Đề tài xử lý sinh học các hợp chất phosphor và kim loại

XỬ SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHOSPHOR KIM LOẠI

XỬ LÝ SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHOSPHOR VÀ KIM LOẠI
... thải nhiễm phosphor kim loại NỘI DUNG Xử phosphor nước PP sinh học Xử kim loại nước PP sinh học Kết luận ý kiến đề xuất NƯỚC THẢI NHIỄM PHOSPHO NƯỚC THẢI NHIỄM PHOSPHO Chu trình phosphor ... chiếm thỉ trọng lớn NƯỚC THẢI NHIỄM KIM LOẠI NẶNG NƯỚC THẢI NHIỄM KIM LOẠI NẶNG Có tỷ trọng lớn Thế : Khối lượng riêng lớn 5.000 kg/m3 Tích lũy thể sinh vật KIM LOẠI NẶNG Ô nhiễm khu công nghiệp, ... loạt sinh vật hồ NƯỚC THẢI NHIỄM PHOSPHO NƯỚC THẢI NHIỄM PHOSPHO Phosphat đơn (PO43-) PHOSPHO TRONG NƯỚC Hợp THẢI Polyphosphat (P2O7) chất hữu chứa phosphat  Trong polyphosphat (P2O7) hợp chất...
 • 6
 • 265
 • 5

Xử sinh học các hợp chất Phospor kim loại pdf

Xử lý sinh học các hợp chất Phospor và kim loại pdf
... phosphor kim loại NỘI DUNG Xử phosphor nước PP sinh học Xử kim loại nước PP sinh học Kết luận ý kiến đề xuất Phosphat đơn (PO43-) PHOSPHO TRONG NƯỚC Hợp THẢI Polyphosphat (P2O7) chất hữu ... theo sinh khối thu hoạch Do để loại bỏ hợp chất photspho nước cần sử dụng sinh vật có khả hấp thụ photspho cao Do hiệu suất sinh khôi sinh vật khác nên hiệu xử sẻ khác XỬ LÝ KIM LOẠI BẰNG PP SINH ... Tách sinh Hấp thụ qua khối chứa chế: kim loại Hấp thụ xử tiếp chủ động đốt Hấp thu tách thu KL bề mặt (bị sinh động) khối ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA PP SINH HỌC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG SINH...
 • 32
 • 194
 • 0

xử sinh học các hợp chất của phosphor kim loại

xử lý sinh học các hợp chất của phosphor và kim loại
... động Sau chuyển dạng sinh học kim loại nước thải, cần phải tách sinh khối chứa kim loại để xử tiếp đốt tách thu kim loại từ sinh khối Hiệu trình lọc kim loại phụ thuộc vào hệ vi khuẩn nước ... cacbon phức kim loại làm cố định, giảm khả phát tán ion kim loại lần 2.2 Sử dụng vi sinh vật : Để giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng, người ta kết hợp xử phương pháp hóa sinh học Các phương ... giảm chi phí xử - Đề phương án xử phosphor kim loại nặng nước thải phương pháp sinh học chủ yếu Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nội dung sau: - Tìm hiểu phosphor kim loại nặng, đặc...
 • 29
 • 235
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học TỔNG hợp KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học các hợp CHẤT PHỨC CURCUMIN KIM LOẠI DÙNG làm mầu THỰC PHẨM dược PHẨM

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học  TỔNG hợp và KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học các hợp CHẤT PHỨC CURCUMIN KIM LOẠI DÙNG làm mầu THỰC PHẨM và dược PHẨM
... Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Mai Hương Nghiên cứu tổng hợp khảo sát họat tính sinh học hợp chất phức Curcumin- Kim lọai dùng làm mầu thực phẩm dược phẩm Tạp chí dược liệu.2006 Đánh giá kiến nghị Đã ... dụng thực tiễn Phức Curcumin kim lọai có khả tan nước, có họat tính kháng khuẩn, gây độc tế bào ung thư sản phẩm ứng dụng làm mầu công nghiệp chế biến thực phẩm dược phẩm Sử dụng mầu từ phức Curcumin ... họat tính chống ôxy hóa hệ DPPH, kết cho thấy Curcumin nguyên chất biểu họat tính chống oxy hóa yếu phức phức với thiếc có biểu họat tính chống oxy hóa mạnh, phức lại cho kết âm tính Ý nghĩa thực...
 • 3
 • 89
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên doc

