CHƯƠNG IV : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG IV : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ

CHƯƠNG IV : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ
... nhật hệ thống thơng tin quản trị 03/05/2013 702003 - Chương IV CHƢƠNG IV : HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ • Hệ thống thơng tin quản trị Hệ thống thơng tin quản trị Thiết lập nhu cầu thông tin Xác ... 702003 - Chương - Hệ thống thơng tin quản trị Dự báo thay đổi môi trường Tổng hợp môi trường kinh doanh CHƢƠNG IV : HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ • 4.1 Xác định nhu cầu thơng tin • Thơng tin tình ... thống thơng tin quản trị CHƢƠNG IV : HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ • 3Xây dựng hệ thống thu thập thơng tin • • • • • • 03/05/2013 Mơ hình thu thập thơng tin khơng thƣờng xun Thu thập thơng tin khơng...
 • 16
 • 146
 • 0

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH_ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ ( MIS) doc

Tài liệu CHIẾN LƯỢC KINH DOANH_ CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ ( MIS) doc
... nguyên vật liệu - - Thông tin điều chỉnh: luật, quy định… - - Thông tin quan hệ XH Thông tin nghiên cứu phát triển Thông tin tài Tiếp thị Văn hoá tổ chức Thực hệ thống rà tìm để quan sát môi trường ... - - Thông báo cho cộng đồng tài Thông báo kết hành động nhằm vào đối thủ cạnh tranh Chiến thuật, mưu kế đối thủ Thông tin tài nguyên nhân lực Thông tin SX - - Phân tích địa điểm - - Chất lượng ... thay đổi môi trường kinh doanh Tiên đoán Ý kiến chuyên gia (trong máy tính, hay qua nhiều vòng đánh giá) Xu hướng ngoại suy (toán, hàm, không xác môi trường thay đổi) Xu hướng liên hệ (tương quan...
 • 5
 • 264
 • 0

Tài liệu Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị MIS doc

Tài liệu Chương 4: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị MIS doc
... vật liệu - - Thông tin điều chỉnh: luật, quy đònh… - - Thông tin quan hệ XH • Thông tin nghiên cứu phát triển • Thông tin tài • Tiếp thò • Văn hoá tổ chức Thực hệ thống rà tìm để quan sát môi trường ... - Thông báo cho cộng đồng tài Thông báo kết hành động nhằm vào đối thủ cạnh tranh Chiến thuật, mưu kế đối thủ • Thông tin tài nguyên nhân lực • Thông tin SX - - Phân tích đòa điểm - - Chất lượng ... thấp thấp Phân tích SWOT Chương sau VI Theo dõi cập nhật • • • • Liên tục Các yếu tố cho thấy khiếm khuyết Lãnh đạo đònh cho dù thông tin thiếu Phòng rối nhiều thông tin, chất lượng thông tin, tránh...
 • 5
 • 268
 • 1

Tài liệu Chiến lược kinh doanh_ Chương bốn: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị (MIS) docx

Tài liệu Chiến lược kinh doanh_ Chương bốn: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị (MIS) docx
... vật liệu - - Thông tin điều chỉnh: luật, quy định… - - Thông tin quan hệ XH • Thông tin nghiên cứu phát triển • Thông tin tài • Tiếp thị • Văn hoá tổ chức Thực hệ thống rà tìm để quan sát môi trường ... - Thông báo cho cộng đồng tài Thông báo kết hành động nhằm vào đối thủ cạnh tranh Chiến thuật, mưu kế đối thủ • Thông tin tài nguyên nhân lực • Thông tin SX - - Phân tích địa điểm - - Chất lượng ... thấp thấp Phân tích SWOT Chương sau VI Theo dõi cập nhật • • • • Liên tục Các yếu tố cho thấy khiếm khuyết Lãnh đạo định cho dù thông tin thiếu Phòng rối nhiều thông tin, chất lượng thông tin, tránh...
 • 5
 • 243
 • 0

Tài liệu Chương 5 Thiết kế hệ thống thông tin quản trị pot

Tài liệu Chương 5 Thiết kế hệ thống thông tin quản trị pot
... trò thiết kế HTTTQT Điều kiện để thiết kế HTTTQT Các bước thiết kế hệ thống thơng tin quản trị Sơ đồ chức cơng việc – BFD Qui trình hệ thống thơng tin quản trị THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ ... tượng nhận tin, nhu cầu thông tin đối tượng cụ thể doanh nghiệp  Trong cấu tổ chức nội doanh nghiệp, cần thống công tác kế toán công tác thống kê CÁC BƯỚC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ Bước ... TIN QUẢN TRỊ Thiết kế HTTTQT tổng hợp tồn thao tác, cơng việc cụ thể hệ thống nhằm thực kết phân tích, sở dung hồ u cầu, ràng buộc điều kiện thực tế THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN TRỊ • Tiếp...
 • 15
 • 148
 • 0

