TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến 3

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến 3
... đất đai người Việt cổ Bài 5: Trung Quốc phong kiến 1 .Trung Quốc thời Tần, Hán Sự phát triển chế độ phong kiến thời Đường *Những biểu thịnh trị chế độ phong kiến Trung Quôc thời Đường? -Kinh tế ... phong kiến 1 .Trung Quốc thời Tần, Hán *Bộ máy nhà nước thời Tần hình thành nào? Hoàng đế Thừa tướng Thái úy Các quan văn, võ Quận Quận Huyện Huyện Bài 5: Trung Quốc phong kiến 1 .Trung Quốc thời ... 136 8 1279 960 907 618 589 420 280 220 Thanh Minh Nguyên Tống Ngũ đại Đường Tuỳ Nam, Bắc triều Tấn Tam quốc 206TCN Hán 221TCN Tần Các triều đại phong kiến Trung Quốc Bài 5: Trung Quốc phong kiến...
 • 7
 • 3,155
 • 23

Trung Quốc thời phong kiến

Trung Quốc thời phong kiến
... tuệ người thời Cả câu 10 20 30 Bài TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN” TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN” Trung Quốc thời Tần – Hán Sự phát triển thời Đường Trung Quốc thời Minh – Thanh Văn hóa Trung Quốc Các ... Các triều đại lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc: Thời gian Triều đại Thời gian Triều đại 221-206 TCN TẦN 618-907 ĐƯỜNG 206TCN - 220 HÁN 907-960 NGŨ ĐẠI 220-280 TAM QUỐC 960-1279 TỐNG 265-316 ... năm 1911 Văn hóa Trung Quốc a/ Tư tưởng: + Nho giáo giữ vai trò quan trọng hệ tư tưởng phong kiến, công cụ tinh thần bảo vệ chế độ phong kiến, sau nho giáo ngày bảo thủ, lỗi thời kìm hãm phát...
 • 23
 • 2,115
 • 8

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
... Chương III: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI TẦN -HÁN I Sự hình thành xã hội phong kiến  Kó thuật: Cuối thời Xuân Thu- Chiến Quốc, công cụ Đến cuối thời Xuân Thu Chiến Quốc, trình ... xuất phong kiến xuất hiện: làquan hệ bóc lột đòa tô đòa chủ với nông dân lónh canh thay cho quan hệ bóc lột quý tộc với nông dân công xã  Thúc đẩy thống lãnh thổ II Chế độ phong kiến thời Tần ... nghóa nông dân khắp nơi  Trung Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc III Văn hoá  Tư tưởng: Nho giáo đóng vai trò quan trọng,là công cụ sắc bén, sở lý luận ,tư tưởng chế độ phong kiến  Thơ ca : phú thể...
 • 11
 • 2,304
 • 25

ba 4. Trung Quoc thoi phong kien

ba 4. Trung Quoc thoi phong kien
... rộng lãnh thổ Sự thònh vượng Trung Quốc thời Đường: - Đối nội: tổ chức BMNN đựơc Hoạt động Tại nói xã hội Trung Quốc thời Đường lại thònh vượng? ? S phát triển xã hội Trung Quốc thời Đường thể ntn? ... Vực, Nam Triều Tiên) Củng cố – Dăn dò: ? Trình bày hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc? ? Theo em đến thời Đường xã hội Trung Quốc lại phát triển thònh vượng? Nêu biểu thònh vượng đó? Dặn ... nông dân bò phân hoá thành nông dân tự canh nông dân lónh canh quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán: Thời Tần Thời Hán Đối nội: Chia Đối nội: xoá đất nước...
 • 4
 • 2,259
 • 10

tiet 5 bai 4.Trung Quoc thoi Phong kien(tt)

tiet 5 bai 4.Trung Quoc thoi Phong kien(tt)
... Tìm hiểu thành tựu văn hoá, khoa học kỹ thuật thời phong kiến ? Em nêu thành tựu lớn văn hoá, khoa học – kỹ thuật nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? GV cho HS làm việc cá nhân cách viết phiếu ... nhà Thanh - Cuối thời Minh- Thanh xã hội phong kiến Trung Quốc dần suy yếu, quan hệ sản xuất TBCN hình thành Văn hoá, khoa học – kỹ thuật Trung Quốc thời Phong kiến Tư tưởng chủ đạo VH Trung Quốc ... văn hoá, khoa học – kỹ thuật nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? -Dặn dò: HS hoàn thành làm phiếu học tập, học chuẩn bò tiếp “ n Độ thời Phong kiến” - - ...
 • 3
 • 2,447
 • 9

BAI 5 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN

BAI 5 TRUNG QUOC THOI PHONG KIEN
... BÀI TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN ( T T ) Trung Quốc thời Minh, Thanh Sự phát triển chế độ phong kiến thời Đường 3 .Trung Quốc thời Minh, Thanh a.Nhà Minh (1368–1644 ... triều Thanh 3 .Trung Quốc thời Minh, Thanh a.Nhà Minh (1368–1644 b Nhà Thanh ( 1644 – 1911 ) : 4.Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến Thảo luận nhóm ( phút ) Trình bày thành tựu văn hố Trung Quốc * ... Tam quốc diễn nghĩa ( La Qn Trung ), Tây Du Kí ( Ngơ Thừa Ân ), Hồng Lâu Mộng ( Tào Tuyết Cần ) … Lý Bạch 3 .Trung Quốc thời Minh, Thanh 4.Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến a.Về tư tưởng: b...
 • 33
 • 1,324
 • 2

Trung Quốc thời phong kiến

Trung Quốc thời phong kiến
... III: Trung Quốc thời phong kiến Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến Niên biểu triều đại phong kiến Trung Quốc 2205 T.CN Các triều đại truyền thuyết 221 T.CN Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc ... Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị thời nào? A Thời nhà Đường B Thời nhà Tần- Hán C Thời Xuân Thu- Chiến Quốc S D Thời Minh- Thanh Bài tập củng cố Chế độ phong kiến Trung Quốc phát ... Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D Thời Minh- Thanh Bài tập củng cố Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị thời nào? A Thời nhà Đường S B Thời nhà Tần- Hán C Thời Xuân Thu- Chiến Quốc D Thời...
 • 47
 • 414
 • 2

Trung Quốc thời phong kiến-tiết 1

Trung Quốc thời phong kiến-tiết 1
... thống Trung Quốc A S Năm 2 21 B Năm 2 21 T.CN C Năm 11 2 T.CN D Năm 212 T CN Bài tập củng cố Chọn câu trả lời nhất? ……………nhà tần thống Trung Quốc A Năm 2 21 B Năm 2 21 T.CN Đ C Năm 11 2 T.CN D Năm 212 ... thống Trung Quốc A Năm 2 21 B Năm 2 21 T.CN S C Năm 11 2 T.CN D Năm 212 T CN Bài tập củng cố Chọn câu trả lời nhất? ……………nhà tần thống Trung Quốc A Năm 2 21 B Năm 2 21 T.CN C Năm 11 2 T.CN D Năm 212 T ... III: Trung Quốc thời phong kiến Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến Niên biểu triều đại phong kiến Trung Quốc 2205 T.CN Các triều đại truyền thuyết 2 21 T.CN Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc...
 • 47
 • 851
 • 4

trung quoc thoi phong kien tiet 2

trung quoc thoi phong kien tiet 2
... sách đối nội đối ngoại nhà Chế độ phong kiến Thanh?1911 sụp đổ năm Văn hoá Trung Quốc thời phong kiến a Tư tưởng - Nho giáo sở lí luận tư tưởng chế độ phong kiến Trung Quốc Về sau, Nho giáo bảo ... hành, thời Đường b Sử học Sử học Trung - Bộ Sử kí Tư Mã Thiên Quốc thời phong - Sử quán-cơ quan biên soạn lịch sử thành lập thời Đường kiến? Trung Quốc thời phong kiến có tư tưởng nào? Nêu thành ... diễnTrung Quốc thời nghĩa, Hồng lâu mộng phong kiến? c Văn học - d Khoa học kỹ thuật Em cho biết Toán học, thiên văn học, Y dược đạt nhiều thành tựu khoa học kỹ thành tựu phát minh lớn thuật Trung...
 • 14
 • 1,251
 • 5

Trung Quoc Thoi Phong Kien

Trung Quoc Thoi Phong Kien
... vùng xung quanh 2 Sự phát triển chế độ phong kiến thời Đư ờng a Sự thành lập - Năm 618, Lý Uyên lên Hoàng đế lập nhà Đường (618 - 907) b Tình tình phong kiến Trung Quốc thời Đư ờng * Về kinh tế: ... cho nhà Đư ờng sụp đổ vào kỉ X = > Nhận xét: Đây thời kì chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đến đỉnh cao Tiến trình lịch sử Trung Quốc Tần Hán Loạn lạc (221 TCN - 206 TCN) (206 TCN - 220) ... biển -> Kinh tế phát triển cao so với triều đại trước * Chính trị: - Từng bước hoàn thiện quyền từ trung ương xuống địa phương, đặt chức quan Tiết độ sứ - Tuyển dụng quan lại thi cử (bên cạnh cử...
 • 14
 • 396
 • 1

chương 3 "trung quốc thời phong kiến

chương 3
... chỗ cho quan hệ phong kiến , quan hệ bốc lột đòa chủ PK với nông dân lỉnh canh, hội phong kiến Trung Quốc xã , thúc hình thành vào kỷ cuối TCN đẩy thống lãnh thổ II – Chế độ PK thời Tần– Hán : ... nông dân bùng nổ khở -    Năm 135 1,   i nghóa Chu Nguyên Chương bùng nổ, đánh đổ triều Nguyên, khôi phục quyền tự chủ TQ, lập Triều Minh ( 136 8 – 1644 ) V – Trung Quốc thời Minh – Thanh: -         Các ... đổ triều Hán Trung Quốc rơi vào thời kỳ hổn loạn III – Sự phát triển chế độ PK triều Đường( 618 – 907)  Sau nhiều kỷ tranh chấp,Lý Uyên thống Trung Quốc lập nhà Đường Đây thời cực thònh chế độ...
 • 9
 • 491
 • 1

Bài 4 tiết 5 Trung Quốc thời phong kiến.

Bài 4 tiết 5 Trung Quốc thời phong kiến.
... dung Vua Tống Nhân Tông (thời Bao Công) Và gốm sứ Trung Quốc Hình vẽ Nhà thời Tống Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KiẾN Trung Quốc thời Tống – Nguyên: - Sau thời Đường, Trung Quốc bị chia cắt nửa kỷ ... lại cho biết? Thời phong kiến Trung quốc có thành tựu rực rỡ mặt văn hóa, nghệ thuật, KHKT? Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KiẾN Trung Quốc thời Tống – Nguyên: - Sau thời Đường, Trung Quốc bị chia ... Trung Hoa thời Tống – Minh - Thanh Hãy nhớ lại cho biết? - Xã hội thời Minh – Thanh sao? - Mầm mống kinh tế xuất hiện? Bài 4: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KiẾN Trung Quốc thời Tống – Nguyên: - Sau thời...
 • 41
 • 1,162
 • 2

Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến

Bài 5: Trung Quốc Thời Phong Kiến
... Chương III TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Bài TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Trung Quốc thời Minh, Thanh a Sự thành lập Nhà Minh, Nhà Thanh Nhà Minh, nhà Thanh thành lập nào? Trung Quốc thời Minh Thanh ... Văn học -Thơ Đường -Tiểu thuyết Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến d Khoa học kỹ thuật: KỸ THUẬT IN THUỐC SÚNG LA BÀN LA BÀN Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến e Nghệ thuật: Hãy nhận xét quân sự) ... gặp phải nguy hậu gì? NHÀ THANH SỤP ĐỔ (1911) – CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN CHẤM DỨT Ở TRUNG QUỐC Quang Tự Từ Hy thái hậu Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến (1) KHỔNG TỬ (A) SỬ KÝ (2) LÝ BẠCH (B) THỦY HỬ...
 • 16
 • 918
 • 5

Tìm hiểu tư tưởng bành trướng của giới cầm quyền trung quốc thời phong kiến

Tìm hiểu tư tưởng bành trướng của giới cầm quyền trung quốc thời phong kiến
... trớng giới cầm quyền Trung Quốc 2.2 Nguồn gốc t tởng bành trớng Trung Quốc 2.3 Nội dung biểu t tởng bành trớng qua triều đại phong kiến Trung Quốc Chơng 3: Hậu sách bành trớng giới cầm quyền Trung ... là: Tìm hiểu t tởng bành trớng giới cầm quyền Trung Quốc thời phong kiến Thực đề tài tham vọng tìm vấn đề có tính phát mà để nâng cao hiểu biết thân lịch sử Trung Quốc, nội dung t tởng bành ... bành trớng giới cầm quyền Trung Quốc 3.1 Hậu sách bành trớng giới cầm quyền đất nớc Trung Quốc 3.2 Hậu sách bành trớng giới cầm quyền Trung Quốc quốc gia bị Trung Quốc xâm lợc B Nội dung Chơng...
 • 72
 • 602
 • 0

Xã hội nhật bản dưới ảnh hưởng của nho, phật trung quốc thời phong kiến

Xã hội nhật bản dưới ảnh hưởng của nho, phật trung quốc thời phong kiến
... tài hội Nhật Bản dới ảnh hởng Nho, Phật Trung Quốc thời phong kiến Ngay phạm vi này, hạn chế nguồn tài liệu, luận văn tập trung tìm hiểu ảnh hởng Nho giáo Phật giáo đời sống hội Nhật Bản ... hội Nhật Bản dới ảnh hởng Nho, Phật Trung Quốc thời phong kiến B Nội dung Chơng I trình du nhập, phát triển phật giáo nho giáo vào nhật thời phong kiến Vài nét khái quát đất nớc ngời Nhật Bản ... trung quốc thời phong kiến ảnh hởng Nho giáo, Phật giáo đời sống trị -xã hội Nhật Bản 1.1 .ảnh hởng Nho giáo đời sống trị - hội Nhật Bản Sự du nhập phát triển Nho giáo vào Nhật Bản để lại dấu...
 • 92
 • 531
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa trung quốc thời phong kiếncác triều đại trung quốc thời phong kiếnnhững thành tựu văn hóa trung quốc thời phong kiếncác thành tựu văn hóa trung quốc thời phong kiếnnêu thành tựu văn hóa trung quốc thời phong kiếntrình bày văn hóa trung quốc thời phong kiếnthành tựu văn hóa trung quốc thời phong kiếnvăn hóa trung quốc thời phong kiến lịch sử 10nền văn hóa trung quốc thời phong kiếnkhoa học kỹ thuật trung quốc thời phong kiếnkhoa học kỹ thuật của trung quốc thời phong kiếntư tưởng của trung quốc thời phong kiếntư tưởng trung quốc thời phong kiếnvăn học trung quốc thời phong kiếnchính sách đối ngoại của trung quốc thời phong kiếndown loaddown load CV đi số 358(1)down load CV đi số 515thông báoDown load CV đi số 1712đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauKhảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc