Chuong 3 uoc luong ham cau

CHƯƠNG 3 ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TCDN2

CHƯƠNG 3 ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TCDN2
... định dòng tiền DA Nguyên tắc xác định dòng tiền dự án Dòng tiền tự do, lợi nhuận kế toán Dòng tiền tăng thêm Kế hoạch đầu Kế hoạch tài trợ Kế hoạch sản xuất kinh doanh (vận hành) Dòng tiền ... Dòng tiền tự Dòng tiền tự  = do (FCF) Lợi nhuận  hoạt động  thuần  (NOPAT) + Khấu hao ‐ Chi phí đầu tài sản dự án (Gross fixed  asset  expenditures) Dòng tiền tăng thêm từ dự án? ‐ Thay đổi ... phát Dòng tiền danh nghĩa > Dòng tiền thực (Dòng tiền danh nghĩa có kết hợp lạm phát) Nếu chiết khấu Dòng tiền DA với suất chiết khấu danh nghĩa > suất chiết khấu thực  NPV DA nhỏ 13 Lạm phát...
 • 8
 • 220
 • 0

Chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết

Chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết
... Kiểm định giả thiết  2.1 Kiểm định giả thiết gì? Giả thiết thống kê loại giả thiết Quá trình kiểm định giả thiết Mức ý nghĩa sai lầm việc định  2.2 Các bước kiểm định giả thiết  2 .3 Kiểm định ... định giả thiết giá trị trung bình Liên hệ khoảng tin kiểm định giả thiết  2.4 Kiểm định giả thiết 2.1 Kiểm định Giả thiết 2.1.1 Các loại giả thiết  Đưa giả định (bằng số) để kiểm định ● VD: Giả ... NỘI DUNG  Ước lượng Kiểm định giả thuyết  So sánh hai tổng thể Ước lượng 1.1 Một số khái niệm thường dùng ước lượng 1.2 Ước lượng trung bình tổng thể chung • Trường...
 • 66
 • 1,924
 • 0

Phân tích và xử lý dữ liệu với r chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết

Phân tích và xử lý dữ liệu với r  chương 3 ước lượng và kiểm định giả thuyết
... NỘI DUNG  Ước lượng Kiểm định giả thuyết  So sánh hai tổng thể Quy trình ước lượng Ước lượng tham số tổng thể chung Ước lượng tham số tổng thể chung Trung bình Tỷ lệ Phương sai ... // khoảng ước lượng: sal.now + c(-erro, erro)  Tính khoảng ước lượng trung bình thâm niên làm việc nhân viên công ty với mức ý nghĩa alpha = 10% 1 .3 Ước lượng tỷ lệ tổng thể chung  Giả thiết ... để ước lượng giá trị trung bình có sai số quanh điểm ước lượng 1.2 cm với khoảng tin cậy 95% >sigma = 9.48 >e = 1.2 > z = qnorm(0.975) > n = z^2*sigma^2/(e^2) NỘI DUNG  Ước lượng Kiểm định giả...
 • 32
 • 1,841
 • 0

Tài liệu Chương 3: Sản lượng và tổng cầu pdf

Tài liệu Chương 3: Sản lượng và tổng cầu pdf
... nhập số nhân Các bước tìm cơng thức tính sản lượng cân bằng:  sản lượng cân xảy  sản lượng = Cầu, Cầu = C + I, đó:  sản lượng = C + I  Gọi Y0 sản lượng cân bằng:  Y0 = (C0 + MPC.Y0) + I ... ứng mức sản lượng nào, ấ tổng sản lượng cầu định  – Mơ hình Keynes Tổng cầu  AD = C + I + G + X - M 8/23/2009 Đường chéo Keynes  Mơ hình: – – –  cầu hàng hố dịch vụ thể trục tung sản lượng ... phương pháp bơm vào-rút 10 8/23/2009 thu nhập = chi tiêu Những điểm nằm đường 450 có chi tiêu thu nhập hay sản AD lượng lượng 45o line E Sản lượng cân E Sản lượng, thu nhập lượng, Bơm vào = Rút S...
 • 24
 • 216
 • 0

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống kê

Giáo trình: Chương I: Ước lượng các tham số thống kê
... MP p≥ 4000 4000 + 2000 p ≥ 0,66 p ≥ 66% • Bước 2: Tìm xác suất để số lượng bán lớn số lượng cho trước Cao Hào Thi 40 Số lọ sữa bán hàng ngày x (lọ) 10 Số ngày bán x (lọ) 15 15 20 25 10 10 Tổng ... doanh Các bước phân tích biên sai với phân phối chuẩn: Bước 1: Xác định tham số lượng hàng bán ra, gồm có: • Số trung bình µ • Độ lệch chuẩn σ • Lợi nhuận biên sai MP • Thiệt hại biên sai ML Bước ... với số trung bình 50 tờ độ lệch chuẩn 10 tờ Hãy xác định số lượng báo tối ưu mà người bán báo cần mua hàng ngày để bán Biết giá mua giá bán tờ báo 4000đ 10000đ Giải : Bước 1: Xác định tham số lượng...
 • 4
 • 1,197
 • 13

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống kê

Giáo trình: Chương 7: Ước lượng các tham số thống kê
... vào tham số chưa biết θ tập hợp b) Giá trị ước lượng (Estimate) hay gọi giá trị ước lượng điểm (Point Estimate) ˆ Là giá trị cụ thể ước lượng θ xem giá trị ước lượng tham số thống θ tập hợp Tham ... Estimators) a) Ước lượng không chệch: Ước lượng θ gọi ước lượng không chệch tham số thống θ kỳ vọng ˆ θ θ ˆ E (θ ) = θ Thí dụ E( X ) = µ => X ước lượng không chệch µ E(Sx2) = σ => Sx2 ước lượng không ... 0,153 7.3.7 Ước lượng cỡ mẫu (Estimating the Sample Size) Trong phần trước, tìm ước lượng khoảng tham số thống θ (µx, σ2x, p …) tập hợp dựa mẫu cho trước (nghĩa biết cỡ mẫu n) Với cách làm đó,...
 • 15
 • 2,046
 • 11

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông

Giáo án- Chương 8: Ước lượng đặc trưng đám đông
... lệ mẫu Fn  ước n lượng điểm tỉ lệ đám đông p X1  X1   X n + Trung bình mẫu X n  n ước lượng điểm trung bình đám đông   X1, , X n   1.3 Thống kê  X , , X   là ước lượng không ...   n   chệch VD + M(Fn) = p (tỉ lệ mẫu ước lượng không chệch tỉ lệ đám đông) + M  X n    (trung bình mẫu ước lượng không chệch trung bình đám đông  ) Trong thực hành Khi có mẫu cụ thể ... 1,  ước l n g điểm ượ    +     2 độ xác ước lượng Bài toán tìm khoảng tin cậy  toán ước lượng khoảng 2.2 Khoảng tin cậy cho tỉ l đám đông p Với tỉ lệ p phần tử có tính chất A đám đôn...
 • 25
 • 1,012
 • 5

Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên

Chương 4: Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên
... Xn ) duoc goi l` uoc luong vung cua tham D o eˆ ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ ’ ’ ´ θ nˆu ∀ε > ta c´ ´ sˆ o e o ˆ lim P (|θ − θ| < ε) = n→∞ ’´ ’ ’ ´ ˜ Chuong Uoc luong tham sˆ cua dai luong ngˆu nhiˆn ’’ ... luong hiˆu qua e ’ ´ ´ ’ ´ ’ ’’ ˆ a ’ ´ ’ ’ ’ ⊕ Nhˆn x´t Gia su θ l` uoc luong khˆng chˆch cua tham sˆ θ Theo bˆt dang thuc a e o e o a ¯˘ ’ ’ Tchebychev ta c´ o ˆ V ar(θ) ˆ ˆ P (|θ − E(θ)| ... V ar(θ) ´ ’.’ ˜ ’ ’ ¯ inh nghia U’oc luong khˆng chˆch θ duoc goi l` uoc luong c´ hiˆu qua cua tham D o e ˆ ¯ ’.’ a ’ ´ ’.’ o e ’ ’ ˆ nho nhˆt c´c uoc luong cua θ ´ ´ ´ ’ a ’ sˆ θ nˆu V ar(θ)...
 • 16
 • 1,294
 • 10

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.doc
... Võ Thành Danh 12 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân địa bàn TP Cần Thơ Đề tài Ước lượng hàm cung tín dụng hệ thống ngân hàng cho Doanh ... nghiệp nhân hệ thống Ngân hàng địa bàn Thành phố Cần Thơ GVHD: TS Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp nhân địa bàn TP Cần ... việc cung tín dụng Ngân hàng lượng hoá yếu tố mô hình cung tín dụng hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp điều kiện thực tế địa bàn Cần Thơ đề tài: Ước lượng hàm cung tín dụng hệ thống ngân hàng cho...
 • 61
 • 499
 • 0

Bài giảng chương 3 Thu thập yêu cầu

Bài giảng chương 3 Thu thập yêu cầu
...      Thu thập yêu cầu (Requirement elicitation) là gì? Các kỹ thu ̣t thu thập yêu cầu Chọn lựa kỹ thu ̣t thu thập yêu cầu Quy tắc nghiệp vụ và chính ... sessions Ba kỹ thu ̣t phổ biến nhất là Document sampling, interviewing và questionaires  Assignment 13: Document Sampling ◦ Nhóm???  Assignment 14: Questionaires      Là kỹ thu ̣t trực ... dùng là nguồn thu thập yêu cầu kiều truyến thống cho cả sản phẩm thương mại cũng các hệ thống thông tin Tìm hiểu cách nghĩ của người dùng họ trình bày các yêu cầu, rút...
 • 68
 • 483
 • 3

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ
... vào mục đích sử dụng vốn tín dụng a) Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa - Là loại tín dụng cung cấp cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân để tiến hành sản xuất kinh doanh b) Tín dụng tiêu dùng ... tế nước tác động xấu đến ngân hàng 2.1.8 Một số tiêu phản ánh hoạt động tín dụng ngân hàng 2.1.8.1 Doanh số cho vay a) Khái niệm - Là tiêu phản ánh tất khoản tín dụng ngân hàng cho khách hàng ... hạn tín dụng a) Tín dụng ngắn hạn - Là loại tín dụng có thời hạn năm xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh khả trả nợ khách hàng, loại tín dụng chiếm chủ yếu ngân hàng thương mại Tín dụng...
 • 65
 • 299
 • 0

XÁC SUẤT THỐNG KÊ " CHƯƠNG 4 ƯỚC LƯỢNG THAM SÔ CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN"

XÁC SUẤT THỐNG KÊ
... duoi dˆy: o e ’ ’ ’ ´ D´ ’ ’ ´ ¯a 52,7 62,2 45 ,3 52 ,4 43,9 56,5 63 ,4 38,6 41 ,7 33 ,4 53,9 46 ,1 71,5 61,8 65,5 44 ,4 47,6 54, 3 66,6 60,7 55,1 50,0 70,0 56 ,4 ´ ¯o ’ H˜y uoc luong dˆ dˆm dac trung b`nh ... o e ¯ ’.’ e 14 18 95 16 30 147 29 73 22 36 22 27 72 26 60 30 111 37 15 41 36 37 25 26 35 28 42 63 127 33 31 57 26 20 79 23 29 40 58 36 31 35 18 33 52 70 41 85 23 15 27 48 28 35 47 11 15 32 ´ ... n − = 24 a ınh ’ ’’ χ2 = 13, 85; 0,05 v` t´ a ınh σ1 = σ2 = χ2 = 36, 0,95 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 046 χ0,95 36, 24s 24 × 0, 0692 = = 0, 12 χ0,05 13, 85 ’ Vˆy khoang tin cˆy l` (0, 046 ; 0, 12)...
 • 16
 • 991
 • 9

ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP

ƯỚC LƯỢNG HÀM CUNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP
... thống ngân hàng cho DNTN địa bàn TP Cần Thơ Để ước lượng hàm cung tín dụng cho DNTN hệ thống ngân hàng, sử dụng phương pháp hồi qui ng quan Mục đích phưong pháp hồi qui ng quan ước lượng ... 1: có tín nhiệm D13 = 0: tín nhiệm 5.4.2 Kết phân tích mô hình Để hiểu rõ lượng cung tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp nhân, ta xem xét mối ng quan số tiền cho vay ngân hàng với nhân tố ... tiền doanh nghiệp nhân từ phía ngân hàng chiu thêm tác động yếu tố Lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp Hệ số ước lượng nhân tố lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp - 3.034,594 < 0, điều chứng tỏ doanh nghiệp...
 • 20
 • 163
 • 0

CHƯƠNG 3: TÍCH PHÂN HÀM PHỨC

CHƯƠNG 3: TÍCH PHÂN HÀM PHỨC
... Các tính chất tích phân: Từ công thức (3) ta suy tích phân hàm biến phức dọc theo đường cong có tất tính chất thông thường tích phân đường loại Ta nêu lại tính chất đó: - Tích phân không phụ ... định tích phân loại Cauchy hàm giải tích điểm z ∈ L Đạo hàm cấp n tính theo công thức: n1 f (ξ)dξ , z ∉ L Φ ( n ) (z) = ∫ 2πj L t − z §7 ĐẠO HÀM CẤP CAO CỦA MỘT HÀM GIẢI TÍCH Đạo hàm cấp cao hàm ... tục L Xét hàm: f ( t )dt , z ∈ L (17) Φ ( z) = ∫ jπ L t − z Nếu z ∈ L hàm số dấu tích phân hàm liên tục Vậy tích phân tồn cho ta hàm số z xác định khắp nơi, trừ điểm thuộc L Định lí: Hàm Φ(z)...
 • 18
 • 5,690
 • 143

Xem thêm