Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường chương 1 tổng quan về giáo dục môi trường

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường  chương 1 tổng quan về giáo dục môi trường
... cận Giáo dục môi trờng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 19 99 Thaddeus C Trzyna: Thế giới bền vng - định nghĩa trắc lợng phát triển bền vng, Viện nghiên cứu chiến lợc, Hà nội, 20 01 15/04/2 015 14 Chng Tng quan ... Scotland (18 54 19 32); 15 /04/2 015 20 1. 1.2 Cỏc mc quan trng quỏ trỡnh phỏt trin nhn thc ca th gii v Giỏo dc mụi trng + Chỉ mối liên hệ quan trọng chất lợng môi trờng với chất lợng giáo dục vào ... khoảng năm 18 92 + Gedes đầu việc giảng dạy tạo hội cho ngời học tiếp xúc trực tiếp với môi trờng xung quanh 15 /04/2 015 21 - Hai từ môi trờng giáo dục đợc thức kết hợp với lần vào khoảng năm 19 60 -...
 • 100
 • 354
 • 1

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường chương 3 thúc đẩy cộng đồng

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường  chương 3 thúc đẩy cộng đồng
... mối liên quan (cộng đồng mạng ) 3. 1 Thúc đẩy cộng đồng vai trò người thúc đẩy cộng đồng (tiếp) Khái niệm cộng đồng? - Theo mục tiêu GDBT nói riêng vấn đề môi trường nói chung, cộng đồng xét khía ... dung chương: Tìm hiểu khái niệm thúc đẩy; ý nghĩa hoạt động thúc đẩy; Tìm hiểu mức độ tham gia ý nghĩa tham gia cộng đồng trình định; Vai trò người thúc đẩy; Các kỹ người thúc đẩy 3. 1 Thúc đẩy cộng ... quan khuôn khổ cộng đồng vấn đề môi trường; Thúc đẩy cộng đồng nhằm mục đích chuẩn bị cho nhóm cộng đồng cá nhân để: • Đưa định tập thể (nhằm đảm bảo tính bền vững) việc bảo vệ môi trường, kiểm...
 • 104
 • 238
 • 1

GIÁO DỤCTRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

GIÁO DỤC – TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
... * Giáo dục kỹ Giáo dục môi trường yếu tố quan trọng định hành vi người Có loại hình giáo dục chính: Giáo dục quy, Giáo dục phi quy, Giáo dục thông thường Giáo dục quy loại hình giáo dục diễn trường ... để lồng ghép chiến lược truyền thông vào dự án môi trường Giáo dục truyền thông môi trường cần phải xem công cụ công tác quản lý môi trường nhằm xã hội hóa bảo vệ môi trường Nó tác động trực ... hình truyền thông truyền thông dọc, truyền thông ngang truyền thông theo mô hình Mỗi loại có ưu riêng tùy thuộc vào thời gian không gian thực truyền thông 2.1 Truyền thông dọc Truyền thông dọc truyền...
 • 92
 • 849
 • 6

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014

Đề cương ôn tập môn giáo dục truyền thông môi trường 2014
... làm việc với cộng đồng 20 Khái niệm mô hình đơn giản Truyền thông 4 21 Khái niệm Truyền thông môi trường Những đặc trưng Truyền thông môi trường 22 Những mục tiêu TTMT Các bước để đạt tới mục ... lớn trẻ em học tập 2 12 Chức Tiểu não, Não trung gian Đại não 13 Cộng đồng tham gia cộng đồng: khái niệm, đặc điểm, mức độ tham gia, ý nghĩa tham gia cộng đồng trình định, vấn đề xảy cộng đồng ... đồng vai trò thúc đẩy cộng đồng: khái niệm, mục đích thúc đẩy cộng đồng việc giải vấn đề xảy cộng đồng, công cụ sử dụng thúc đẩy cộng đồng, cấp độ thúc đẩy cộng đồng… 15 Người thúc đẩy cộng đồng:...
 • 6
 • 558
 • 3

Giáo dục truyền thông môi trường chương 3 2 thúc đẩy cộng đồng

Giáo dục truyền thông môi trường  chương 3 2 thúc đẩy cộng đồng
... Hoạt động 2: … Hoạt động 3: 3. 3 Thái độ người thúc đẩy cộng đồng Thái độ người thúc đẩy biểu ở: lời nói, giọng nói, ngôn ngữ thể, biểu thị nét mặt hành vi nhóm Nhìn chung, người thúc đẩy cần có ... xem người thúc đẩy người ngoài, người bị cộng đồng nghi ngờ 3. 4 .2 Rào cản ngôn ngữ - Khả giao tiếp trôi chảy với cộng đồng yếu tố quan trọng người thúc đẩy - Mọi nỗ lực người thúc đẩy không ... lại quyền nhận thấy có mặt người thúc đẩy đụng chạm đến mục tiêu họ 3. 4.6 Ưu tiên khác - Sự hỗ trợ cộng đồng với người thúc đẩy để đạt mục tiêu môi trường cộng đồng quan tâm đến “vấn đề khác...
 • 48
 • 189
 • 0

Bài giảng phân tích hệ thống môi trường đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng phân tích hệ thống môi trường đại học quốc gia hồ chí minh
... ng phương pháp ti p c n phân tích h th ng 2 PHÂN BI T CÁCH TI P C N PHÂN TÍCH C ĐI N VÀ CÁCH TI P C N PHÂN TÍCH H TH NG PHÂN BI T CÁCH TI P C N PHÂN TÍCH C TI P C N PHÂN TÍCH H TH NG ĐI N VÀ CÁCH ... Vi t thuy t minh d án Bài 5: :Các công c phân tích h th ng môi trư ng T ng quan v công c phân tích h th ng môi trư ng Tóm t t v công c ñánh giá tác ñ ng môi trư ng (EIA hay ĐTM) Phân tích chu trình ... n Bài PHÂN TÍCH H TH NG MT VÀ PHƯƠNG PHÁP LU N H TH NG M C TIÊU H C T P BÀI 1 Khái ni m v phân tích h th ng môi trư ng (environmental system analysis = esa) Phân bi t cách ti p c n phân tích...
 • 341
 • 224
 • 0

SKKN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH QUA CÁC BÀI GIẢNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT

SKKN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH QUA CÁC BÀI GIẢNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT
... hưởng phẩm chất lực người thầy,cô 1 6 giáo giáo dục đạo đức cho học sinh 2- Tạo niềm tin, giới quan nhân sinh quan cách mạng cho 10 học sinh 3- Giáo dục lý tưởng cách mạng,thế giới quan khoa học ... TÀI Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giảng giáo dục công dân PHẦN A: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II/ CƠ SỞ LÝ LUẬN III/ CƠ SỞ THỰC TIỄN PHẦN B : NỘI DUNG SÁNG KIẾN I/ CÁC ... liên quan đến học để kể cho em nghe Qua làm tăng tính hấp dẫn, tính thuyết phục giảng II CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Những ảnh hưởng phẩm chất lực người thầy, cô giáo giáo dục đạo đức cho học sinh Giáo...
 • 15
 • 1,099
 • 0

Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường

Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường
... /2012 Trang / Tổng số trang: 5/38 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu vai trò tôn giáo truyền thông môi trường - Sinh viên thực hiện: Bùi ... thánh vấn đề Hiện giới có nhiều nghiên cứu, tài liệu vai trò tôn giáo truyền thông môi trường Một số nghien cứu tổng quan tiêu biểu như: “Thế giới quan, Tông Giáo Môi trường: Tuyển tập giới” Tổng ... thức tín đồ tôn giáo vấn đề bảo vệ môi trường - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp thu thập tài liệu CHƯƠNG I: CƠ SỞ VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG 1.1...
 • 38
 • 200
 • 0

nghiên cứu và xây dựng thư viện phim ảnh, phóng sự về môi trường phục vụ công tác giảng dạy và truyền thông môi trường

nghiên cứu và xây dựng thư viện phim ảnh, phóng sự về môi trường phục vụ công tác giảng dạy và truyền thông môi trường
... Mục tiêu: Xây dựng tư liệu phim, hình ảnh, clip, phóng môi trường Tính sáng tạo: Ứng dụng Kết nghiên cứu: Thư viện phim ảnh phóng môi trường phục vụ công tác giảng dạy truyền thông môi trường Sản ... giảng dạy truyền thông môi trường Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận giáo dục truyền thông môi trường - Nghiên cứu kiến thức môi trường ô nhiễm môi trường - Xây dựng thư viện phim ảnh môi ... thông môi trường ” cần thiết để việc giảng dạy truyền thông hiệu Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài xây dựng thư viện phim, hình ảnh, clip, phóng môi trường để phục vụ công tác giảng...
 • 64
 • 65
 • 0

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các bài giảng Hoá Học lớp 10 THPT.

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các bài giảng Hoá Học lớp 10 THPT.
... công tác giáo dục bảo vệ môi trường Do nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông là: giáo dục cho học sinh kiến thức kