KINH tế học VI mô

Môn : Kinh tế học

Môn : Kinh tế học vĩ mô
... mục tiêu chung Kinh tế học c Các đề mục chương: • Đối tượng kinh tế • Các vấn đề kinh tế • Vai trò kinh tế • Mục tiêu sách Kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết ... Sau học xong chương này, sinh viên có th : • Ôn tập lại chất khái niệm Kinh tế học • Phân biệt đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết vấn đề Kinh tế học • Biết ... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết lớp + tập Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Số tiết dự kiến:...
 • 7
 • 1,109
 • 7

Môn : Kinh tế học p2

Môn : Kinh tế học vĩ mô p2
... mục tiêu chung Kinh tế học c Các đề mục chương: • Đối tượng kinh tế • Các vấn đề kinh tế • Vai trò kinh tế • Mục tiêu sách Kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết ... Sau học xong chương này, sinh viên có th : • Ôn tập lại chất khái niệm Kinh tế học • Phân biệt đối tượng nghiên cứu Kinh tế học vi Kinh tế học • Biết vấn đề Kinh tế học • Biết ... cầu: Xác định sản lượng mức giá • Sự thay đổi tình trạng cân kinh tế d Phương pháp dạy học: giảng lý thuyết lớp + tập Chương 7: Phân tích sách kinh tế thông qua AS- AD a Số tiết dự kiến:...
 • 7
 • 442
 • 0

Những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi

Những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô
... 2005 Kinh tế vi Slide “Các hình kinh tế · Các quốc gia vận dụng hình để giải vấn đề kinh tế cách nào? · Các hình kinh tế: · Nền kinh tế thị trường · Nền kinh tế kế hoạch · Nền kinh tế ... 2005 Kinh tế vi Slide 10 Định nghĩa kinh tế học Kinh tế học khoa học chọn lựa · Kinh tế học nghiên cứu cách thức sử dụng quản lý nguồn lực hạn chế để thoả mãn nhu cầu người · Kinh tế học tập ... Kinh tế vi Bộ môn Kinh tế vi · · · · Khoa: Phone: Website: Email: Quản trị kinh doanh (84)-511-836934 http://www.dbavn.com info@dbavn.com ©dbavn.com 2005 Kinh tế vi Slide Mục tiêu môn...
 • 30
 • 824
 • 3

Kinh tế học vi là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân

Kinh tế học vi mô là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân
... tế học vi Kinh tế học Kinh học vi môn khoa học quan tâm đến vi c nghiên cứu, phân tích, lựa chọn vấn đề kinh tế cụ thể tế bào kinh tế kinh tế Kinh tế học vi nghiên cứu phận, ... Kinh tế vi Khoa Kinh tế vận tải biển Phần 1: Lí thuyết Giới thiệu chung môn học vi 1.1 Kinh tế học vi mối quan hệ với kinh tế học - Kinh tế học có phận quan trọng Kinh tế học vi ... toàn kinh tế 1.2 Đối tượng nội dung kinh tế học vi - Kinh tế học vi môn khoa học kinh tế, môn khoa học cung cấp kiến thức lí luận phương pháp luận kinh tế Nó khoa học lựa chọn thành vi n kinh...
 • 33
 • 389
 • 0

Tiểu luận kinh tế học

Tiểu luận kinh tế học vĩ mô
... định kinh tế mô, sở để ổn định cán cân khác kinh tế Ưu tiên giải pháp ổn định kinh tế mô: Các đại biểu cho rằng, ưu tiên sách năm 2010 phải ổn định kinh tế Vì ổn định kinh tế sở ... thời gây ảnh hưởng đến kinh tế a) Ổn định kinh tế Tại Hội thảo “Hoạch định sách tài thời kỳ hậu khủng hoảng” Bộ Tài tổ chức ngày 26/1, nhiều chuyên gia kinh tế cho Việt Nam, ưu tiên ... thực Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 nước ba mặt: (1) Ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững; (2) Giữ ổn định kinh tế mô, chủ động phòng ngừa...
 • 26
 • 524
 • 0

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
... mơ Kinh Tế Mơ - Lê Thi I Kinh tế học gì? - Khái niệm kinh tế học - Kinh tế học vi mơ - Kinh tế học Kinh Tế Mơ - Lê Thi I Kinh tế học gì? Kinh tế học: mơn học nghiên cứu cách thức chọn ... thể Kinh Tế Mơ - Lê Thi I Kinh tế học gì? Kinh tế học mơ phận kinh tế học, nghiên cứu - Tồn kinh tế (tăng trưởng, thất nghiệp, lạm phát - Thị trường tổng sản phẩm - Chỉ số giá Kinh Tế ... I Kinh tế học gì? II Ba vấn đề mà kinh tế phải giải III Phân tích thực chứng phân tích chuẩn tắc IV Các vấn đề kinh tế mơ V Mục tiêu kinh tế VI Các sách kinh tế Kinh Tế Mơ -...
 • 47
 • 392
 • 1

KINH TẾ HỌC VI - Chương 1

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 1
... NIỆM KINH TẾ VI MÔ • Kinh tế học vi phận kinh tế học chuyên nghiên cứu phân tích hành vi tác nhân kinh tế, bao gồm: người tiêu dùng, doanh nghiệp phủ • Kinh tế học vi khoa học lựa chọn kinh ... Reynolds, 19 99 CHƯƠNG I KHÁI NIỆM KINH TẾ VĨ MÔ • Kinh tế học phận kinh tế học chuyên nghiên cứu vấn đề kinh tế tổng hợp kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp, sách vĩ mô, 10  THS ... PHAN THẾ CÔNG 31 CHƯƠNG I CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ • hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung • hình kinh tế thị trường tự • hình kinh tế hỗn hợp 63  THS PHAN THẾ CÔNG CHƯƠNG I hình KT kế hoạch...
 • 34
 • 587
 • 10

KINH TẾ HỌC VI - Chương 2

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 2
... CANDIDATE 25 CHƯƠNG Bài tập số X TUX Y TUY 50 80 100 160 140 22 0 170 26 0 190 29 0 51 CHƯƠNG Giải tập số X TUX MUX MUX/PX Y TUY 50 100 160 140 22 0 170 26 0 190 MUY/PY 80 MUY 29 0 52 26 CHƯƠNG Bài ... MUY = 10X 20 PHAN THE CONG, PHD CANDIDATE 10 CHƯƠNG Ví dụ: Một người tiêu dùng uống bia, số lượng cốc bia X, tổng lợi ích TUX X TUX 35 65 90 105 110 110 95 45 MUX - 35 30 25 15 -1 5 -5 0 21 PHAN ... PHD CANDIDATE CHƯƠNG Đường bàng quan 12 PHAN THE CONG, PHD CANDIDATE CHƯƠNG Sở thích tiêu dùng khác hai người tiêu dùng khác Y Ưu thích Y nhiều Y U3 U2 U1 Ưu thích X nhiều U3 X U2 U1 X 13 PHAN...
 • 27
 • 660
 • 11

KINH TẾ HỌC VI - Chương 3

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 3
... X tăng lên px’ px’’ px’’’ U3 U1 U2 x1 I = px’x + pyy x2 x3 Di x’ Quantity of x I = px’’x + pyy x’’ x’’’ Quantity of x I = px’’’x + pyy Ví dụ • Cho hàm lợi ích Cobb-Douglas U x1 x • Phương trình ... ' ' py px’ ’ px’’’ Hi U2 x’ x’’ x’’’ Quantity of x x’ x’’ x’’’ Quantity of x 33 Ví dụ • Cho hàm lợi ích U x1 x • Vi t hàm cầu Hicks (hàm cầu bồi hoàn) với mức lợi ích U = U(x1,x2) • Đáp số x1* ... Ảnh hưởng thay ngược chiều với biến động giá 23 Ảnh hưởng thay ảnh hưởng thu nhập • Ảnh hưởng thu nhập: – Khi giá hàng hóa thay đổi làm thu nhập thực tế thay đổi lượng hàng hóa mua thay đổi – Phân...
 • 55
 • 864
 • 24

KINH TẾ HỌC VI - Chương 4

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 4
... kinh tế lợi nhuận; có phê phán lẫn ủng hộ • Trong kinh tế vi mô, lợi nhuận thực thể hiển nhiên, có ý nghĩa kinh tế quan trọng doanh nghiệp 68 34 Chương Ý nghĩa kinh tế lợi nhuận • tiêu kinh tế ... MC • Sinh vi n tự chứng minh vấn đề 40 20 Chương Trường hợp hàm tổng chi phí hàm tuyến tính 41 Chương Mối quan hệ đường MPL, APL, MC AVC 42 21 Chương Nguồn: Perloff, chương 11, PP 43 Chương Chi ... đường bao tất đường chi phí binh quân ngắn hạn (SAC) 46 23 Chương Hiệu suất thay đổi theo quy 47 Chương Hiệu suất thay đổi theo quy 48 24 Chương Các nguyên nhân làm cho chi phí bình quân dài...
 • 42
 • 1,456
 • 26

KINH TẾ HỌC VI - Chương 5

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 5
... = a - bQ, Q = Q1 + Q2 58 29 Cân Cournot - ví dụ minh họa • Hàm lợi nhuận hãng là: π1 = P.Q1 – c1.Q1 = (a - bQ1 - bQ2)Q1 - c1Q1 π2 = P.Q2 – c2.Q2 = (a - bQ1 - bQ2)Q2 – c2Q2 59 Cân Cournot - ví ... trước hành động hãng đối thủ 51 Các hình độc quyền nhóm • Độc quyền nhóm không cấu kết: – hình Cournot – hình Stackelberg – hình Bertrand – Tính cứng nhắc giá hình đường cầu gãy • Hiện ... - bQ, Q = Q1 + Q2 • C hai hãng có chi phí c n biên không đ i đ u b ng c chi phí c đ nh đ u b ng không 64 32 hình Stackelberg • Hàm lợi nhuận hãng là: π1 = P.Q1 – c.Q1 = (a - bQ1 - bQ2)Q1 -...
 • 50
 • 775
 • 17

KINH TẾ HỌC VI - Chương 6

KINH TẾ HỌC VI MÔ - Chương 6
... A Q/cáo Q/c ế Q/cáo Q/c 50 , 50 20 , 60 60 , 20 30 , 30 ợ ế ụ 15 Giải trò chơi Hãng B Ko Q/cáo Q/c Hãng A Q/cáo Q/c Ko Q/cáo Q/c 50 , 50 20 , 60 Q/cáo Q/c 60 , 20 30 , 30 • Phản ứng tốt hãng A ... , -1 0, 10 -1 00,0 20, 10 • Hãng chiến lược ưu • Hãng có chiến lược ưu Đầu tư • Nếu hãng cho hãng thực chiến lược ưu Đầu tư, hãng đầu tư thu lợi ích 20 35 Chiến lược maximin Hãng ầ ầ , -1 0, 10 -1 00,0 ... nhuận – Nó cân Nash, không 37 Chiến lược maximin Hãng ầ ầ , -1 0, 10 -1 00,0 20, 10 • Nếu hãng không đầu tư lớn -1 0 • Nếu hãng đầu tư lớn -1 00 • Nếu hãng lựa chọn theo nguyên tắc maximin chọn không...
 • 24
 • 463
 • 6

bài giảng kinh tế học vi

bài giảng kinh tế học vi mô
... VỀ KINH TẾ HỌC VI KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VI Kinh tế học kinh tế Các phận kinh tế học Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc KINH TẾ HỌC VÀ NỀN KINH TẾ Kinh tế học Là môn khoa học ... kinh tế học kinh tế học vi Kinh tế học vi nghiên cứu hành vi thành vi n kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp phủ Kinh tế học nghiên cứu vấn đề kinh tế tổng hợp kinh tế vấn đề tăng ... cứu kinh tế học vi Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi phương pháp nghiên cứu kinh tế học NỘI DUNG CỦA KINH TẾ HỌC VI MÔ Đề cập đến đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu kinh tế học...
 • 185
 • 423
 • 6

Kinh tế học

Kinh tế học vĩ mô
... II Tại phải nghiên cứu kinh tế học mô? Nghiên cứu kinh tế với tư cách tổng thể: Nền kinh tế nhà nước kinh tế tổng thể, kinh tế học nghiên cứu vấn đề kinh tế như: lạm phát, thất ... sách tác động trực tiếp lên hoạt động kinh tế đời sống người dân Nền kinh tế phát triển lên hay xuống quản lý nhà nước hiệu sách kinh tế mang lại kinh tế học môn khoa học chưa ... cứu kinh tế học mô, xây dựng sách phát triển kinh tế hoàn thiện đưa kinh tế phát triển bền vững mục tiêu quốc gia Mặc dù môn khoa học kinh tế học non trẻ chưa hoàn thiện Nghiên cứu kinh...
 • 8
 • 225
 • 0

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm
... Fisher, NXB Giỏo dc Macroeconomics, Rudiger Dornbusch & Stainley Fischer, Eighth Edition, Macroeconomics, N.Gregory Mankiw, Fourth Edition Economics, David Begg, Fourth Edition, Bi Kinh t v mụ, ... bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ht hay thng d ca cỏn cõn toỏn s nh hng n s thay i ca t giỏ hi o i 66 Khi xut khN tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u 67 Lm phỏt tng i ... tỏc ng n t giỏ hi o i 68 Khi nhp khN ca mt nc tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u II TR LI CC CU SAU: Cỏch xỏc nh cỏc ch tiờu GDP, GNP, NNP, Nờu v gii thớch cỏc bin phỏp bự...
 • 9
 • 727
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế học vi môkinh tế học vĩ môkinh tế học vi mô 2tổng quan kinh tế học vi môgiáo trình kinh tế học vị môtài liệu kinh tế học vị môbài giảng kinh tế học vị môôn tập kinh tế học vi môkinh tế học vĩ mô ktqdbài tập kinh tế học vi môgiới thiệu kinh tế học vĩ môkinh tế học vĩ mô quốc tế tỷ giá hối đoáikinh tế học vĩ mô của mankiwkinh tế học vĩ mô nâng caokinh tế học vĩ mô mankiwĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây