240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế

240 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a Có thay đổi lãi suất ... phủ Câu 33 : Sản lượng tiềm ( sản lượng toàn dụng ) mức sản lượng : a Mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế d Cả câu Câu 34 : Trong kinh tế...
 • 61
 • 442
 • 0

69 ebook VCU huong dan tra loi 40 cau trac nghiem kinh te vi~ mo

69 ebook VCU huong dan tra loi 40 cau trac nghiem kinh te vi~ mo
... + TR Ebook. VCU www.ebookvcu.com 15- Sản lợng thực tế sản lợng cân khác phần tồn kho không dự kiến Trả lời: Đúng vì: - Sản lợng thực tế < Sản lợng cân kinh tế tổng cung < tổng cầu P Y kinh ... giá hàn Ebook. VCU www.ebookvcu.com mức lơng cân thị trờng + Thất nghiệ p theo chu kỳ kinh doanh : (Do thiếu g hoá c nha u tăn g lên với tỷ lệ c nha u, giá sản l- cầu): Là thất nghiệ p xảy kinh ... giả m đẩy chấp nhận làm việc - Tác hại kinh tế làm cho tổng sản phẩm quốc dân mứ c giá lên Lạ m phá t ngời: Là lạm phá t xảy mứ c Ebook. VCU www.ebookvcu.com kinh tế giảm sút, sản lợng thấp gây...
 • 15
 • 337
 • 0

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI doc

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ doc
... công vi n ngày, chi d Các câu sai phí biên dòch vụ vào ngày 258 Yếu tố sau xem rào cản vi c gia nhập thò trường : a Qui b Bản quyền c Các hành động chiến lược hãng đương nhiệm d Tất câu 252 Vi c ... gía mặt hàng Tivi a Dự đóan lượng cầu hàng hóa thay đổi tăng lên làm lượng cầu Tivi giảm phần trăm thu nhập cơng chúng thay đổi 1% b Dự đóan thu nhập thay đổi lượng cầu 86 Tìm câu câu đây: hàng ... biên e Tất trường hợp d Tổng doanh thu tổng chi phí 207 Chọn câu sai câu : Trong ngắn 200 Câu phát biểu sau khơng đúng: hạn doanh nghiệp thi t phải đóng cửa khi: a Hãng thu thặng dư sản xuất a Phần...
 • 20
 • 2,209
 • 26

40 câu trắc nghiệm kinh tế

40 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... tổng chi tiêu dự kiến tăng b GDP thực tế tăng c mức giả phải giảm để khôi phục trạng thái cân d Câu a b 40 câu trắc nghiệm kinh 40 Giả sử ban đầu kinh tế trạng thái cân mức sản lượng tiềm ... tiền sang trái lãi suất giảm 40 câu trắc nghiệm kinh c.dịch chuyển đường cung tiền sang phải lãi suất giảm d.dịch chuyển đường cung tiền sang trái lãi suất tăng 30 Câu sau miêu tả rõ cách thức ... phần Toyota (Nhật Bản) d Câu a c 13 Xét kinh tế đóng Nếu Y = 2000, C = 1200, T = 200, G = 400 , thì: a.Tiết kiệm = 200, đầu tư = 400 c.Tiết kiệm = đầu tư = 400 b.Tiết kiệm = 400 , đầu tư = 200 d.Tiết...
 • 8
 • 1,230
 • 1

40 câu trắc nghiệm kinh tế

40 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
... = 400 en o 1.38 Câu 38 : Thu nhΥp cân bΝng cΘa n!n kinh t? : Ta m ak a 2000 b 3000 c 400 0 d 5000 1.39 Câu 39 : S: nhân chi tiêu dΧ ≅ςnh (s: nhân tΛng cΟu) cΘa n!n kinh t? : a b c d 1 .40 Câu 40 ... khΚu (dΦ ki/n) X = 400 1.46 Câu : Thu nhΥp cân bΝng cΘa n!n kinh t? : 90 94 29 a 2000 b 3000 c 400 0 -0 d 5000 om 1.47 Câu : S: nhân chi tiêu dΧ ≅ςnh (s: nhân tΛng cΟu) cΘa n!n kinh t? : l.c a gm ... ( n5m g:c ) : -0 1.53 Câu 13 : GDP danh ngh2a 400 0 t6 vào n5m 4400 t6 vào n5m N?u b giá gia t−ng bình quân 10% mΨi n−m gm c GDP thΦc không 0Λi g@ d c câu 0∋u sai n 1.54 Câu 14 : N?u lΑm phát...
 • 19
 • 294
 • 0

300 câu trắc nghiệm kinh tế 1 có đáp án

300 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 1 có đáp án
... giá 12 0 năm 19 94 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 10 %, số giá năm 19 95 là: a 13 b 11 0 c 13 0 d 14 4 28/ Nếu số giá 13 6,5 năm 19 95 tỷ lệ lạm phát năm 19 94 19 95 5% số giá năm 19 94 là: a 13 b 12 5 c 13 5 ... 13 00 tỷ đồng b 3000 tỷ đồng c 2600 tỷ đồng d 2000 tỷ đồng 42/ Cho kinh tế khu vực phủ thương mại quốc tế với số liệu đây, GDP danh nghĩa năm hành bao nhiêu? a b c d 95000 93000 18 990 19 2000 12 ... linh hoạt kinh tế thất nghiệp c Keynes cho tiền lương danh nghĩa cứng nhắc kinh tế thất nghiệp d Keynes quan tâm đến tổng cầu mà không quan tâm dến tổng cung 11 / Lý mà nhà kinh tế coi đường...
 • 43
 • 2,682
 • 11

tổng hợp 900 câu trắc nghiệm kinh tế ôn thi của đại học ngoại thương

tổng hợp 900 câu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô ôn thi của đại học ngoại thương
... công ty nhuận công ty đóng bảo hiểm xã hội Kinh tế môn học nghiên cứu: thị trường quốc gia sản phẩm gạo, thịt lợn tổng lượng kinh tế tổng thể Câu phản ánh hoạt động kinh tế Kinh tế ... tế môn học nghiên cứu: thị trường quốc gia sản phẩm gạo, thịt lợn tổng lượng kinh tế tổng thể Câu phản ánh hoạt động kinh tế Chính sách tiền tệ Lạm phát Tất câu Giá ổn định Tất câu Chính ... lệch tổng đầu giống khác giống xuất tư đầu tư ròng: GNP ròng GDP Chủ đề Chính sách tài kinh tế quan tâm khóa nghiên cứu? Các mục tiêu sách Thất nghiệp thấp kinh tế bao gồm Điều không...
 • 184
 • 392
 • 0

290 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế có lời GIẢI

290 câu TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô có lời GIẢI
... nói doanh nghiệp A hàm sản xuất lợi suất không đổi theo quy B hàm sản xuất lợi suất tăng dần theo quy C hàm sản xuất lợi suất giảm dần theo quy D hàm sản xuất dạng hàm CD ... cha dịch chuyển B Khi tác nhân kinh tế kỳ vọng hợp lý C Khi phủ thành công việc cắt giảm kỳ vọng lạm phát tác nhân kinh tế D Khi kỳ vọng đợc hình thành dựa kinh nghiệm khứ (giả thuyết kỳ vọng ... sâu ảnh hởng đến sản lợng thực tế dài hạn? A Mức cung ứng tiền tệ B Mức cung yếu tố sản xuất C Quy chi tiêu phủ D Cán cân thơng mại quốc tế E Quy tổng cầu kinh tế 142 Những đổi ngành ngân...
 • 33
 • 529
 • 2

Đề thi trắc nghiệm kinh tế 240 câu có đáp án

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực sản ... dụng nghĩa sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng vớit tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (Un) tỷ lệ lạm phát vừa phải mà kinh tế chấp nhận => tỷ lệ lạm phát thất nghiệp định Đáp án Câu 23 : b Đáp án Câu...
 • 61
 • 3,830
 • 29

240 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế có đáp án

240 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực sản ... dụng nghĩa sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng vớit tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (Un) tỷ lệ lạm phát vừa phải mà kinh tế chấp nhận => tỷ lệ lạm phát thất nghiệp định Đáp án Câu 23 : b Đáp án Câu...
 • 60
 • 2,753
 • 9

Tài liệu trắc nghiệm kinh tế có đáp án gồm 240 câu

Tài liệu trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án gồm 240 câu
... hối Cả câu sai Đáp án Câu 23 : b Câu 24 : Tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến : a Cán cân thương mại b Cán cân toán c Sản lượng quốc gia d Cả câu Đáp án Câu 24 : d  Giải thích : Vì cán cân ... tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế Cả câu Đáp án Câu 33 : a  Giải thích :Sản lượng tiềm sản lượng mà kinh tế đạt tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp ... dư Đáp án Câu 73 : b  Giải thích : Trong kinh tế nước ta , nhu cầu xuất chủ yếu phụ thuộc vào nước , gia tăng xuất tạo tiết kiệm để đầu tư nước Đáp án Câu 74 : b  Giải thích : Khi kinh tế có...
 • 66
 • 383
 • 0

đề thi trắc nghiệm kinh tế 240 câu có đáp án

đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án
... a Kinh tế b Kinh tế vi c Kinh tế thực chứng d a c Câu 202 : “Chỉ số hàng tiêu dùng Việt Nam tăng khoảng 20% năm giai đoạn 1992 – 1995” câu nói thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh ... thuộc : a Kinh tế vi thực chứng b Kinh tế thực chứng c Kinh tế vi chuẩn tắc d Kinh tế chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thay đổi : a thay đổi lãi suất b Các nguồn lực sản ... phủ Câu 33 : Sản lượng tiềm ( sản lượng toàn dụng ) mức sản lượng : a Mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b Mà kinh tế tỷ lệ thất nghiệp thấp c Tối đa kinh tế d Cả câu Câu 34 : Trong kinh tế...
 • 96
 • 353
 • 0

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc

153 Cau hoi trac nghiem kinh te vi mo on thi van bang 2DH Kinh te.doc
... YTSX lại giữ nguyên 47./ Trong dài hạn để tối thi u hóa chi phí sản xuất xí nghiệp SX thi t lập: a) Qui mô sản xuất tối ưu tiếp xúc với đường LAC điểm cực tiểu đường b) Thi t lập qui mô sản xuất ... a) Xuất lượng tương ứng với MC tối thi u b) Xuất lượng tương ứng với AVC tối thi u c) Xuất lượng tương ứng với AC tối thi u d) Xuất lượng tương ứng với AFC tối thi u 49) Chi phí biên MC là: a) ... giả thi t lựa chọn, thì: a) A thích C b) B thích C c) Cả (a) (b) d) Không câu 43./ Thu nhập tăng, giá không đổi, đó: a) Độ dốc đường ngân sách thay đổi b) Đường ngân sách dịch chuyển song song...
 • 20
 • 5,709
 • 36

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vi

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Vi Mô
... thu ngân sách 101./ Câu sau thuộc Kinh tế mô: a) Tỷ lệ thất nghiệp nhiều nước cao b) Mức tăng trưởng GDP giai đoạn 1992 - 1995 Vi t nam bình quân đạt 8% c) Mức giá chung Vi t Nam tăng khoảng ... 900 136./ hình độc quyền nhóm thích hợp công ty lớn thường dẫn đầu vi c định giá hình: a) Cournot b) Stackelberg c) Lý thuyết trò chơi d) Thế khó xử người bị giam giữ 137./ Trong hình ... sản xuất có: a) Năng suất (lợi tức) tăng dần theo quy b) Năng suất (lợi tức) giảm dần theo quy c) Năng suất (lợi tức) không đổi theo quy d) Tất sai 59./ Đường cung xí nghiệp cạnh tranh...
 • 10
 • 1,825
 • 84

Xem thêm