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên doc
... tiền sinh học B Tiền sinh học hoá học C Hoá học, tiền sinh học sinh học D Sinh học, hoá học tiền sinh học Đáp án : (C) Bài : 6687 Hợp chất hữu có nguyên tố C, H, O là: Chọn đáp án A Cacbua hiđrô ... trình sinh lí, sinh hoá vật thể sống vật chất sau thực hiện? Chọn đáp án A Các phân tử prôtêin B Các chất hữu C Gen ADN D Các chất sống Đáp án : (C) Bài : 6683 Khả tự điều chỉnh vật thể sống là: Chọn ... A Đại phân tử hữu B Đa phân tử C Hợp chất không chứa cacbon D Là vật chất chủ yếu sống Đáp án : (C) Bài : 6679 Vai trò axit nuclêic là: Chọn đáp án A Tham gia cấu tạo chất nguyên sinh B Tham gia...
 • 16
 • 269
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng các hợp chất từ lignin để xử kim loại nặng trong nước nước thải

Đề tài : Nghiên cứu ứng dụng các hợp chất từ lignin để xử lý kim loại nặng trong nước và nước thải
... tài: Nghiên cứu ứng dụng hợp chất từ lignin để xử kim nặng nước nước thải CHƯƠNG III: SỬ DỤNG LIGNIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA LIGNIN ĐỂ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG III.1 Sử dụng lignin để xử kim loại nặng ... Page Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hợp chất từ lignin để xử kim nặng nước nước thải TÓM TẮT NHIỆM VỤ Nghiên cứu ứng dụng hợp chất từ lignin để xử kim nặng nước nước thải nghiên cứu khoa học cách ... Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hợp chất từ lignin để xử kim nặng nước nước thải Viện Khoa học Công nghệ Môi trường Page Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hợp chất từ lignin để xử kim nặng nước nước...
 • 87
 • 1,275
 • 3

Đề tài: Đạo sinh học trong nhân bản vô tính động vật người ppt

Đề tài: Đạo lý sinh học trong nhân bản vô tính động vật và người ppt
... phôi người phương pháp nhân tính 30 Tóm lại, việc thành công nhân tính dấy lên tranh cãi vấn đề đạo đức Pháp luật nhiều nước cấm nhân tính người Người ta cho rằng, việc nhân tính người ... Nhân tính, gọi nhân DNA trưởng thành, dạng sinh sản tính nhân tạo dựa kỹ thuật nhân Kỹ thuật nhân tính dùng với mục đích tạo bản sao” giống hệt động vật người tồn Kỹ thuật dùng để nhân ... người động vật xẩy tự nhiên nhân tạo (các trường hợp sinh đôi trứng ví dụ điển hình nhân phôi người động vật tự nhiên) nhân tính từ tế bào trưởng thành xảy phòng thí nghiệm Trong nhân tính...
 • 33
 • 563
 • 2

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử sinh học kết hợp lọc màng vi lọc tt

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc tt
... pháp xử sinh học xử nước thải 1.1.1 Phương pháp sinh ho ̣c ky ̣ khí xử lý nước thải 1.1.2 Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí xử nước thải 1.2 Tổng quan kỹ thuật lọc màng ... đến vi c xử nước thải chăn nuôi, lò mổ, Tạp chí khoa học nông nghiệp, số Trần Hùng Thuận (2012), Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Nghiên cứu chế tạo modul màng lọc ... (2007), Nghiên cứu triển khai ứng dụng xử ammonium nước thải nuôi heo với công suất 20 m3/ngày nuôi dưỡng sinh khối có nhóm vi khuẩn Anammox, Vi n Sinh Học Nhiệt Đới Nguyễn Thị Hoa (2005),...
 • 6
 • 172
 • 0

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử sinh học kết hợp lọc màng vi lọc

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc
... sut cao hn rt nhiu Tựy theo trng thỏi tn ti ca vi sinh vt, quỏ trỡnh x sinh hc hiu nhõn to cú th chia thnh: - X sinh hc hiu vi vi sinh vt sinh trng dng l lng ch yu c s dng kh cht hu c ... nuụi ln [5,7,9] i vi nc thi chn nuụi, cú th ỏp dng cỏc phng phỏp x sau: Phng phỏp x c hc; Phng phỏp x húa lý; Phng phỏp x sinh hc Trong cỏc phng phỏp trờn, x sinh hc l phng phỏp ... quỏ trỡnh ph bin nht - X sinh hc hiu vi vi sinh vt sinh trng dng dinh bỏm nh quỏ trỡnh bựn hot tinh dinh bỏm, b lc nh git, b lc cao ti, a sinh hc, b phn ng nitrate vi mng c nh 1.2 Tng quan...
 • 93
 • 135
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HOÁ SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HOÁ SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
... chất cấu trúc hoá học, chức sinh học phân bố hợp chất tự nhiên hoạt tính sinh học, chất protein phi protein từ nguồn tài nguyên thiên nhiên 4.Tóm tắt nội dung môn học: - Phân tích hợp chất ... tích cấu trúc số hợp chất thứ sinh 8.6 Các hợp chất Phytohormon, chất hoá học, chức sinh học ứng dụng 8.7 Công nghệ sinh học ứng dụng y học, nông nghiệp hợp chất thứ sinh Chương CÁC ĐỘC TỐ TỪ TÀI ... học, phân bố sinh tổng hợp 8.3 Các hợp chất Phenolic: Cấu tạo hoá học, phân bố sinh tổng hợp 8.4 Hoạt động chống tổn thương oxy hoá hoạt tính sinh học khác hợp chất thứ sinh 8.5 Tách, tinh chế,...
 • 9
 • 235
 • 2

DE THI đáp án HOA HOC các hợp CHẤT hữu cơ tthiên NHIÊN

DE THI đáp án HOA HOC các hợp CHẤT hữu cơ tthiên NHIÊN
... TT/7.5.3/K……….-02 KHOA/KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ THI CUỐI KỲ Lần ban hành: 01 Hiệu lực từ ngày: /2007 Trang/ tổng số trang: 2/24 ĐÁP ÁN MÔN THI: HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ ... hóa: TT/7.5.3/K……….-02 KHOA/KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ THI CUỐI KỲ Lần ban hành: 01 Hiệu lực từ ngày: ĐÁP ÁN MÔN THI: HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ LỚP/MÃ MÔN HỌC: ... TT/7.5.3/K……….-02 KHOA/KHOA HỌC ỨNG DỤNG ĐỀ THI CUỐI KỲ Lần ban hành: 01 Hiệu lực từ ngày: / /2007 Trang/ tổng số trang: 12/24 ĐÁP ÁN MÔN THI: HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI...
 • 24
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốtphode tai xu ly nuoc thai bang cong nghe sinh hocnhững kỹ thuật để cải tiến các máy móc xử lý sinh họccác đề tài công nghệ sinh họcđề tài xử lý rác thải sinh hoạtcác loại bể xử lý sinh họccác phương pháp xử lý sinh họccác quá trình xử lý sinh họcđề tài xử lý nước thải sinh hoạtđề tài quản lý điểm học sinh thptcác đề tài nghiên cứu sinh họcđề tài nghiên cứu khoa học các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông trong học sinh trung học cở sởđề tài xử lý nước thải bằng phương pháp hóa họcđề tài quản lý điểm học sinhđề tài xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compostThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoKế hoạch sơ kết học kì IGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhKien truc thoi lyvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội2 c++motsomorongsoc7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA