ĐỀ THI KINH tế VI mô

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI 1_UEH.doc

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 1_UEH.doc
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 24/...
 • 64
 • 4,852
 • 118

Dap an de thi kinh te vi mo.doc

Dap an de thi kinh te vi mo.doc
... A ng bng quan tip xỳc vi ng ngõn sỏch B dc ng bng quan bng dc ng ngõn sỏch C ng bng quan ct ng ngõn sỏch D C ba ý trờn u ỳng Dựng s liu sau d tr li cỏc cõu hi cú liờn quan Mt doanh nghip c ... =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu ti a húa doanh thu cng chớnh l mc tiờu ti a húa li nhun ... Nh c quyn ang bỏn n v sn phm mc giỏ l 10000 ng/sn phm Nu doanh thu biờn ca n v th l ngn ng, thỡ doanh nghip bỏn sn phm vi mc giỏ l: A Tt c u sai B 9.200 C 10.000 D 6.000 Cõu 32: Nu doanh nghip...
 • 7
 • 2,561
 • 111

ĐỀ THI KINH TẾ VI K 33 DE 16.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc
... 25: Để k t hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: A 100 B 23 ,33 Câu 26: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui dần theo qui D Không thể biết B Năng suất không đổi theo qui C ... X tăng, cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết D Tăng Câu 38: Điều kiện tự nhiên năm thuận lợi cho vi c sản xuất hàng hóa X, yếu tố khác không đổi, giá lượng cân cho hàng hóa X ... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu...
 • 7
 • 1,515
 • 115

ĐỀ THI KINH TẾ VI K33 DE 1.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 DE 1.doc
... lớn chi phí biên B Doanh thu biên chi phí biên C Doanh thu D Tất sai Câu 45: Lợi nhuận kinh tế (∏) bằng: ĐỀ A (P-AC)*Q B P.S – FC C Cả ba câu D TR - TC Câu 46: Khi cung cầu sản phẩm tăng lên thì: ... nghiệp độc quyền định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm ... tranh hoàn hảo định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Lớn không C Nhỏ không D Tất sai Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1 Để chọn...
 • 5
 • 1,141
 • 62

De thi kinh te vi mo.doc

De thi kinh te vi mo.doc
... đờng cầu sang trái 10.Trong kinh tế hổn hợp a.Giá đợc định phủ b.Có đồng thời bàn tay vô hình ,bàn tay hửu hình c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 11.Cầu hàng hóa ... cầu sang phải 14.Một nên kinh tế thị trờng a.Giá đựoc định phủ b.Giá la Bàn tay vô hình điều tiết sản xuất xã hội c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 15.Chi phí ... độc quyền cung ứng lợng cao giá thấp cạnh tranh hoàn hảo ? 24 kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi doanh nghiệp ? 25.Khi lợi nhuận kinh tế zero lợi nhâun kế toán bàng chi phí hội ? 26.Chi phí...
 • 6
 • 1,082
 • 69

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P2

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P2
... mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 90 94 29 1.78 Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu tư với thu nhập quốc gia sau : -0 ... vay bị thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bị thi t 1.28 Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : e a S = 10 f S=0 g S = -1 0 h ... sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 1.34 Câu 34 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ 90 94 29 Cho biết mối quan...
 • 19
 • 1,153
 • 5

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P3

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P3
... người vay bò thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bò thi t Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : a S = 10 b S = c S = -1 0 d tính ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng ... điều hành kinh tế vó : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để...
 • 16
 • 762
 • 5

Đề thi kinh tế

Đề thi kinh tế vĩ mô
... tư nước (FI) trừ đầu tư nước (DI) d/ Đầu tư nước (DI) trừ đầu tư nước (FI) 15.Trong hình kinh tế mở, quy nhỏ, có cán cân thương mại cân Khi phủ có sách tài nới lỏng ( Giảm thuế, tăng chi ... chuyển theo hướng thặng dư c/ Không có thay đổi Cán cân thương mại d/ Cả sai 16.Trong hình kinh tế mở, quy nhỏ, có cán cân thương mại cân Khi có tiến kỹ thuật làm dịch chuyển đường đầu tư ... hàng tích trữ c/ Doanh nghiệp gặp nguy tiềm ẩn chi phí tiền lương tăng d/ Cả đáp án 14.Ở hình kinh tế mở, hệ thống tài khoản thu nhập Quốc dân cho thấy đầu tư nước ròng với cán cân thương...
 • 3
 • 982
 • 57

Đề thi kinh tế Vĩ - P1

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P1
... điểm Friedman kinh tế vĩ đại, toàn dụng nhân công liên quan đến mức thất nghiệp thấp để trì cấu kinh tế Vài nhà kinh tế khác James Tobin, Franco Modigliani phối hợp đưa khái niệm Non-Accelerating ... vậy, ↑P → ↓(W/P) → ↑L → ↑Y L d L2 L W/P, W/Pe Khởi đầu A: (W1 /P1) ; Pe = P1 Bây giờ, P↑ đến P2; Ls W3 P W1 P1 Ls (W/Pe) = Ls (W1 /P1) = B’ Ld (W/P) = Ld (W1/P2) = L2 > (∴ EDL) A Các hãng định mức ... thật kỹ trạng kinh tế Hiện kinh tế trạng thái cân dài hạn, bao gồm cân cán cân toán Đây trạng thái cân lý tưởng Nên việc thực sách theo đề nghị không cần thi t! Và ý cần lưu ý là kinh tế mở nhỏ,...
 • 8
 • 1,315
 • 58

Đề thi kinh tế Vĩ - P2

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P2
... 2 Bạn với tư cách chuyên gia kinh tế, giúp nhà sách hiểu rõ chất vấn đề Câu 8: Theo thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 0 1-1 0-1 998, chuyên mục Kinh tế Thế giới, viết có tựa đề “Khi nguy ... dụng để chi tiêu, khuyến khích kinh tế Mỹ tăng trưởng ” Hãy sử dụng kiến thức môn học, giải thích ngắn gọn chế tác động Câu 9: Theo thông tin kinh tế đầu tháng 3-2 000, sau Mỹ định tăng lãi suất, ... trang 41, mục “Mỹ cắt giảm lãi suất”, có đoạn viết: Điều xảy FED cắt giảm lãi suất - lần cắt giảm kể từ 3 1-0 1-1 996? Theo số nhà phân tích, trước hết, làm giảm giá trị đồng đô la, tạo thuận lợi...
 • 2
 • 873
 • 16

Đề thi kinh tế Vĩ - P3

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P3
... kiệm quốc gia (S) Nguyen Hoai Bao Kinh tế Vĩ Bài tập ứng dụng – hình IS-LM 16 Giả sử kinh tế thể bỡi hai phương trình sau: IS: Y = 8.000 -2 .000r LM: Y = -2 .000 + 2.000r + 2(M/P) Trong r ... động sách tài khoá sách tiền tệ hình IS-LM Nguyen Hoai Bao Kinh tế Vĩ Bài tập ứng dụng – hình IS-LM Xem xét hình kinh tế vĩ sau đây: Y=C+I+G C = a + b.Yd I = I0 G = G0 Yd = Y – T0 ... vĩ xác định hình IS-LM? 14 Sử dụng thông tin 10 12, tính mức sản lượng lãi suất cân bằng, biết a = 0, b = 0,8, h = 7, k = 0,2, d = 0, e = 1, g = 2, M0 = 20? 15 Cho hình IS-LM sau: C(Y-T)...
 • 4
 • 941
 • 23

Đề thi kinh tế Vĩ - P4

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P4
... thuộc sách không thuộc sách làm dịch chuyển đường IS đường LM? c Ý nghĩa kinh tế điểm cân hình IS-LM? Gợi ý: hình IS-LM cho cách nhìn chi tiết điều ẩn chứa phía sau tổng cầu Nó tách tổng ... giảng kinh tế vĩ thời kỳ đại học Chính sách tài khoá hiệu chế tỷ giá hối đoái thả vốn di chuyển tự - kết hợp hoàn hảo tạo tượng lấn át hoàn toàn” Là nhà kinh tế đào tạo từ chương trình kinh ... bên hình khác mà nghiên cứu đến cho thấy có nhiều cách khác góp phần giải thích đường tổng cầu có độ dốc hướng xuống toạ độ (Y, P) Câu 5: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh...
 • 6
 • 568
 • 18

Đề thi kinh tế Vĩ - P5

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P5
... (interest-rate effect) Thông qua chế tác động, lý giải hiệu ứng giúp giải thích hướng dốc xuống đường tổng cầu Câu 5: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh tế mà họ nói đến kinh tế ... giảng kinh tế vĩ thời kỳ đại học Chính sách tài khoá hiệu chế tỷ giá hối đoái thả vốn di chuyển tự - kết hợp hoàn hảo tạo tượng lấn át hoàn toàn” Là nhà kinh tế đào tạo từ chương trình kinh ... công, anh chị làm trung gian hoà giải cho tranh luận Câu 6: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh tế mà họ nói đến kinh tế mở nhỏ, hoạt động chế tỷ giá hối đoái cố định vốn di chuyển...
 • 3
 • 477
 • 10

Đề thi kinh tế Vĩ - P6

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P6
... cá, chi phí trung gian việc kinh doanh nhà hàng, mua cất tủ lạnh không tác động đến GDP, kinh doanh tạo giá trị gia tăng mới, 500000 đồng Hãy giải thích giao dịch kinh tế sau ảnh hưởng (tăng, ... vào GNP Hãy cho biết biến số kinh tế sau đây, biến lưu lượng (flow) biến tích lượng (stock) Các biến lưu lượng (flow) bao gồm: Thu nhập người lao động/Tổng đầu tư kinh tế/Tiết kiệm phủ Các biến ... GDP = VA lúa mì +VA bột mì + VA bánh mì VAlúa mì = 5×20 = 100 VA bột mì = (100+30) - 80 = 50 VA bánh mì = (50 0-1 00) = 400 GDP = 100 + 50 + 400 = 550 (4.000) 5.000 104.000 109.000 ...
 • 3
 • 3,418
 • 43

Đề thi kinh tế mô, quản trị học

Đề thi kinh tế Vĩ mô, quản trị học
... bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp, kỹ tư quan trọng c Các kỹ có tầm quan trọng tất cấp bậc quản trị d Tất sai 90) Hoạt động quản ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách...
 • 12
 • 545
 • 11

Xem thêm