Nghiên cứu một số thông số cơ bản của bánh xe chủ động cho máy kéo MT3 làm việc trên ruộng lúa nước nền trung bình

Nghiên cứu một số đặc tính của KIT CATT chế từ kháng nguyên tái tổ hợp trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò.

Nghiên cứu một số đặc tính của KIT CATT chế từ kháng nguyên tái tổ hợp trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở trâu, bò.
... CATT chẩn đoán bệnh tiên mao trùng chế từ kháng nguyên tái tổ hợp 39 4.1.2 Kết xác định độ ổn định KIT CATT chẩn đoán bệnh tiên mao trùng chế từ kháng nguyên tái tổ hợp 40 4.2 Kết nghiên ... chẩn đoán bệnh tiên mao trùng chế từ kháng nguyên tái tổ hợp 35 3.4.2 Phương pháp xác định điều kiện bảo quản KIT theo nguyên CATT chẩn đoán bệnh tiên mao trùng từ kháng nguyên tái tổ hợp ... Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc tính KIT CATT chế từ kháng nguyên tái tổ hợp chẩn đoán bệnh tiên mao trùng trâu, bò” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định độ nhạy, độ đặc...
 • 71
 • 87
 • 0

chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng bản tóm tắt tiếng anh

chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng bản tóm tắt tiếng anh
... "Preparation of SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) system and investigation some their properties" The purpose of thesis is: (i) Preparation of SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) systems by sol-gel and Pulsed ... the effect of transitional metals Fe, Co, Ni on electromagnetic responses and optical responses of SrTi1-xMxO3 STO materials doped with transition metal (Fe, Co, Ni) are not only interesting and ... = 0.0 ÷ 0.5), from which we define resistance value of grain local, grain boundary, (a): Sample x = 0.0 Data Fit Data Fit 15 (b): SrTi0.9Fe0.1O3 - Z (M ) '' Ω - Z (M ) '' Ω 0 10 10 10 20 Z' (M )...
 • 24
 • 230
 • 0

nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái ở việt nam cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số truyện thơ của dân tộc thái ở việt nam có cùng đề tài với truyện thơ nôm dân tộc kinh bản tóm tắt tiếng anh
... topic 2.2 Interaction between Thai narrative poems to Kinh s Nôm poems During the past few decades, studies about the differences between Kinh s Nôm poems and minorities’ poems have drawn attention ... relationship influenced by the literature of the Kinh and ethnic Thai rooted from cultural anthropology (like relationships of Thai Vietnamese or Vietnamese - the Muong group) or by some other reason? ... to Vietnam during the time from the th to the 13th century After settling down in Vietnam, the Thai came to establish and organize their society as a feudal system The Thai people in Vietnam reside...
 • 24
 • 126
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng cấu trúc Nanomét

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét
... ch to v ng dng cỏc cu trỳc, thit b v h thng bng vic iu khin hỡnh dỏng, kớch thc trờn thang nanomột (nm, nm = 10-9 m) Ranh gii gia cụng ngh nano v khoa hc nano ụi khụng rừ rng Tuy nhiờn, chỳng...
 • 50
 • 169
 • 0

Nghiên cứu một số sở khoa học nhầm đề xuất các giải pháp kỹ thuật

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhầm đề xuất các giải pháp kỹ thuật
... CU MT S C S KHOA HC NHM XUT CC GII PHP K THUT GY TRNG RNG NGP MN CHO VNG BI BI VEN BIN HUYN KIM SN, TNH NINH BèNH Chuyờn ngnh: Lõm hc Mó s: 60 62 60 Lun thc s: Lõm hc Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS ... vy, cỏc c s khoa hc cho cụng tỏc gõy trng rng ngp mn cũn rt hn ch v l nguyờn nhõn dn n s tht bi cụng tỏc gõy trng rng ngp mn Vn nghiờn cu ca ti s úng gúp thit thc vo vic a cỏc c s khoa hc xõy ... bói bi ven bin huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh, chỳng tụi ó tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu mt s c s khoa hc nhm xut cỏc gii phỏp k thut gõy trng rng ngp mn cho vựng bói bi ven bin huyn Kim Sn, tnh...
 • 88
 • 407
 • 1

Nghiên cứu một số sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình
... bi ven bin huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh, chỳng tụi ó tin hnh thc hin ti: Nghiờn cu mt s c s khoa hc nhm xut cỏc gii phỏp k thut gõy trng rng ngp mn cho vựng bói bi ven bin huyn Kim Sn, tnh Ninh ... Xỏc nh c c im t di rng ngp mn ven bin huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh - Xỏc nh c tiờu phõn chia lp a v xõy dng bn phõn chia lp a cho rng ngp mn ven bin huyn Kim Sn tnh Ninh Bỡnh - Xỏc nh c c cu cõy ... THO LUN 4.1 Hin trng t ngp mn ven bin t rng ngp mn ven bin huyn Kim Sn, nm trờn a bn hnh chớnh ca xó: Kim ụng, Kim Hi, Kim Trung Tng din tớch t rng ngp mn huyn Kim Sn, l 1.233,92 chim 5,7% din...
 • 88
 • 777
 • 8

Nghiên cứu một số sở khoa học và khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả ở việt nam

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả ở việt nam
... lý khí thải giao thông, thực đề tài : Nghiên cứu số sở khoa học khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả Việt Nam 2.2 Mục đích yêu cầu đề tài: Nghiên cứu, Tổng hợp số ... đờng lu hành Việt Nam 4.2 Thí nghiệm kiểm tra khí thải theo TCVN Trung tâm đăng kiểm xe giới Thái Nguyên 4.3 Thí nghiệm khảo sát khí xả số loại ô tô lắp giáp Việt Nam theo tiêu chuẩn EURO Kết ... động DIEZEN 3.3 Sự phát triển tiêu chuẩn kiểm tra khí xả giới Việt Nam Chơng IV Phân tích lý thuyết thực nghiệm trạng phơng tiện tiêu chuẩn khí thải 4.1 Một số số liệu chủng loại tình trạng kỹ...
 • 90
 • 291
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố, ký chủ, sinh học vμ biện pháp phòng trừ cỏ ma ký sinh (striga lutea lour ) ở việt nam

Nghiên cứu một số đặc điểm phân bố, ký chủ, sinh học vμ biện pháp phòng trừ cỏ ma ký sinh (striga lutea lour ) ở việt nam
... tài: "Nghiên cứu số đặc điểm phân bố, chủ, sinh học biện pháp phòng trừ cỏ ma sinh (Striga lutea Lour. ) Việt Nam" 13 1.2 Mục đích, yêu cầu: 1.2.1 Mục đích Thu thập dẫn liệu khoa học cỏ Striga ... nghiên cứu số đặc điểm hình thái cỏ Striga 35 lutea Lour Việt Nam 4.3.2 Kết nghiên cứu chủ cỏ Striga lutea Lour 41 4.3.3 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh trởng, phát triển 46 cỏ Striga lutea Lour ... Striga lutea Lour 2.1.2 Phân bố cỏ Striga lutea Lour 2.1.3 Tác hại cỏ Striga lutea Lour 2.1.4 Một số đặc điểm hình thái, sinh học cỏ Striga lutea Lour 2.1.5 Biện pháp phòng trừ cỏ Striga lutea Lour...
 • 96
 • 375
 • 0

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở xã hưng lợi hưng nguyên

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở xã hưng lợi  hưng nguyên
... Lợi Hng Nguyên Nghệ An Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nh khả cố định nitơ tự Và lựa chọn chủng Clostridium pasteurianum có khả cố định nitơ lớn Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố điều kiện sống nh, ... pháp, địa Điểm thời gian nghiên cứu: I Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu đề tài vi khuẩn Clostridium có đất trồng ngô thuộc Hng Lợi - Hng Nguyên - Nghệ An II Thời gian nghiên cứu: - Thời ... màu mỡ đất nâng cao chất lợng trồng Vi sinh vật cố định nitơ vi sinh vật có khả sử dụng nitơ phân tử khử thành NH3 Có nhóm có khả cố định nitơ phân tử là: nhóm sống cộng sinh nhóm sống tự Trong...
 • 55
 • 375
 • 0

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn cố định nitơ tự do clotridium trong đất trồng lạc xã nghi liên nghi lộc nghệ an

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn cố định nitơ tự do clotridium trong đất trồng lạc xã nghi liên  nghi lộc  nghệ an
... Clostridium đất trồng lạc Nghi Liên- Nghi Lộc- Nghệ An Mục tiêu đề tài 1.Tìm chủng Clostridium có khả cố định nitơ tự 2.Chọn chủng có khả cố định nitơ tự lớn để nghi n cứu đặc điểm hình thái ... thạch sâu II Đặc điểm khuẩn lạc Khi nuôi cấy môi trờng đặc khuẩn lạc đặc trng xuất hiện, đặc điểm khuẩn lạc nh sau: Bảng 1.2: Đặc điểm khuẩn lạc Đặc điểm - Màu sắc C1 Các khuẩn lạc C3 C2 - ... điểm, thời gian phơng pháp nghi n cứu I Địa điểm nghi n cứu: Phòng thí nghi m Vi sinh, Trờng Đại học Vinh II Thời gian nghi n cứu: Từ tháng năm 2006 đến tháng năm 2007 III Phơng pháp nghi n cứu...
 • 29
 • 506
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng
... đề chưa nghiên cứu chuyên sâu vật liệu số điện môi lớn nói chung loại perovskite số điện môi lớn nói riêng Một số loại vật liệu số điện môi cao quan tâm nhiều nhóm nghiên cứu giới ... khả cho hiệu ứng số điện môi lớn làm đề tài nghiên cứu Các tính chất vật liệu nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc độ thẩm điện môi, điện trở vào tần số nhiệt độ Tên đề tài luận án là: Chế tạo, nghiên ... khả cho số điện môi lớn Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hợp thức khác tới phần thực phần ảo số điện môi, tính chất điện, tính chất từ vật liệu để hướng tới việc tạo vật liệu số điện môi lớn...
 • 20
 • 466
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu một số sở khoa học và biện pháp kỹ thuật kinh doanh rừng tự nhiên góp phần nâng cao năng suất và quản lý rừng bền vững " doc

Nghiên cứu khoa học
... Đó lâm phần có mục đích Kinh doanh đặc biệt nh: - Rừng bảo tồn, phòng hộ, nghiên cứu khoa học - Rừng giống - Rừng nuôi trồng đặc sản quý - Rừng để tạo cấu trúc không gian - Rừng dự trữ - Rừng tạm ... (1988), Nghiên cứu sở khoa học kỹ thuật để kinh doanh tổng hợp rừng khộp Tây Nguyên, Báo cáo đề tài cấp Nhà nớc 11 Nguyễn Ngọc Lung (1985): Những sở bớc đầu để xây dựng quy phạm khai thác gỗ Một số ... thái rừng Khộp Tây Nguyên Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam .2 Vũ Tiến Hinh (2003) Giáo trình Sản lợng rừng Đại học Lâm nghiệp Bảo Huy (1993): Góp phần nghiên cứu...
 • 12
 • 178
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thông số cơ bản của bánh răngcác thông số cơ bản của bánh răngtổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitnghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngnghiên cứu một số thay đổi của thịt heo nạc dưới tác dụng của các chất bảo quảnnghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản cá chạch đồng khi nuôi trong điều kiện nhân tạonghiên cứu một số tính chất của protease hiv 1 tái tổ hợp1 đối tượng nghiên cứu và các quy luật cơ bản của logic hình thức  mục đích nghiên cứu một vài biện pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học địa línghiên cứu một số hàm cơ sở bán kính và ứng dụng để tính đạo hàmnghiên cứu một số đặc điểm cơ bản của khu hệ động vật phù du là thức ăn cho cá ở vùng biển miền nam việt namnghiên cứu một số thuật toán ước lượng hướng sóng tới trong hệ thống thông tin vô tuyếnhợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungQuy cach quyen luan vandown loaddown loaddown load CV đi số 515down loadđề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Tuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh