BÀI GIẢNG KINH tế vĩ mô TỔNG CUNG TRONG NGẮN hạn

slide bài giảng kinh tế tổng cung trong ngắn hạn

slide bài giảng kinh tế vĩ mô tổng cung trong ngắn hạn
... Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế mơ - Bài giảng 10 ĐƯỜNG PHILLIPS: NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN Đường Phillips π dài hạn π= πe+ν Đường Phillips ngắn hạn u=uN u LẠM PHÁT, ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế mơ - Bài giảng 10 THẤT BẠI TRONG PHỐI HP Nền kinh tế có hai doanh nghiệp A B Mục tiêu hai doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Khi cung tiền ... nhiên Trong ngắn hạn tổng cầu ảnh hưởng đến sản lượng Trong dài hạn tổng cầu không ảnh hưởng đến sản lượng Hiện tượng trễ Suy thoái kinh tế xói mòn nguồn vốn nhân lực giảm khả tìm việc kinh tế qua...
 • 11
 • 1,847
 • 0

bài giảng kinh tế tổng cung trong ngắn hạn

bài giảng kinh tế vĩ mô tổng cung trong ngắn hạn
... Hùng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế mơ - Bài giảng 10 ĐƯỜNG PHILLIPS: NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN Đường Phillips π dài hạn π= πe+ν Đường Phillips ngắn hạn u=uN u LẠM PHÁT, ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế mơ - Bài giảng 10 THẤT BẠI TRONG PHỐI HP Nền kinh tế có hai doanh nghiệp A B Mục tiêu hai doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Khi cung tiền ... nhiên Trong ngắn hạn tổng cầu ảnh hưởng đến sản lượng Trong dài hạn tổng cầu không ảnh hưởng đến sản lượng Hiện tượng trễ Suy thoái kinh tế xói mòn nguồn vốn nhân lực giảm khả tìm việc kinh tế qua...
 • 11
 • 1,073
 • 0

slide bài giảng kinh tế vi lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn

slide bài giảng kinh tế vi mô lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
... xác suất 1% Giá trị k vng (EMV) n EMV = Pi Vi i =1 Pi : Xác xuất xảy kết thứ i n P =1 i =1 Vi: Giá trị tiền kết thứ i Lựa chọn định: EMV > Lựa chọn số định: EMVMax i Ví dụ Kết Xác suất Phơng ... suất tơng ứng Lư ưý:ưdư iưđâyưchỉưthuậtưngữưrủiưroư(risk)ưvà không chắc chắn (uncertainty)ưđư cưhiểuưtư ngưđư ngưnhau u ợ ơ Điều kiện rủi ro Một cá nhân A có 100$ tham gia vào trò chơi tung ... Các trạng thái thông tin Chắc chắn (Certainty) Có kết ngời định biết trớc kết Rủi ro (Risk) Có nhiều kết Biết trớc giá trị kết xác suất tơng ứng Không chắn (Uncertainty) Có nhiều kết...
 • 36
 • 399
 • 0

slide bài giảng kinh tế vi lựa chọn trong điều kiện rủi ro

slide bài giảng kinh tế vi mô lựa chọn trong điều kiện rủi ro
... Lựa chọn điều kiện rủi ro - tả rủi ro - Sở thích hàm hữu dụng kỳ vọng - Lý thuyết cầu bảo hiểm - hình kỳ vọng phương sai Lựa chọn theo tính chất vấn đề • Lựa chọn điều kiện chắn • Lựa chọn ... có khả đònh lượng rủi ro, nhờ so sánh mức độ rủi ro phương án lựa chọn khác nhau: Thước đo rủi ro Sở thích người rủi ro Đối phó với rủi ro nào? • MƠ TẢ RỦI RO • Để tả rủi ro mặt đònh lượng, ... -180.000 -20.000 •B5 Chọn mơ hình tốn học để định 26 27 II Sở thích mức độ rủi ro: Vi c lựa chọn rủi ro phụ thuộc vào độ thoả dụng lựa chọn phuơng án mạo hiểm khác Giả định: • Xem xét vi c tiêu dùng...
 • 70
 • 390
 • 0

Bài giảng kinh tế - Chương 2 Tổng cung tổng cầu hình AD - AS

Bài giảng kinh tế vĩ mô - Chương 2 Tổng cung tổng cầu Mô hình AD - AS
... tổng cung ngắn hạn (SAS) 10 P SAS Yp Y 11 III Hình AS AD • Cân kinh tế trạng thái kinh tế đạt cân Tổng cầu tổng cung (AS =AD) • Tại điểm cân bằng: Tổng khối lượng hàng hóa dịch vụ yêu cầu ... sàng cung ứng thị trường thời kỳ định Tổng cung tổng sản lượng tiền quốc gia khả Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cung Đường Tổng cung dài hạn (LAS Tổng cung ngắn hạn SAS) 3.1 Đường tổng cung dài ... cân P AS1 AS0 Lạm phát P1 P0 E1 E0 AD Y Y1 Y0 Yp Thu hẹp 15 Yp P Ba trường hợp cân kinh tế AS E P0 AD Y0 P P0 Y P E AS P0 AS E AD Y0 Yp AD Y Yp Y0 16 Y Mục tiêu ổn định TTKT Yp P P2 P0 P1...
 • 17
 • 2,564
 • 0

slide bài giảng kinh tế hình tổng cungtổng cầu

slide bài giảng kinh tế vĩ mô mô hình tổng cung và tổng cầu
... LRAS SRAS(Pe) Pe AD(M, T, G, r*) Y Y CÚ SỐC PHÍA CẦU Cú sốc phía cầu Sự biến động phận tổng cầu Cú sốc phía cầu làm cho đường AD dòch chuyển Cú sốc cầu làm cho sản lượng, mức nhân dụng, giá thay ... SỐC VỀ PHÍA CUNG Cú sốc cung Cú sốc cung bất lợi Tiền lương tăng Cú sốc cung thuận lợi P SRAS1 LRAS SRAS0 Giá dầu giảm SRAS2 Cú sốc cung tạm thời Giá nông sản tăng mùa Pe Cú sốc cung dài hạn ... AD(M0)-e Y Y CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: KHI CÓ CÚ SỐC VỀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CẦU Chính sách phái Keynes Thay đổi cung tiền để bù lại xáo trộn tổng cầu Hậu sách Khử dao động sản lượng giá Sản lượng, giá,...
 • 8
 • 1,885
 • 0

bài giảng kinh tế hình tổng cungtổng cầu

bài giảng kinh tế vĩ mô mô hình tổng cung và tổng cầu
... LRAS SRAS(Pe) Pe AD(M, T, G, r*) Y Y CÚ SỐC PHÍA CẦU Cú sốc phía cầu Sự biến động phận tổng cầu Cú sốc phía cầu làm cho đường AD dòch chuyển Cú sốc cầu làm cho sản lượng, mức nhân dụng, giá thay ... SỐC VỀ PHÍA CUNG Cú sốc cung Cú sốc cung bất lợi Tiền lương tăng Cú sốc cung thuận lợi P SRAS1 LRAS SRAS0 Giá dầu giảm SRAS2 Cú sốc cung tạm thời Giá nông sản tăng mùa Pe Cú sốc cung dài hạn ... AD(M0)-e Y Y CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ: KHI CÓ CÚ SỐC VỀ PHÍA CUNG HAY PHÍA CẦU Chính sách phái Keynes Thay đổi cung tiền để bù lại xáo trộn tổng cầu Hậu sách Khử dao động sản lượng giá Sản lượng, giá,...
 • 8
 • 1,874
 • 0

Bài giảng kinh tế bài 8 tổng cung tổng cầu

Bài giảng kinh tế vĩ mô bài 8 tổng cung  tổng cầu
... động hình IS-LM Đường tổng cung AS Đường tổng cầu AD hình AS-AD biến động kinh tế 10/17/2013 Nội dung • Tổng cầu (AD): mối quan hệ mức giá chung sản lượng cầu kinh tế Tổng cung ... lượng cung kinh tế • Đường tổng cung ngắn hạn (SRAS) khác tổng cung dài hạn (LRAS) • hình AS–AD sử dụng để phân tích biến động kinh tế • Chính sách tài khóa tiền tệ ổn định hóa kinh tế Chu kỳ kinh ... trưởng kinh tế lạm phát không?  Tăng trưởng kinh tế cán cân toán-Có đánh dổi? Chính sách đạt mục tiêu  Chính sách kinh tế có thật cần thiết?  Ổn định hóa (ngắn hạn)  Chính sách phía cầu...
 • 14
 • 129
 • 0

Bài giảng kinh tế chương 6: hình tổng cungtổng cầu

Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 6: Mô hình tổng cung và tổng cầu
... Bài 6: hình tổng cung tổng cầu Hiện nay, phần lớn nhà kinh tế dựa vào hình tổng cầu tổng cung để phân tích tác động sách đến sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, v.v… kinh tế Hiểu ... mức tổng cầu Đường tổng cầu rút từ hình IS – LM cho thấy mối quan hệ mức tổng cầu thực tế mức giá Chúng ta thiết lập đường tổng cầu sau: ECO102_Bai6_v2.0013107216 129 Bài 6: hình tổng cung ... đường tổng cầu Cổ điển cách nói 130 ECO102_Bai6_v2.0013107216 Bài 6: hình tổng cung tổng cầu “nếu giá P0 tổng cầu Y0”, mà không cần nhắc đến đường tổng cung, đường tổng cầu Keynes hay đường tổng...
 • 24
 • 1,943
 • 0

bài giảng kinh tế vi - chương xvi cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

bài giảng kinh tế vi mô - chương xvi cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế
... Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e of 37 16.1 PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TỔNG THỂ Đạt đến trạng thái cân tổng thể Để tìm mức giá (và sản lượng) cân tổng thể thực tế, phải đồng thời tìm hai Chapter 16: Information, ... Pindyck/Rubinfeld, 8e 15 of 37 16.2 HIỆU QUẢ TRONG TRAO ĐỔI Hiệu kinh tế thị trường cạnh tranh ● Kinh tế học phúc lợi Là tiêu chuẩn đánh giá thị trường sách kinh tế Nếu người trao đổi thị trường ... Microeconomics • Pindyck/Rubinfeld, 8e of 37 16.1 PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TỔNG THỂ Hai thị trường phụ thuộc lẫn – Tiến đến trạng thái cân tổng thể Hình 16.1 Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau: (a) Vé xem...
 • 37
 • 576
 • 2