Giáo trình -Hệ thống thông tin quản trị - chương 1 ppt

Giáo trình -Hệ thống thông tin quản trị - chương 1 ppt
... thành hệ thống : 1. Hệ thống thông tin dự bao, Hệ thống thông tin kế hoạch, 3.Hệ thống thông tin khoa học kĩ thuật, 4.Hệ thống thông tin thực 2.Các hệ thống thông tin quản lý a) Hệ thống thong tin ... hệ thống lại hệ thống II Hệ thống kinh doanh 1. Khái niệm: hệ thống mang lại lợi ích, lợi nhuận 2.Phân loại: Hệ thống chia thành hệ thống - Hệ thống tác nghiệp - Hệ thống quản - Hệ thống thông ... lý thông tin kinh doanh III Hệ thống thông tin quản 1. Khái niệm: hệ thống nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế Hạt nhân hệ thống thông tin...
 • 8
 • 173
 • 1

Giáo trình -Hệ thống thông tin quản trị - chương 2 ppt

Giáo trình -Hệ thống thông tin quản trị - chương 2 ppt
... dung sau: - Phần cứng - Phần mềm - Cơ sở liệu - Công nghệ quản - Biểu mẫu hệ thống thông tin quản - Các phương pháp truyền đạt thông tin hệ thống - Các phương thức lưu trữ thông tin - Tác phong ... lĩnh vực sau: - Cán lãnh đạo hệ thống - Các chuyên gia quản - Các nhân viên máy quản - Những người sử dụng thông tin hệ thống - Các cán tin học hệ thống c Thiết kế phiếu điều tra - Tiêu đề: ... thành phần hệ thống Người ta phải nghiên cứu liệu mặt sau: hoạt động hệ thống, thông tin vào hệ thống, thông tin hệ thống, quy trình xử lý, liệu hệ thống d Khảo sát hệ thống thông tin tồn Ta phải...
 • 18
 • 140
 • 1

Giáo án Chiến lược kinh tế: Chương bốn: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị (MIS) potx

Giáo án Chiến lược kinh tế: Chương bốn: Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị (MIS) potx
... vật liệu - - Thông tin điều chỉnh: luật, quy định… - - Thông tin quan hệ XH Thông tin nghiên cứu phát triển Thông tin tài Tiếp thị Văn hoá tổ chức Thực hệ thống rà tìm để quan sát môi trường IV ... thấp thấp Phân tích SWOT Chương sau VI Theo dõi cập nhật Liên tục Các yếu tố cho thấy khiếm khuyết Lãnh đạo định cho dù thông tin thiếu Phòng rối nhiều thông tin, chất lượng thông tin, tránh tín ... thay đổi môi trường kinh doanh Tiên đoán Ý kiến chuyên gia (trong máy tính, hay qua nhiều vòng đánh giá) Xu hướng ngoại suy (toán, hàm, không xác môi trường thay đổi) Xu hướng liên hệ (tương...
 • 5
 • 194
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 4 tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 4 tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin
... Nhu cầu phát triển hệ thống thông tin Các cách thức phát triển hệ thống thông tin Các phương pháp phát triển hệ thống thông tin (Cổ điển Hiện đại) Nhu cầu phát triển HTTT Cách thức phát triển HTTT ... Agile 17 3.1 Chu trình phát triển hệ thống SDLC • Chu trình phát triển hệ thống (Systems development lifecycle - SDLC): dự án hệ thông thông tin tuân theo chuỗi luận lý giai đoạn phát triển • Các ... Nhu cầu tích hợp hệ thống có sẵn với hệ thống mua từ nhà cung cấp khác Hệ thống mở (open systems) Chú trọng đến giao tiếp ứng dụng 14 2.5 Chọn lựa cách thức triển khai Cách thức triển khai Thời...
 • 12
 • 193
 • 1

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 6 quản lý dự án hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 6 quản lý dự án hệ thống thông tin
... Tổng quan quản dự án Quy trình quản dự án hệ thống thông tin Các giai đoạn quản dự án hệ thống thông tin Công cụ quản dự án: Phân tích mạng lưới công việc Tổng quan quản dự án 1.1 ... án Quy trình quản dự án HTTT 2.1 Quy trình quản dự án 2.2 Bối cảnh hoạch định dự án 2.3 Tại dự án thất bại ? 2.4 Các chủ thể dự án 2.1 Quy trình quản dự án • Để quản dự án có kích thước ... trạng dự án để giữ dự án theo tiến độ vấn đề dự đoán • Việc sử dụng quy trình quản dự án có cấu trúc cải thiện hiệu suất dự án IS 2011-2012 2.2 Bối cảnh hoạch định dự án Đa số kế hoạch dự án...
 • 12
 • 104
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 2 giới thiệu và hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 2 giới thiệu và hệ thống thông tin
... 2. 1 Khái niệm Hệ thống thông tin 2. 2 Các nguồn lực hỗ trợ HTTT 2. 3 HTTT dựa máy tính 2. 4 Hệ thống thông tin kinh doanh 18 20 11 -20 12 2.1 Khái niệm Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin nhóm thành ... 20 11 -20 12 NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan hệ thống Hệ thống thông tin Phân loại hệ thống thông tin Hệ thống thông tin lợi cạnh tranh Hệ kinh doanh điện tử Tổng quan hệ thống 1.1 Khái niệm Hệ thống ... đầu hệ thống đầu vào trực tiếp hệ thống khác o Hệ thống có tính tách biệt (decoupled systems) hệ thống /hệ thống phụ thuộc với hệ thống /hệ thống khác 16 Tính chất o Các hệ thống có tính thứ bậc Hệ...
 • 12
 • 67
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 8 quảnhệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 8 quản lý hệ thống thông tin
... cho hệ thống thông tin Định vị chức quản hệ thống thông tin Vấn đề thuê hệ thống thông tin thuyết dựa nguồn lực quản hệ thống thông tin Quản hệ thống thông tin mô hình COBIT Nghịch ... hình thức thuê ngoài: • • • • • • Phần cứng Quản trị mạng Thuê phát triển hệ thống Hỗ trợ hệ thống thông tin Quản trị chiến lược hệ thống thông tin Thuê tất 19 3.2 Tại doanh nghiệp nên thuê ... 22 thuyết dựa nguồn lực quản hệ thống thông tin 4.1 Ba yếu tố thuyết dựa nguồn lực 4.2 Cách áp dụng RBT để quản IS 4.3 Mô hình khả HTTT 4.4 Các thuộc tính tương quan lực Hệ thống thông...
 • 12
 • 131
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 1 thông tin trong quản trị

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 1 thông tin trong quản trị
... nghiệp Khái niệm liệu thông tin 1. 1 Dữ liệu thông tin 1. 2 Quá trình tạo thông tin 1. 3 Giá trị thông tin 1. 4 Nguồn thông tin 1. 5 Chất lượng thông tin 1. 1 Dữ liệu thông tin • Các khái niệm liệu: o ... liệu hay thông tin 12 2 011 -2 012 1. 3 Giá trị thông tin • Giá trị hữu hình • Giá trị vô hình Thông tin sử dụng hiệu đem lại giá trị định cho doanh nghiệp 13 Thảo luận • Trong giá trị thông tin đem ... nhà quản trị 21 2 011 -2 012 Đề định quản trị nhu cầu thông tin 3 .1 Đề định quản trị 3.2 Các loại định DN 3.3 Các cấp định quản trị 3.3 .1 Tính chất việc định cấp độ quản trị 3.3.2 Tính chất thông tin...
 • 13
 • 72
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 3 hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 3 hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
... CHÍNH Hệ thống thông tin doanh nghiệp Hệ thống thông tin tác nghiệp Hệ thống thông tin quản Hệ thống thông tin cho phận chức Hệ thống thông tin doanh nghiệp 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Hệ thống ... tin quản lý 2.2.1 Hệ thống hỗ trợ định (DSS) 2.2.2 Hệ thống thông tin báo cáo (IRS) 2.2 .3 Hệ thống thống thông tin điều hành (EIS) 13 2.1 Hệ thống thông tin tác nghiệp Hệ thống thông tin tác nghiệp ... giản hệ thống quản lý sản xuất 28 Luồng điều khiển thông tin cần thiết cho hệ thống MRP 29 Hệ thống thông tin tác nghiệp Hệ thống thông tin quản lý 2.1 Hệ thống thông tin tác nghiệp 2.1.1 Hệ thống...
 • 17
 • 141
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 5 khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản trị  chương 5 khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin
... CHÍNH Khởi tạo hệ thống thông tin Nghiên cứu tính khả thi hệ thống thông tin Phương pháp lựa chọn hệ thống thông tin Khởi tạo hệ thống thông tin 1.1 Khởi tạo tính khả thi 1.2 Các hoạt động khởi tạo ... Các hoạt động khởi tạo 1.3 Lý việc khởi tạo HTTT 1.1 Khởi tạo tính khả thi o Bước khởi tạo (Initiation phase): Là bước qui trình phát triển dự án hệ thống thông tin, mục tiêu để đánh giá tính ... Chi phí mở rộng tổ chức 15 2011-2012 Lợi ích Hệ thống thông tin • Lợi ích hữu hình: Parker Benson(1988) đề xuất so sánh chi phí hệ thống hành với chi phí hệ thống sau triển khai • Lợi ích vô hình:...
 • 9
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống thông tin quản trị misvai trò của hệ thống thông tin quản trịđề thi hệ thống thông tin quản trịôn tập hệ thống thông tin quản trịhệ thống thông tin quản trị nhân lựchệ thống thông tin quản trị sản xuấtđề thi môn hệ thống thông tin quản trịđề thi trắc nghiệm hệ thống thông tin quản trịmô hình hệ thống thông tin quản trị nhân lựcmô hình hệ thống thông tin quản trịkhái niệm hệ thống thông tin quản trị nhân lựchệ thống thông tin quản trị nhân sựhệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lựcgiáo trình hệ thống thông tin quản trịbài tập tình huống hệ thống thông tin quản trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm