69325 advice so many ways to give advice

Drawing Scale: Easy ways to give your pieces some weight ppt

Drawing Scale: Easy ways to give your pieces some weight ppt
... transferring drawings to a bigger scale All you is draw a grid on top of your current picture and then multiply the size of the squares by how big you want to enlarge your picture Then all you have to ... progress on drawing things freehand if you rely on it too much The grid methods are probably your best bet for improving your skills quickly as they force you to train your visual eye to see ... also use your pencil for getting proportions and drawing scale Just stretch your arm out with your pencil in hand Close one eye and visually measure with your eye the size of what you're drawing...
 • 4
 • 139
 • 0

There are many possible ways to achieve a goal doc

There are many possible ways to achieve a goal doc
... đạt sau đây: – There is more than one way to skin a cat · There are more ways than one to skin a cat · There are more ways of killing a cat than choking it with cream · There are more ways of ... rồi!) - See There s more than one way to skin a cat (Cậu thấy Một to n có nhiều cách giải) - That’s what counts It goes to show you that the same goal can be achieved in more than one way (Đó điểm ... There are more ways of killing a cat than by choking it with butter · There are more ways of killing a dog than hanging him · There are more ways of killing a dog than choking him with pudding Câu...
 • 4
 • 213
 • 0

200 ways to revive a hard driver

200 ways to revive a hard driver
... From: Sam Espana I have used several ways to solve the same issue The reason is the fact that a hard drive is a hard drive is a hard drive, or is it? The answer is NO If a hard drive is failing ... have an Application disk that contains all the applications and a different one for data Keep a good daily backup of the data disk and maybe a backup of the application drive when major changes are ... the hard drive, set it as a slave and install it in another computer as a slave Copy data to another location Run scan disk and defrag if drive will run at all Reinstall in original computer and...
 • 74
 • 584
 • 0

Giáo án- Các đặc trưng số của véc

Giáo án- Các đặc trưng số của véc tơ
... 1).0,  (0  2).0,  (10 ) 0, 05  (11 ) 0, 15  (12 ) 0, 21 , 75    §3 TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG SỐ 3.1 Tính chất kỳ vọng M(X) + M(C) = C, với C = const P( = C) + M(CX) = CM(X) + M(X + ... npq Đặc biệt  M(X)=p X  B(p)   , n    D(X)=pq  4.3 X  P(  ) 4.4 X  N   ; M( X ) D ( )  X  Mod[X ]  M( X)  , D( X)   Chương VI ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRONG XÁC SUẤT §1 Một số ... phương sai D ( X) + D(C) = D(X) = suy P[ = C] = X + D(CX) = C D(X) + D(X +Y) = D(X) + D(Y), X ộc lập Đặc biệt + D(X + C) = D(X) + D(C) = D(X) + D(X – Y) = D(X) + (-1)2D(Y) = D(X) + D(Y) §4 Đ A ËC...
 • 16
 • 400
 • 0

Một số vấn đề tổ chức bộ máy văn phòng nhằm nâng cao công tác quản lý tại công ty may Chiến Thắng.doc.DOC

Một số vấn đề tổ chức bộ máy văn phòng nhằm nâng cao công tác quản lý tại công ty may Chiến Thắng.doc.DOC
... sở luận tổ chức máy văn phòng I Một số nhận thức chung văn phòng II Một số vấn đề tổ chức máy văn phòng Những yêu cầu tổ chức máy văn phòng Cơ cấu tổ chức máy văn phòng doanh nghiệp Một số ... mạng nội bộ, kết nối Internet để đại hoá phơng tiệnn quản lý, phơng pháp quản 32 33 kết luận Đề tài: Một số vấn đề tổ chức máy văn phòng nhằm bớc nâng cao hiệu quản công ty May Chiến Thắng ... tập với chuyên đề Một số vấn đề tổ chức máy VP nhằm bớc nâng cao hiệu quản công ty May Chiến Thắng Đây vấn đề có tính thực tế, công ty đổi nhằm đạt đợc chứng ISO 9001 35 Bài luận văn đợc chia...
 • 39
 • 597
 • 1

Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội.DOC

Một số vấn đề tổ chức và quản lý việc tổ chức và quản lý kênh phân phối cúa nhà máy rượu Hà Nội.DOC
... đến việc hình thành kênh phân phối đại, kênh marketing truyền thống bị thu hẹp III Thực trạng tổ chức quản kênh phân phối công ty Thực trạng tổ chức kênh phân phối công ty Quyết định kênh ... tổ chức quản kênh phân phối công ty Thực trạng tổ chức kênh phân phối công ty rợu HN 1.1 Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm nhà máy rợu HN 1.2 Lựa chọn đại a/ Đối với doanh nghiệp nhà nớc ... mà việc phân phối trực tiếp đến tay ngời tiêu dùng tốn chi phí Vì việc sử dụng kênh phân phối với trung gian tốt, giúp việc phân phối có hiệu mà lại tiết kiệm đợc chi phí Tổ chức quản kênh phân...
 • 27
 • 607
 • 3

21 Powerful Ways To Persuade People To Do What You Want - By Michael Lee

 21 Powerful Ways To Persuade People To Do What You Want - By Michael Lee
... Button to Influence People and Yourself By Michael Lee, Author of How To Be An Expert Persuader Want to know a powerful covert influence tool that allows you to get anything you want - through your ... By Michael Lee, Author of How To Be An Expert Persuader In this eye-opening article, I'll reveal some astonishing persuasion techniques to help you persuade and influence people to what you want ... Annoying People 45 How To Persuade Anyone By Asking for More By Michael Lee, Author of How To Be An Expert Persuader Are there any proven persuasion techniques to get someone to what you want, even...
 • 45
 • 843
 • 3

Tài liệu hộp số xe ô FORD FOCUS và FORD FIESTA

Tài liệu hộp số xe ô tô FORD FOCUS và FORD FIESTA
... the clutch, the 6DCT250 features a compact dry dual system clutch Ford is installing the transaxle for the first time in the Fiesta (B299), model year 2010.5 (04/2010-) with 1.6L Duratec engine ... Internal electronic gearshift mechanism Intelligent gear change control Specification Description Ford PowerShift (6DCT250) Weight 73 kg Rotational torque 250 Nm Clutch Dry clutch Gears Six forward ... clutch actuator motor provides the holding torque During disengagement the clutch actuator motor relaxes to it's rest position When engaged the applied force is directed back into the transmission...
 • 144
 • 1,093
 • 9

Hộp số xe ô HuynDai HD120

Hộp số xe ô tô HuynDai HD120
... cover ATTM-602 Remove control cover from gear shift housing ATTM-716 After removing spring pin fixed to shift lever, remove shift lever shaft from the control cover NOTE • Take care so that the...
 • 95
 • 609
 • 4

Sổ tay ô

Sổ tay ô tô
... tính chạy địa hình không tồi thùng xe thường có đặt cối cá nhân súng trung liên Ở Liên xô, trước chiến tranh giới thứ hai, ngành chế tạo m không quan tâm nhiều ngành M xuất xưởng rải rác ... phòng Liên Xô có họp bí mật, liên quan đến việc thành lập đội quân m hạng nặng chuyên dụng, định lấy m Đức BMW– R71 làm mẫu Để phanh phui bí kết cấu bên loại xe này, có m mua thông qua nước ... chế xe m Irbit mới, dân dụng quân dụng Từ năm 1953, xe m hai bánh ba bánh từ Ural đem xuất nước Chúng trở nên tiếng không nước Đông Âu mà Việt Nam với tên gọi "Xít-đờ-ca" Xe m Thế hệ...
 • 117
 • 268
 • 1

Một số biện pháp tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy tự học ở Trường ĐH Vinh

Một số biện pháp tổ chức, triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy tự học ở Trường ĐH Vinh
... Việc triển khai dạy học theo quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm (NHTT) hay gọi trình dạy tự học trường gặp nhiều khó khăn Đề tài Tiểu luận khoa học Một số biện pháp tổ chức, triển khai ... khai đổi PPDH theo hướng dạy tự học Trường ĐH Vinh nhằm phản ánh khó khăn nói đề xuất số biện pháp tổ chức, triển khai đổi PPDH Trường ĐH Vinh Mục đích nghiên cứu: Nâng cao chất lượng hoạt động dạy- ... luận quy trình tổ chức trình dạy- tự học trường đại học - Việc tổ chức trình dạy tự học Trường đại học Vinh gặp nhiều khó khăn Những khó khăn cản trở việc triển khai hướng dạy học quy vào nhóm...
 • 33
 • 1,055
 • 1

Xem thêm