LY THUYET DI TRUYEN CAP TE BAO

LY THUYET DI TRUYEN CAP TE BAO

LY THUYET DI TRUYEN CAP TE BAO
... cấu trúc NST Chức nhiễm sắc thể: - Lưu giữ, bảo quản truyền đạt thông tin di truyền; - Giúp tế bào phân chia vật chất di truyền vào tế bào phân bào - Điều hòa hạt động gen thông qua cuộn xoắn ... nhiễm sắc tử tách di chuyển thoi phân bào cực tế bào Kỳ cuối: Nhiễm sắc thể dãn xoắn dần màng nhân nhân xuất trở lại Phân chia tế bào chất Sau hoàn tất việc phân chia vật chất di chuyền, tế bào ... giới tính Chỉ kỳ trung gian q trình phân bào, nhiễm sắc thể tháo xoắn cực đại trạng thái hoạt tính di truyền sinh lý, kỳ ADN chúng thực vai trò làm khuôn cho tự nhân đôi tổng hợp phân tử ARN (sự...
 • 10
 • 329
 • 0

Su di truyen qua te bao chat

Su di truyen qua te bao chat
... điểm di truyền qua tế bào chất di truyền qua nhân thể đặc điểm ? Di truyền qua tế bào chất không phân tính tỉ lệ đặc thù gen nhân luôn di truyền theo dòng mẹ Di truyền qua tế bào chất cho kết khác ... trường hợp di truyền qua tế bào chất Lai thuận nghịch cho kết khác Tính trạng luôn di truyền qua dòng mẹ Tính trạng biểu đồng loạt qua hệ lai Tính trạng biểu đồng loạt thể hệ lai D Hiện tượng di truyền ... vai trò chủ yếu thuộc thể bố A Sự khác đặc điểm di truyền qua tế bào chất di truyền liên kết với giới tính gen nhiễm sắc thể X thể điểm ? Di truyền qua tế bào chất không cho kết khác lai thuận nghịch,...
 • 3
 • 789
 • 4

Bài 28. Sự di truyền qua tế bào chất

Bài 28. Sự di truyền qua tế bào chất
... Con La Lừa đực Tính di truyền lai không phụ thuộc vào nhiễm sắc thể hợp tử mà chòu ảnh hưởng tế bào chất hợp chất phát triển Đó di truyền theo mẹ hay di truyền qua tế bào chất II GEN NGOÀI NHIỄM ... xanh vạn niên Hiện tượng có khác so với tượng toàn hóa trắng không ? III ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT: A Các giao tử kích thước: Các giao tử khác kích thước: B Ví dụ: Nấm men Ví dụ: ... I VÍ DỤ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT: ví dụ hoa loa kèn có hai giống - Giống loa kèn xanh có mầm xanh - Giống loa kèn...
 • 6
 • 434
 • 4

DI TRUYỀN HỌC TẾ BÀO

DI TRUYỀN HỌC TẾ BÀO
... hai nửa, nửa tế bào Ở thực vật, phiến tế bào (vách ngăn) hình thành trung tâm tế bào chất lan rộng dần đến cắt tế bào thành hai Kết quả, từ tế bào mẹ ban đầu, qua kỳ phân chia tạo tế bào có số lượng ... nhóm tế bào tách làm nhiệm vụ sinh sản gọi tế bào sinh sản nguyên thủy Các tế bào nguyên phân liên tiếp vùng sinh sản tạo nên hàng loạt tế bào con, hình thành nên mô tế bào sinh dục đực mô tế bào ... chung tế bào thuộc hai dòng khác nhau, chúng kết hợp với tạo thành tế bào lai, chứa gen hai tế bào ban đầu Những tế bào lai thu thí nghiệm kết hợp nuôi cấy tế bào dòng khác thể chuột Sau đó, tế bào...
 • 51
 • 239
 • 1

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Sự di truyền qua tế bào chất (Kèm đáp án) pptx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Sự di truyền qua tế bào chất (Kèm đáp án) pptx
... ch t di truy n ch y u t m Đáp án C Câu 15 S khác b n đ c m di truy n qua t bào ch t di truy n qua nhân th hi n A) đ c m ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính t l đ c thù gen nhân luôn di truy ... ng D) c hai gi i Trong di truy n qua t bào ch t vai trò ch y u thu c v th m gen nhân vai trò ch y u thu c v th b Đáp án A Câu 16 S khác b n đ c m di truy n qua t bào ch t di truy n liên k t v i ... Tính tr ng luôn đư c di truy n qua dòng m C) Tính tr ng đư c bi u hi n đ ng lo t qua th h lai D) Tính tr ng bi u hi n đ ng lo t Đáp án D Câu 13 Hi n tư ng di truy n qua t bào ch t có đ c m A)...
 • 5
 • 863
 • 8

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh - sự di truyền qua tế bào chất pdf
... di truy n qua t bào ch t di truy n qua nhân th hi n ñ c ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính t l ñ c thù gen nhân luôn di truy n theo dòng m Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác ... ch y u thu c v th b A S khác b n ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t di truy n liên k t v i gi i tính gen nhi m s c th X th hi n ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác lai thu n ngh ... t qu khác lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo t l ñ c thù trư ng h p gen NST gi i tính luôn di truy n theo dòng m Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi...
 • 3
 • 384
 • 14

Sự di truyền qua tế bào chất

Sự di truyền qua tế bào chất
... di truy n qua t bào ch t di truy n qua nhân th hi n ñ c ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính t l ñ c thù gen nhân luôn di truy n theo dòng m Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác ... ch y u thu c v th b A S khác b n ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t di truy n liên k t v i gi i tính gen nhi m s c th X th hi n ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác lai thu n ngh ... t qu khác lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo t l ñ c thù trư ng h p gen NST gi i tính luôn di truy n theo dòng m Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi...
 • 3
 • 324
 • 1

Sự di truyền qua tế bào chất pot

Sự di truyền qua tế bào chất pot
... di truy n qua t bào ch t di truy n qua nhân th hi n ñ c ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính t l ñ c thù gen nhân luôn di truy n theo dòng m Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác ... ch y u thu c v th b A S khác b n ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t di truy n liên k t v i gi i tính gen nhi m s c th X th hi n ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác lai thu n ngh ... t qu khác lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo t l ñ c thù trư ng h p gen NST gi i tính luôn di truy n theo dòng m Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi...
 • 3
 • 203
 • 0

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)

Nghiên cứu sản xuất protein có hoạt tính sinh học dùng trong nông nghiệp bằng kỹ thuật di truyền trên tế bào cây thông (larich desidue) và bèo tấm (lema sp-wolffia sp)
... 1986) 1.1.4.3.Hỡnh thc sinh sn ca bốo tm Bốo tm cú hai hỡnh thc sinh sn chớnh: sinh sn vụ tớnh v sinh sn hu tớnh Sinh sn vụ tớnh chim u th so vi sinh sn hu tớnh Hỡnh thc sinh sn hu tớnh ca bốo ... trờn, Vin Di truyn Nụng nghip ó c B Khoa hc Cụng ngh cho phộp thc hin ti Nghiờn cu sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) ... sn xut protein cú hot tớnh sinh hc dựng nụng nghip bng k thut di truyn trờn t bo cõy thụng (Larich desidue) v bốo tm (Lemna sp/ Wolffia sp.), c thc hin trờn c s hp tỏc khoa hc vi Vin Sinh lý...
 • 138
 • 473
 • 0

di truyền học tế bào

di truyền học tế bào
... vựng xy cỏc bin c trờn NST Vd: - 7q23 ch band ca vựng trờn nhỏnh di ca NST s - 7q131 ch vựng di band ca band thuc vựng trờn nhỏnh di NST s MT S KARYOTYPE MINH HA 45,XY,-13,-14,t(13q;14q) Ngi nam ... bỡnh thng) B Karyotype dựng k thut SKY phỏt hin mt on ca NST X c thy trờn di ca NST 18, bt thng ny kt hp vi mt on nhỏnh di NST 18 (18q-) nhỏnh T BIN S LNG NST B NST c trỡ n nh qua cỏc th h t bo ... (trysomy) c gp tr sinh sng vi tn s cao C th cú th dung np tỡnh trng tha vt liu di truyn tt hn trng hp thiu vt liu di truyn Cú mt s kt hp gia s gia tng tui m vi s gia tng nguy c sinh mang th tam...
 • 91
 • 497
 • 0

trắc nghiệm sinh học-sự di truyền qua tế bào chất docx

trắc nghiệm sinh học-sự di truyền qua tế bào chất docx
... di truy n qua t bào ch t di truy n qua nhân th hi n ñ c ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không phân tính t l ñ c thù gen nhân luôn di truy n theo dòng m Di truy n qua t bào ch t cho k t qu khác ... ch y u thu c v th b A S khác b n ñ c ñi m di truy n qua t bào ch t di truy n liên k t v i gi i tính gen nhi m s c th X th hi n ñi m ? Di truy n qua t bào ch t không cho k t qu khác lai thu n ngh ... t qu khác lai thu n ngh ch Di truy n qua t bào ch t không phân tính theo t l ñ c thù trư ng h p gen NST gi i tính luôn di truy n theo dòng m Trong di truy n qua t bào ch t tính tr ng bi u hi...
 • 3
 • 339
 • 3

Thể nhân và sự kiểm soát thông tin di truyền trong tế bào pptx

Thể nhân và sự kiểm soát thông tin di truyền trong tế bào pptx
... chúng ta chuyển từ lăn thụ động để DNA vào thành đối tác thực thụ trình kiểm soát thông tin di truyền tế bào Protein histone, thành thành phần tạo nên lõi thể nhân, thường trãi qua nhiều hiệu chỉnh ... thường xảy trình phân bào tế bào eukaryote (hoặc cao hơn) Một tế bào nhân đôi DNA bắt đầu chuẩn bị phân chia, gần tất histone H3 (H3S10) nhân dường bị phosphoryl hóa vị trí Sự phosphoryl hóa vùng ... để phiên mã, lại nhận di n gắn vào H3K4 methyl hóa thông qua hai vùng nhiễm sắc nằm nối đuôi Nhóm Fischle nhóm Hirota cộng kiểm tra tế bào chúng chuẩn bị bước vào kỳ phân bào, lúc NST đóng xoắn...
 • 17
 • 179
 • 0

sỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

sỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT
... Sự di truyền qua tế bào chất Ngoài ADN, ARN thành phần khác tế bào nh tế bào chất, bào quan có vai trò di truyền đặc điểm thể không? Sự di truyền qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế bào ... qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế bào chất: 1.2 Ví dụ 2: Lai thuận: P: F1: Loa kèn xanh X Loa kèn vàng 100% loa kèn xanh Sự di truyền qua tế bào chất I Ví dụ di truyền qua tế bào chất: 1.2 ... hợp tử mà chịu ảnh hởng tế bào chất hợp tử lai phat triển Đây di truyền theo mẹ hay di truyền qua tế bào chất Sự di truyền qua tế bào chất II Gen nhiễm sắc thể: 2.1 Cơ quan chứa gen NST: Ti thể,...
 • 9
 • 196
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT potx

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT potx
... điểm di truyền qua tế bào chất di truyền qua nhân thể đặc điểm ? A) Di truyền qua tế bào chất không phân tính tỉ lệ đặc thù gen nhân luôn di truyền theo dòng mẹ B) Di truyền qua tế bào chất cho ... thể bố Đáp án A Câu 16 Sự khác đặc điểm di truyền qua tế bào chất di truyền liên kết với giới tính gen nhiễm sắc thể X thể điểm ? A) Di truyền qua tế bào chất không cho kết khác lai thuận nghịch, ... khác lai thuận nghịch B) Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo tỉ lệ đặc thù trường hợp gen NST giới tính luôn di truyền theo dòng mẹ C) Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu chủ...
 • 3
 • 651
 • 5

Xem thêm