Dos web server

Dos web server

Dos web server
... Service) V.DEMO Web Server (máy phục vụ Web) : máy tính mà cài đặt phần mềm phục vụ Web, người ta gọi phần mềm Web Server Dos Webserver :khai thác lỗi web server   Tất Web Server hiểu chạy ... chuyển đến web server Bước 3: web server gửi reponse cho attracker Bước 4: Atrracker chuyển lại nội dung vừa nhận từ web server tới client attracker chỉnh sửa lại giống y trang gửi web server Lúc ... I.Khái niệm web server II Các lỗi thường gặp Web server III Giới thiệu công cụ   Web vulnerability scanner Metasploit IV.Chi tiết số lỗi  ...
 • 108
 • 946
 • 0

Tự xây dưng web server

Tự xây dưng web server
... cập Website từ máy Web Server Sau hoàn thành Website, bạn đứng máy Web Server để truy cập vào Website đặt máy thông qua tên domain NO-IP Home-IP cung cấp tên domain thật Bởi lý đơn giản: bạn tự ... cho việc chạy Web server, game server, ftp server, chí video conferencing Việc tạo tunnel gọi Port Forwarding Một số máy tính bạn chạy web server (port 80) máy tính khác chạy ftp server (port ... Apply để ghi lại cấu hình Cấu hình máy chủ Web Server Do bạn đặt địa Web Server modem ADSL 10.0.0.10 nên cần phải thay đổi địa IP động máy dùng làm Web Server thành địa IP tĩnh 10.0.0.10 Bạn vào...
 • 42
 • 915
 • 6

Áp dụng IPTABLES vào web server và FPT server

Áp dụng IPTABLES vào web server và FPT server
... 16/12/2006 ÁP DỤNG IPTABLES VÀO WEB SERVER VÀ FTP SERVER # modprobe ip_nat_ftp ##Thiết lập sách mặc định giải phóng bảng iptables # iptables -t nat -F # iptables -P INPUT ACCEPT # iptables -F INPUT # iptables ... tính Ví dụ: ServerName www.nguyenhongthai.hcmut.edu.vn NGUYỄN HỒNG THÁI 16/12/2006 ÁP DỤNG IPTABLES VÀO WEB SERVER VÀ FTP SERVER ServerAdmin: địa email người quản trị hệ thống Cú pháp: ServerAdmin ... 16/12/2006 10 ÁP DỤNG IPTABLES VÀO WEB SERVER VÀ FTP SERVER Hình 2: Mô hình mạng LAN với server Kết việc cấu hình Kết việc cấu hình iptables lưu file /etc/sysconfig /iptables sau: # Generated by iptables- save...
 • 16
 • 1,434
 • 4

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay và xây dựng một chương trình Internet mail

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay và xây dựng một chương trình Internet mail
... Hiện Apache Web server quản lý 50% số Web site có giới Tổ chức Web site: Trước bắt đầu xây dựng Web site, người sử dụng muốn tìm hiểu tổ chức Khi có nhiều khả suy nghĩ cách tổ chức cấu trúc Web ... one-to-one với Network, trình giao tiếp với trình khác thông qua việc nhận biết IPCE Mail ứng dụng cách dùng giao tiếp liên trình, Mail giao tiếp trình IPCE khác cách chia ca thông qua trình kết nối đến ... với khả tốt trình đến người sử dụng Khái niệm Web server đơn giản chương trình mà chúng chờ đợi yêu cầu từ phía client đáp ứng yêu cầu nhận Web server kết nối với trình duyệt client sử dụng giao...
 • 87
 • 1,816
 • 18

pulic web server thông qua ISA 2006 bằng tên miền Free No-ip.com

pulic web server thông qua ISA 2006 bằng tên miền Free No-ip.com
... tới khâu kiểm tra Kiểm tra ten miền No-ip chạy chưa Để truy cập Web server qua tên miền Public mạng - Hiện tên miền Public Public lên ta truy cập Web server từ tên miền Public cách trực tiếp Ta ... giải tên miền 2) Access Rule : HTTP dùng cho trình lướt Web 3) Access Rule : 8245 Port kết nối No-ip Các bạn tạo Access rule tương tự sau Puplic Web thông qua Port 80 Tên Miền Free No-ip ( dùng tên ... toàn Source Website ( bạn đâu ) Tại IIS ban chọn Website R_click vào Wesite chọn New Web Site > Next Phần Web site Desciption : Mail ( bạn gõ tùy ý ) > Next Chọn đường dẫn chứa Source Web Next Next...
 • 24
 • 358
 • 2

Hướng dẫn sử dụng Web Server GPS

Hướng dẫn sử dụng Web Server GPS
... Trang 14 Hướng dẫn sử dụng Web Server Cách dùng thước đo để đo khoảng cách: Chọn dụng cụ thước đo Nhấp chọn điểm đồ, Server web tính khoảng cách điểm TC Track Trang 15 Hướng dẫn sử dụng Web Server ... Track Trang Hướng dẫn sử dụng Web Server Có thể sử dụng điều khiển, nút phóng to thu nhỏ cuộn chuột để điều chỉnh kích thước đồ Phóng to thu nhỏ đồ TC Track Trang Hướng dẫn sử dụng Web Server Quản ... Hướng dẫn sử dụng Web Server MỤC LỤC Hướng dẫn sử dụng Web Server Đăng nhập hệ thống Dùng chương trình Internet Explorer truy...
 • 19
 • 1,196
 • 5

Quản lý kho hàng điện thoại di động trên Web Server

Quản lý kho hàng điện thoại di động trên Web Server
... đến việc quản Web Server ngày trở nên khó khăn Web Server trọng tâm hệ thống, việc quản tốt Web Server làm cho toàn hệ thống hoạt động tốt Trong vô số trang Web chứa Trang Web Server người ... thể TồnKho Thực thể Tồn Kho thể Tồn Kho bao gồm thoại( MADT), số lượng (SOLG) mã điện  Thực thể Tài Kho n Thực thể Tài kho n thể tài kho n ngân hàng khách hàng bao gồm mã tài kho n (TKHOAN), ... Mãtàikhoảnkhách hàng Varchar(50) Tên điện thoại Varchar(10) Mã điện thoại Int(10) Số lượng Double Đơn giá Varchar (50) Họ tên khách hàng Varchar (100) Đòa khách hàng Int(10) Điệnthoạikhách hàng...
 • 52
 • 510
 • 0

Những yêu cầu của đề tài thiết kế Web Server

Những yêu cầu của đề tài thiết kế Web Server
... Windows NT server cung cấp chức bổ sung nhu cầu , khả kết nối với máy tính lớn máy Macintosh III TỔNG QUAN VỀ WEB SERVER : Web Server: Web server phần mềm server đằng sau WWW Nó lắng nghe yêu cầu từ ... chúng chờ đợi yêu cầu từ phía client đáp ứng yêu cầu nhận Web server kết nối với trình duyệt client sử dụng giao thức HTTP, giao thức chuẩn hóa phương thức yêu cầu gửi xử lý yêu cầu Nó cho phép ... lời: WWW server nhận yêu cầu trình phương thức yêu cầu chứa dòng lệnh yêu cầu Server sau trả lời Dòng Status : Chỉ yêu cầu thành công bò lỗi Message Header Field: Nó cung cấp thông tin server kiểu...
 • 101
 • 489
 • 0

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay, Mailing list và các Mail System, Xây dựng chương trình Internet Mail

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay, Mailing list và các Mail System, Xây dựng chương trình Internet Mail
... Hiện Apache Web server quản lý 50% số Web site có giới Tổ chức Web site: Trước bắt đầu xây dựng Web site, người sử dụng muốn tìm hiểu tổ chức Khi có nhiều khả suy nghó cách tổ chức cấu trúc Web ... one-to-one với Network, trình giao tiếp với trình khác thông qua việc nhận biết IPCE Mail ứng dụng cách dùng giao tiếp liên trình, Mail giao tiếp trình IPCE khác cách chia ca thông qua trình kết nối đến ... số host phân biệt mailing list bí danh cho single mailbox mơ hồ Từ cấu trúc liệu phổ biến giữ hai kiểu phần tử dùng mailing list mailbox Nếu yêu cầu tạo để kiểm tra mailing list câu trả lời khẳng...
 • 101
 • 488
 • 0

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay. Trình bày các đặc điểm của ứng dụng Web. Tìm hiểu hệ thống mailing list. Tìm hiểu cách vận hành và cài đặt của các hệ thống mail trên hệ điều hành Internet mail và Linux mail

Tìm hiểu về các Web server thông dụng hiện nay. Trình bày các đặc điểm của ứng dụng Web. Tìm hiểu hệ thống mailing list. Tìm hiểu cách vận hành và cài đặt của các hệ thống mail trên hệ điều hành Internet mail và Linux mail
... one-to-one với Network, trình giao tiếp với trình khác thông qua việc nhận biết IPCE Mail ứng dụng cách dùng giao tiếp liên trình, Mail giao tiếp trình IPCE khác cách chia ca thông qua trình kết nối đến ... sử dụng sử dụng ISAPI để chạy ứng dụng từ xa Yêu cầu URL mà ánh xạ đến lọc hoạt động ứng dụng Có thể sử dụng thông cài đặt để ánh xạ tên file đến lọc cho phép Web server Home Direcory: Sử dụng ... mở rộng lọc Cài đặt IIS Windows NT server: Microsoft cung cấp chương trình cài đặt thân thiện để cài đặt IIS Windows NT server Các bước lấy chương trình từ NT Option Pack tải từ Internet chạy...
 • 101
 • 791
 • 1

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay

Tìm hiểu về các Web Server thông dụng hiện nay
... Hiện Apache Web server quản lý 50% số Web site có giới Tổ chức Web site: Trước bắt đầu xây dựng Web site, người sử dụng muốn tìm hiểu tổ chức Khi có nhiều khả suy nghó cách tổ chức cấu trúc Web ... người sử dụng Nó ngôn ngữ uyển chuyển dễ sử dụng Sự điều hướng thông tin qua nhiều thông tin theo cách đặc biệt Nó cho phép ngwời sử dụng thu thập thông tin cách dễ dàng hiển thò chúng theo cách ... sử dụng sử dụng ISAPI để chạy ứng dụng từ xa Yêu cầu URL mà ánh xạ đến lọc hoạt động ứng dụng Có thể sử dụng thông sô cài đặt để ánh xạ tên file đến lọc cho phép Web server Home Direcory: Sử dụng...
 • 101
 • 494
 • 3

Chính sách bảo mật cho web server

Chính sách bảo mật cho web server
... chạy server • Remote administration phải bảo vệ mã hóa (SSL) Nên thiết lập low session time-outs account lockouts Hạn chế DOS Những điều không nên thực Web Server * Phải setup Web Server server ... Remote registry phải tắt • SAM phải bảo vệ (HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA\NoLMHash) Các sách sau áp dụng cho StandAlone Server Logging • Login failed phải server ghi nhận • IIS log files ... đặt server phải bảo vệ nghiêm ngặt (physically protect) * Thiết lập anonymous accounts khác cho application khác * Không nên install IIS server domain controller * Không nên kết nối internet cho...
 • 4
 • 1,022
 • 9

Thiết lập web server trên windows

Thiết lập web server trên windows
... Apache server CÀI ĐẶT PERL Perl ngôn ngữ lập trình đa dụng, có lịch sử lâu đời Perl phổ biến giới Unix/Linux Perl dùng nhiều cho việc lập trình web, Perl không chạy Unix/Linux mà windows Trong lập ... LUẬN Bây bạn có web server đầy đủ chức riêng viết ứng dụng web PHP hay CGI-Perl máy chủ Chúc bạn lập trình vui vẻ Tài liệu tham khảo: PHP Manual, Installation; ActivePerl FAQ, Web Server Config ... thư mục tồn nào) ScriptAlias/cgi-bin/"C:/myweb/cgi-bin/" Bất file đặt thư mục C:/myweb/cgi-bin/ (và thư mục ) coi CGI script file CGI cần phải thiết lập đường dẫn xác đến trình dịch Perl Apache...
 • 3
 • 282
 • 1

XÂY DỰNG WEB SERVER

XÂY DỰNG WEB SERVER
... tiếp tục.Tại bảng Web Server (IIS) giới thiệu dịch vụ IIS số lưu ý trước cài đặt mục Thing to Note Chọn Next.Tại bảng Select Role Services lựa chọn thành phần cần thiết cho Web Server. Khi lựa chọn ... Selections thông tin thiết lập trước cài đặt Web Server IIS Chọn Install để cài đặt.Đợi thời gian để hệ thống cài đặt.Sau hoàn tất cài đặt chọn Close Để quản lý Web Server vào Start  Administrator Tools ... Tools  Internet Information Services (IIS) Manager Giao diện tổng quát IIS Manager Mở trình duyệt web gõ http://localhost gõ localhost Nếu hình xuất hình bạn cài đặt thành công IIS 7.0 ...
 • 8
 • 645
 • 6

Cài đặt và cấu hình Web Server sử dụng Apache2 trên Ubuntu

Cài đặt và cấu hình Web Server sử dụng Apache2 trên Ubuntu
... báo cáo Trong báo cáo này, trình bày số thao tác để cài đặt thiết lập hệ thống web server sử dụng Apache2 tảng Ubuntu Cài đặt máy chủ web Apache2 2.1 apache gì? Apache chương trình máy chủ HTTP, ... server không sử dụng có địa IP khớp với dẫn NameVirtualHost Nếu muốn cấu hình đặc biệt cho yêu cầu mà không khớp với virtual host việc đặt cấu hình container đặt đầu file cấu hình Ví ... thành công chưa, ta mở trình duyệt web gõ vào địa chỉ: localhost Nếu thấy hình nghĩa cài thành công apache 2.3 Một số lệnh apache2 Sau cài đặt Apache, ứng dụng thêm vào danh sách init.d hệ thống,...
 • 10
 • 6,358
 • 18

Xem thêm