VBA for AutoCAD

Quá trình tạo và sử dụng một trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình VBA for AutoCad

Quá trình tạo và sử dụng một trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình VBA for AutoCad
... trinh quản lý VBA cho phép người dùng xem, tao, nhập, đóng, gắn vào, trích projects Kết luận Phần ta tóm tắt sơ lược trình tạo sử dụng trình ứng dụng viết ngôn ngữ lập trình VBA for AutoCad Do ... 14 AutoCad lập trình Autocad Để tạo sửa chữa chương trình ta vào mã nguồn phím tắt : Alt + F11 Hoặc Từ menu pollDown / Tools/ Macro /Visual Basic Editor 15 AutoCad lập trình Autocad 16 AutoCad ... nhanh chóng Một ngôn ngữ lập trình thông dụng hỗ trợ AutoCAD ngôn ngữ VBA, với cấu trúc, cú pháp, câu lệnh dễ hiểu, ngôn ngữ VBA thực mạnh phù hợp cho hoạ viên bắ đầu làm quen với việc lập trình môi...
 • 25
 • 663
 • 0

Introduction to VBA for autocad (mini guide)

Introduction to VBA for autocad (mini guide)
... material VBA for AutoCAD Page Chapter 2: AutoCAD Commands for VBA AutoCAD contains a total of six different commands that are used to perform various different tasks and functions with VBA These ... with Some of the AutoCAD VBA commands Project file on CD: Chapter 2/VBARUN.dvb In this tutorial you will use the VBALOAD command to load a VBA project into AutoCAD and then use the VBARUN command ... this material VBA for AutoCAD Page VBARUN VBARUN is the command that is used to run a macro from outside of the editor The VBARUN command has to different syntaxes, like the VBALOAD command...
 • 53
 • 186
 • 0

VBA for AutoCAD

VBA for AutoCAD
... dung trình bày Tổng quan dự án VBA AutoCAD Hệ thống mô hình đối tượng AutoCAD Các thao tác AutoCAD Demo Q&A Đồ họa ứng dụng Tổng quan dự án VBA AutoCAD Dự án VBA AutoCAD chia làm loại: Dự án nhúng ... vào vẽ Người sử dụng phải tải dự án vào AutoCAD để thực thi Đồ họa ứng dụng Cấu trúc dự án VBA AutoCAD Objects: đối tượng đại diện cho vẽ hành AutoCAD Userform: giao diện hộp thoại hỗ trợ giao ... dùng từ dòng lệnh • Được AutoCAD VBA hỗ trợ thông qua đối tượng Utility • Các phương thức thường có dạng GetXXX • Lỗi phát sinh “User input keyword” • Ẩn form nhập liệu: form.Hide() Đồ họa ứng...
 • 22
 • 929
 • 0

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc

Tài liệu Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng VBA for Excel doc
... 15,04%; danh mục hiệu danh mục Z gồm 100% chứng khoán GMD có thu nhập 7% độ lệch chuẩn 24,2% Có thể nói danh mục Y chi phối danh mục Z Các danh mục đầu bị chi phối danh mục đầu khác gọi “các danh ... mục đầu hiệu quả” Tập hợp hiệu phần danh mục đầu có độ lệch chuẩn tối thiểu sau cắt bỏ danh mục đầu hiệu Để làm rõ điều ta chọn vùng A3:C23 để vẽ biểu đồ có dạng, sau: Ta thấy danh mục ... mục đầu nằm đoạn BC đường danh mục đầu hiệu Đây danh mục tốt tìm danh mục khác tốt thu nhập mà lại hy sinh rủi ro (độ lệch) ngược lại tìm danh mục khác có rủi ro mà hy sinh thu nhập Các danh...
 • 8
 • 539
 • 3

Lập trình VBA trong AutoCAD được sử dụng rộng rãi từ AutoCAD r14

Lập trình VBA trong AutoCAD được sử dụng rộng rãi từ AutoCAD r14
... thích dòng lệnh, mục đích: - Để tìm hiểu chế làm việc VBA - Làm quen với ngôn ngữ lập trình - Để tiếp tục viết ứng dụng khác - Từ ứng dụng => ứng dụng phức tạp hỗ trợ cho công việc '************************************** ... C:Vtr1() (Command "Vbarun" "Vtr1") (princ)) (Defun C:VtrA() (Command "Vbarun" "VtrA") (princ)) File lập trình DVB tên 3_VeTruc.dvb (tải dưới) - Đây file chứa nội dung lập trình VBA - Tải file đính ... C:Vhvt() (Command "Vbarun" "Vhvt") (princ)) - Như bạn có thêm Lệnh tắt Vhvt, chạy ứng dụng VBA tên Vhvt (vẽ hình vuông tròn) File 2_Vehinhvuongtron.dvb: - Đây file chứa nội dung lập trình VBA Tải file...
 • 12
 • 364
 • 0

