững đặc điểm công nghệ cơ bản của một số thép khi cánbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnđặc điểm địa bàn thành phố hồ chí minhnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh não một số yếu tố nguy cơ và giá trị của ddimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch nãonghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnhững đặc điểm của chữ ký nhóm tiếp một số hệ chữ ký số nhómnhững đặc điểm của chữ ký nhóm tiếp một sơ đồ chữ ký nhóm thường bao gồm 5 thủ tụcQuyet dinh 1224 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Khoa Ky thuat TTQuyet dinh 1219 2017 Hoc bong KKHT HK 1 16 17 Vien Moi truongTB17 Thong bao hp hk1 2017 (2)Danh sach cap chung chi GDTC thang 10 nam 2017Kế hoạch 200 KH-UBND năm 2016 thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố Hà NộiKế hoạch 4950 KH-UBND năm 2016 duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia LaiQuyet dinh 1040 1041 1042 2015 MienGiamHocPhiChoSinhVienKế hoạch 5023 KH-UBND năm 2016 phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng, bưởi Diễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 2619 KH-UBND năm 2016 thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Hà NamKế hoạch 94 KH-UBND năm 2016 tổ chức quản lý chuột hại bảo vệ mùa màng năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hànhKế hoạch 180 KH-UBND năm 2016 thông tin, tuyên truyền về Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 96 KH-UBND năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020Kế hoạch 128 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng SơnDien dan hoi nhap kinh te cac nuoc khu vuc Dong AKế hoạch 5182 KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020HaiDuong Department Of Planning And InvestmentBao cao FDI quy I 2013Hai Duong dia diem hap dan cho cac nha dau tuVon dau tu nuoc ngoai tang cao trong quy I 2013Chỉ thị 17 CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái