BÀI GIẢNG CHUYÊN CHỞ HÀNG hóa XNK BẰNG CONTAINER

Chương 3.CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER doc

Chương 3.CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER doc
... năm 1968 ISO -Container chở hàng bách hóa (General cargo container) -Container chở hàng đông lạnh (Therneal container) -Container chở hàng thể lỏng (Tank container) -Container chở hàng khô để rời ... cảng container Sự phát triển hệ thống vận tải container CHUYÊN CHỞ HH XNK BẰNG CONTAINER Hệ thống vận tải container Lý đời container hóa Container hóa việc chuyên chở, xếp dỡ bảo quản hàng hóa ... CHUYÊN CHỞ HH XNK BẰNG CONTAINER Hệ thống vận tải container Lý đời container hóa Các yếu tố kỹ thuật hệ thống vận tải container a Container b Công cụ chuyên chở container c Công cụ xếp dỡ container...
 • 35
 • 329
 • 0

CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER docx

CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER docx
... CHƯƠNG III CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER Bủn chủt sủ phát triủn hủ thủng VT container Bủn chủt chuyên chủ container Quá trình phát triủn vủn tủi container Ích l ợi vi ệc v ận t ải hàng hoá ... LCL/FCL Chủ hàng giao lô hàng lẻ cho người chuyên chở/ ng gom hàng CFS lấy House B/L Sau kiểm tra hải quan, ng chuyên chở/ ng gom hàng đóng hàng vào container CFS Ng chuyên chở xếp container lên tàu, ... hiểm CHƯƠNG III CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA XNK BẰNG CONTAINER II C s v ật thu ật c VT container Container ch ất kĩ C ông c ụ v ận chuy ển container Trang thi ết b ị x ếp d ỡ C ảng b ến bãi container Hoàng...
 • 54
 • 267
 • 0

Bài giảng chuyên chờ hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Bài giảng chuyên chờ hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
... Vận đơn đường biển chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng hóa đường biển ký kết - Vận đơn đường biển biên lai nhận hàng người chuyên chở phát hành cho người nhận hàng - Vận đơn đường biển chứng ... xuất - Tên hàng + Tên nhà sản xuất - Tên hàng + Nhãn hiệu - Tên hàng + Quy cách hàng hóa - Tên hàng + Công dụng • Nếu chủ hàng muốn chuyên chở hai loại hàng hóa chuyến tàu phải ghi “và/ tên hàng ... tàu người nhận hàng cách thích hợp + Điều khoản hàng hóa (Cargo term) • Tên hàng: • ghi rõ tên hàng hóa chuyên chở -Tên thương mại hàng hóa + Tên thông thường + Tên khoa học - Tên hàng + Tên địa...
 • 68
 • 530
 • 6

bài giảng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

bài giảng chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container
... vụ chuyên chở hàng hóa xất nhập container Kỹ thuật đóng hàng vào Container: người chuyên chở không chòu trách nhiệm hậu việc đóng hàng không phù hợp, không kỹ thuật dẫn tới tổn thất cho hàng hóa, ... 1.1 Đặc điểm hàng hóa chuyên chở: Ở góc độ vận chuyển container hàng hóa chia làm nhóm chính: Nhóm 1: nhóm hàng phù hợp với chuyên chở container Nhóm 2: không phù hợp với vận chuyển container Nhóm ... chọn kiểu container Công thức: R= W M 1.3 Kỹ thuật chất xếp, chèn lót hàng hóa container • - Phân bổ hàng hóa mặt container • - Chèn đệm độn lót hàng hóa contianer • - Gia cố hàng hóa container...
 • 40
 • 219
 • 1

bài giảng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

bài giảng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển
... lại nhằm mục đích chuyên chở hàng hóa, hành khách CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN II Cơ sở VC KT VT đường biển Các tuyến đường biển (tuyến đường hàng hải- Ocean Line) ... doanh XNK CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN II Cơ sở VC KT VT đường biển Các tuyến đường biển (tuyến đường hàng hảiOcean Line) a Khái niệm Là tuyến đường hình thành hay ... (Line charter) c Vận đơn đường biển (Sea/Ocean B/L) • Khái niệm: chứng từ chuyên chở hàng hoá đường biển ng chuyên chở/ đại diện ng chuyên chở phát hành cho ng gửi hàng sau hàng xếp lên tàu sau nhận...
 • 132
 • 240
 • 0

Bài giảng: Chuyên chở hàng hóa Ngoại thương bằng đường Hàng Không

Bài giảng: Chuyên chở hàng hóa Ngoại thương bằng đường Hàng Không
... Chương 4: Chuyên chở hàng hóa Ngoại thương đường Hàng không * Đặc điểm vận tải hàng không - Tuyến đường vận tải hàng không đường thẳng - Tốc độ cao, thời gian vận tải ngắn: gấp 27 lần đường biển, ... loại hàng hóa khác như: + hàng có giá trị cao + hàng nhạy cảm với thị trường + động vật sống +… Chương 4: Chuyên chở hàng hóa Ngoại thương đường Hàng không * Những hạn chế Vận tải hàng không: ... chống không tặc); CƯ Montréal 1971 (về phá hoại máy bay sân bay) Chương 4: Chuyên chở hàng hóa Ngoại thương đường Hàng không i) Chuyên chở HH đường HK Việt Nam thực sở quy định của: - Luật Hàng không...
 • 49
 • 369
 • 1

Một số loại hình dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyên chở hàng hoá XNK bằng đường hàng không thực trạng và giải pháp phát triển

Một số loại hình dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyên chở hàng hoá XNK bằng đường hàng không thực trạng và giải pháp phát triển
... chung dịch vụ liên quan đến chuyên chở hàng hoá XNK đờng hàng không I Khái niệm đặc điểm dịch vụ liên quan đến chuyên chở hàng hoá XNK đờng hàng không Một số khái niệm dịch vụ dịch vụ liên quan đến ... đến chuyên chở hàng hoá XNK đờng hàng không Chơng II: Thực trạng quy trình nghiệp vụ số loại hình dịch vụ liên quan đến chuyên chở hàng hoá XNK đờng hàng không Việt Nam Chơng III: Một số giải pháp ... tài Một số loại hình dịch vụ liên quan đến hoạt động chuyên chở hàng hoá XNK đờng hàng không Thực trạng giải pháp phát triển làm vấn đề viết Khoá luận tốt nghiệp Đề tài chủ yếu nghiên cứu tình hình...
 • 103
 • 412
 • 3

Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển docx

Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển docx
... công dụng: Tàu chở hàng khô: tàu chở hàng bách hoá, tàu container, tàu LASH, tàu RO-RO, tàu LOLO, tàu chở hàng đông lạnh, tàu kết hợp, Tàu chở hàng lỏng: tàu dầu, tàu chở nhiên liệu hóa lỏng 1.3- ... kinh tế kỹ thuật tàu biển -Dung tích chứa hàng tàu (cargo space CS) CS hàng bao kiện CS hàng rời -Hệ số xếp hàng tàu (coefficient loading CL) CL = CS / DWCC Hệ số xếp hàng hàng (stowage factor ... cảng biển (Sgk) 2.3 tiêu hoạt động cảng -Số lợng tàu vào -Số lợng tàu làm hàng khỏang thời gian -Khối lợng hàng hóa xếp dỡ nm 2- cảng biển (Sgk) 2.4 Phõn loi cng 2- cảng biển (Sgk) 2.5 cảng biển...
 • 17
 • 340
 • 0

Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển pot

Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển pot
... Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK đường biển IV- Vận đơn đường biển (B/L) Bill of lading, Ocean bill of lading, marine bill of lading 1- Khái niệm Là chứng từ vận tải mà người chuyên chở cấp cho ... hàng IV- Vận đơn đường biển (B/L) 3- Chức BL Bằng chứng hợp đồng vận tải Biên lai nhận hàng để chở người chuyên chở Là chứng từ sở hữu hàng hóa (document of title) IV- Vận đơn đường biển (B/L) 3- ... hàng nhận hàng để xếp xếp hàng lên tàu IV- Vận đơn đường biển (B/L) 2- Cách phát hành BL BL phát hành thành gốc copy (bản sao) Một BL thường gồm gốc nhiều Số copy cấp theo yêu cầu người gửi hàng...
 • 12
 • 216
 • 0

Xem thêm