Luận văn thạc sĩ lịch sử chính sách của hoa kỳ đối với cộng hòa nhân dân trung hoa trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 – 1953)

Luận văn thạc lịch sử chính sách của hoa kỳ đối với cộng hòa nhân dân trung hoa trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 1953)

Luận văn thạc sĩ lịch sử chính sách của hoa kỳ đối với cộng hòa nhân dân trung hoa trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 – 1953)
... THÙY LINH CHÍNH SÁCH CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA TRONG CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950 1953) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 60.22.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ NGƯỜI HƯỚNG ... chi phối kết sách đó? Chính sách Hoa Kỳ CHND Trung Hoa chiến tranh Triều Tiên có đặc điểm gì? Và sách Hoa Kỳ CHND Trung Hoa chiến tranh Triều Tiên có giống khác so với sách Hoa Kỳ nước lãnh thổ ... Chính sách Hoa Kỳ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chiến tranh Triều Tiên (1950 1953) làm đề tài luận văn thạc Qua việc khảo cứu có hệ thống tiền đề, xuất phát điểm trình hình thành sách Hoa...
 • 116
 • 245
 • 0

Vai trò của trung quốc trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 1953) luận văn tốt nghiệp đại học

Vai trò của trung quốc trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950  1953) luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 TRNG I HC VINH KHOA LCH S === === phạm trung khiên Khóa luận tốt nghiệp đại học Vai trò Trung Quốc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) chuyên ngành lịch sử giới Lp 48B1 - S (2007 ... im (1953) 52 Chng MT S NH GI V VAI TRề CA TRUNG QUC TRONG CUC CHIN TRANH TRIU TIấN (1950 - 1953) 56 3.1 Mt s nhõn t nh hng ti vai trũ ca Trung Quc cuc chin tranh Triu Tiờn (1950 - 1953) ... - 10/1950) - Vai trũ ca Trung Quc ton b cuc chin tranh - Mt s ỏnh giỏ v vai trũ ca Trung Quc cuc chin tranh Triu Tiờn (1950 - 1953) V mt thi gian: Khúa lun trung nghiờn cu giai on Trung Quc trc...
 • 89
 • 471
 • 2

Chính sách của hoa kỳ đối với cộng hòa nhân dân trung hoa trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 1953)

Chính sách của hoa kỳ đối với cộng hòa nhân dân trung hoa trong cuộc chiến tranh triều tiên (1950 – 1953)
... phối kết sách đó? Chính sách Hoa Kỳ CHND Trung Hoa chiến tranh Triều Tiên có đặc điểm gì? Và sách Hoa Kỳ CHND Trung Hoa chiến tranh Triều Tiên có giống khác so với sách Hoa Kỳ nước lãnh thổ khác ... sách Hoa Kỳ Trung Quốc 27 5T T Chương : CHÍNH SÁCH CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI CHND TRUNG HOA TRONG CUỘC 5T CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (6/1950 - 6/1951) 31 T Nước CHND Trung Hoa mối quan hệ với ... PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÙI THỊ THÙY LINH CHÍNH SÁCH CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA TRONG CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN (1950 1953) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 60.22.50...
 • 20
 • 41
 • 0

LUẬN VĂN THẠC LỊCH SỬ: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Nam Á trong thập niên đầu của thế kỉ XXI

LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với khu vực Nam Á trong thập niên đầu của thế kỉ XXI
... tố tác động đến việc hình thành sách Trung Quốc khu vực Nam Á Chương Chính sách đối ngoại Trung Quốc khu vực Nam Á thập niên đầu kỷ XXI Chương Tác động sách đối ngoại Trung Quốc khu vực Nam Á số ... sách đối ngoại Trung Quốc khu vực Nam Á, luận văn cố gắng xây dựng diện mạo tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh sách đối ngoại Trung Quốc khu vực Nam Á thập niên đầu kỷ XXI - Hiểu biết đầy đủ sách đối ... Và Trung Quốc với sức mạnh lên không muốn đứng “cuộc chơi” trị 44 Chương CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI KHU VỰC NAM Á TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI 2.1 Tổng quan sách đối ngoại Trung...
 • 133
 • 405
 • 0

Luận văn thạc sỹ lịch sử: Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm 1990 đến 2007

Luận văn thạc sỹ lịch sử: Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm 1990 đến 2007
... giáo Đảng giai đoạn quan trọng đánh dấu bước ngoặt to lớn trình đổi đường lối, sách tôn giáo Đảng Nhà nước ta giai đoạn 1990 - 2007, chọn đề tài Chính sách tôn giáo Đảng Nhà nước Việt Nam năm 1990 ... lý nhà nước với hoạt động tôn giáo Liên quan đến văn pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo có Các văn pháp luật quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, in năm 2001, Văn pháp luật Việt ... đề sách tôn giáo Đảng Nhà nước ta luận văn Thạc sĩ Thực quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam giai đoạn Trương Tuyết Nhung, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2001), luận văn Thạc sĩ Tôn...
 • 96
 • 324
 • 0

Luận văn thạc lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004

Luận văn thạc sĩ lịch sử đảng bộ tỉnh đăk lăk lãnh đạo công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật người dân tộc thiểu số từ năm 1996 đến năm 2004
... ĂKLĂK LÃNH CÁN B KHOA H C-K THI U S O CÔNG TÁC NG ÀO T O (1996- 2004) THU T NGƯ I DÂN T C 2.1 K t qu nguyên nhân c a nh ng thành công h n ch 2.2 Kinh nghi m lãnh 46 46 o công tác t o cán b khoa ... 1.3.1 Khái ni m Cán b khoa h c-k thu t Cán b c chia thành ba lo i ó cán b lãnh o, qu n lý; cán b làm công tác chuyên môn; cán b nhân viên Cán b KHKT thu c cán b làm công tác chuyên môn Cán b KHKT ... C ng ng b t nh ăkLăk v công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS t năm 1996 n 2004 - Phân tích làm sáng t trình ng b t nh ăkLăk ch o công tác t o cán b KHKT ngư i DTTS th i kỳ 1996- 2004 - Nêu lên nh...
 • 99
 • 407
 • 0

Tiểu luận vấn đề đầu tư và chính sách của nhà nước đối với vấn đề nhà ở cho công nhân

Tiểu luận vấn đề đầu tư và chính sách của nhà nước đối với vấn đề nhà ở cho công nhân
... phải công bố công khai quy hoạch phát triển nhà ở, chế, sách tạo điều kiện cụ thể dự án phát triển nhà ở. 2.2 Về sách đầu t: - Theo khoản Điều 22 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính ... vốn đầu t phát triển quỹ nhà xã hội (trong có nhà dành cho công nhân KCN, KCX): Vốn đầu t xây dựng quỹ nhà xã hội đợc hình thành từ nguồn vốn sau : a) Tiền thu đợc từ việc bán, cho thuê cho ... Tổ chức tín dụng nhà nớc cho vay u đãi đầu t dự án xây dựng nhà thuê, cho thuê mua, bán cho ngời có công, ngời nghèo, ngời có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân làm việc khu công nghiệp, khu...
 • 31
 • 183
 • 0

Nghiên cứu so sánh chính sách truyền bá ngôn ngữ của thực dân anh ở ấn độ và thực dân pháp ở việt nam luận văn thạc lịch sử

Nghiên cứu so sánh chính sách truyền bá ngôn ngữ của thực dân anh ở ấn độ và thực dân pháp ở việt nam luận văn thạc sĩ lịch sử
... ngữ thực dân Pháp Việt Nam Chương 3: Một số nhận xét, so sánh sách truyền ngôn ngữ thực dân Anh Ấn độ thực dân Pháp Việt Nam 10 Chương CHÍNH SÁCH TRUYỀN BÁ NGÔN NGỮ CỦA THỰC DÂN ANH ẤN ĐỘ ... cách thức truyền ngôn ngữ thực dân Anh Ấn Độ thực dân Pháp Việt Nam 100 3.3 Nhận xét so sánh trình thực điều chỉnh sách truyền ngôn ngữ thực dân Anh Ấn Độ thực dân Pháp Việt Nam ... so sánh sách truyền ngôn ngữ thực dân Anh Ấn Độ thực dân Pháp Việt Nam nghiên cứu giới hạn sau: - Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu sách truyền Anh ngữ thực dân Anh Ấn Độ sách truyền...
 • 142
 • 543
 • 3

Tình hình kinh tế, chính trị xã hội và chính sách đối ngoại của đông timor từ 2002 đến 2012 luận văn thạc lịch sử

Tình hình kinh tế, chính trị  xã hội và chính sách đối ngoại của đông timor từ 2002 đến 2012 luận văn thạc sĩ lịch sử
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VÕ THỊ NGUYỆT HẰNG TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG TIMOR TỪ 2002 ĐẾN 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ CHUYÊN ... Công Khanh, định chọn đề tài: Tình hình kinh tế, trị - hội sách đối ngoại Đông Timor từ 2002 đến 2012 cho luận văn Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đến nay, Đông Timor quốc gia trẻ giới, nghiên ... triển kinh tế, hội đất nước Chương NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG TIMOR TRONG 10 NĂM (2002 - 2012) 2.1 Tình hình trị, an ninh Ngay...
 • 134
 • 184
 • 0

Tình hình kinh tế, chính trị xã hội và chính sách đối ngoại của vương quốc tây ban nha từ năm 1991 đến năm 2011 luận văn thạc lịch sử

Tình hình kinh tế, chính trị  xã hội và chính sách đối ngoại của vương quốc tây ban nha từ năm 1991 đến năm 2011 luận văn thạc sĩ lịch sử
... 2: Tình hình kinh tế, trị - hội sách đối ngoại Vương quốc Tây Ban Nha từ 1991 đến 2011 Chương 3: Một số nhận xét tình hình kinh tế, trị - hội sách đối ngoại Vương quốc Tây Ban Nha từ 1991 ... loại, từ phân tích cách rõ nét có hệ thống kinh tế, trị - hội sách đối ngoại Vương quốc Tây Ban Nha Từ việc nghiên cứu tình hình kinh tế, trị - hội sách đối ngoại Vương quốc Tây Ban Nha, luận ... TẾ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA TRONG 20 NĂM CUỐI THẾ KỶ XX ĐẦU THẾ KỶ XXI (TỪ 1991 ĐẾN 2011) 2.1 Tình hình kinh tế, trị - hội 2.1.1 Kinh tế Tây Ban...
 • 151
 • 104
 • 0

Luận văn thạc lịch sử quan hệ ấn độ các nước đông bắc á trong bối cảnh chính sách “hướng đông” giai đoạn 1991 2000

Luận văn thạc sĩ lịch sử quan hệ ấn độ – các nước đông bắc á trong bối cảnh chính sách “hướng đông” giai đoạn 1991 – 2000
... nghiên cứu luận văn mối quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á hai vấn đề: sách “hướng Đông Ấn Độ quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á bối cảnh sách “hướng Đông ; đó, luận văn xem xét mối quan hệ quan điểm ... CHƯƠNG 2: QUAN HỆ ẤN ĐỘ - CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á TRONG BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” 39 2.1 Khái quát quan hệ Ấn Độ - Các nước Đông Bắc Á trước năm 1991 39 2.1.1 Quan hệ Ấn Độ - Trung ... định, đánh giá quan hệ Ấn Độ nước Đông Bắc Á giai đoạn 1991 2000 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” CỦA ẤN ĐỘ 1.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành sách “hướng Đông Ấn Độ 1.1.1...
 • 158
 • 303
 • 0

Chính trị, kinh tế, xã hội của liên bang nga từ năm 2008 đến năm 2012 luận văn thạc lịch sử

Chính trị, kinh tế, xã hội của liên bang nga từ năm 2008 đến năm 2012 luận văn thạc sĩ lịch sử
... Tình hình trị, kinh tế, hội Liên bang 44 46 Nga dưới thời Tổng thống D Medvedev từ 2008 đến 2012 2.1 Chính trị Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 2.2 Kinh tế Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 2.2.1 ... 69 2008 2012 2.3 hội Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 Chương 3:Một số nhận xét tình hình trị, kinh tế, 76 87 hội Liên bang Nga từ 2008 đên 2012 3.1 Một số nhận xét tình hình trị, kinh tế, ... trị, trình phát triển kinh tế hội Liên bang Nga từ 2008 đến 2012 11 NỘI DUNG Chương 1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI LIÊN BANG NGA TỪ 2008 ĐẾN 2012 1.1 Bối cảnh quốc...
 • 148
 • 603
 • 3

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 ở các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc lịch sử

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 ở các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử
... duc i vi hc sinh Cỏc s kin, hin tng lch s trỡnh by sỏch giỏo khoa xut phỏt t quan im s hc Mỏc - Lờnin, quan im ca ng vỡ vy cú vai trũ quan trng giỏo dc th gii quan khoa hc, nhõn sinh quan cỏch mng ... giỏo khoa mụn lch s (vai trũ ý ngha ca sỏch giỏo khoa lch s, cu trỳc ca sỏch giỏo khoa ) lp 12 THPT (chng trỡnh chun) - iu tra thc trng s dng sỏch giỏo khoa dy hc Lch s ca giỏo viờn v hc sinh núi ... ging m khụng th cho hc sinh trc quan sinh ng nhng s kin xy Bờn cnh ú, lch s mang tớnh khụng lp li v khụng gian v thi gian Mi s kin, hin tng lch s ch xy mt khụng gian v thi gian nht nh, ch xy mt...
 • 128
 • 1,019
 • 5

Tình hình kinh tế, chính trị xã hội của pakistan trong thập niên đầu thế kỷ XXI luận văn thạc lịch sử

Tình hình kinh tế, chính trị  xã hội của pakistan trong thập niên đầu thế kỷ XXI luận văn thạc sĩ lịch sử
... VINH PHẠM THỊ THU HÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA PAKISTAN TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số: 60.22.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa ... Pakistan, chọn đề tài Tình hình kinh tế, trị - hội Pakistan thập kỷ đầu kỷ XXI làm đề tài luận văn thạc sỹ lịch sử, với hi vọng đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu tình hình kinh tế, trị ... tác động đến tình hình kinh tế, trị - hội Pakistan thập niên đầu kỷ XXI - Luận văn sâu vào tìm hiểu cụ thể tình hình kinh tế, trị - hội Pakistan, khái quát sách ngoại giao Pakistan nước...
 • 136
 • 73
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ lịch sử việt namluận văn thạc sĩ lịch sử đảngđề tài luận văn thạc sĩ lịch sửđề cương luận văn thạc sĩ lịch sử đảngđề cương luận văn thạc sĩ lịch sửluận văn thạc sĩ lịch sử chiến tranh du kích ở đăk lăk giai đoạn 19651968luận văn thạc sĩ lịch sử bình dươngluan van thac si phan tich hành vi nguoi tieu dung đoi voi nuoc uongchính sách của nhà mạc đối với công thương nghiệp trong thời gian này là cởi mở nhờ đó sản phẩm gốm bát tràng được lưu thông rộng rãimột số chính sách của nhà nước đối với công tác quản lý đất đailuận văn thạc sĩ về tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ ngành tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ khoa học chính trịluận văn thạc sĩ luật hành chínhluận văn thạc sĩ ngành tài chính doanh nghiệp27 ON THI HSG CAC CAP THI TUYEN SINH VAO 10 BAI TOAN BIEN TRO TRAN MINH BANGtruyền hình lai ghép hbb tvBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,19TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHđồ án chi tiết máy newđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngthiết kế tàu dấu có các thông số LTK =107,2 m, BTK =14,5 mNHÀ lớp học 2 TẦNG 8 PHÒNG TRƯỜNG TIỂU học đại THỊNH bkĩ thuật điều chế viên baobài báo cáo sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc)Tìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngTrình bày tóm lược các nguyên tắc kế toán, cho ví dụ minh hoạ việc vận dụng các nguyên tắc kế toán trong hoạt động ngân hàngquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naithực hành lập dự toán với phần mềm dự toán gxdtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTQuy trình mua hàng của FPTtrình bày phân bổ chi phí tại ngân hàng, mô hình phân bổ chi phí tính giá thành và vận dụng tại ngân hàngQuan hê công chúng (PR)Thiết kế mẫu cho các cuộc điều tra