Bài giảng Kinh tế vi 1 - Chương 2 cung - cầu

Bài giảng Kinh tế vi mô 1 - Chương 2 cung - cầu
... − 10 = - 0,4: giá thay đổi 1% lượng cầu thay đổi 0,4% Đoạn AB: Q2 − Q1 P + P2 10 − + ED = × = × = 1. 67 Q1 + Q2 P2 − P + 10 − P → Khi giá tăng 1% , lượng cầu giảm 1. 67% A B D 10 Q Cách tính 2: ... trình đường cầu sau: P1 = 10 0 – Q1; P2 = 80 – 0,5Q2 P3 = 60 – 0,4Q3 Hãy xác định phương trình cầu thị trường? Giải: Ta xác định cầu cá nhân theo Q: Q1 = 10 0 – P1; Q2 = 16 0 – 2P2 Q3 = 15 0 – 2, 5P3 Vì ... =1 Trong đó: D : Q TT Cầu q iD : Cầu cá nhân thị trường, Giá (n đ) Lượng cầu (chiếc) A B C D Tổng cầu (chiếc) 10 0 0 8 0 11 11 16 14 25 18 33 I Cầu Các khái niệm Cách biểu diễn cầu:  Biểu cầu...
 • 72
 • 2,542
 • 0

Bài giảng Kinh tế - Bài 5: Tổ chức và hành vi cung ứng của doanh nghiệp

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Tổ chức và hành vi cung ứng của doanh nghiệp
... chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí Cách xác định lợi nhuận: =TR-TC=Q (P-ATC) Phân biệt lợi nhuận kinh tế lợi nhuận k toán: kế toán =TR-TC kế toán kinh tế = TR- TC kinh tế ( kinh tế < kế ... tổng doanh thu giảm đồng chi phí tức tăng đồng lợi nhuận Chi phí kinh tế chi phí tính toán (kế toán) Chi phí kế toán giá trị đầu vào doanh nghiệp thực tế trả cho nhà cung cấp Chi phí kinh tế ... hoá đầu vào thành đầu Hãng: Tổ chức kinh tế thuê mua đầu vào để sản xuất hàng hoá, dịch vụ Ngắn hạn dài hạn: Ngắn hạn khoảng thời gian yếu tố đầu vào cố định Dài hạn khoảng thời gian đầu vào thay...
 • 33
 • 239
 • 0

Bài giảng Kinh tế - Bài 3: Độ co giãn của cầu Các ứng dụng về phân tích cung cầu

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Độ co giãn của cầu Các ứng dụng về phân tích cung cầu
... A Các loại co giãn Price  Co giãn cầu theo giá  Co giãn cầu theo thu nhập  Co giãn cung Quantity Độ co giãn cầu (Elasticities of Demand) • Độ co giãn cầu theo giá (của nó) • Độ co giãn cầu ... > cầu co giãn nhiều IEdI < cầu co giãn IEdI = cầu co giãn đơn vị IEdI = ∞ cầu co giãn hoàn toàn (nằm ngang) IEdI = cầu hoàn toàn không co giãn (thẳng ứng) Khi di chuyển xuống đường cầu, độ co ... co giãn cầu theo giá    ĐẶC ĐIỂM CỦA ED Luôn ...
 • 67
 • 994
 • 3

bài giảng kinh tế vi chương 1:cung cầu - ts. nguyễn tiến dũng

bài giảng kinh tế vi mô chương 1:cung cầu - ts. nguyễn tiến dũng
... TRIỂN CỦA KINH TẾ HỌC Trình độ nhận thức KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI KTCT MARX-LENIN KTH Tân cổ điển KTCTTS Cổ điển CN Trọng nơng CN Trọng thương Cổ đại Trung cổ TK XV-XVI XVII XVIII XIX xx XXI Tiến trình ... VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ HỌC  Những tư tưởng kinh tế Thời kỳ Trung cổ: THỜI KỲ ĐẦU (SƠ KỲ TRUNG CỔTK V-XI) TRUNG CỔ TRUNG KỲ TRUNG CỔ (TK XII-XV) HÂU KỲ TRUNG CỔ (TK XVI-XVII) Harcourt, Inc ... Harcourt, Inc Ví dụ chi phí hội  - - Một kinh tế có ngành sản xuất: xe máy máy tính Giả sử kinh tế tình trạng tồn dụng Các khả sản xuất thể sau: - Xác định chi phí hội vi c sản xuất xe máy máy tính...
 • 54
 • 2,574
 • 2

Xem thêm