Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai lợn đại bạch x móng cái nhằm tăng năng suất thịt và nâng cao phẩm chất thịt xẻ

Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai kinh tế giữa lợn nái Mường Khương với lợn đực giống Đại Bạch

Kết quả nghiên cứu tổ hợp lai kinh tế giữa lợn nái Mường Khương với lợn đực giống Đại Bạch
... dịch lợn ngoại, lợn đực đạt yêu cầu, chứng tỏ qui trình nuôi dỡng khai thác thực đầy đủ 3.2 Xác định khả sinh sản, nuôi thịt u lai tổ hợp lai kinh tế lợn Mờng Khơng chủng với lợn đực Đại Bạch + Kết ... 2.3.2 Xác định khả sinh sản, nuôi thịt u lai tổ hợp lai kinh tế lợn Mờng Khơng chủng với lợn đực Đại Bạch + Dùng tinh dịch phối giống phơng pháp TTNT cho lợn nái thời kỳ xung mãn khả sinh sản (Từ ... dùng lợn nái giống làm lai với lợn đực giống khác Mặt khác địa hình vùng núi không thuận lợi cho lợn đực nhảy trực tiếp đờng xa, nhiều đèo lợn nái địa phơng nhỏ không chịu trọng lợng lợn đực ngoại...
 • 9
 • 76
 • 0

Kết quả nghiên cứu ưu thế lai đối với các tình trạng sinh sản, sản xuất chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai giữa MC, LR, LW, Pi nuôi tại Hà Nội Thái Bình để chọn nhóm giống thích hợp phục vụ sản xuất sản phẩm lợn sữa xuất khẩu

Kết quả nghiên cứu ưu thế lai đối với các tình trạng sinh sản, sản xuất và chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai giữa MC, LR, LW, Pi nuôi tại Hà Nội và Thái Bình để chọn nhóm giống thích hợp phục vụ sản xuất sản phẩm lợn sữa xuất khẩu
... Kết nghiên cứu Ưu lai tính trạng sinh sản, sản xuất chất lợng thịt tổ hợp lợn lai MC, LR, LW, Pi nuôi Nội Thái Bình để chọn nhóm giống thích hợp phục vụ sản xuất sản phẩm lợn sữa thịt lợn ... trình giống để sản xuất lợn sữa thịt lợn mảnh phục vụ xuất khẩu, nghiên cứu u lai tính trạng sinh sản tổ hợp lợn lai F1(PixMC), F1(LRxMC), F1(LWxMC) tính trạng sản xuất chất lợng thịt xẻ tổ hợp lợn ... tỏ chất lợng thịt lợn tổ hợp lai tốt 4.3 Kết luận chung Để sản phẩm lợn sữa tốt phục vụ xuất nên nuôi lợn nái MC sử dụng đực giống Pi để sản phẩm thịt lợn phục vụ xuất đạt chất lợng cao...
 • 14
 • 178
 • 0

Một số kết quả nghiên cứu tích hợp công nghệ điều khiển chế độ hàn quỹ đạo xe hàn trong chế tạo hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay

Một số kết quả nghiên cứu tích hợp công nghệ điều khiển chế độ hàn và quỹ đạo xe hàn trong chế tạo hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay
... việc hàn tự động Trong hàn tự động nối ống không quay Ống hàn nối (vật hàn) tĩnh tại, đầu hàn chuyển động theo chu vi ống (quỹ đạo cần hàn) Trong hàn theo quỹ đạo cần hàn, thông số công nghệ hàn ... toán để tích hợp xác định phương trình công nghệ hàn tự động nối ống đường kính lớn trạng thái không quay tích hợp với hệ thống điều khiển quỹ đạo xe hàn theo cung hệ tọa độ cực quỹ đạo ống để ... Chọn chế độ điều khiển Để phục vụ cho công việc nghiên cứu thực hành, chế độ hoạt động hệ thống thiết bị hàn nối ống không quay chia thành hai chế độ độc lập + Chế độ tay: Trong chế độ thông số công...
 • 13
 • 205
 • 0

Hình thành doanh nghiệp spin-off trong các tổ chức NC&TK góp phần thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu (trường hợp ngành dược[

Hình thành doanh nghiệp spin-off trong các tổ chức NC&TK góp phần thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu (trường hợp ngành dược[
... 1.2.1.2 Các loại hình doanh nghiệp spin-off chủ yếu: Phân loại doanh nghiệp spin-off theo nguồn gốc thành lập doanh nghiệp: Xét nguồn gốc hình thành doanh nghiệp, trình hình thành doanh nghiệp spin-off ... đổi quốc gia; Nghiên cứu trình thương mại hoá kết NC&TK tác động thúc đẩy doanh nghiệp spin-off trình này; Đề xuất giải pháp thúc đẩy hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp spin-off điều ... trạng hình thành, phát triển tổ chức hoạt động doanh nghiệp spin-off tổ chức NC&TK Việt Nam nói chung ngành dược nói riêng, vai trò doanh nghiệp việc trực tiếp thúc đẩy trình thương mại hoá kết NC&TK; ...
 • 89
 • 500
 • 2

Nghiên cứu tổ hợp lai giữa gà Hồ gà Lương Phượng

Nghiên cứu tổ hợp lai giữa gà Hồ và gà Lương Phượng
... giảm nhanh: Lơng Phợng từ 18,78% xuống 9,59%, lai từ 19,87% xuống 10,83%, từ 18,78% xuống 11,54% Hồ Trong giai đoạn sinh trởng tơng đối Hồ cao so lai Lơng Phợng Hồ có tuổi ... g/con/ngày cho giai đoạn nuôi từ tuần tuổi thứ đến tuần tuổi thứ 12, lô TN I (gà Hồ) thấp (55,13g/con/ngày), cao lô TN II (gà lai F1) 63,87g/con/ngày, cao lô TN III (gà Lơng Phợng) 76,03g/con/ngày ... TO CON LAI F1 (H xLNG PHNG) Thc hin ni dung th nht ca ti, chỳng tụi tin hnh cho lai g trng H vi g mỏi LP to lai F1 (HxLP) Để đánh giá đợc hiệu u lai công thức lai kinh tế gia Hồ với Lơng...
 • 117
 • 412
 • 1

Báo cáo khoa học: "một số kết quả nghiên cứu phục vụ việc xây dựng tiêu chuẩn ngành “quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đ-ờng bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đ-ờng polime”" docx

Báo cáo khoa học:
... vụ xây dựng Tiêu chuẩn Ngành GTVT Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đờng tông nhựa sử dụng nhựa đờng polime cho Viện Khoa học & Công nghệ GTVT thực Việc xây dựng Quy trình công nghệ ... kỹ thu t loại tông nhựa Công nghệ thi công BTNP sử dụng thi t bị nh với tông nhựa thông thờng, việc kiểm soát đợc chất lợng khả thi Việc triển khai xây dựng Quy trình công nghệ thi công nghiệm ... hỗn hợp cốt liệu, tiêu chuẩn thi t kế hỗn hợp BTNP) sở đa vào dự thảo Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đờng tông nhựa sử dụng nhựa đờng polime Kết nghiên cứu thực nghiệm với BTNP...
 • 11
 • 303
 • 2

Báo cáo khoa học: "MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MÔ PHỎNG TRONG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MỘT SỐ MÁY THIẾT BỊ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊU BIỂU" pps

Báo cáo khoa học:
... mỏy khoan ng hm a) S gii mụ hỡnh toỏn xỏc nh cỏc thụng s khai thỏc hp lý ca mỏy khoan ng hm vi chiu sõu tỏc dng ca rng khoan vo t ỏ mt ln p h c nh v tn s p z, bn t ỏ bin thiờn Bt u Nhập số liệu ... n lỳc bt u khoan l khoan tip theo tc: 30(s) - Thi gian cho cỏc chu trỡnh vụ ớch, khụng ph thuc vo chiu di cn khoan t1 : (s/m) - Thi gian ni v thỏo mt cn khoan t2: 520 (s) - Thi gian khoan ht mt ... ớch, khụng ph thuc vo chiu di cn khoan t1 : (s/m) - Thi gian ni v thỏo mt cn khoan t2 : 510 (s) - Thi gian khoan ht mt gng hm: 102 l khoan ng kớnh 45 vi chiu sõu khoan 3,8 m l gi 10 phỳt Qua kt...
 • 46
 • 383
 • 0

ợp tác nghiên cứu trong cộng đồng khoa học hiện nay qua nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội

ợp tác nghiên cứu trong cộng đồng khoa học hiện nay  qua nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN VĂN KHAM HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC HIỆN NAY (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... khoá học (qua nghiên cứu trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Nội) 34 2.1 Một số nét khái quát cộng đồng khoa học Trường Đại học 34 Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc ... nhu cầu hội đặt Từ vấn đề trên, luận văn vào nghiên cứu vấn đề Hợp tác nghiên cứu cộng đồng khoa học (qua nghiên cứu Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, ĐHQG Nội) Ý nghĩa khoa học thực...
 • 121
 • 242
 • 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Một số phƣơng pháp dạy kỹ năng nghe trong Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN Một số phƣơng pháp dạy kỹ năng nghe trong Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học
... II Tên sáng kiến: "Một số phƣơng pháp dạy kỹ nghe Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học III Tác giả sáng kiến: - Họ tên: DƢƠNG QUANG CHIẾN - Địa tác giả sáng kiến: Trƣờng Tiểu học Tam Quan I ... cho tự sửa cho Khả ứng dụng Phƣơng pháp rèn kỹ nghe cho học sinh Tiểu học, theo phƣơng pháp tích cực, tối ƣu hiệu trông thấy, áp dụng tất học sinh khối 3,4,5 Bởi lẽ, phƣơng pháp đƣợc kiểm chứng ... trúc đƣợc học Tôi suy nghĩ làm để giúp học sinh cải thiện kỹ nghe nghe tốt tiếng Anh, giúp em ham học Trong trình giảng dạy môn tiếng Anh, bƣớc đầu rèn luyện cho học sinh kỹ năng: nghe- nói3...
 • 15
 • 223
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch cu2+ bằng dịch chiết nước lá bàng ứng dụng làm chất kháng khuẩn

Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch cu2+ bằng dịch chiết nước lá bàng và ứng dụng làm chất kháng khuẩn
... ứng dụng làm chất kháng khuẩn Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả tổng hợp nano đồng từ dung dịch CuSO4 tác nhân khử dịch chiết nước bàng - Xây dựng quy trình tổng hợp hạt nano đồng từ dung dịch ... khuẩn nano vàng, bạc để dần thay cho hạt nano vàng, bạc hướng cấp thiết 3 Với lý trên, định chọn đề tài nghiên cứu với nội dung Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch Cu2+ dịch chiết nước Bàng ... 0,807) dung dịch chứa hạt nano đồng tổng hợp bền, không bị keo tụ Ø Cơ chế tạo nano đồng từ dung dịch Cu2+ tác nhân khử dịch chiết nước bàng: Dựa kết phân tích định tính cho thấy dịch chiết nước Bàng...
 • 26
 • 293
 • 2

KếT QUả NGHIÊN CứU HOàN THIệN QUY TRìNH SảN XUấT HạT LAI F1 Tổ HợP LúA LAI BA DòNG NHị ƯU 718

KếT QUả NGHIÊN CứU HOàN THIệN QUY TRìNH SảN XUấT HạT LAI F1 Tổ HợP LúA LAI BA DòNG NHị ƯU 718
... quy trỡnh sn xut ht lai F1 Trong khuôn khổ bi báo ny, trình by kết nghiên cứu quy trình sản xuất hạt lai F1 giống Nhị u 718 vùng đồng sông Hồng để cung cấp ti liệu tham khảo cho đơn vị sản xuất ... gieo Chiều cao dòng mẹ II32A biến động từ 72,7 - 77,1 cm, dòng bố R718 từ 82,5 - 88,4 cm, dòng bố cao mẹ 10 - 15 cm (Bảng 1) Nh vậy, sản xuất F1 tổ hợp lai Nhị u 718 cần bố trí gieo dòng bố mẹ nh ... gieo dòng mẹ Tuy nhiên, sản xuất hạt lai F1 vụ xuân cần vo số thân dòng bố mẹ, dòng bố v mẹ tổ hợp lai ny có số nh nên việc bố trí gieo bố mẹ cần theo dõi tốc độ dòng đề có biện pháp điều chỉnh hợp...
 • 6
 • 232
 • 1

BÁO CÁO " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HẠT LAI F1 TỔ HỢP LÚA LAI BA DÒNG NHỊ ƯU 718 " docx

BÁO CÁO
... quy trỡnh sn xut ht lai F1 Trong khuôn khổ bi báo ny, trình by kết nghiên cứu quy trình sản xuất hạt lai F1 giống Nhị u 718 vùng đồng sông Hồng để cung cấp ti liệu tham khảo cho đơn vị sản xuất ... gieo Chiều cao dòng mẹ II32A biến động từ 72,7 - 77,1 cm, dòng bố R718 từ 82,5 - 88,4 cm, dòng bố cao mẹ 10 - 15 cm (Bảng 1) Nh vậy, sản xuất F1 tổ hợp lai Nhị u 718 cần bố trí gieo dòng bố mẹ nh ... gieo dòng mẹ Tuy nhiên, sản xuất hạt lai F1 vụ xuân cần vo số thân dòng bố mẹ, dòng bố v mẹ tổ hợp lai ny có số nh nên việc bố trí gieo bố mẹ cần theo dõi tốc độ dòng đề có biện pháp điều chỉnh hợp...
 • 6
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậpkết quả nghiên cứu hoàn thiện và phát triển mô hình chăn nuôi lợn theo hướng sản xuất bán thâm canh phù hợp với điều kiện nông hộ miền núikết quả nghiên cứu vật liệu tổ hợp perovskite sắt điện sắt từ batio3 x la0 7sr0 3mno3 1 xtóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác việt nam thái lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở vịnh thái lankết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống ngô lai lvn66 pptxmột số kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã chiềng pằn huyện yên châu tỉnh sơn latổng hợp các kết quả nghiên cứu khái niệm giới hạn và các vấn đề đặt ratổng hợp các kết quả nghiên cứu về khái niệm giới hạn trong chương trình chỉnh lí hợp nhất năm 2000kết quả nghiên cứu và phát triển lúa lai ở việt nam giai đoạn 1992 2004kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học trong chọn giống lúa lai thích nghi với điều kiện sinh thái của việt nambáo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu gia cầm ở việt nam trong 2 năm 2002 2003kết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái cụ kỵ lo6 l11 và l95 tại trại lợn giống hạt nhân tam điệpkết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng sinh sản của 2 dòng lợn ông bà c1050 và c1230kết quả nghiên cứu xác định cấu trúc đa hình của gen pit1 gen gnrhr ở lợn và gen prolactin ở bòkết quả nghiên cứu và công nghệ sản xuất hạt lai tạo giống cà chua có sức cạnh tranh phát triển sản xuất ở nước taĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấn