TÀI LIỆU KINH tế vĩ mô

Tài liệu kinh tế

Tài liệu kinh tế vĩ mô
... cho nhóm môn kinh tế lượng Bên cạnh đó, giúp cho nhóm chúng em có thêm nhiều hiểu biết việc thu thập, xử lí số liệu cách sử dụng phầm mềm Eviews, Excel,…trong môn Kinh tế lượng nói riêng môn học ... biến phụ thuộc b Kiểm định phù hợp hình SRF so với số liệu mẫu VII THỐNG KÊ MÔ TẢ BIẾN Y BIẾN SL BIẾN PT BIẾN CT Nhóm Sunflowers Lớp K14KKT3 Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: ThS.Nguyễn Quang ... Bài tập nhóm Kinh tế lượng GVHD: ThS.Nguyễn Quang Cường MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I THIẾT LẬP MÔ HÌNH Biến phụ thuộc Biến độc lập hình tổng thể Dự đoán kì vọng biến hình hồi quy...
 • 22
 • 339
 • 3

Tài liệu kinh tế vi

Tài liệu kinh tế vi mô
... nhập phân phối lại kinh tế ( ví dụ giảm thuế, trợ cấp ) Vì phủ chọn cách đánh thuế nhập tổn thất xã hội khơng đổi phủ lợi thêm khoản từ thuế nhập Bài 2: Thị trường lúa gạo Vi t Nam cho sau: - ... ích thành vi n thay đổi sao? Trong năm 2003, giả định phủ áp dụng mức thuế xuất 5% giá xuất khẩu, điều làm cho giá nước thay đổi sao? Số thay đổi thặng dư thành vi n nào? Theo bạn, vi c đánh ... nhau: Giả sử để trì khơng khí chun nghiệp, bạn muốn hạn chế số lượng hội vi n cho người chơi nghiêm túc Bạn cần ấn định phí hội vi n hang năm lệ phí cho buổi th sân nào?(giả sử 52 tuần/năm) để tối...
 • 31
 • 388
 • 4

Tài liệu Kinh tế 1 doc

Tài liệu Kinh tế vĩ mô 1 doc
... chng 1. 1 Kinh t hc l gỡ? 1. 2 Mt s nguyờn lý nn tng lm nh hng nghiờn cu kinh t hc 1. 3 Kinh t hc vi mụ v kinh t hc v mụ 1. 4 Mt s kinh t v mụ then cht 1. 5 T ca cỏc nh kinh t Ni dung ca chng 1. 1 Kinh ... bng 19 Ni dung ca chng 1. 1 Kinh t hc l gỡ? 1. 2 Mt s nguyờn lý nn tng lm nh hng nghiờn cu kinh t hc 1. 3 Kinh t hc vi mụ v kinh t hc v mụ 1. 4 Mt s kinh t v mụ then cht 20 1. 5 T ca cỏc nh kinh t 1. 3 ... sn xut/cỏc kh nng Lỳa (1. 000 tn) A 300 B 280 C 240 D 12 18 0 E 50 Vi (1. 000 một) 14 10 0 F 15 Lỳa 300 A B 280 PPF C 240 N ng gii hn kh nng sn xut D 18 0 M E 10 0 F 51 12 14 15 Vi ...
 • 60
 • 492
 • 9

Tài liệu Kinh tế - Chương 1:Nhữn yếu tố chính của kinh tế pdf

Tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương 1:Nhữn yếu tố chính của kinh tế vĩ mô pdf
... hành số yếu tố kinh tế, sách kinh tế khác đạt mức độ thành công khác 4) Các Trường phái Kinh tế học Có hai trường phái lớn kinh tế học mô: Kinh tế học tân cổ điển Kinh tế học Keynes ... nhấn mạnh khoá học phát triển công cụ kinh tế mô, qua hiểu vấn đề kinh tế Canada đưa giải pháp khả thi Định nghĩa kinh tế Trong kinh tế học vi mô, tìm hiểu hoạt động người đưa định ... trường riêng rẽ ● Trong kinh tế học mô, nghiên cứu kinh tế cách toàn nghiên cứu hoạt động kinh tế cách tổng thể ● Trong kinh tế học mô, nhấn mạnh đến đơn vị đưa định lớn - hoạt động TẤT CẢ người...
 • 12
 • 374
 • 2

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 12b ppt

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 12b ppt
... 199 4-1 995 11/7/2007 Trương Quang Hùng Truong Quang Hung 34 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 200 4-2 005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng LIÊN MINH TIỀN TỆ Liên minh tiền tệ Một số nước thành vi n ... 23 TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI CỐ ĐỊNH VÀ NỀN KINH TẾ 11/7/2007 Trương Quang Hùng Truong Quang Hung 24 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 200 4-2 005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI ... Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 200 4-2 005 Kinh tế vĩ mơ - Bài giảng THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 11/7/2007 Truong Quang Hung THỊ TRƯỜNG NGỌAI HỐI • Một số nghiệp vụ thò trường ngoại hối ng Tự bảo hiểm Kinh doanh...
 • 22
 • 213
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 1a pdf

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 1a pdf
... MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ Nền tảng kinh tế vi kinh tế – Cung cấp khuôn khổ lý thuyết cho vi c giải thích tiền lương cứng nhắc, giá cứng nhắc, hành vi đầu tư, tiêu ... cứng nhắc tả kinh tế ngắn hạn Một số kiện kinh tế bắt nguồn từ nhiều giao dòch kinh tế vi mô; phân tích kinh tế sử dụng nhiều công cụ kinh tế vi Truong Quang Hung Truong Quang ... cứng nhắc, hành vi đầu tư, tiêu dùng, tiết kiệm, cầu tiền Kinh tế vi thực tế – Sự phối hợp kinh tế vi kinh tế giúp cho vi c thực thi sách hiệu – Thiếu phối hợp dẫn đến giảm sản...
 • 16
 • 251
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 1b ppt

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 1b ppt
... MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ Nền tảng kinh tế vi kinh tế – Cung cấp khuôn khổ lý thuyết cho vi c giải thích tiền lương cứng nhắc, giá cứng nhắc, hành vi đầu tư, tiêu ... cứng nhắc tả kinh tế ngắn hạn Một số kiện kinh tế bắt nguồn từ nhiều giao dòch kinh tế vi mô; phân tích kinh tế sử dụng nhiều công cụ kinh tế vi Truong Quang Hung Truong Quang ... cứng nhắc, hành vi đầu tư, tiêu dùng, tiết kiệm, cầu tiền Kinh tế vi thực tế – Sự phối hợp kinh tế vi kinh tế giúp cho vi c thực thi sách hiệu – Thiếu phối hợp dẫn đến giảm sản...
 • 16
 • 227
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 2a pdf

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 2a pdf
... tăng số gía tiêu dùng (CPI) số điều chỉnh GDP (GDP deflator) Tỷ lệ lạm phát = Chỉ số giá năm (t) -Chỉ số giá năm (t-1) Chỉ số giá năm (t-1) 9/19/2007 QUANG HUNG 32 16 PH N ÁNH GIÁ SINH H AT Chỉ số ... 44 22 TÀI KHOẢN VỐN (KA) Tài khoản vốn ghi chép giao dòch tài sản thực tài sản tài nước với nước khác khoảng thời gian – luồng tiền vào tài sản nước ngòai nước tăng lên (∆ FL) – luồng tiền tài ... CÁN CÂN TÀI KHOẢN VỐN Đầu tư trực tiếp – mua bán tài sản thực (bất động sản) quốc tế Đầu tư gián tiếp – Mua bán tài sản tài quốc tế trái phiếu, cổ phiếu, công cụ phái sinh Nợ ngắn hạn Sai số thống...
 • 24
 • 193
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 2b docx

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 2b docx
... tăng số gía tiêu dùng (CPI) số điều chỉnh GDP (GDP deflator) Tỷ lệ lạm phát = Chỉ số giá năm (t) -Chỉ số giá năm (t-1) Chỉ số giá năm (t-1) 9/19/2007 QUANG HUNG 32 16 PH N ÁNH GIÁ SINH H AT Chỉ số ... 44 22 TÀI KHOẢN VỐN (KA) Tài khoản vốn ghi chép giao dòch tài sản thực tài sản tài nước với nước khác khoảng thời gian – luồng tiền vào tài sản nước ngòai nước tăng lên (∆ FL) – luồng tiền tài ... CÁN CÂN TÀI KHOẢN VỐN Đầu tư trực tiếp – mua bán tài sản thực (bất động sản) quốc tế Đầu tư gián tiếp – Mua bán tài sản tài quốc tế trái phiếu, cổ phiếu, công cụ phái sinh Nợ ngắn hạn Sai số thống...
 • 24
 • 217
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 4 doc

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 4 doc
... i hình c nh tranh gi hình t h p http://lekhuongninh.googlepages.com 12 So sánh hình hình c nh tranh gi : hình t h p: P = MCi (qi ) ∂P P + (q1 + q2 + + qn ) = MCi (qi ) ∂qi ... http://lekhuongninh.googlepages.com ð th minh h a P PM PA PC hình t h p M ● ●A hình Cournot C ● ● hình c nh tranh gi MC D O QM QC QA MR http://lekhuongninh.googlepages.com Q hình t h p S n lư ng c a m i doanh ... không http://lekhuongninh.googlepages.com MÔ HÌNH ð NH GIÁ TRONG TT CTðQ S n ph m ñ ng nh t: + hình c nh tranh gi : t t c doanh nghi p ch p nh n giá + hình t h p (cartel ): doanh nghi p liên...
 • 16
 • 202
 • 0

