BÀI GIẢNG LUẬT THƯƠNG mại điện tử ĐINH THỊ THANH NHÀN

bài giảng marketing thương mại điện tử

bài giảng marketing thương mại điện tử
... điểm lợi ích Marketing TMĐT 1.1.1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử 1.1.2 Đặc điểm riêng biệt marketing điện tử 1.1.3 Lợi ích marketing điện tử 11 a, Kinh doanh điện tử: Kinh doanh ... 1.1.1 Khái niệm kinh doanh điện tử, marketing điện tử 1.1.2 Đặc điểm riêng biệt marketing điện tử 1.1.3 Lợi ích marketing điện tử 15 1.1.2 Đặc điểm riêng biệt Marketing điện tử Khả tương tác cao Phạm ... thức Marketing điện tử Chương 4: Chiến lược định vị hoạch định Marketing điện tử Chương 5: Quản trị chào hàng định giá thương mại điện tử Chương 6: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử Chương 7:...
 • 47
 • 311
 • 1

bài giảng môn thương mại điện tử website cho doanh nghiệp

bài giảng môn thương mại điện tử website cho doanh nghiệp
... Đánh giá website: thông tin, chức năng, tốc độ, nét riêng… Bổ sung chức năng: bảo mật, toán Quảng bá website, đăng ký Công cụ tìm kiếm, tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Liên kết website ... TRIỂN KHAI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu, vốn đầu tư SWOT: Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Hiểm họa Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng, pp đánh giá website ... - Site: chức quản lý toàn website - Menu: chức quản lý menu website - Content: chức quản lý nội dung (các viết website) - Component: chức quản lý Khối phận cấu thành website - Extensions: chức...
 • 12
 • 416
 • 0

bài giảng môn thương mại điện tử chủ đề portal

bài giảng môn thương mại điện tử chủ đề portal
... (public) portals Corporate portals Publishing portals Portal Personal portals Mobile portals Voice portals Knowledge portals II.1 Commercial (public) portals (tt) Những cổng thường cung cấp nội dung ... Information portal: điểm truy xuất thông qua trình duyệt web đến thông tin kinh doanh bên lẫn bên tổ chức II.1 Commercial (public) portals Commercial (public) portals Corporate portals Publishing portals ... chuyên gia cung cấp tổ chức nhiều cách khác Chuyên môn cao người có công ty cố gắng để bảo vệ điện tử sở tri thức công ty hệ thống chuyên gia điện tử sử dụng  hữu ích  sử dụng trực tiếp người chuyên...
 • 17
 • 306
 • 0

bài giảng môn thương mại điện tử tổng quan về thương mại điện tử

bài giảng môn thương mại điện tử tổng quan về thương mại điện tử
... niệm I.1 Thương mại điện tử Là việc mua, bán, trao đổi, marketing, cung cấp sản phẩm dịch vụ thông qua hệ thống mạng Thương mại điện tử Kinh doanh điện tử 21/09/2013 I.2 Kinh doanh điện tử Là ... dịch kinh doanh, thương mại điện tử, giao dịch tổ chức,…với công ty với khách hàng, nhà cung cấp, bên liên quan II Ý nghĩa vai trò TMĐT tổ chức Hiện nay, nói đến kinh doanh điện tử =TMĐT Ý nghĩa ... Việt Nam (tt) Báo Công cụ Truyền Các điện tử tìm hình phương kiếm tiện khác 50 VI Tình hình phát triển TMĐT Việt Nam (tt)  Hiệu tham gia sàn thương mại điện tử  Các hình thức toán không dùng...
 • 15
 • 204
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Các hệ thống thanh toán điện tử

Bài giảng môn thương mại điện tử Các hệ thống thanh toán điện tử
... thiết có toán mạng để tiến hành E-commerce?  Thương mại điện tử phải có toán qua mạng  Không thể toán qua mạng  áp dụng Thương mại điện tử? ”  Điều không Thương mại điện tử có nhiều mức độ Các ... Dung  Các phương pháp toán TMĐT  Xử lý giao dịch với thẻ tín dụng  Bảo mật với nghi thức SET  Ví tiền điện tử (E-Wallet)  Hệ thống tiền điện tử  Thẻ chip - Smart cards  Các hệ thống toán ... ký điện tử Giới thiệu hệ thống toán điện tử  Có phương pháp thông dụng thực tế • Séc(Check), thẻ tín dụng (Credit card), Cash (tiền mặt)  Các phương thức toán điện tử thông dụng • Ví tiền điện...
 • 54
 • 383
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Các nguy cơ trong e-commerce

Bài giảng môn thương mại điện tử Các nguy cơ trong e-commerce
... chủ nhân công ty hay thương hiệu trả tiền để mua lại URL • Vài Cybersquatters mạo danh chủ thương hiệu nhằm mục đích xuyên tạc, lừa dối 29 Q&A  Máy NSD bị công đường nào? 30 Các mối đe dọa  Phía ... hoạt động môi trường hoàn toàn đảm bảo an toàn • Các applet chưa xác thực tính an toàn buộc phải hoạt động chế  Signed Java applets • Chữ ký điện tử nhúng applet để xác nhận tính xác thực 33 ActiveX ... 13 WORM 14 Q&A  Khái niệm Trojan  Tác hại  Cách lây nhiễm 15 TROJAN  Đặt tên theo truyền thuyết ngựa Trojan thành Troy  Trojan chương trình nguy hiểm (malware) dùng để thâm nhập vào máy...
 • 66
 • 355
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử E- Marketing

Bài giảng môn thương mại điện tử E- Marketing
... marketing trực tuyến giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng 13 Các phương tiện Marketing trực tuyến  Phương thức thư điện tử Có ba loại marketing thư điện tử: • Loại thứ liên quan đến thư điện ... 23 Tạp chí điện tử  Ngày nay, có tạp chí điện tử xuất Internet liên quan đến chủ đề, lĩnh vực  Có thể tiếp cận với thị trường mục tiêu việc đặt quảng cáo ngắn vào số tạp chí điện tử 24 Phân ... công tác marketing  Vậy Marketing trực tuyến gì? Marketing trực tuyến gì?  Về chất, hình thức áp dụng công cụ CNTT thay cho công cụ thông thường để tiến hành trình marketing  Lợi ích từ Marketing...
 • 50
 • 472
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Web Cơ sở hạ tầng của ecommerce

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Web Cơ sở hạ tầng của ecommerce
... biệt mạng internets, intranets, extranets  Kết nối với mạng Internet, chi phí kết nối, băng thông truyền dẫn liệu CƠ SỞ KỸ THUẬT  Internet: sở kỹ thuật tảng dẫn đến phát triển TMĐT  Các sở kỹ ... chia nhỏ thành gói tin đánh nhãn điện tử • Máy tính nơi nhận tiếp nhận lắp ráp gói tin • Chọn đường tốt cho gói tin gửi Q&A  Điện thoại VolIP  Điện thoại Internet Giao thức TCP/IP  Transmission ... truyền gửi hiển thị trang Web  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) • Mô tả dạng thức (format) thư tín điện tử  Post Office Protocol (POP) • Đảm trách việc truy cập thư điện tử từ máy dịch vụ mail...
 • 100
 • 350
 • 0

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Thương mại Điện tử

Bài giảng môn thương mại điện tử Internet và Thương mại Điện tử
... Nội dung • • • • • Hoạt động thương mại Thương mại Điện tử Lịch sử phát triển Thương mại Điện tử Các mô hình Thương mại Điện tử E-Marketing, M-commerce Công nghệ cho Website, ... Nhận hàng mang Thương mại Điện tử • Mua, bán trao đổi mặt hàng qua mạng Internet • Các giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử • Trao đổi liệu điện tử, • Chuyển tiền điện tử • Người bán ... nghiệp ? Lịch sử Thương mại Điện tử Việt nam Các mạng Thương mại Điện tử Việt nam năm 1990 • Dùng modem kết nối qua điện thoại • Máy chủ thành phố lớn • Cung cấp thông tin thương mại • Mạng Vinanet,...
 • 61
 • 349
 • 0

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 1: Tổng quan

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 1: Tổng quan
... Nội dung Khái niệm thương mại điện tử Các loại hình thương mại điện tử Lợi ích TMĐT Các mô hình kinh doanh TMĐT Khoa Thương mại - ĐH KTQD EC: Định nghĩa khái niệm TMĐT ... Thương mại - ĐH KTQD EC: Định nghĩa khái niệm • EC định nghĩa thông qua khía cạnh – Giao tiếp – Thương mại – Quy trình kinh doanh – Dịch vụ – Học – Hợp tác, liên kết – Cộng đồng Khoa Thương mại ... Thương mại - ĐH KTQD Mô hình kinh doanh EC • Sàn giao dịch tạo doanh thu – Chi phí tìm kiếm giao dịch – Khai thác thứ lạ Khoa Thương mại - ĐH KTQD Mô hình doanh thu thông thường Khoa Thương mại...
 • 36
 • 260
 • 0

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 2: Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và pháp lý

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 2: Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và pháp lý
... Nội dung Kinh tế Văn hoá hội Pháp Yếu tố kinh tế • Tiềm kinh tế • Tốc độ tăng trưởng kinh tế thay đổi cấu kinh tế kinh tế quốc dân • Lạm phát khả kiềm chế lạm phát kinh tế quốc dân • ... • sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế • Khả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật kinh tế • Thu nhập phân bố thu nhập dân cư Các yếu tố văn hoá – hội • Dân số, biến động dân số • Nghề nghiệp, tầng ... lớp hội • Dân tộc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo văn hoá Những yêu cầu hạ tầng sở KT-XH • Hoạt động kinh tế nên dựa theo chuẩn mực quốc tế • Tổ chức tốt hoạt động thông tin, kinh tê, thương mại...
 • 6
 • 975
 • 6

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 3: Internet và mạng

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 3: Internet và mạng
... cấp dịch vụ Internet Nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP Máy chủ Ngời dùng truy cập trực tiếp Ngời dùng truy cập từ xa (điện thoại, thuê bao) Mạng ngời dùng công cộng Lch s hỡnh thnh Internet ... tớnh - mng WAN Cụng ngh internet Cỏc loi mng mỏy tớnh Cỏc thit b mng Cỏc ng dng trờn mng Giao thc TCP/IP v a ch IP Tờn Cu trỳc Internet Internet Nhà cung cấp khả truy cập Internet IAP Máy chủ Máy ... dấu đời mạng ARPA, sau chuyển thành mạng DARPA dùng quân đội 1962, công nghệ đóng gói (Packet switching Technology) đợc đa để đm bo cho loại máy tính khác trao đổi thông tin đợc với 1969, Mạng máy...
 • 9
 • 141
 • 0

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 4: Web và cơ sở dữ liệu

Slide bài giảng môn thương mại điện tử: Bài 4: Web và cơ sở dữ liệu
... trợ kỹ thuật sở liệu bán hàng sở liệu hỗ trợ kỹ thuật Giao dịch bán hàng Quá trình giải khiếu nại bảo hành Giao dịch khiếu nại bảo hành sở liệu bảo hành Loại trừ Hợp Tải dử liệu khách ... đợc hợp Tải liệu bán hàng định kỳ Tải liệu hỗ trợ kỹ thuật định kỳ Tải liệu bảo hành định kỳ Lọc Tải liệu khách hàng đợc lọc Chuyển liệu Chuyển liệu khách hàng Tập hợp liệu Tập hợp liệu khách ... KTQD Web Cỏc im cn lu ý thit k Web (http://usability.gov ) Mc ớch xõy dng Web (bỏn hng, qung cỏo, h tr khỏch hng, marketing) T chc ni dung, sp xp Font, kớch c ch D dng kt ni Duyt web (navigation)...
 • 10
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng marketing thương mại điện tửslide bài giảng môn thương mại điện tửbài giảng môn thương mại điện tửbài giảng môn thương mại điện tử căn bảnbài tập tình huống luật thương mại điện tửbài giảng luật thương mạiluật thương mại điện tử quốc tếpháp luật thương mại điện tửbài thuyết trình thương mại điện tửluật thương mại điện tử 2014luật thương mại điện tử việt namđề thi luật thương mại điện tửgiáo trình luật thương mại điện tửluật thương mại điện tử năm 2005luật thương mại điện tử 2005Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)Tuần 3. Quạt cho bà ngủGIÁO án GT 12NC( t1 t11)Dự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (tt)TS2012 CaoHoc Don phuc khaoGiáo án sinh nâng cao 11Thong bao DATS dot 3 CV1459 25 8 2017Don xin cham phuc khao 2017TBKQdiemPhucKhaoCH9 2017ThacSi2017 QD diem trung tuyen thac si 2017 1606quyết địnhCông tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (LV thạc sĩ)Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (tt)QD 165.PDFNghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (tt)Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)CV đi số 174CV đi số 2132Don xin hoc cao hoc 2013Giáo án hoá học học kỳ II lớp 11