Thiết lập và triển khai secure socket layer (SSL)

Thiết lập triển khai secure socket layer (SSL)

Thiết lập và triển khai secure socket layer (SSL)
... Tính Nôi Dung Giới Thiệu Tổng Quan SSL Triển Khai SSL Apache2 Triển Khai SSL Tomcat6 Triển Khai SSL IIS Demo Giới thiệu Tổng Quan  Sercure Socket Layer (SSL) hiện là giao thức bảo mật rất ... restart  Mở trình duyệt web browser gõ:  https://localhost, hoàn tất trình triển khai TOMCAT  Quá trình triển khai ssl tomcat6  Kiểm tra cài đặt jdk hệ thống chưa? sudo dpkg get-selections ... copy file server.crt vào thư mục /etc/ssl/certs/, file server.key vào thư mục /etc/ssl/private/ sudo cp server.crt /etc/ssl/certs/ sudo cp server.key /etc/ssl/private/  Vào file cấu hình /etc/apache2/sites-available/default-ssl...
 • 85
 • 540
 • 0

Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập triển khai thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam

Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam
... việc soạn thảo dự án mục đích yêu cầu đặt 2.3 Phơng pháp trình bày dự án đầu t khả thi Trình bày dự án đầu t khả thi thực chất trình bày kết nghiên cứu khả thi hội đầu t Do dự án đầu t khả thi ... khảo sát, điều tra thực địa để xây dựng dự án - Lập lịch trình soạn thảo dự án Lập đề cơng sơ dự án đầu t 18 Đề cơng sơ dự án thờng bao gồm: giới thiệu sơ lợc dự án nội dung dự án khả thi theo thành ... suất thực tế giảm dần, lý Phần II - Quá trình lập dự án đầu t Các bớc hình thành dự án đầu t : Chu kỳ dự án gồm ba giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị lập dự án có ý nghĩa khởi đầu quan trọng chu kỳ dự...
 • 30
 • 930
 • 0

Xây dựng website hướng dẫn thiết kế triển khai ứng dụng web thương mại điện tử với các công nghệ trên nền tảng mã nguồn mở Java

Xây dựng website hướng dẫn thiết kế và triển khai ứng dụng web thương mại điện tử với các công nghệ trên nền tảng mã nguồn mở Java
... thiết kế triển khai ứng dụng web thương mại điện tử Mục đích đề tài - Tìm hiểu xây dựng website hướng dẫn học thiết kế triển khai ứng dụng web - Tìm hiểu quy trình thiết kế triển khai trang web ... nhiên website dừng lại bước hướng dẫn sử dụng thẻ, chưa hướng dẫn quy trình thiết kế triển khai website Các công nghệ hướng dẫn tảng web, chưa sâu vào công nghệ khác Java hay Net 1.1.2 Website ... thông tin công nghệ web cần thiết - Cần xây dựng website hướng dẫn đầy đủ quy trình thiết kế, xây dựng triển khai website thương mại điện tử làm ví dụ cho người học tìm hiểu công nghệ web CHƯƠNG...
 • 20
 • 2,324
 • 16

Thiết kế triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Thiết kế và triển khai kho dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
... Sử dụng dịch vụ viễn thông lưu thông tin sử dụng dịch vụ viễn thông khách hàng Dữ liệu phân tích tình hình sử dụng dịch vụ vủa khách hàng nào: dịch vụ sử dụng, thời gian địa Dữ liệu lấy từ liệu ... lý khách hàng hệ thống phát triển thuê bao Bảng kiện sử dụng dịch vụ sau: 3.2.2.16 Sử dụng dịch vụ gia tăng Sử dụng dịch vụ viễn thông lưu thông tin sử dụng dịch vụ gia tăng khách hàng Dữ liệu ... nại khách hàng theo tháng, dịch vụ viễn thông  Thống kê báo hỏng: Thông kê báo hỏng khách hàng theo tháng, dịch vụ viễn thông  Thống kê sử dụng dịch vụ: Thông sử dụng dịch vụ khách hàng...
 • 25
 • 259
 • 0