Tài liệu Kinh tế vi - Bài số 5 doc

Tài liệu Kinh tế vi mô - Bài số 5 doc
... • • W0 W *-2 h W*-h •W* W*+h W*+2h R I RO* + M t cá nhân có giá tr tài s n W * v i hai trò chơi v i xác su t th ng – U(W) thua 5 0 -5 0 v i giá tr h 2h + Nh n xét: - U(W*)>U h(W )>U 2h(W ) - T i W0, ... http://lekhuongninh.googlepages.com Ki m tra nhân vi n Nhân vi n Chi n lư c Ngư i qu n lý Ki m tra Không ki m tra Làm vi c Tr n vi c -1 , 1, -1 1, -1 -1 , • Mâu thu n v m c tiêu l i ích nên ph i ki m tra ... http://lekhuongninh.googlepages.com 10 Chi n lư c ñe d a Trò chơi qu ng cáo B Chi n lư c H L 20, 15, 10 H A L 10, -5 0 5, -2 5 Có h i ñe d a K t qu ñ t ñư c? http://lekhuongninh.googlepages.com 11 Chi n lư c...
 • 29
 • 213
 • 0

Tài liệu Kinh tế chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá pptx

Tài liệu Kinh tế vĩ mô chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá pptx
... TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ Nhập tự đònh P* P ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân (0...
 • 5
 • 4,117
 • 40

Tài liệu Kinh tế chương 4: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ docx

Tài liệu Kinh tế vĩ mô chương 4: Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ docx
... TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ Trường hợp 2:  Ngân hàng để dự trữ 100% TRƯỜNG HỢP 1  • Ban đầu KHƠNG CĨ NGÂN HÀNG • Hộ gia đình định gởi $1000 vào Ngân hàng Tiền ... $810 Tiền gởi $900 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TRƯỜNG HỢP 3: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Ngân hàng TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ ... đến cung tiền ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ TRƯỜNG HỢP 3:  NGÂN HÀNG DỰ TRỮ MỘT PHẦN (tt) Cho vay $900 Ngân hàng để dự trữ 100%   TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CS TIỀN TỆ Trường...
 • 8
 • 1,098
 • 8

Tài liệu Kinh tế chương 5: Tổng cung docx

Tài liệu Kinh tế vĩ mô chương 5: Tổng cung docx
... ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân L0 DL L0 L TỔNG CUNG SAS0 CPSX ↓, W K, L ↑ KHKT ↑ SAS1 L 10 TỔNG CUNG CÂN BẰNG KINH TẾ VĨ MÔ Các yếu tố làm dòch chuyển đường tổng cung CS giá L1ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân ... TỔNG CUNG TỔNG CUNG Cân thò trường lao động Cầu lao động SL W/P W/P (W/P)0 DL DL L ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TỔNG CUNG Y ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân TỔNG CUNG Hình thành AS với ... (shortage) Ythực ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Ythực 11 Y3 Y1 ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân AD Y4 Y2 Y 12 TỔNG CUNG Cân KTVM (tt) SAS P LAS LAS P AD LAS SAS P AD SAS AD Chênh lệch lạm phát Chênh lệch suy...
 • 3
 • 521
 • 4

Tài liệu Kinh tế - Chương 2: Xác định Hoạt động Kinh tế doc

Tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Xác định Hoạt động Kinh tế doc
... 3) Xác định trạng kinh tế Các nhà thống kê Canada cố gắng xác định GDP Canada phương pháp xác định trạng kinh tế ● Họ muốn thực tế xác định sản xuất trực tiếp, điều thường khó thực hiện, họ xác ... tệ từ giao hoạt động Các hộ gia đình Các hộ gia đình sở hữu tài nguyên kinh tế (các yếu tố sản xuất) - lao động, vốn, đất đai, khả kinh doanh - bán cho thuê tài nguyên thị trường tài nguyên, ... thực tế Bổ sung vào sở kinh tế, thời gian làm việc gia đình hoạt động nghỉ ngơi làm tăng lên cách thức để xác định trạng kinh tế Tuy nhiên, khía cạnh ngược lại (tiêu cực) xem xét thấy hoạt động...
 • 15
 • 456
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu kinh tế vĩ môtài liệu kinh tế vĩ môtài liệu kinh tế vi môtài liệu kinh tế vi mô 4tài liệu kinh tế vĩ môtài liệu kinh tế vĩ mô bằng tiếng anhtài liệu kinh tế vĩ mô haytài liệu kinh tế vĩ mô pdftài liệu kinh tế vĩ mô nâng caotài liệu kinh tế vĩ mô trắc nghiệmtài liệu kinh tế vĩ mô 2tài liệu kinh tế vĩ mô 1tài liệu kinh tế vi mô fulbrighttài liệu kinh tế vĩ mô đại học thương mạitài liệu kinh tế vĩ mô đại học ngoại thươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học