Chuong 1 2 tong quan va quy trinh nghien cuu

Chuong 1 2 tong quan va quy trinh nghien cuu

Chuong 1 2 tong quan va quy trinh nghien cuu
... Kinh tế TP.HCM - Điện thoại : 0986 887 12 9; - Email: phamtien 411 @gmail.com 10 TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cơ sở B, 27 9 Nguyễn Tri Phương, Q .10 , TP.HCM  Viện Nghiên cứu Kinh tế ... tích liệu 27 Thảo luận kết Quy trình thực nghiên cứu khoa học Quy trình thực nghiên cứu khoa học 29 30 Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển 30/9 /2 015 Quy trình ... phương pháp mục đích 21 Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển 22 Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thuyết lập giả thuyết: Thành phần lý thuyết khoa học Nghiên cứu hàn lâm ứng dụng 23 24 Khả tổng quát...
 • 6
 • 187
 • 0

Chương 1 +2 tổng quan môn học BTC ô tô

Chương 1 +2 tổng quan môn học BTC ô tô
... liệu sử dụng Ô chạy xăng; Ô chạy dầu diesel; Ô chạy khí gas; Ô đa nhiên liệu (xăng, diesel, gas); Ô chạy điện 1. 2 Phân loại ô Theo Công dụng XE CHỞ NGƯỜI  Ô con: Có số ... loại ô khác : ≤ 15 o Tiêu chuẩn Việt Nam Phân nhóm Nhóm 1: Ô con, kể ô chuyên dùng Nhóm 2: Ô tải ô chuyên dùng có khối lượng toàn không lớn tấn, ô khách có tổng chiều dài không ... nhân, ô tang lễ, ô cứu thương…) 1. 2 Phân loại ô Theo Công dụng XE CHỞ HÀNG 1. 2 Phân loại ô Theo Công dụng – Xe chuyên dùng 1. 2 Phân loại ô Theo Công dụng – Xe chuyên dùng 1. 2 Phân...
 • 70
 • 284
 • 0

phương pháp nghiên cứu kinh tế - chương 1 các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - đh cần thơ

phương pháp nghiên cứu kinh tế - chương 1 các bước tiến hành quá trình nghiên cứu - đh cần thơ
... NGHIÊN CỨU - Dữ liệu cần thu thập -Phương pháp thu thập -Phương pháp chọn mẫu cỡ mẫu -Thiết kế bảng câu hỏi KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC THU THẬP DỮ LIỆU -Dữ liệu thứ cấp -Dữ liệu ... 1 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU BƯỚC Lựa chọn chủ đề nghiên cứu Đặc điểm chủ đề: + Sự hút + Kiến thức + Dữ liệu Các nội dung cần xác định: + Đối tượng nghiên cứu + Nội dung nghiên cứu + ... thức KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Sử dụng công thức thống kê kinh tế (thống kê mô tả, thống kê suy luận, kinh tế lượng) KHOA KINH TẾ - QTKD ĐẠI HỌC CẦN THƠ BƯỚC PHÂN...
 • 20
 • 540
 • 0

chuyên đề tổng quan các công trình nghiên cứu về FDI

chuyên đề tổng quan các công trình nghiên cứu về FDI
... khoảng trống khoa học, cần tiếp tục nghiên cứu giải 2.3 Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp Trong công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án có công trình nghiên cứu sâu tác động đầu tư trực tiếp ... ích FDI lợi ích nước, địa phương nhập FDI, nhiên nghiên cứu mối quan hệ chất tác động FDI chưa đề cập nhiều Vì vậy, vấn đề đặt cần nghiên cứu tiếp phải nghiên cứu thêm sở hình thành tác động FDI ... thực nghiên cứu làm rõ Bên cạnh việc nghiên cứu FDI tác động FDI bình diện quốc gia, có không công trình đề cập tới FDI phạm vi địa phương cấp tỉnh, thành phố Việt Nam Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu...
 • 38
 • 439
 • 2

