BÀI GIẢNG vận tải và GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

Vận tải giao nhận trong ngoại thương

Vận tải và giao nhận trong ngoại thương
... đường ôtô Chương 6: Vận tải container Chương 7: Vận tải đa phương thức quốc tế Chương 8: Giao nhận hàng hoá XNK đường biển Chương 1: Vận tải buôn bán quốc tế I Khái quát chung vận tải Định nghĩa -nghĩa ... tiện vận chuyển giao nhận hàng hóa XNK phương thức vận chuyển - vai trò, ý nghĩa chứng từ dùng giao nhận vận chuyển hàng hóa XNK - nội dung nguồn luật quốc tế, nước điều chỉnh hoạt động giao nhận ... chỉnh hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa XNK phương thức vận chuyển Mục tiêu học phần • Kỹ -Thuê lưu cước cho hàng hóa phương thức vận chuyển -Sử dụng chứng từ giao nhận vận chuyển -Có thể giải...
 • 30
 • 1,330
 • 12

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
... hóa XNK Câu 91: Khái niệm giao nhận người giao nhận Câu 92: Phạm vi dịch vụ giao nhận Câu 93: Vai trò người giao nhận Câu 94: Cơ sở pháp lý giao nhận hàng hóa XNK Câu 95: Nguyên tắc giao nhận hàng ... CPT Câu 77: Nhược điểm hệ thống vận tải container V Chương Vận chuyển hàng hóa XNK vận tải đa phương thức Câu 78: Định nghĩa đặc điểm VTĐPT Câu 79: Các hình thức tổ chức VTĐPT Câu 80: Vận tải ... sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế Việt Nam Câu 58: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 59: Trình bày trách...
 • 4
 • 776
 • 10

BÁO CÁO: VẬN TẢI GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG ppsx

BÁO CÁO: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG ppsx
... khoảng cách vận chuyển - Vận tải gần - Vận tải xa  Căn vào môi trường hoạt động - Vận tải thủy - Vận tải đường - Vận tải hàng không - Vận tải đường ống  Căn vào hành trình vận chuyển - Vận tải đơn ... tải nội - Vận tải công cộng  Căn vào đối tượng phục vụ: - Vận tải hành khách - Vận tải hàng hóa - Vận tải hỗn hợp  Căn vào phạm vi hoạt động: - Vận tải nội địa - Vận tải quốc tế  Căn vào khoảng ... LÝ TRONG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG PGS.TS VŨ SĨ TUẤN • TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG, VISABATIMES, VINALINES CHƯƠNG 1: VẬN TẢI VÀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VẬN TẢI Khái niệm vận...
 • 24
 • 404
 • 0

Bài giảng vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
... vào phạm vi phục vụ Vận tải nội Vận tải công cộng 3.2 Căn vào môi trường hoạt động  Vận tải đường thủy: – Vận tải đường biển – Vận tải đường sông – Vận tải pha sông biển – Vận tải hồ  Vận tải ... đường bộ: – Vận tải đường sắt – Vận tải đường ô tô  Vận tải đường hàng không: – Vận tải máy bay – Vận tải khinh khí cầu – Vận tải vệ tinh  Vận tải đường ống I Khái quát vận tải 3.3 Căn vào đối ... - Vận tải hàng hóa - Vận tải hành khách 3.4 Căn vào cách tổ chức trình vận chuyển - Vận tải đơn phương thức - Vận tải đa phương thức - Vận tải chặng 3.5 Căn vào khoảng cách hoạt động - Vận tải...
 • 17
 • 144
 • 1

Slide môn vận tải giao nhận hàng hóa XNK - chương 1: Vận tải trong buôn bán quốc tế

Slide môn vận tải và giao nhận hàng hóa XNK - chương 1: Vận tải trong buôn bán quốc tế
... quát vận tải 3.3 Căn vào đối tượng chuyên chở - Vận tải hàng hóa - Vận tải hành khách 3.4 Căn vào cách tổ chức trình vận chuyển - Vận tải đơn phương thức - Vận tải đa phương thức - Vận tải chặng ... chở hàng hóa XNK Container Chương III: Chuyên chở hàng hóa XNK đường hàng không Chương IV: Vận tải đa phương thức quốc tế Chương VII: Giao nhận hàng hóa XNK chuyên chở đường biển Giáo trình- Tài ... sông biển – Vận tải hồ  Vận tải đường bộ: – Vận tải đường sắt – Vận tải đường ô tô  Vận tải đường hàng không: – Vận tải máy bay – Vận tải khinh khí cầu – Vận tải vệ tinh  Vận tải đường ống...
 • 14
 • 387
 • 11

bài tập môn vận tải giao nhận FTU có đáp án

bài tập môn vận tải và giao nhận FTU có đáp án
... tdc giao hdng hda XNK tai cdng biin V iit Nam? Nhiim vu cua chu hdng ngoai thitcmg giao nhdn hdng hda XNK? TL: Nguyen tic giao nhdn hkng hda tai cang biln Viet Nam: Nguyen tac giao nhan gdm: + Giao ... nhifem giao nhto hang h6a thudc chu htog: - N hto bang phuong thtic nao thi giao bing phuong thtic fly Giao nhto nguyen bao, kien, bo, ttoi, cay, chife'c + Giao nhto nguyfen Mm, cap chi + Giao ... theo sd' luong, lucmg hoac th i tfch + Giao nhto theo man nude + Giao nhto nguyfen container + Giao kfe't hop Chu hang phai t6 chtic giao nhto htog h6a, vifec giao nhto htog h6a phai dam bao dinh...
 • 72
 • 545
 • 2

Dịch vụ logistics trong vận tải giao nhận của việt nam

Dịch vụ logistics trong vận tải và giao nhận của việt nam
... v Logistics Chng II: Thc trng dch v Logistics ti v giao nhn Vit Nam Chng III: Mt s gii phỏp nhm phỏt trin Logistics cỏc doanh nghip ti giao nhn Vit Nam Logistics l mt lnh vc cũn mi Vit Nam, ... hot ng Logistics phc v mc tiờu ca doanh nghip s giỳp gim thiu chi phớ cho yu t Logistics ny 27 CHNG II: THC TRNG DCH V LOGISTICS TRONG VN TI V GIAO NHN VIT NAM I CC YU T LOGISTICS TRONG GIAO NHN ... thng Giao nhn Vn ti ni a Giao nhn Giao nhn Vn ti ngoi thng Kho ngi mua: * D hng xung * Kim m * * Lp t Giao nhn Vn ti ni a S tớch hp, xõu chui cỏc yu t Logistics quy trỡnh giao nhn ti 2.1 Logistics...
 • 93
 • 311
 • 2

Hoạt động Giao nhận vận tải bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải giao nhận nhanh Alpha Việt Nam tại Hà Nội.doc

Hoạt động Giao nhận vận tải bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Vận tải và giao nhận nhanh Alpha Việt Nam tại Hà Nội.doc
... thương Nội Thu hoạch thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NHANH ALPHA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI ... thương Nội Thu hoạch thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NHANH ALPHA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI VÀ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG ... vực giao nhận vận tải đường hàng không đầu tư vào Việt Nam, hãng hàng không nước lập đường bay từ Việt Nam, hội thách thức cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải nước mà ALPHA EXPRESS...
 • 29
 • 879
 • 9

Vận tải giao nhận điện tử

Vận tải và giao nhận điện tử
... tới việc giao kết hay thực hợp đồng - "Chứng từ điện tử" chứng từ dạng thơng điệp liệu - "Thơng điệp liệu" thơng tin tạo ra, gửi đi, nhận lưu trữ phương tiện điện tử Môn: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG ... thực chữ ký số giao dịch điện tử Môn: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG – Các nghò đònh liên quan Luật GDĐT III Nghò đònh 26 CKĐT Chi tiết b Khái niệm chữ ký số "Chữ ký số" dạng chữ ký điện tử tạo biến ... tạo coi địa điểm gửi chứng từ điện tử địa điểm kinh doanh người nhận coi địa điểm nhận chứng từ điện tử. ” Môn: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG – Các nghò đònh liên quan Luật GDĐT II Nghò đònh 57 TMĐT...
 • 24
 • 206
 • 1

Bảng ôn tập môn Vận tải giao nhận

Bảng ôn tập môn Vận tải và giao nhận
... phủ Tổ chức hang không dân Tên viết tắt Năm ICAO (International Civil hội giao nhận Liên đoàn hiệp hội giao VN trở thành hội viên AFFA (…) nhận nước ASEAN Hiệp hội giao nhận- kho vận Đường biển VIFAS ... không Châu Á- Thái Bình không Viêt Nam gia nhập quốc té Hiệp hội hãng hàng vận tải Hàng Tên Pacific Airlines) Dương Liên đoàn quốc tế hiệp FIATA (….tiếng Pháp…T_T) 1926 Nhiều công ty giao nhận ... biên dỡ hàng Các tổ chức Hình thức Giao nhận Chính phủ hay phi thành lập 1947 1980 phủ Tổ chức phủ dụng quốc tế Aviation Organization) Hiệp hội vận tải hàng không IATA (International Air 1945 19/6/2006...
 • 4
 • 1,230
 • 72

Đề cương môn Vận tải giao nhận

Đề cương môn Vận tải và giao nhận
... 3 Các công ớc quốc tế vận tải hàng hải, Nhà xuất Giao thông vận tải 1999 Hớng dẫn sử dụng Incoterms 2000 PHầN Bảo hiểm kinh doanh I Khái niệm, ... bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đờng biển IV Cách tính tiền bồi thờng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vận chuyển đờng biển IV Khiếu nại ngời bảo hiểm Tài liệu ôn tập Giáo trình vận tải bảo hiểm ngoại...
 • 2
 • 1,117
 • 12

Slide bài giảng Vận tải Bảo hiểm của cô Hoàng Thị Đoan Trang-FTU - Chương 1 Bảo hiểm

Slide bài giảng Vận tải và Bảo hiểm của cô Hoàng Thị Đoan Trang-FTU - Chương 1 Bảo hiểm
... người BH TNDS Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BH 13 Chương I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM III Phân loại BH Căn vào hình thức hoạt động BH bắt buộc BH tự nguyện Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BH 14 Chương I KHÁI ... Căn vào phạm vi hoạt động Căn khác IV Các nguyên tắc BH Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BH Chương I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM Tài liệu tham khảo 2.Giáo trình Bảo hiểm kinh doanh 2006 Tạp chí Bảo hiểm- ... Khái niệm Chương I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM I Khái niệm chất BH Khái niệm Bảo hiểm Nguồn thu BH Nguồn chi BH Lợi nhuận Hoàng Thị Đoan Trang-VT&BH Chương I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM I Khái...
 • 18
 • 966
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: môn vận tải và giao nhận trong ngoại thươngsách vận tải và giao nhận trong ngoại thươnggiáo trình vận tải và giao nhận trong ngoại thươngvận tải và giao nhận trong ngoại thươngbài tập vận tải và giao nhậnnghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươnggiáo trình vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngtài liệu vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngvận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngnghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngtrắc nghiệm vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngslide vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngsách vận tải và bảo hiểm trong ngoại thươngbài tập lớn môn vận tải và giao nhậnbài giảng văn bản và liên kết trong tiếng việtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây