Nghiên cứu khả năng sản xuất phân bón phức hợp từ APATIT

Nghiên cứu khả năng sản xuất của 3 tỏ hợp đực lai cuối cùng (pietrain x duroc, pietrain x landrace, duroc x landrace) và sức sản xuất của lợn lai thương phẩm tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sản xuất của 3 tỏ hợp đực lai cuối cùng (pietrain x duroc, pietrain x landrace, duroc x landrace) và sức sản xuất của lợn lai thương phẩm tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA TỔ HỢP ĐỰC LAI CUỐI CÙNG (PIETRAIN X DUROC, PIETRAIN X LANDRACE, DUROC X LANDRACE) VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA ... nhà nghiên cứu chuyên ngành đề cập tới Với tính cấp thiết tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp đực lai cuối (Pietrain x Duroc, Pietrain x Landrace, Duroc x Landrace) sức sản xuất ... giống, sản xuất đàn thương phẩm có suất, chất lượng cao Thái Nguyên 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khả sản xuất ba tổ hợp đực lai cuối (Pietrain x Duroc, Pietrain x Landrace, Duroc x Landrace) khả...
 • 102
 • 93
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ BAO BÌ PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN XÚC TÁC

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ BAO BÌ PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN XÚC TÁC
... Ngành: Hóa dầu I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ bao phế thải phương pháp nhiệt phân xúc tác II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: a-  Tổng quan bao phế thải phương pháp nhiệt phân ... monomer, tác dụng nhiệt độ hay xúc tác Dưới tác dụng nhiệt gọi nhiệt phân nhiệt tác dụng xúc tác goi nhiệt phân xúc tác Vũ Hoặc dựa vào nguyên liệu ta chia trình nhiệt phân chậm, nhanh nhanh theo nhiệt ... nghiệm Sản phẩm sau nhiệt phân với xúc tác zeolite 3A với mốc 4.3 4.4 Sản phẩm thu dầu thu nhiêt phân với tỷ lệ xúc tác zeolite 3A khác Sản phẩm dầu trình nhiệt phân xúc tác bentonite Sản phẩm dầu...
 • 81
 • 2,304
 • 6

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂNNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂNNGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT DẦU NHIÊN LIỆU TỪ NHỰA PHẾ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN
... TÀI: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ nhựa phế thải phương pháp nhiệt phân a- II NHIỆM VỤ LUẬN ÁN Tổng quan nhựa phương pháp nhiệt phân xử lý nhựa phế thải - Định hướng nghiên cứu tiến ... dầu nhiên liệu từ nhựa phế thải nguồn nhiên liệu nghiên cứu sử dụng giới Nhiều quốc gia giới nghiên cứu sâu nhằm phát triển công nghệ để sản xuất dầu nhiên liệu từ gT nhựa phế thải Bên cạnh sản ... vậy, nghiên cứu công nghệ áp dụng vào trình nhiệt phân nhựa phế thải để sản xuất nhiên liệu vấn đề cấp bách tình hình Việc nghiên cứu công nghệ nhiệt phân nhựa góp phần vào việc giải vấn đề nhiên...
 • 97
 • 2,030
 • 11

nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen h-fabp bằng phương pháp pcr-rflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm - tỉnh bắc kạn

nghiên cứu khả năng sản xuất, chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen h-fabp bằng phương pháp pcr-rflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm - tỉnh bắc kạn
... THỊ HẰNG “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT, CHẤT LƢỢNG THỊT VÀ PHÂN TÍCH ĐA HÌNH GEN DI TRUYỀN CỦA GEN H-FABP BẰNG PHƢƠNG PHÁP PCR - RFLP TRÊN ĐÀN LỢN MẸO NUÔI TẠI HUYỆN PÁC NẶM - TỈNH BẮC KẠN” LUẬN ... đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất, chất lượng thịt phân tích đa hình gen di truyền gen H-FABP phương pháp PCR - RFLP đàn lợn Mẹo nuôi huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu, đánh ... cứu khả sinh trưởng qua tháng tuổi lợn thịt 40 2.3.2 Nghiên cứu chất lượng thịt lợn Mẹo 40 2.3.3 Phân tích đa hình gen liên quan đến chất lượng thịt lợn Mẹo 40 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu...
 • 119
 • 452
 • 0

báo cáo khoa học nghiên cứu khẳ năng sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân

báo cáo khoa học nghiên cứu khẳ năng sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân
... Indonesia,…đã nghiên cứu sử dụng thành liệu sinh học thay nhiên liệu hóa thạch Với đề tài Nghiên cứu hoàn thiện trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass phương pháp nhiệt phân , qua sở nghiên cứu từ ... đầu nghiên cứu phương pháp sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương pháp nhiệt phân đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường – trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu thực năm 2013 1.1.1 Mục đích nghiên cứu ... từ đề tài: Nghiên cứu khẳ sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương pháp nhiệt phân – giai đoạn nghiên cứu 1,được tiếp tục tối ưu thông số để thu dầu nhiệt phân thay cho dầu đốt, dầu diesel...
 • 64
 • 232
 • 2

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn và lai kép giữa bốn dòng vịt SM

Nghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai đơn và lai kép giữa bốn dòng vịt SM
... 2 Phần Nghiên cứu Giống vật nuôi Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu vịt SM Bố mẹ, lai thơng phẩm máu đợc tạo từ dòng vịt SM T1, T5, T4, T6 theo sơ đồ sau: Ă ... sản nhận thấy: vịt bố mẹ T64 có khả sinh sản tốt cả, chọn nuôi sinh sản chọn vịt bố mẹ T64 Khả sản xuất lai thơng phẩm máu Tỷ lệ nuôi sống (%) Chúng tiến h nh nuôi vỗ béo tổ hợp lai thơng phẩm ... cho biết lai ngan v vịt CV Super M nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên có tỷ lệ nuôi sống cao đạt 100% Khối lợng thể tổ hợp lai tuần tuổi (g/con) Để xác định đợc khối lợng thể tổ hợp lai, tiến...
 • 11
 • 98
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà ông bà Hubbard Redbro

Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà ông bà Hubbard Redbro
... mái dòng nội (B) 175 ngày, mái dòng ngoại (D) 168 ngày mái dòng nội (B) đạt tỷ lệ đẻ 50% 210 ngày, mái dòng ngoại (D) 189 ngày Khối lợng thể tăng dần, đến 38 tuần tuổi ... 128 Trần Công Xuân, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Đỗ Thị Sợi cs kết nghiên cứu khả sản xuất bốn dòng Karbir ông nhập nội dự án giống Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, ... Sợi (2004), cs kết nghiên cứu khả sản xuất Sasso(X44) nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phơng Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, phần chăn nuôi gà, nhà xuất nong nghiệp,...
 • 7
 • 132
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà sasso ông bà nhập nội

Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà sasso ông bà nhập nội
... (2004), Kết nghiên cứu khả sản xuất Sasso (X44) nuôi Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phơng, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, phần Chăn nuôi gà, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà nội, ... lai Sasso X44, SA31L, Kabir LV, Báo cáo khoa học, phần Nghiên cứu giống vật nuôi, 2006, tr: 243 - 251 Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Thị Tiếp cs (2004), Nghiên cứu khả sản xuất ... 95,77-99,78%, dòng ông nội lợng TĂ tiêu thụ lớn Hãng 1%[4] Tuổi thành thục sinh dục Dòng nội tuổi đẻ 5% 163 ngày, dòng ngoại 150 ngày tơng ứng 50% 195 181 ngày Bảng 8: Tuổi đẻ khối lợng khối...
 • 8
 • 88
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an
... ging c v cõy thc n gia sỳc cho bũ sati huyn Ngha n, tnh Ngh An 33 2.2.2 Thớ nghim 2: c im quang hp liờn quan n chu hn ca mt s c h hũa tho (Poaceae) v h u (Fabaceae) thc n gia sỳc cho bũ sa 35 2.2.3 ... Mi tng quan gia cỏc mc phõn m v hiu sut s dng m ca nng sut xanh ca ging c hũa tho 3.6 Mi tng quan gia cỏc mc phõn m v hiu sut s dng m ca nng sut khụ ca ging c hũa tho 3.7 80 Mi tng quan gia cỏc ... mg/kg VCK ú mc an ton cho gia sỳc khong 2mg/kg lng gia sỳc (Pedersen et al., 2000) Mt nhng bin phỏp k thut chua hoc lm c khụ l cỏc gii phỏp hu hiu trỏnh ng c thc n cho gia sỳc (Undersander et al.,...
 • 159
 • 119
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)

Nghiên cứu khả năng sản xuất, đặc tính chịu hạn và lượng đạm bón cho một số cây thức ăn gia súc tại nghĩa đàn, nghệ an (TT)
... 2007) 1.5 Một số kết nghiên cứu thức ăn gia súc đặc điểm khí hậu đất đai vùng nghiên cứu Nghĩa Đàn 1.5.1 Một số kết nghiên cứu thức ăn gia súc Nghĩa Đàn Nguyễn Hữu Chí (2011), Nghiên cứu ảnh hưởng ... 1: Nghiên cứu tính sản xuất chất lượng số giống cỏ thức ăn gia súc cho bò sữa Nội dung 2: Đặc điểm quang hợp liên quan đến chịu hạn số cỏ họ hòa thảo (Poaceae) họ đậu (Fabaceae) thức ăn gia súc ... vùng đất Nghĩa Đàn – Nghệ An 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả sản xuất, chất lượng số giống cỏ thức ăn gia súc cho bò sữa huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Thí nghiệm bố...
 • 27
 • 153
 • 0

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu khả năng sản xuất của lợn nái địa phương nuôi tại huyện ba bể – tỉnh bắc kạn
... phục vụ sản xuất 1.4 Kết luận đề nghị * Kết luận * Đề nghị Phần CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN 2.1 ... tài: "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN NÁI ĐỊA PHƯƠNG NUÔI TẠI HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN" Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khoá học: Giảng viên hướng dẫn: Chính quy Chăn nuôi thú y Chăn nuôi ... cứu khả sản xuất lợn nái địa phương nuôi huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Từ có hiểu biết sâu nhằm giúp có quy trình chăm sóc, quản lý tốt để đạt kết cao Mục đích nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sản...
 • 14
 • 774
 • 1

Nghiên cứu khả năng sản xuất bột dinh dưỡng

 Nghiên cứu khả năng sản xuất bột dinh dưỡng
... xut bt dinh dng n lin tr em cú b sung vitamin v cht x t rau ngút 1.2 Mc ớch v yờu cu 1.2.1 Mc ớch Nghiờn cu quy trỡnh sn xut bt dinh dng n lin tr em cú b sung rau ngút nhm tng cng giỏ tr dinh ... phi m bo y nhu cu dinh dng cho c th [9] Dinh dng tr t tui n v thnh niờn cú nhng thay i c bit v nhu cu, bi tr ln lờn v chiu cao v phỏt trin v trớ tu Nhiu nghiờn cu v nh hng ca dinh dng ti s phỏt ... trin kớch thc c th v trớ tu nhng nm u ca tr, dinh dng khụng thớch hp (thiu v tha) u nh hng n s phỏt trin ca tr Mt nhng dinh dng tr em l tho nhu cu dinh dng cho s phỏt trin ca tr em c v th cht...
 • 64
 • 603
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệpnghiên cứu khả năng sản xuất của lợn đực laily và l19 nuôi tại tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng sản xuất tinh dịch của bò môngnghiên cứu khả năng sản xuất và chất lượng thịt củacon lai giữa gà ai cập với gà ác thái hoà trung quốcquot nc kha nang san xuat phan bon vi sinh da chuc nang su dung cho cay lac tu cac chung vi sinh vat quotquot nc kha nang san xuat phan bon vi sinh vat da chung chuc nang cho khoai tay tu cac chung azotobacter va bacillus quotnghiên cứu khả năng sản xuất của tổ hợp lai 3 4 máu lương phượng và 1 4 máu sassa x44nghiên cứu khả năng sản xuất gan béo từ con ngan lai vịt và các dòng ngan pháp nuôi ở điều kiện khí hậu mùa hè miiền bắc việt namkết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của ngan pháp r71kết quả nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt m14 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênnghiên cứu quá trình sản xuất phân hữu cơ từ rác thải với sự tham gia của trùn quế pptxhoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải cà phêcông nghệ sản xuất phân bón hỗn hợp npkcông nghệ sản xuất phân bón tổng hợp npkBài 12. Nước Văn LangBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 4. Các quốc gia cổ đại Phương ĐôngBài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xãBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 47. Môi trường và các nhân tố sinh tháiBài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 17. Hô hấpBAI GIANG THAO GIANGBài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virutBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bình luận về điều XXIV GATT và sự ra đời của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EUBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoa