8020 so vs such

TOO..TO / ENOUGH / SO...THAT/ SUCH THAT

TOO..TO / ENOUGH / SO...THAT/ SUCH THAT
... bought so many books that he didn't know where to put them SUCH THAT( quá đến nỗi… ) Công thức : SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause -Cách nối câu dùng such that + Trước adj/adv có too, so, very, ... warm enough for me to drink it.(sai) ->The water is warm enough for me to drink (đúng) SO THAT (QUÁ ĐẾN NỖI ) CÔNG THỨC : SO + ADJ/ADV + THAT + clause - Cách nối câu dùng so that + Trước adj/adv ... Enough có hai công thức : 1) adj/adv + enough (for sb) to inf 2) enough + N (for sb ) to inf Các bạn lưu ý khác công thức : tính từ ,trạng từ đứng trước enough danh từ đứng sau enough...
 • 5
 • 9,754
 • 264

Tài liệu Enough , too ...to , so ....that , such .....that pptx

Tài liệu Enough , too ...to , so ....that , such .....that pptx
... TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG ENOUGH: 1)Nguyên tắc thứ nhất: Nếu trước tính từ ,trạng từ có : too, so, very, quite ,extremely Trước danh từ có many, much, a lot of, lots of phải bỏ He is very ... warm enough for me to drink (đúng) SO THAT (QUÁ ĐẾN NỖI ) CÔNG THỨC : SO + ADJ/ADV + THAT + clause - Cách nối câu dùng so that + Trước adj/adv có too, so, very,quite bỏ + Nếu có a lot of ,lots ... bought so many books that he didn't know where to put them SUCH THAT(quá đến nỗi… ) Công thức : SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause -Cách nối câu dùng such that + Trước adj/adv có too, so, very,...
 • 5
 • 6,923
 • 119

Tài liệu CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH docx

Tài liệu CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH docx
... SO THAT thường sai việc quên thêm túc từ vào chia sai 3) ĐỔI TỪ TOO TO SANG ENOUGH : Đề thường dạng : S + BE + TOO + ADJ + TO INF => S + BE NOT Cách làm : - Dùng tính từ phản nghĩa + enough ... hửu , ổi tính từ thành danh từ ,bỏ be Although He was sick, => Despite / in spite of his sickness, 4) Nếu chủ từ đại từ + động từ + trạng từ - Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng ... / NHẤT Để làm phần bạn phải nắm vững công thức dạng so sánh tính từ /trạng từ Các dạng đề thường cho : 1) A B ==== > B không A Nguyên tắc : Nếu đề cho so sánh ta đổi thành so sánh + phủ định...
 • 5
 • 7,474
 • 159

Tài liệu Kỹ thuật số vs analog pdf

Tài liệu Kỹ thuật số vs analog pdf
... phim số ngày trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam Thế có dịp hiểu rõ thiết bị thu hình Một số khái niệm sau giúp bạn hình dung hoạt động máy quay số Analog >< Kỹ thuật số Định dạng phim analog ... Chất lượng analog dĩ nhiên thường so với chất lượng phim kĩ thuật số Các băng từ chuyển sang định dạng analog khác, chép xem trược tiếp từ máy quay kết nối với tivi Máy quay kỹ thuật số Các định ... thuật số Định dạng phim analog kỹ thuật số khái niệm thể tính ưu việt sống số thông qua máy quay phim nhỏ bé Nếu máy ảnh ghi nhận hình ảnh chủ thể lên phim (máy ảnh số thu nhận hình ảnh chủ thể...
 • 4
 • 255
 • 1

Tài liệu Cách dùng SOSUCH potx

Tài liệu Cách dùng SO và SUCH potx
... Người ta dùng cấu trúc so/ such … that (đến nỗi mà) theo nhiều cách Trong viết này, xin giới thiệu với bạn số cách thông dụng cấu trúc a Dùng với tính từ phó từ Ví dụ: Terry ran so fast that ... worked so diligently that she received an increase in salary She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him b Dùng ... trúc so … that phải dùng many few trước danh từ Ví dụ: I had so few job offers that it wasn’t difficult to select one The Smiths had so many children that they form their own baseball team c Dùng...
 • 6
 • 294
 • 2

mức độ cạn kiệt nước mặt và nươc ngầm so vs tổng nguồn nước

mức độ cạn kiệt nước mặt và nươc ngầm so vs tổng nguồn nước
... khiến nguồn nước chảy vào Việt Nam ngày cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực phụ thuộc mạnh vào nguồn nước Cụ thể sông Cửu long phụ thuộc 95% nguồn nước quốc tế, vùng sử dụng nhiều nước ... mà mức độ ảnh hưởng yếu tố khác chất lượng nước đất có khác biệt Phần lớn nguồn nước đất nước ta chất lượng tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước Nước có độ pH dao động từ 6,0-8,0, nước ... nguyên nước, nguồn cung cấp nước quan trọng cho sinh hoạt, công nghiệp nông nghiệp Hiện nay, trữ lượng nước đất cung cấp từ 36-50% tổng lượng nước cấp sinh hoạt đô thị toàn quốc Nguồn nước đất...
 • 6
 • 191
 • 0

Cách dùng SoSuch

Cách dùng So và Such
... ẹp n m c c ngày bãi bi n Ta bỏ that câu trên: o I was so tired (that) I fell asleep o It was such lovely weather (that) we C Ta dùng so such với nghĩa like this (như thế, vậy): o I was surprised ... nói 'a so long time') Tôi y t lâu l m r i không gặp cô y không gặp cô Ta nói: so far lại nói: such a long way o I didn’t known it was so far Tôi không bi t xa o I didn’t known it was such a long ... không bi t quãng ng l i xa Ta nói: so much, so many nhưng: such a lot (of) o Why did you buy so much food? Sao b n mua nhi u th c ăn th này? o Why did you buy such a lot of food? Sao b n mua th...
 • 3
 • 77
 • 0

Chủ đề 08 So ... that/ Such... that

Chủ đề 08  So ... that/ Such... that
... TẮC CẦN NHỚ KHI NỐI CÂU DÙNG SO THAT VÀ SUCH … THAT  Với câu có many/ much dùng so that  Với câu dùng a lot of/ lots of dùng such … that Exercise 01: Using so that to combine two sentences ... fast He spoke so fast that we couldn’t understand him The fair was so noisy that we couldn’t hear each other You speak so fast that I can’t catch up with your words It is so early that we can’t ... to He is so weak He can’t run The coffee was very hot I could drink it The weather is so bad that we can’t go out The film was so boring that we couldn’t go on seeing it He was so old that he...
 • 3
 • 180
 • 0

Sosuch

So và such
... So such (Tôi thích Tom Ann Họ thật tử tế) - I like Tom and Ann They are such nice people (Không nói so nice people”) (Tôi thích Tom Ann Họ người thật tử tế) Chúng ta thường nói so .that… .và ... phải nói : such a long time” (lâu đến thế) so far such a long way” (xa đến thế) so many such a lot (of) (nhiều đến thế) - I haven’t seen him for so long that I‘ve for gotten what he looks like ... don’t usually get up usually get up so early (= as early as o’clock) 2/3 So such (Tôi thấy mệt thức dậy lúc sáu Tôi không thường dậy sớm thế) - Hurry up! Don’t walk so slowly (= as slowly as you are...
 • 3
 • 256
 • 0

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 high school reading speaking writing so or such adjectives 1920378031557ebe0b1dece0 24871609

islcollective worksheets preintermediate a2 intermediate b1 high school reading speaking writing so or such adjectives 1920378031557ebe0b1dece0 24871609
... many years (so many / so much) That is such a good idea! (so good / such a good) 2.- Complete the sentences with: so / such / such a / such an / so much / so many Jessica is _such a brilliant ... there! (so many / so much) The guitar player was _so _ good! (such a / so) _So many students have a problem with this exercise! (So much / So many) I can't believe you lived there for _so many ... never be forgotten them Those moments are so great that we will never be forgotten them This piano is so beautiful that I'm sorry I have to sell it This is such a beautiful piano that I’m sorry...
 • 3
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.Xây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17draft solution of shareholdersGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111Nghi quyet DHCD nam 2010ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed2.Chuong trinh Dai hoi co dong 20178. Du thao sua doi bo sung dieu le 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG