50 câu HPT hàm đặc trưng

50 câu HPT hàm đặc trưng

50 câu HPT hàm đặc trưng
...   y  Câu 15: (Đề thi thử THPT QG 2015 - THPT Nghi Sơn - Thanh Hóa)  2 y  12 y  25 y  18  (2 x  9) x  Giải hpt:  2   3x   3x  14 x    y  y  Câu 22: (Đề thi thử THPT QG 2015 ...   y y  27 Giải hpt:    y  3  24 x (2 y  9) Câu 16: (Đề thi thử THPT QG 2015 - THPT Trần Phú - Thanh Hóa)  2 y  y  x  x   x Giải hpt:  2    y  2x  y  Câu 23: (Olympic 30/4/2014 ... 3x   2x y   x Câu 26: Giải hpt:   2 x y  x  x  x  x y y    x   3x y   Câu 33: Giải hpt:   x y  x   2 x3  x  3x   x3 (2  y )  y  Câu 27: Giải hpt:    x   14...
 • 4
 • 180
 • 1

Sang kien KINH NGHIEM HAM DAC TRUNG giai HPT PT HS

Sang kien KINH NGHIEM HAM DAC TRUNG giai HPT PT HS
... v cụng tỏc: T phú chuyờn mụn t toỏn trng THPT Hng Quang, thnh ph Hi Dng in thoi: 0915177557 ng tỏc gi: Khụng cú Ch u t to sỏng kin: Tờn n v: Trng THPT Hng Quang a ch: S 01, Ph Chng Dng, Phng ... s khỏc s c cp mc 2.1 Khai thỏc tớnh cht hm c trng gii phng trỡnh Vớ d ( thi th i hc ln trng THPT Hng Quang nm 2014) Gii phng trỡnh x 2 x x x 16 Nhn xột: Chỳng ta ó bit, vi mt bi toỏn ... trỡnh: ; Vớ d 20: Gii bt phng trỡnh: x ( x x 1) x3 x 15 x 14 (1) Bi gii tham kho TX: D = Ta cú BPT (1) x (2 x 1) ( x 2)3 x 23 x x ( x 2)3 3( x 2) (*) Xột hm s: f ...
 • 52
 • 202
 • 0

Ảnh hưởng của một vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định trong môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu kerr luận văn thạc sỹ vật lý

Ảnh hưởng của một vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định trong môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu kerr luận văn thạc sỹ vật lý
... môi trường phi tuyến kiểu Kerr đặc điểm môi trường Chương II Ảnh hưởng vài tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường tuần hoàn phi tuyến kiểu Kerr Trong chương khảo sát cách tổng ... số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định tinh thể CdSe 2.3.1 Mô hình thực nghiệm Để khảo sát ảnh hưởng tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường cấu trúc tuần hoàn phi tuyến kiểu ... cứu cấu trúc yếu tố ảnh hưởng đến thiết bị lưỡng ổn định quang học vấn đề mang tính thời 6 Đề tài luận văn Ảnh hưởng số tham số cấu trúc lên đặc trưng lưỡng ổn định môi trường tuần hoàn phi tuyến...
 • 51
 • 340
 • 3

Bậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng euler poincare luận văn thạc sỹ toán học

Bậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng euler poincare luận văn thạc sỹ toán học
... HỌC VINH MAI TẤT THÀNH BẬC BÉ NHẤT CỦA CÁC ĐA THỨC CHẶN TRÊN HÀM ĐẶC TRƯNG EULER- POINCARE Chuyªn ngµnh: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ Mã số: 60.46.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học ... Kiểu đa thức p(M) môđun M, Luận văn thạc toán học, Trường Đại học Vinh [2] Phạm Quốc Thành (2010), Tính đa thức hàm độ dài xác định lũy thừa hệ tham số vành địa phương, Luận văn thạc toán học, ... ( x) Hệ 1.6.2 nói lên hàm I M (n; x) đa thức hàm bị chặn đa thức n1 nd I M ( x) Định lý sau khái quát tính chất 1.8.3 Định lý Bậc nhỏ đa thức theo biến n1 , , nd chặn hàm số I M (n, x) độc lập...
 • 32
 • 400
 • 0

Một số tính chất và ứng dụng của hàm đặc trưng

Một số tính chất và ứng dụng của hàm đặc trưng
... định hàm mật độ hàm đặc trng suy (t) hàm đặc trng biến ngẫu nhiên Y Mệnh đề đợc chứng minh 18 3.7 Mệnh đề a Giả sử (n(t)n>1 dãy hàm đặc trng (pn) dãy số không âm với pn = n Khi hàm (t) = kk(t) hàm ... dx ta a = (t) (t) hàm đặc trng X Mệnh đề đợc chứng minh Vậy Đ2 Một số tính chất hàm đặc trng 2.1 Định lý Giả sử X có hàm phân phối F (t) hàm đặc trng Khi đó: ( a t ) 0) =1 ; ( t + h ) t ... 1 Định nghĩa ví dụ hàm đặc trng 2 Một số tính chất hàm đặc trng Công thức ngợc định lý BOCHNER 12 Định lý giới hạn trung tâm 21 Tài liệu tham khảo 31 Đ1 Định nghĩa ví dụ hàm đặc trng Giả sử X,...
 • 29
 • 376
 • 1

Hàm đặc trưng của tập hợp và ứng dụng

Hàm đặc trưng của tập hợp và ứng dụng
... xứng hai tập hợp, tức tập phần thử thuộc vào hai tập hợp: AB = (A\B)  (B\A) = (AB) \ (AB) Ứng dụng hàm đặc trưng để chứng minh đẳng thức, bao hàm thức tập hợp Với tính chất nêu phần 2, hàm ... dụng hàm đặc trưng toán đếm Một ứng dụng đẹp đẽ có chiều sâu hàm đặc trưng ứng dụng toán đếm sở ứng dụng công thức hiển nhiên sau: | A |   A ( x) xE Trước hết, ta ứng dụng công thức để chứng ... Hai hàm đặc trưng hai tập hợp hai vế Bài tập Chứng minh phép hiệu đối xứng có tính kết hợp, tức với tập hợp A, B, C ta có (AB)C = A(BC) Chứng minh A  B = A  C A  B = A  C B = C Chứng...
 • 10
 • 354
 • 0

ly thuyet ham dac trung

ly thuyet ham dac trung
... nghịch Định nghĩa: a Qúa trình: A -> B -> thuận nghịch trình ngược B -> A, hệ trãi qua trạng thái trung gian trình thuận A -> B Suy ra: Hệ trở trạng thái cân -> Qúa trình thuận nghịch trình cân ... chúng dự đoán biến thiên lượng trình độc lập với cách biến đối tốc độ phản ứng với chất sản phẩm trung gian tạo nên phản ứng Phương pháp nhiệt động lực hoc – Lý thuyết hàm đặc trưng thực có tầm ... K18 - ĐHSP – ĐH Huế Trang : 22 TIÊU LUẬN HÓA LÝ NÂNG CAO LÝ THUYẾT CÁC HÀM ĐẶC TRƯNG TÀI LIỆU THAM KHẢO HÓA HỌC VÔ CƠ T1 – Hoàng Nhâm – Nxb Giáo dục Giáo trình Hóa lý nâng cao – PGS.TS Trần Thái...
 • 24
 • 210
 • 0

skkn kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình thpt triệu sơn 4

skkn kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình thpt triệu sơn 4
... hệ phương trình loại việc tìm hàm đặc trưng khâu quan trọng bậc nhất, việc tìm hàm đặc trưng từ hệ phương trình cho toán coi giải nửa Vấn đề tìm hàm đặc trưng Tư nào? Cách biến đổi làm sao? SKKN ... giải hệ phương trình, gặp giải hệ phương trình với cách giải dùng hàm đặc trưng, dùng đánh giá, dùng bất đẳng thức… + Lí chủ quan: Qua kinh nghiệm giảng dạy tham khảo tài liệu, thấy để giải hệ ... sao? SKKN Kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình phần giúp em trả lời câu hỏi Đối tượng phương pháp nghiên cứu đối tượng khảo sát + Đối tượng nghiên cứu hệ phương trình đề thi...
 • 13
 • 1,714
 • 1

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p10 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p10 doc
... c k Sextans Taurus Telescopium Sextantis Tauri Telescopii Sextant Bull Telescope Kính lục phân Kim ngưu, trâu Kính viễn vọng Sex Tau Tel 10 19 80 81 Trianguli Trianguli Australis Tucanae Triangle ... Νοηµλ Monoceros Kỳ lân Unicorn Licorne Φδηλµοµχ Hydra Trường xà Sea-Serpent Hydre ∆η|ο⎯ Sextans Kính lục phân Sextant Sextant Θειθ⎯λθ Virgo Trinh nữ (Thất nữ) Virgin Vierge Εεβ⎯ 10 Serpents Mãng xà ... 1,6 - 5,1 + 2,2 - 0,3 - 3,5 4,7 + 2,0 + 0,2 - 7,5 - 5,0 - 0,6 - 3,9 - 4,4 - 3,0 - 3,6 -1,6 Khoảng cách (Ps) 2,6 360 280 1,3 8,1 13 280 3,5 95 26 140 5,1 21 79 100 6,7 11 560 130 26 110 150 84 110...
 • 5
 • 240
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p9 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p9 pot
... Điện tích nguyên tố Khối lượng electron Khối lượng proton Tỷ số k /lượng proton k /lượng electron Khối lượng nơtron Khối lượng muon Khối lượng electronc) Khối lượng protonc) Khối lượng nơtronc) Khối ... x1016m 2,2 x 1020m 2,1 x 1022m ~ 1026m * Khoảng cách trung bình MẶT TRỜI, TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRĂNG Tính chất Khối lượng Bán kính trung bình Khối lượng riêng trung bình Gia tốc rơi tự bề mặt Vận ... Khối lượng protonc) Khối lượng nơtronc) Khối lượng nguyên tử hidroc) Khối lượng nguyên tử đơteric) Khối lượng nguyên tử hêric) Thương số điện tích k /lượng electron Hằng số điện Hằng số (từ) thẩm...
 • 5
 • 296
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p8 ppsx

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p8 ppsx
... bất định Heisenberg vật lý lượng tử Các trình vật lý thời điểm ban đầu Big(Bang: Sự thống tương tác vật lý (hấp dẫn, điện từ, mạnh, yếu), hạt tiền bản, vật lý lượng cao Các mảng vật lý cần phải ... quang, cầu sắc cầu, nhật hoa - Các trình vật lý bên mặt trời : Điều kiện nhiệt độ, áp suất, truyền nhiệt v.v - Đặc biệt ý đến hoạt động mặt trời : Vấn đề vết đen từ trường mặt trời ( Nguồn gốc lượng ... trụ Các thành tựu chinh phục vũ trụ Các thành viên khác hệ mặt trời (sao chổi, thiên thạch, băng ) Cấu tạo tượng quan sát Các tượng vật lý đời sống có liên quan đến bầu trời Màu sắc bầu trời, cầu...
 • 5
 • 259
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p6 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p6 pot
... X vành nhật hoa, giống ảnh 9, làm ngạc nhiên tất chuyên gia Họ hy vọng có ảnh trơn tru Nhưng thay vào họ thấy tia X có hình ảnh vòng, đặc biệt nơi vành nhật hoa nằm vết đen Rõ ràng khí nóng vành ... tới tối thiểu triệu km vũ trụ Các chuyên gia đồng ý vành nhật hoa nóng dòng điện vành nhật hoa biến đổi thành nhiệt Nhưng chuyên gia không đồng ý với cách thức diễn trình Cần phải thực nhiều quan ... MẶT TRỜI VÀ TỪ QUYỂN CỦA TRÁI ĐẤT Vành nhật hoa hình không phần Mặt trời nằm phía dưới, bên phải Tại lại vành nhật hoa đó? Không có vết đen Mặt trời bề mặt gần đó? Rõ ràng khí nóng vành nhật...
 • 5
 • 213
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p5 pot

Giáo trình hướng dẫn phân tích bán kính khối lượng của các khối bán cầu và các đặc trưng cơ bản của sao p5 pot
... nhiệt độ bề mặt vào khoảng 5,8 103 K Ánh sáng Mặt trời có cường độ mạnh Không nhìn vào Mặt trời mắt trần đặc biệt không nhìn vào Mặt trời qua thấu kính kính thiên văn Một số kính thiên văn sử ... km, nhỏ so với chi tiết nhỏ mà nhận (thậm chí với kính thiên văn) chúng nhìn vào Mặt trời qua khí Trái đất Bán kính Mặt trời xác định khoảng cách quang tính từ tâm Mặt trời, R = x105 km Màu sắc ... tố nặng hiđrô hêli đóng góp phần nhỏ vào khối lượng Mặt trời Các vạch phổ Ca Na mạnh vạch phổ Fe nhiều tính chất nguyên tử định Thứ tư, vạch phổ lựa chọn cách cẩn thận dùng để xác định từ trường...
 • 5
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hàm phân phối xác suất và hàm đặc trưngbậc bé nhất của các đa thức chặn trên hàm đặc trưng eulerpoincarecấu tạo và đặc trưng quang học của lăng kínhgiải hệ phương trình bằng phương pháp hàm đặc trưngkinh nghiệm tìm hàm đặc trungskkn kinh nghiệm tìm hàm đặc trưng để giải hệ phương trình thpt triệu sơn 4tìm hàm đặc trưngcấu trúc và đặc trưng của công ty đa quốc giacâu 24 những đặc trưng của khách hàng tiềm năng khách hàng phi tiềm năngkỹ thauạt hàm đặc trưngđặc trưng cấu trúc hình thức của vị từ tình thái hàm hưđặc trưng cảu chủ nghĩa xã hộiđặc trưng cơ cấu kinh tế nông thônđặc trưng cơ cấu nông thônđặc trưng kết cấuNghi quyet DHCD 2011Business ethics ethical decision making and cases 10th edition ferrell test bankBusiness ethics now 3rd edition ghillyer test bankBusiness math 10th edition cleaves test bankBusiness driven information systems 4th edition paige baltzan test bankCalculus 2nd edition briggs test bankCalculus single and multivariable 6th edition hughes hallett test bankBusiness and professional ethics 6th edition brooks test bankBusiness and professional ethics 7th edition brooks test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 8th edition carroll test bankCalculus 10th edition anton test bankCalculus for business economics and the social and life scienc brief edition 11th edition hoffmann test bankCalculus for scientists and engineers 1st edition briggs test bankCalculus for scientists and engineers early transcendentals 1st edition briggs test bankBrooks cole empowerment series becoming an effective policy advocate 7th edition jansson test bankĐỀ TOÁN 1ĐỀ TOÁN 2DE GIAO LUU TOAN TUOI THODE KIEM TRA HOC KI 1 PART2So sánh phân số lớp 6