GIÁO TRÌNH KINH tế VI mô đh tôn đức THẮNG

Giáo trình kinh tế vi DH tôn đức thắng

Giáo trình kinh tế vi mô DH tôn đức thắng
... NHẬP MƠN KINH TẾ VI MƠ 1 .Kinh tế học – Kinh tế vi mơ – Kinh tế vĩ mơ 2.Những vấn đề kinh tế doanh nghiệp 3.Đường giới hạn khả sản xuất 4.Chu chuyển hoạt động kinh tế KINH TẾ HỌC, KT VI MƠ, KT ... Như Ý, Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 2005 TS Ng Như Ý- ThS Trần Thò Bích Dung, Câu hỏi, tập, trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 2005 Bộ giáo dục đào tạo, Kinh tế vi mô, Hà ... Khả hữu hạn * Kinh tế học → lựa chọn cá nhân xã hội: sử dụng nguồn tài nguyên có giới hạn → thỏa mãn nhu cầu người 1.2 Kinh tế học vi mơ – Kinh tế học vĩ mơ: KINH TẾ HỌC Kinh tế vi mơ (Microeconomics)...
 • 190
 • 1,050
 • 0

Giáo trình kinh tế vi ĐH An Giang

Giáo trình kinh tế vi mô ĐH An Giang
... cho môn kinh tế ứng dụng kinh tế kinh doanh sau Kinh tế học vi môn quan trọng nghành kinh tế môn học lý thú quan tâm đến hoạt động kinh tế Sự hiểu biết đầy đủ kinh tế học vi có tầm quan ... vào sách: Kinh tế vi - Lê Bảo Lâm, Trường đại học Kinh tế TP HCM nhiều giáo trình kinh tế vi có liên quan tác giả khác Chương 1: Những vấn đề kinh tế học Khái niệm kinh tế học Kinh tế học ... thiệu Kinh tế lĩnh vực vô phong phú, nhiên để giúp sinh vi n kinh tế dể dàng tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn sinh vi n phải học kinh tế vi kinh tế trước nghiên cứu môn chuyên nghành Hai môn...
 • 196
 • 547
 • 0

Giao trinh kinh te vi mo DH cong nghiep !

Giao trinh kinh te vi mo DH cong nghiep !
... kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi mô, kinh tế quốc dân phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế, giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi ... trình Kinh tế học Vi mô Ebook.VCU www.ebookvcu.com Chơng Kinh tế học vi mô vấn đề kinh tế doanh nghiệp Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 1.1 Kinh tế học vi kinh tế ... cứu, học tập kinh tế vi mô cho tốt phải thấy mối quan hệ biện chứng hai phạm trù 1.1.1 Kinh tế học vi Kinh tế học vi mô phân ngành kinh tế học, sâu nghiên cứu hành vi chủ thể, phận kinh tế riêng...
 • 28
 • 304
 • 0

Giáo trình kinh tế ĐH Trà Vinh

Giáo trình kinh tế vĩ mô ĐH Trà Vinh
... quốc tế Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh QT7.1/PTCT1-BM7 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC KẾT QUẢ HỌC TẬP 1: Trình bày tổng quan kinh tế học kinh tế học Bài hướng dẫn 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ ... hội” Kinh tế học thường chia thành hai phân ngành lớn: Kinh tế vi kinh tế - Kinh tế vi nghiên cứu hoạt động tế bào kinh tế doanh nghiệp, gia đình, nghiên cứu yếu tố định giá kinh tế ... KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Khái niệm Kinh tế học nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nước bình diện toàn kinh tế quốc dân Nói cách khác, kinh tế học nghiên cứu...
 • 100
 • 235
 • 0

Giao trinh kinh te vi mo(1).doc

Giao trinh kinh te vi mo(1).doc
... nội dung phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô a) Đối tượng Kinh tãú hc vi mä nghiãn cỉïu quy lût , xu thãú táút úu ca cạc hoảt âäüng kinh tãú vi mä ( hnh vi ca cạ nhán, doanh nghiãûp âäúi ... táût ca kinh tãú thë trỉåìng vãư vai tr ca qun l v âiãưu tiãút kinh tãú ca nh nỉåïc âäúi våïi hoảt âäüng kinh tãú vi mä b) Nội dung Kinh tãú hc vi mä cung cáúp l lûn v phỉång phạp lûn kinh tãú ... Kinh tãú hc vi mä v kinh tãú hc vé mä nghiãn cỉïu nãưn kinh tãú åí nhỉỵng gọc âäü khạc , nhiãn giỉỵa chụng cọ mäúi quan hãû khäng thãø tạch råìi Kinh tãú vi mä nghiãn cỉïu...
 • 97
 • 1,673
 • 10

Giáo trình kinh tế 1

Giáo trình kinh tế vĩ mô 1
... biết trước Châu Văn Thành 11 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-2007 Kinh tế P LRAS Kinh tế Tổng quan SRAS2 SRAS1 c b AD1 a AD0 Yf Y1 Y Chính sách tiền tệ Tiền ... Văn Thành Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-2007 Kinh tế Kinh tế Tổng quan Nhóm lý thuyết Lý thuyết cổ điển: Lương giá có tính linh hoạt Nền kinh tế tự điều chỉnh ... – thuế kinh doanh gián thu + trợ giá Châu Văn Thành Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-2007 Kinh tế Kinh tế Tổng quan PI (thu nhập cá nhân) = NI – (thuế kinh doanh...
 • 14
 • 2,499
 • 27

Giáo trình kinh tế 2

Giáo trình kinh tế vĩ mô 2
... tổng cung cho kinh tế mở giống cho kinh tế đóng C Trạng thái cân kinh tế có cách cho tổng cầu với tổng cung ngắn hạn dài hạn Ghi chú: hình kinh tế mở nhỏ tóm tắt ba phương trình (IS, LM, ... đính: Châu Văn Thành Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 20 06-07 Kinh t? vi Tổng quan lý thuyết AD: Trong kinh tế mở nhỏ, AD thoai thoải hay ngang AD kinh tế đóng P AD ( G , T , ... đính: Châu Văn Thành Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 20 06-07 Kinh t? vi Tổng quan lý thuyết Ghi chú: hình kinh tế đóng tóm tắt ba phương trình (IS, LM, tổng cung) với...
 • 8
 • 2,997
 • 61

Giáo trình kinh tế 3

Giáo trình kinh tế vĩ mô 3
... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế khu vực Khu vực ngân sách: Cân ngân sách (FB) = T – G Ngân sách ... FDI + Dg + Dp + CFO + EO + ∆NFA Tài khoản vốn, tài (CF) =0 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế khu vực Mối quan hệ khu vực: Khu vực sản xuất Khu vực ngân sách ... tìm liên hệ khu vực? Từng thành tố cấu thành phụ thuộc vào yếu tố gì? (Hãy tiếp tục hành trình phần lại môn học)! Châu Văn Thành ...
 • 3
 • 491
 • 16

Giáo trình kinh tế 4

Giáo trình kinh tế vĩ mô 4
... David Spencer/Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế Mô hình cổ điển Đặc tính: (1) Thể lợi suất không đổi theo qui (2) MPK = αAKα-1L1-α = α(Y/K); ... tiềm năng, sản lượng tự nhiên David Spencer/Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế Mô hình cổ điển Phân phối: Thu nhập yếu tố thực = mức thu thực ... thuê thêm lao động MB>MC) David Spencer/Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế Mô hình cổ điển Nhớ lại: MB = P × MPL MC = W Vì vậy, doanh nghiệp...
 • 8
 • 398
 • 11

Giáo trình kinh tế 5

Giáo trình kinh tế vĩ mô 5
... nhau: David Spencer/ Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 • • Kinh tế Tăng trưởng kinh tế Trong chương “Nền kinh tế dài hạn”: dài hạn có nghĩa tất mức giá ... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế Tăng trưởng kinh tế d Cả hai động khuyến khích yêu cầu: • Thị trường: Cho phép thu lợi từ chuyên môn hoá ngoại ... {hãy cho n = nhằm đơn giản hoá trình bày} David Spencer/ Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2006-07 Kinh tế Tăng trưởng kinh tế f Kết của: • Tăng s: y (δ +...
 • 12
 • 386
 • 8

Giáo trình kinh tế 6

Giáo trình kinh tế vĩ mô 6
... Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 20 06- 07 Kinh tế Tiền tệ lạm phát [xem xét chế OMOP ảnh hưởng MB] 12 Liên hệ số lượng tiền kinh tế (M) mức giá (P) thể phương trình số ... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 20 06- 07 Kinh tế Tiền tệ lạm phát Tưởng tượng kinh tế trao đổi trực tiếp sản phẩm (hàng đổi hàng): ... Spencer/Chau Van Thanh Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 20 06- 07 Ngân hàng A B C … cuối ∆M (∆D) 100 90 [72] 81 … Kinh tế ∆ cho vay 90 81 [64 ,80] 72,90 … Tiền tệ lạm phát...
 • 9
 • 389
 • 13

Xem thêm