CÂU hỏi ôn tập môn bảo HIỂM

Câu hỏi ôn tập môn bảo hiểmhội và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn bảo hiểm xã hội và hướng dẫn trả lời
... cần có chế độ đãi hội người có công để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công khai, công hội Vì an sinh hội sách hội thể đường lối chủ trương Đảng Nhà nước ta hướng vào mục tiêu phát ... hàng hòa cứu trợ nói riêng Câu 11: So sánh bhxh với ưu đãi hội cứu trợ hội a .Bảo hiểm hội ưu đài hội *Giống nhau: nằm hệ thống an sinh hôi Góp phần làm bảo vệ hệ thống an sinh toàn ... hiểm hội thời kỳ hoàn cảnh kháng chiến gian khổ nên việc thực bảo hiểm hội hạn chế Tuy nhiên, thời kỳ đánh dấu quan tâm lớn Đảng Nhà nước sách bảo hiểm hội Đồng thời quy định bảo hiểm xã...
 • 71
 • 11,494
 • 258

Câu hỏi ôn tập môn bảo hiểm doc

Câu hỏi ôn tập môn bảo hiểm doc
... soát đảm bảo công toàn kinh tế Câu 5:các nguyên tắc nội dung kiểm tra nhà nước hoạt động BH ? Các nguyên tắc kiểm tra: -Đảm bảo lợi ích người BH -Đảm bảo kết thúc tốt đẹp hợp đồng BH -Đảm bảo kiểm ... tổ chức kinh doanh BH -Đảm bảo bên mua BH bồi thường hợp đồng cam kết Nhằm đảm bảo phát triển kinh tế: BH vai trò công cụ an toàn, có vai trò tổ chức tài trung gian tập trung , tích tụ với kinh ... tiếp cận bh cách dễ dàng bảo vệ quyền lo75a người mua bh Vế phí DNBH: Tăng cường đào tạo chuyên môn cho cán nhân viên Nội dung hợp đồng bh phải phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ xả hội VN Tăng cường...
 • 8
 • 1,458
 • 20

câu hỏi ôn tập môn bảo hiểm

câu hỏi ôn tập môn bảo hiểm
... vừa tham gia bảo hiểm xã hội vừa mua bảo hiểm hưu trí thuộc bảo hiểm thương mại? Phân biệt giá trị bảo hiểm số tiền bảo hiểm? Thế bảo hiểm giá trị? Thế bảo hiểm giá trị? Thế bảo hiểm ngang giá? ... công ty bảo hiểm X b Chủ tàu B mua bảo hiểm vật chất thân tàu ngang giá trị theo điều kiện bảo hiểm rủi ro mua bảo hiểm trách nhiệm dân mức 3/4 công ty bảo hiểm Y c Hàng hóa tàu A được bảo hiểm ... triệu đồng - Số tiền bảo hiểm toán hết hạn hợp đồng người bảo hiểm sống 100 triệu đồng - Tuổi người bảo hiểm tham gia bảo hiểm: 30 - Giới tính người bảo hiểm tham gia bảo hiểm: Nữ - Lãi suất kỹ...
 • 4
 • 309
 • 3

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN BÀO CHẾ 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN BÀO CHẾ 1
... Trình bày kỹ thật bào chế thuốc cốm 38.Định nghĩa viên tròn, phân loại ưu nhược điểm viên tròn 39 Các tá dược dùng bào chế viên tròn 40 Nêu kỹ thuật chia viên bào chế viên tròn 41 Phương pháp bao ... thành phần viên nén 43 Nêu tên loại tá dược dùng bào chế viên nén yêu cầu tá dược dùng bào chế viên nén 44.Phân loại viên nén kỹ thuật tạo hạt bào chế viên nén 45 Mục đích bao niên nén, yêu cầu ... 31. Định nghĩa thuốc bôt, Ưu nhược điểm thuốc bột 32.Định nghĩa thuốc bột thành phần thuốc bột 33 Định nghĩa thuốc bột, phân loại thuốc bột kỹ thuật bào chế bột thuốc 34 Kỹ thuật bào chế thuốc...
 • 2
 • 8,411
 • 93

Câu hỏi ôn tập môn bảo vệ môi trường

Câu hỏi ôn tập môn bảo vệ môi trường
... thống ruộng bậc thang Phối hợp biện pháp nông học thủy lợi Câu Tại ưu tiên bảo vệ loài thực vật động vật hoang giã quý, có giá trị cao kinh tế, mà không bảo vệ tất loài thực vật động vật nói chung? ... chống o Bảo vệ phát triển lớp phủ thực vật o Luôn giữ cho đất ẩm o Sử dụng đất tiết kiệm o Bón phân hữu cho đất o Xử lý đất kỹ thuật Câu Tại công đồng quốc tế kêu gọi tất quốc gia phải bảo vệ rừng, ... dụng bảo vệ nguồn nước, làm giảm lũ lụt lũ quét Câu 10 Cho biết hậu xấu môi trường khai thác rừng theo phương thức khai thác trắng? Trả lời        Làm hao hụt chất khoáng, đạm thể khí thông...
 • 7
 • 1,184
 • 10

câu hỏi ôn tập môn bảo vệ môi trường biển

câu hỏi ôn tập môn bảo vệ môi trường biển
... công sở… + Môi trường xã hội; tổng hợp mối quan hệ người với người tạo VD: Liên Hợp Quốc, hiệp hội nước, quốc gia… Câu : Trình bày khái niệm bảo vệ môi trường ? Ô nhiễm môi trường? * Bảo vệ môi ... vi phá hủy môi trường cản trở hoạt động môi trường * Ô nhiễm môi trường: thay đổi tính chất môi trường mà thay đổi vi phạm tiêu chuẩn môi trường Tiêu chuẩn MT: giới hạn cho phép thông số chất ... khác sinh chứa thông tin di chuyển hay trìsự tồn qua cấu trúc gen * Vai trò: Câu : trình bày chức môi trường Môi trường có chức không gian; tài nguyên chất thải - Môi trường không gian sống cho...
 • 10
 • 543
 • 0

câu hỏi ôn tập môn bao bì và bảo quản thực phẩm

câu hỏi ôn tập môn bao bì và bảo quản thực phẩm
... sản phẩm thực phẩm chế biến công nghiệp, bao sử dụng phải đạt yêu cầu nào? TL: [2] Câu hỏi ôn tập môn học: Bao bảo quản thực phẩm Câu 15: Bao vận ... [10] Câu hỏi ôn tập môn học: Bao bảo quản thực phẩm Chương 4: Bao giấy Câu 1: Bao chứa lượng sản phẩm chủng loại: sản phẩm đóng thành 24 gói, gói có 15 sản phẩm nặng 100g/sản phẩm Số ... bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm qua chế biến, cần sử dụng loại bao nào? TL: [1] Câu hỏi ôn tập môn học: Bao bảo quản thực phẩm Câu 7: “Mỗi loại thực...
 • 26
 • 604
 • 1

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn kinh tế bảo hiểm

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn kinh tế bảo hiểm
... 2010: Câu 1: Sự cần thiết khách quan bảo hiểm? Vai trò bảo hiểm điều kiện kinh tế thị trường? Câu 2: Bản chất bảo hiểm xã hội? Quỹ bảo hiểm xã hội? Cơ sở xây dựng, nội dung, đặc điểm chế độ bảo hiểm ... đồng bảo hiểm? Quy trình kí kết hợp đồng BH? Câu 5: So sánh bảo hiểm tài sản, bảo hiểm người BHTNDS? Câu 6: N.tắc bồi thường BH tài sản? Cho ví dụ minh họa? Câu 7: N.tắc đóng góp bồi thường bảo hiểm ... So sánh điều kiện bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển? Câu 11: Nội dung BHTNDS chủ xe giới người thứ ba? Tại loại hình BH thường thực bắt buộc? Câu 12: Nội dung bảo hiểm vật chất xe giới?...
 • 4
 • 721
 • 3

Câu hỏi ôn tập Môn học: Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô potx

Câu hỏi ôn tập Môn học: Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô potx
... Câu 53 Câu 54 Câu 55 Câu 56 Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 60 Câu 61 Câu 62 Câu 63 Câu 64 Câu 65 Câu 66 Câu 67 Câu 68 Câu 69 Câu 70 Các công việc kiểm tra, bảo dỡng hệ thống đánh lửa động ô Nguyên ... lái ô tô: Nguyên nhân làm giảm tính dẫn hớng hệ thống lái: Hành trình tự vành tay lái: Nguyên nhân làm tăng hành trình tự vành tay lái: Các góc đặt bánh xe dẫn hớng: Các bánh xe đảo cho ô thông ... động ô Nguyên nhân làm khả điều khiển hệ thống truyền lực ô Nguyên nhân làm ly hợp bị trợt: Hành trình tự bàn đạp ly hợp ô đúng: Nguyên nhân làm hệ thống phanh tác dụng: Nguyên nhân...
 • 2
 • 451
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ ĐÁP ÁN
... thông tiến trình cung cấp hệ thống để đưa kiểu bảo vệ đặc trưng cho tài nguyên hệ thống + kiểu dịch vụ an toàn mạng chính: • Bảo mật thông tin: bảo vệ thông tin cho công thụ động, ngăn chặn ... thông tin cho đối tác Theo cách quản lý bí mật thông tin người thứ ba không mong muốn đón thông tin Vì ta xây dựng mô hình trao đổi thông tin bảo mật hình 1.2, bước thực sau: + Tạo thông tin cần ... đề bảo mật thật quan trọng Do mà cần phả mã hõa thông tin lại trước gửi Cụ thể: Thông thường việc trao đổi thông tin hai người mô tả hình 1.1, bước thực sau: + Tạo thông tin cần gửi + Gửi thông...
 • 58
 • 1,151
 • 15

Báo cáo hướng dẫn soạn đề kiểm tra và xây dựng câu hỏi ôn tập môn Lịch sử

Báo cáo hướng dẫn soạn đề kiểm tra và xây dựng câu hỏi ôn tập môn Lịch sử
... kiểm tra, -đánh giá giá Ph n th hai Ph n th hai biên soạn đề kiểm tra biên soạn đề kiểm tra Ph n th ba Ph n th ba THƯ VIệN câu hỏi, tập THƯ VIệN câu hỏi, tập Ph n th tt Ph n th H D N tập ... cho cỏc bi kim tra lp hc Ph n th hai Ph n th hai biên soạn đề kiểm tra biên soạn đề kiểm tra QUI TRèNH BIấN SON KIM TRA * Bc Xỏc nh mc ớch ca kim tra * Bc Xỏc nh hỡnh thc kim tra * Bc Thit ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l...
 • 39
 • 226
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn dự báo kinh tế xã hội và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn dự báo kinh tế xã hội và hướng dẫn trả lời
... ta? Câu 26: Dự báo tiến khoa học công nghệ có vai trò nh hệ thống dự báo kinh tế hội? Câu 27: Trình bày phơng hớng tiến khoa học kỹ thuật chủ yếu thời đại ngày Câu 28: Nêu quy trình dự báo ... gì? Câu 35: Dự báo tăng trởng kinh tế mô hình kinh tế lợng Ưu nhợc điểm chúng Câu 36: Trong dự báo chuyển dịch cấu kinh tế cần nắm vững tính quy luật phổ biến nào? Hãy phân tích tính quy luật Câu ... hãy: - Dự báo tốc độ tăng trởng kinh tế năm 2005? (7,3%) - Dự báo tốc độ tăng trởng ngành nông nghiệp năm 2005 ( 3,71%) - Dự báo tốc độ tăng trởng ngành công nghiệp năm 2005? ( 10,17%) - Dự báo...
 • 22
 • 385
 • 3

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 4,137
 • 77

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc
... trở thành đảng cầm quyền -Trên giới, hệ thống XHCN hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển mạnh Phong trào dân chủ, hoà bình vươn lên mạnh mẽ *Khó khăn: Sau Cách ... gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến +cách mạng việt nam có đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược đối tượng phụ nửa phong kiến +nhiệm vụ cách mạng việt nam lúc đánh đuổi ... việt nam lúc đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập thống cho dân tộc,xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến,làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,gây sở cho chủ nghĩa...
 • 13
 • 5,069
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn bảo hiểmcâu hỏi ôn tập môn bảo hiểm xã hội và hướng dẫn trả lờicâu hỏi ôn tập thi bảo hiểm xã hộicâu hỏi ôn tập luật bảo hiểmcâu hỏi ôn thi môn bảo hiểmcâu hỏi ôn tập môn vận tải và bảo hiểmcâu hỏi ôn tập môn kinh tế bảo hiểmôn tập môn bảo hiểm xã hộiđề cương ôn tập môn bảo hiểm xã hộicâu hỏi ôn tập môn tư tưởngcâu hỏi ôn tập môn toán lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn tập môn toán học kì 1câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 1Quyết định 38 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịQuyết định 2186 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn LaQuyết định 175 QĐ-HQTTH năm 2016 về Quy chế quản lý; hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1190 QĐ-UBND về mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý đất đai năm 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 28 2016 QĐ-UBND bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà NẵngQuyết định 2042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên diện tích đất trồng lúa tại tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3535 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Chùa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3538 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3588 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3584 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2512 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 20 2016 QĐ-UBND Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cao BằngQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre do tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết định 3586 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh HóaQuyết định 34 2016 QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 3247 QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2600 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương do tỉnh An Giang ban hànhQuyết định 1997 QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhQuyết định 3595 QĐ-UBND năm 2016 thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaTuan 9