đề thi thử tổng hợp số 1

đề thi thử tổng hợp số 1

đề thi thử tổng hợp số 1
... KHƯƠNG Trang 2 81 ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP Câu 26: Cho 4,5 gam C2H5NH2 t|c dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu l{ (Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , Cl = 35,5) A 8 ,10 gam B 0,85 gam C 8 ,15 gam D 7,65 ... ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP Câu 13 : Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A Na2CO3 B NaCl C NaOH D HCl Câu 14 : Trung ho{ 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần 10 0 ml dung dịch NaOH 1M ... trình hóa học: LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 292 ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP t  CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O Cu + 2H2SO4(đ)  0 ,1 → 0 ,1 → nSO2  0 ,1 mol  VSO2  n.22,4  0 ,1. 22,4  2,24(L)  V  2,24 → Đáp án A Câu...
 • 14
 • 143
 • 0

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP VẬT LÍ 2011_2 pptx

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP VẬT LÍ 2011_2 pptx
... Luyện thi đại học 2011-Môn Vật lý C có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích D tinh thể phát ra, kích thích ánh sáng Mặt Trời Câu 4: Khi đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos  t  vào đoạn ... C Trang Luyện thi đại học 2011-Môn Vật lý A 0,25 (A) Câu 16: B (A) C (A) D (A) Khi cho tia sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào mơi trường suốt Z, người ta đo vận tốc truyền ánh sáng tăng lượng ... tích li độ vận tốc vật dao động điều hồ âm (xv < 0), A vật chuyển động nhanh dần vị trí cân B vật chuyển động chậm dần theo chiều dương C vật chuyển động chậm dần theo chiều âm D vật chuyển động...
 • 8
 • 203
 • 0

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP VẬT LÍ 2011_1 pot

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP VẬT LÍ 2011_1 pot
... nghiệm Young giao thoa ánh sáng, đoạn MN quan sát, dùng ánh sáng có bước sóng 0,6m quan sát 21 vân sáng (Tại M N vân sáng) Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0, 48m số vân sáng quan sát đoạn MN là: ... sức từ trường Câu 15: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn chu kỳ vật đổi chiều li độ tiếp s x A hai lần liên quãng đường vật tương ứng cm Tại thời điểm t=1s vật qua li độ x A cm theo ... Tần số dòng điện đoạn mạch lớn giá trị cần để xảy cộng hưởng B Tổng trở đoạn mạch lần điện trở mạch C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở sớm pha /4 so...
 • 8
 • 122
 • 0

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - đề luyện tập tổng hợp số 4 (bài tập tự luyện)

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - đề luyện tập tổng hợp số 4 (bài tập tự luyện)
... A x 4cos 10 C x 4cos 10 t B x 4cos 10 2 D x cm x Câu 19 : t A cos 4cos 10 t cm 7T 12 A A = cm Câu 20: B A = cm C A = cm k = 10 0 N/m B 200 (g) t1 15 o (s) A 40 0 (g) Câu 21: D A = cm C 40 (g) D 10 0 ... (g) (s) (s) 10 t2 o A 30 cm/s Câu 22: A2 A B 25 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s 1 + A2 A1 A C Hocmai.vn B A1 A2 A1 A D 19 00 5 8-5 8 -1 2 + A2 - Trang | -1 : M ) Câu 23: A C Câu 24: B D m/s2 A 4 /15 (s) Câu ... c Câu 15 : kì T A 2T; T/2 B T;T D 24 (s) T;T C D nhanh 7, 344 (s) D 2T; T E Câu 16 : T3 ; T2 T1, T2, T3 có T1 A 12 ,5 q1 q2 q1 T3 q2 B C 12 ,5 Câu 17 : Hai d x1 D A1 cos x A cos A 900 Câu 18 : cân...
 • 4
 • 348
 • 9

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - đề luyện tập tổng hợp số 5

luyện thi đh kit 1 (đặng việt hùng) - đề luyện tập tổng hợp số 5
... Hocmai.vn 19 00 5 8 -5 8 -1 2 - Trang | -1 : M ) B C D Câu 23: góc A Câu 24: A v B C g D Câu 25: uA B 1/ 4 chu kì sai ? C 1/ 8 chu kì D 1/ 12 chu kì a cos B A 1, 63 cm Câu 26: B 1, 83 cm C 1, 77 cm D 1, 93 cm ... 0 ,5 J c A 0,33 J 1. A 11 .C 21. B 31. A B 0,6 J 2.D 12 .C 22.D 32.A 3.B 13 .C 23.D 33.C 4.C 14 .C 24.D 34.A 5. D 15 .C 25. B 35. A 6.B 16 .C 26.C 36.A 7.B 17 .B 27.A 37.B 8.D 18 .D 28.C 38.D : Hocmai.vn 19 00 ... A 50 cm/s Câu 31: B 10 0 cm/s A Câu 32: m/s2 A 80 cm Câu 33: B uA a cos A 0,4 cm Hocmai.vn C 12 0 cm/s D 15 0 cm/s C D 0,4 B 10 0 cm B C 1, 2 m D 0 ,5 m B 0,6 cm B C 0,8 cm 19 00 5 8 -5 8 -1 2 D 0,2 cm -...
 • 4
 • 381
 • 11

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 11) pps

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 11) pps
... nhiệt nóng chảy  nước đá Bài 4 :( ề 27- Thi vào THPT ĐHQG): Có vật giống AB CD đặt song song TKPK O (F,F’ tiêu điểm)đặt khoảng song song với vật cho trục qua A, C(H.vẽ) a Vẽ ảnh vật AB CD qua thấu ... kể Khi K ngắt: RAC=2  Tính công suất tiêu thụ đèn Tính RAC để đèn sáng bình thường Bài 3 :( ề 18- Thi vào THPT ĐHQG): Trong bình đồng có đựng lượng nước đá có nhiệt độ ban đầu t1=-50C Hệ cung ... trí thấu kính cách 60cm mà với vị trí ấy, ảnh vật cách 26cm Xác định tiêu cự thấu kính Bài 5 :( ề 27 -Thi vào THPT ĐHQG): Cho mạch điện hình vẽ, điện trở R1= R2= R3= R4=, R5= R6=R7=20  Đặt điểm...
 • 3
 • 171
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 10) pdf

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 10) pdf
... chứa nước chè nóng Người ta thả vào bình cục nước đá khối lập phương có nhiệt độ 00c Tại thời điểm thi t lập cân nhiệt, nhiệt độ nước chè giảm lợng  t1= 120c Khi ngời ta thả vào bình cục nước đá ... đá làm từ nước có khối lượng m=1kg Hãy xác định thay đổi mức nước bình cục nước đá tan nửa Giả thi t tan muối vào nước không làm thay đổi thể tích chất lỏng ...
 • 2
 • 264
 • 1

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 8) pps

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 8) pps
... Bài 3: ( Đề - Thi vào THPT Chuyên Lương văn Tuy) Một vật AB có dạng đoạn thẳng đặt trước vuông gócc với trục TKHT(A trục chính) cho ảnh thật A1B1 Dịch chuyển ... Bài 5: ( Đề4 5 - Thi vào THPT QHHuế) Cho mạch điện hình vẽ UAB=6V không đổi;R1=  ; R2=R3=4  ; R4=  Bỏ qua điện trở ampekế, khoá K dây nối 1 Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB số ampekế ... phép toán xác định: a K/C từ AB đến thấu kính trước dịch chuyển b Chiều cao vật AB? Bài 4: ( Đề4 5 - Thi vào THPT QHHuế) Hai xe xuất phát lúc từ A đến B với vận tốc 30km/h Đi 1/3 quãng đường xe...
 • 3
 • 182
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 7) doc

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 7) doc
... a Khoá K mở b Khoá K đóng Xét trường hợp khoá K đóng: Thay khoá K điện trở R5 Tính R5 để cường độ dòng điện chạy qua R2 không? Bài 3: ( Đề 39- Thi vào THPT Chuyên Hưng Yên) 1.Một vật sáng ... đặt trục trước L1(theo thứ tự AB - L1 - L2) Khi AB dịch chuyển dọc theo trục ảnh A’B’ tạo hệ L1,L2 không thay đổi độ lớn cao gấp lần AB Tìm tiêu cự hai thấu kính? Bài 5: ( Đề 40- Thi vào THPT Chuyên ... hứng ảnh dọc theo trục thấu kính Tìm khoảng cách nhỏ điểm sáng S để thu ảnh điểm sáng Bài 4: ( Đề 41- Thi vào THPT Chuyên Thăng Long) Có khối nước đá nặng 100g nhiệt độ -100c a Tính nhiệt lượng...
 • 3
 • 165
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 6) pptx

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 6) pptx
...  , Điện trở ampekế không đáng kể Đèn có ghi (6 V-9W) Biết đèn sáng bình thường số ampekế IA= 1,25A Tìm giá trị điện trở R2,R3? Bài 4: ( Đề 31- Thi vào THPT Quốc học Huế) Một vật sáng AB đặt ... ban đầu Tính tiêu cự f thấu kính ( Không sử dụng trực tiếp CT thấu kính) Bài 5: ( Đề 35- Thi vào THPT Chuyên ĐHSP HN) 1.Một người ngồi tàu hoả chuyển động thẳng đều, 40 giây nghe thấy 62 tiếng...
 • 3
 • 172
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 5) doc

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 5) doc
... 4: ( Đề 21 - THPT Trần Đại Nghĩa) Cho mạch điện hình vẽ: R1=R2=12  ;R3=R4=24  Ampekế có điện trở không đáng kể a Số Ampekế 0,35A Tính HĐT hai điểm M,N? b Nếu hoán vị hai điện trở R2 R4 số ... Ampekế 0,35A Tính HĐT hai điểm M,N? b Nếu hoán vị hai điện trở R2 R4 số Ampekế bao nhiêu? Bài 5: ( Đề 31- Thi vào THPT Quốc học Huế) Một Ôtô xuất phát từ A đến đích B, nửa đầu quãng đường đầu với vận ... Bài 3: ( Đề 23 - THPT Chu Văn An) Cho hai điểm M,N nằm trục TKHT vật phẳng nhỏ có chiều cao h=1cm vuông...
 • 3
 • 166
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 4) docx

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 4) docx
... trường Bài 4: ( Đề 14- Chuyên ĐHQG) Vật sáng AB đoạ thẳng nhỏ đặt vuông góc với quang trục TKHT Điểm A nằm quang trục cách tâm O khoảng OA= 10cm Một tia sáng từ B đến gặp thấu kính I( OI= 2AB) Tia ... qua thấu kính tia sáng có đường kéo dài qua A Tìm K/C từ tiêu điểm F đến quang tâm O Bài 5: ( Đề 26- Thi vào THPT Quốc học Huế) Trên đường đau thẳng, hai bên lề đường có hai hàng dọc vận động ... bình thường Vôn kế có điện trở vô lớn 3V, chốt dương vônkế mắc vào điểm M Hãy tính R1 R3 Bài 3: ( Đề 14- Chuyên ĐHQG) Trong bình nhiệt lượng kế ban đầu có chứa m0= 400g nước nhiệt độ t0=250C Người...
 • 3
 • 119
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 3) docx

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 3) docx
... Bài 3: ( Đề 2- Chuyên ĐHQG) Cho mạch điện hình vẽ Khi K1 K2 ngắt vônkế U1 = 120V Khi K1 đóng, K2 ngắt, vônkế V U1= 80V Hỏi K1 ngắt, K2 đóng vônkế bao nhiêu? Bài 4: ( Đề 5- Chuyên ĐHQG) ... =3,35.105J/kg Bài 5: ( Đề 7- Chu Văn An) Cho mạch điện hình vẽ vôn kế Biết nguồn UAE= 16,5V không đổi Vôn kế mắc vào AC có số 5,5V a Tính điện trở vônkế theo r b Khi UDE bao nhiêu? c Tìm số vônkế mắc...
 • 2
 • 155
 • 0

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 2) doc

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 2) doc
... 4200J/kg.K;  đá=320.00J/kg Câu 3 ( ề 5): Cho mạch điện hình vẽ Biết U không đổi; Rv lớn; điện trở ampekế dây nối nhỏ không đáng kể R2= 12  ; R3 ghi 0-12  có chạy C trị số điện trở phân phối theo ... để vônkế 3V ampekế 0,5A Tìm R4 vị trí C c Đóng K dịch chuyển C tới vị trí R3, đổi chỗ V A, tìm số A V? Bài CS4/26: Hai vật nhỏ A1B1 A2B2 đặt song song với cách 45 cm đặt TKHT vào khoảng vật cho...
 • 3
 • 289
 • 1

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 14) pptx

ĐỀ THI HSG TỔNG HỢP ( Đề số 14) pptx
... R3 Biết tổng giá trị điện trở R1 R3 20  Câu 4(3 điểm) Hai vật chuyển động thẳng đường thẳng Nếu chúng chuyển động lại gần sau giây khoảng cách chúng giảm m Nếu chúng chuyển động chiều ( ộ lớn ... Tính vận tốc vật Câu 5(3 điểm) Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác hai nhiệt độ ban đầu khác Người ta dùng nhiệt kế, nhúng nhúng lại vào bình 1, vào bình Chỉ số nhiệt kế 400C; 80C; ... 1, vào bình Chỉ số nhiệt kế 400C; 80C; 390C; 9,50C a) Đến lần nhúng nhiệt kế bao nhiêu? b) Sau số lớn lần nhúng vậy, nhiệt kế bao nhiêu? ...
 • 3
 • 99
 • 0

Xem thêm