CƠ sở PHƯƠNG PHÁP LUẬN về QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT kế TRIỂN KHAI PHẦN mềm

CƠ sở PHƯƠNG PHÁP LUẬN về QUY TRÌNH PHÂN TÍCH, THIẾT kế và TRIỂN KHAI PHẦN mềm
... 1.7.3 Giải pháp thực Chương II:CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHÂN 3 12 12 13 14 14 15 15 17 16 16 17 TÍCH, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM……………… Một số lý thuyết chung phần mềm ………………… ... thực tập tổng hợp Chương II sở phương pháp luận quy trình phân tích thiết kế triển khai phần mềm I Một số vấn đề chung phần mềm I.1 Khái niệm phần mềm Khái niệm phần mềm (software)đã sử dụng ... phát triển Thiết kế phần mềm hệ thống: trình thiết kế hệ thống phân thành thiết kế phần cứng thiết kế phần mềm Thiết kế phần Tô Bá Phú – Tin học Kinh tế 46A Trang 20 Báo cáo thực tập tổng hợp mềm...
 • 34
 • 276
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện địa lý

Nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA tại phòng tư liệu viện địa lý
... trình bày đây, kết hợp với công việc đơn vị công tác quản trị ILS chọn đề tài Nghiên cứu, thiết kế triển khai Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha Phòng liệu Viện Địa làm đề ... lượng ĐKCB tài liệu không lớn kết đánh dấu bước đầu thành công việc triển khai Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha cho Phòng liệu Viện Địa lý, mở lựa chọn cho thư viện Việt Nam Các ... đổi, mở rộng Hệ quản trị thư viện tích hợp nguồn mở Koha Sử dụng thử nghiệm thư viện Viện Địa Lý, từ xem xét, đánh giá khả áp dụng rộng rãi cho thư viện Việt Nam Nhiệm vụ đề tài - Hệ thống lý...
 • 21
 • 410
 • 0

Tài liệu Bài viết CCNA: Thiết kế triển khai VLAN doc

Tài liệu Bài viết CCNA: Thiết kế và triển khai VLAN doc
... SW Catalyst 2900XL tạo VLAN static bạn cấu sau: Tạo VLAN vlan database vlan #vlan name vlanname Chú ý: không nên sử dụng VLAN không muốn cho telnet vào SW Gán SW port vào VLAN interface FastEthernet ... II TRIỂN KHAI VLAN: Chia VLAN Cisco Catalyst Switch có bước: Tạo VLAN Gán SW port vào VLAN có kiểu: - Static: áp dụng cho mạng nhỏ gán port vào VLAN nhân công - Dynamic ... switchport access vlan n Khi chia VLAN switch, giả sử thành VLAN Làm để định tuyến VLAN Nếu ta dùng router nối vào Switch để định tuyến VLAN cồng kềnh (có vẻ không tiết kiệm) Để Vlan thông suốt...
 • 3
 • 463
 • 6

Nghiên cứu các vấn đề thiết kế triển khai trạm gốc BTS cho 3g WCDMA UMTS

Nghiên cứu các vấn đề thiết kế và triển khai trạm gốc BTS cho 3g WCDMA UMTS
... quan hệ thống WCDMA Chương 2: Các vấn đề thiết kế trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS Chương 3: Triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS Chương TỔNG QUAN HỆ THỐNG WCDMA 1.1 Quá trình phát triển thông ... MHz MHz MHz B C D Chương NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ TRẠM GỐC BTS CHO 3G WCDMA UMTS 2.1 Kiến trúc sở 3G WCDMA UMTS BTS Kiến trúc điển hình trạm thu phát gốc 3G WCDMA UMTS (hình 2.1) bao gồm ... đích đề tài thể rõ qua tên đề tài: Nghiên cứu vấn đề thiết kế triển khai trạm gốc BTS cho 3G WCDMA UMTS Cấu trúc luận văn gồm phần: Phần mở đầu; Chương 1, 3; Phần kết luận hướng nghiên cứu tiếp...
 • 18
 • 639
 • 8

Luận văn: Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập triển khai thực hiện dự án đầu tư. Liên hệ với tình hình ở Việt Nam. pptx

Luận văn: Hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Liên hệ với tình hình ở Việt Nam. pptx
... - QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các bước hình thành dự án đầu tư : Chu kỳ dự án gồm ba giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị lập dự án có ý nghĩa khởi đầu quan trọng chu kỳ dự án 1) Nghiên cứu, phát đánh ... quy mô dự án nhỏ cần thiết đầu tư hiển nhiên phần luận giải cần thiét phải đầu tư thường kết hợp trình bày lời mở đầu dự án Với dự án đầu tư công trình chuyển mạch trình bày cần thiết phải đầu tư ... khảo sát, điều tra thực địa để xây dựng dự án - Lập lịch trình soạn thảo dự án Lập đề cương sơ dự án đầu tư Đề cương sơ dự án thường bao gồm: giới thiệu sơ lược dự án nội dung dự án khả thi theo...
 • 32
 • 394
 • 1

bài thảo luận thiết kế triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu nokia

bài thảo luận thiết kế và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu nokia
... giá trị tài mà thương hiệu đạt • Tính khả thi cao triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu: Một thệ thống nhận diện thương hiệu tốt phải thể khác biệt cách rõ ràng với thương hiệu khác Sự khác ... Tính quán đồng hệ thông nhận diện thương hiệu Sự quán hệ thống nhận diện thương hiệu (hay gọi Bộ nhận diện thương hiệu) việc sử dụng đồng phương tiện truyền thông làm cho mối quan hệ mua bán trở ... Hệ thống nhận diện thương hiệu Nokia giúp cho người tiêu dùng nhận tên thương hiệu, hình ảnh thương hiệu nên yếu tố mà Nokia xem xét lên kế hoạch M&A lập kế hoạch chiến lược hiệu cho hình ảnh Nokia...
 • 13
 • 703
 • 3

Thiết kế triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu nokia

Thiết kế và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu nokia
... Đề tài Yêu cầu thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu – Lấy ví dụ minh họa Bố cục I CƠ SỞ LÝ THUYẾT II LIÊN HỆ HTND CỦA NOKIA III KẾT LUẬN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Hệ thống NDTH ? HTNDTH tất ... mà việc triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu trở nên dễ dàng  Tính khả thi cao việc triển khai phương tiện truyền tin Phân tích yêu cầu Thông Ngắn tượng trưng chonhớ chí công ty, kết nối ... yêu cầu cụ thể TK tên TH, biểu trưng hiệu II LIÊN HỆ HTNDTH CỦA NOKIA Giới thiệu Nokia Được sáng lập năm 1865 Tập đoàn sản xuất điện thoại Là hợp công ty: • • Nokia Company - nhà máy sản xuất bột...
 • 34
 • 464
 • 2

Khởi xướng, lập triển khai thực hiện dự án quy hoạch

Khởi xướng, lập và triển khai thực hiện dự án quy hoạch
... Trưởng dự án Plaine Achille Trưởng dự án Pt de l’AneMonthieu & Cœur de Ville Trưởng dự án Châteaucreux Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án ... Trưởng dự án Plaine Achille Trưởng dự án Pt de l’AneMonthieu & Cœur de Ville Trưởng dự án Châteaucreux Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án Phụ trách dự án ... échanges II CÁC BƯỚC CHÍNH TRONG LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG .33 Các bước dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng Hợp đồng thực dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng Các bước phê duyệt Kêu gọi...
 • 49
 • 228
 • 0

LUẬN VĂN: Quá trình lập triển khai thực hiện dự án đầu tư - Liên hệ với tình hình ở Việt Nam doc

LUẬN VĂN: Quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư - Liên hệ với tình hình ở Việt Nam doc
... tiêu đầu tư: - Tên dự án đầu - Sự cần thiết đầu - Mục tiêu, nhiệm vụ đầu - Vị trí ưu tiên hoạt động đầu 1.2 Vốn đầu dự tính: Tổng vốn đầu , : - Vốn đầu vào tài sản cố định - ... nghiệp; dự án đầu hay cải tạo, mở rộng - Xác định mục đích dự án - Xác định cần thiết phải có dự án - Vị trí ưu tiên dự án Lập kế hoạch soạn thảo dự án đầu Chủ nhiệm dự án chủ trì việc lập ... hội đầu Do dự án đầu khả thi gọi báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu Dự án đầu khả thi lập nhằm xin chấp thuận đầu tư, hưởng điều kiện ưu đãi đầu tư, đồng thời để giới thiệu hội đầu...
 • 27
 • 249
 • 1

bài giảng thiết kế triển khai website

bài giảng thiết kế và triển khai website
... trợ giúp thiết kế xây dựng website • Qui trình triển khai, nâng cấp, bảo trì, Phương thức quảng bá trang web mạng • Quy trình thiết kế triển khai website TMĐT 9/3/2009 Thiết kế triển khai Website ... việc giới thiệu số công cụ thiết kế trợ giúp việc xây dựng website, giúp học viên nắm yêu cầu, qui trình thiết kế triển khai website thực tế 9/3/2009 Thiết kế triển khai Website - Bộ môn CNTT MỤC ... 9/3/2009 Thiết kế triển khai Website - Bộ môn CNTT 38 Nội dung 1.1 Internet dịch vụ 1.2 World wide web Website 9/3/2009 Thiết kế triển khai Website - Bộ môn CNTT 39 1.2 World wide web - Website...
 • 44
 • 160
 • 0

THIẾT KẾ TRIỂN KHAI VPN CLIENT TO SITE CHO MẠNG LAN 9 pptx

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI VPN CLIENT TO SITE CHO MẠNG LAN 9 pptx
... để kết nối Quá trình kết nối diễn KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Những kết nghiên cứu luận văn cho phép rút kết luận sau: Tìm hiểu kiến thức mạng máy tính mô hình mạng, giao thức mạng, dịch vụ mạng, ... công ty kết nối tới VSIC, nhấn Next Đánh tên máy VPN Server duytu, nhấn Next 78 Chọn “My use only”, nhấn Next Quá trình cài đặt thành công, nhấn Finish 79 4.1.4.2 Kết nối Thiết lập kết nối VPN dùng ... hiểu kiến thức mạng máy tính mô hình mạng, giao thức mạng, dịch vụ mạng, thiết bị dùng mạng LAN WAN Tìm hiểu công nghệ VPN lịch sử hình thành, khái niệm, phân loại, giao thức, lợi ích, ưư nhược...
 • 9
 • 309
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lập và triển khai kế hoạch kinh doanhthiết kế và triển khai weblập và triển khai kế hoạch cá nhânbài 3 thiết kế và triển khai khóa họctrình tạo lập và triển khai thực hiệnthiết kế và triển khai ứng dụngphân tích thiết kế và triển khai phần mềm kế toán bán hàng và công nợ phải thu khách hàngsecure socket layer ssl protocolsecure socket layer sslprotocolo secure socket layer sslsecure socket layer ssl is a protocol that is restricted to asymmetric encryptionsecure socket layer ssl protocol protects the application against what type of attack128bit secure socket layer ssl encryptionsecure socket layer ssl and aes256 encryptiontrang thiết bị điện tàu chở ôtô victory leader 4900 car đi sâu nghiên cứu và triển khai công nghệ lắp ráp hệ thống điezelmáy phátUnit 11. Traveling around VietnamUnit 2. Personal informationDạy học liên môn Bình ngô đại cáoĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2Tuần 21. Vội vàngTuần 12. Hạnh phúc của một tang giaTuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcGiây, thế kỉTuần 10. Ca dao hài hướcTuần 1. Mẹ ốmBài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngPhép cộngPhép cộngPhép nhân phân sốPhép cộng phân sốThương có chữ số 0Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân với số có hai chữ sốBài 47. Ánh sáng cần cho sự sống