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH CHO VAY VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
... tục vay vốn - Chỉ rõ mối quan hệ phận liên quan hoạt động tín dụng 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm tín dụng Doanh nghiệp Cấp tín dụng cho ... Tùy vào trường hợp cụ thể DN mà CBTD xác định HMTD theo cách tính toán hợp lý 1.1.2.3 Quy t định tín dụng Sau hoàn tất bước phân tích tín dụng, CBTD định tín dụng Quy t định tín dụng định cho vay ... đảm nợ vay , từ Hội đồng tín dụng vào để định xem có nên cho vay hay không b/ Quy n phán tín dụng Việc định tín dụng không đơn giản Tuỳ theo quy mô vốn vay lớn hay nhỏ, quy n phán tín dụng thường...
 • 23
 • 406
 • 3

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH VB.NET 2.1 Làm việc với VB.net Project 2.2 Môi trường làm việc VB.net 2.3 Class (lớp) 2.4 Namespace (không gian ... với VB.net Project    Một chương trình VB.net bao gồm tập tin Project tập tin Solution hợp lại Tập tin Project có phần mở rộng vbproj chứa thông tin đặc biệt liên quan đến tác vụ lập trình ... Khi chương trình trở nên lớn phức tạp, chương trình chia thành đơn thể hay phân đoạn nhỏ để dễ quản lý hơn, phần tử mã thực nhiệm vụ cụ thể  Để tổ chức lệnh gom nhóm theo nhiệm vụ, người lập trình...
 • 38
 • 327
 • 3

Giáo trình QHTKHTTL chuong 1- ĐHBKĐN - tổng quan

Giáo trình QHTKHTTL chuong 1- ĐHBKĐN - tổng quan
... o cung c p cho tr ng * phương trình có d ng: (V -V0) + (W -W0)= (P + N + G + A )- (E + R + S) Hay vi t m t cách t ng quát ∆ = (P + N + G + A )- (E + R + S )- (V*-V0) - (W*W0) *N u ∆= ch nư c c a ... nhóm sau : a Yêu c u v c p nư c Bao g m d ng sau : - C p nư c tư i - C p nư c sinh ho t Quy ho ch thi t k h th ng th y l i CHƯƠNG 1- T NG QUAN - C p nư c ph c v công nghi p Các h dùng nư c lo i ... t ng t tính toán, dW= W 1- W0 W1: lư ng nư c t ng t tính toán cu i th i o n W0: lư ng nư c t ng t tính toán u th i o n Quy ho ch thi t k h th ng th y l i CHƯƠNG 1- T NG QUAN N u g i W* V* lư ng...
 • 5
 • 223
 • 2

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG BẰNG NẤM MỐC ASPERGILLUS ORYZAE
... cam đoan khóa luận tốt nghiệp, đề tài “ Bước đầu tìm hiểu nghiên cứu tổng quan quy trình sản xuất nước tương nấm mốc Aspergillus oryzae công trình nghiên cứu cá nhân tôi, sở nghiên cứu tài liệu, ... nghiên cứu để làm tăng sản lượng chất lượng nước tương công nghệ sản xuất truyền thống đại Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu nguyên liệu dùng sản xuất nước tương Nghiên cứu quy trình sản xuất nước tương ... lên men sản xuất nước tương theo phương pháp vi sinh vật Trong công nghiệp người ta nhân giống nấm mốc để sản xuất tương Nấm mốc Aspergillus flavus mốc vàng giống Aspergillus oryzae khác Aspergillus...
 • 56
 • 517
 • 3

giáo trình nghiên cứu marketing - chương 1 tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing

giáo trình nghiên cứu marketing - chương 1 tổng quan về phương pháp nghiên cứu marketing
... tổn cho nghiên cứu) 15 Tiến trình nghiên cứu tiếp thị Xác định mục tiêu nghiên cứu Thực nghiên cứu Báo cáo kết nghiên cứu 6 .1 Tiến trình nghiên cứu tổng quát (hay gọi Tiến trình nghiên cứu đơn ... nội dung sau: 1- Tên gọi nghiên cứu tên vắn tắt đề tài nghiên cứu; 2- Tên người nghiên cứu ( tên nhóm quan nghiên cứu) ; 3- Lý chọn đề tài; 4- Mục tiêu nghiên cứu; 5- Giới hạn nghiên cứu; 26 Những ... luận môn học - Phương pháp thu thập thông tin; - Mô hình nghiên cứu; - Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu; - Kết nghiên cứu; - Kết luận giải pháp đề nghị; - Danh mục tài liệu tham khảo; - Phụ lục =================...
 • 12
 • 530
 • 0

Lập trình hướng đối tượng với .NET & C#.Chương 2 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng pdf

Lập trình hướng đối tượng với .NET & C#.Chương 2 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng pdf
... riêng Quan h c ng tác (Association) Các l p có liên k t (connected) ho c liên quan (related) v i Quan h (relationships) S lư ng đ i tư ng tham gia vào quan h • Quan h – • Quan h – nhi u • Quan ... trình n tính) L p trình c u trúc L p trình hư ng đ i tư ng L p trình n tính M t chương trình m t t p l nh ho c câu l nh làm vi c v i d li u toàn c c c chương trình Ưu m: Chương trình đơn gi n, ... ni m l p trình hư ng đ i tư ng (OOP) Các bư c thi t k chương trình OOP M t s ngôn ng OOP ng d ng c a OOP 2. 1 L ch s phát tri n c a phương pháp l p trình L p trình c u trúc (hay l p trình n tính)...
 • 31
 • 239
 • 1

CHƯƠNG 1 NLKT Tổng quan về tài chính công quản lý tài chính công

CHƯƠNG 1  NLKT Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công
... tốn 1. 1.2 Phân loại kế tốn 1. 1.2.2 Kế tốn quản trị Là việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo u cầu quản trị định nội đơn vị kế tốn 1. 1.2 Phân loại kế tốn 1. 1.2.3 ... Cung cấp Báo cáo tài Báo cáo quản trị Hỗ trợ cấp định 1. 1.2 Phân loại kế tốn 1. 1.2 .1 Kế tốn tài Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế tài Báo cáo tài cho đối tượng ... ngân sách Nhà nước Đầu tư tài chính, tín dụng Nhà nước Nợ xử nợ Nhà nước Tài sản quốc gia Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế tốn 1. 2 .1 Đối tượng kế tốn Như vậy: Tài sản Đối tượng nghiên...
 • 64
 • 335
 • 0

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học và Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
... khuỷu truyền 2.2.1 Lực quán tính 2.2.2 Lực khí thể 2.2.3 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền giao tâm 2.2.4 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 2.3 Hệ lực mômen tác dụng trục khuỷu động ... Khổng Văn Nguyên NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII §éng häc cña c¬ cÊu Tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao tâm 1.1.1 Chuyển ... tốc piston 1.2 Động học cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 1.2.1 Qui luật động học piston 1.2.2 Chuyển vị, vận tốc gia tốc piston §éng häc cña c¬ cÊu tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao...
 • 40
 • 224
 • 2

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng dùng c chương 2 tổng quan về lập trình hướng đối tượng
... xuất th c tế 22 PP Lập trình hướng đối tượng #23  LT hướng đối tượng xây dựng lớp đối tượng yêu c u chúng th c trách nhiệm  LT hướng đối tượng phương pháp LT dựa kiến tr c lớp (class) đối tượng ... tr c Khái niệm chung đối tượng Lớp đối tượng Kiểu liệu c u tr c C c thông tin quan tâm đối tượng Thu c tính Thành phần thu c tính kiểu c u tr c C c khả đối tượng Hành động C c phương thư c Phân ... t c/ hàm Mỗi thủ t c/ hàm dãy lệnh  Lập trình x c định xem chương trình gồm thủ t c/ hàm  Kết hệ thống c u tr c mối quan hệ hàm/ thủ t c C c PPLT c điển #8 Lập trình đơn thể  Chương trình...
 • 35
 • 68
 • 0

Phân loại kiểm toán, 1 số khải niệm quy trình kiểm toán

Phân loại kiểm toán, 1 số khải niệm và quy trình kiểm toán
... dụng kiểm toán Phân loại theo mối quan hệ khách thể chủ thể kiểm toán Phân loại theo phạm vi tiến hành kiểm toán Phân loại theo chu kỳ kiểm toán Phân loại theo quan hệ thời điểm thực kiểm toán ... quan thực kiểm toán Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán Chỉ tiêu Kiểm toán nhà nước Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội Khái niệm Là hệ thống máy chuyên môn nhà nước thực kiểm toán tài sản ... tiến hành kt nghiệp nhà nước Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán Chỉ tiêu Kiểm toán nhà nước Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội Chức Kiểm toán việc tiến hành quy trình quản lý, bảo vệ sử dụng...
 • 35
 • 3,445
 • 19

Xem thêm