Hoc vba for pp ppt

Hoc vba for pp ppt
... Enable all Macros Tổng hợp từ http://vn.360plus.yahoo.com/onceclick Bật công cụ VBA Mặt định công cụ hỗ trợ làm việc VBA không bật Hãy làm bước sau để hiển thị công cụ này: Đối với Microsoft Powerpoint ... bày thuộc tính phương thức đối tượng mở rộng Windows Media Player, Shockwave, SpreadSheet Sử dụng đối tượng Window Media & Shockwave để điều khiển audio, video Sử dụng SpreadSheet để lưu trữ lấy ... số phương thức để điều hướng tập tin swf Stop, Play, Back, Forward…vv Để sử dụng ActiveX click vào nút More Controls, sau tìm chọn mục Shockwave Flash Object vẽ lên Slide Thuộc tính Mô tả Movie...
 • 44
 • 122
 • 0

giáo trình VBA for CAD

giáo trình VBA for CAD
... Các kiểu liệu VBA for CAD Modules VBA application bao gồm UseForm, Class, Module UserForm UserForm có chứa đầy đủ thuộc tính cách sử dụng giống hệt giao diện VB truyền thống Trên UserForm bạn thêm ... đặt thuộc tính UseForm Khi ta click chuột vào vùng UseForm1 Frame Properties – UseForm hiển thị thuộc tính UseForm1 Các thuộc tính: (Name) = UseForm1 : Đây tên biến Form1, chương trình chạy dùng ... cụ VBA I Cách tạo UseForm Từ môi trường CAD gõ lệnh VBAMAN bảng VBA Manager Click chuột chọn New để mở môi trường project Sau click vào Visual Basic Editor Sau ta click vào Insert -> UserForm...
 • 32
 • 314
 • 1

vba for excel made simple

vba for excel made simple
... VBA for Excel Made Simple This Page Intentionally Left Blank VBA for Excel Made Simple Keith Darlington AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD PARIS • SAN ... English pseudocode 50 Input and output in VBA 52 Running VBA modules 57 Tips for running VBA macros 59 Calculations in VBA 61 VBA for Excel Help 63 Creating and naming ... Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 7506 6097 X For information on all Made Simple publications visit our website at www.madesimple.co.uk Typeset by...
 • 237
 • 124
 • 0

Mô hình 3D bằng VBA-AUTOCAD

Mô hình 3D bằng VBA-AUTOCAD
... Th.S Hoàng Chí Nhân PHẦN 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN 1.CÁC NGHIÊN CỨU VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D QUA VBA-AUTOCAD Xây dựng hình 3D từ đường đồng mức ứng dụng GIS(Geographic ... HÓA MÔ HÌNH 3D BẰNG MATHLAB 15 Ta thấy kết xuất vẽ AutoCad phần VBA-AutoCad có ưu điểm nhanh,trực quan.Nhưng lại có nhược điểm chưa có tính kỹ thuật,chi tiết .Mô hình 3D mà chương trình viết VBA-AutoCad ... tuso / mauso 2.TẠO MÔ HÌNH 3D: Để tạo hình 3D đường đồng mức có liệu tọa độ (X,Y) mắt lưới cao độ tương ứng mắt lưới đó.Ta sử dụng lệnh: Set meshobj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DMesh(mSize, nSize,...
 • 23
 • 704
 • 2

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD.doc.DOC

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD.doc.DOC
... Thuật Th.S Hoàng Chí Nhân PHẦN 1: XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D BẰNG VBA-AUTOCAD CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN 1.CÁC NGHIÊN CỨU VỀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3D QUA VBA-AUTOCAD Xây dựng hình 3D từ đường đồng mức ứng dụng GIS(Geographic ... Nhưng điểm (X,Y,Z) nằm vị trí ngẫu nhiên,rời rạc xây dựng nên hình 3D hợp lý Chính thế,ta phải xây dựng lưới tọa độ (X,Y,Z),từ ta dựng hình 3D cần thiết 10 Vấn đề đặt : +Làm biết Text(cao ... hình 3D công cụ có hỗ trợ đồ họa mạnh, MathLab Các hình 3D xây dựng biểu diễn với nhiều dạng khác nhằm tạo cho người dùng nhìn tổng quan mặt , địa hình khu vực công trình Dữ liệu để xây dựng mô...
 • 23
 • 672
 • 5

Xem thêm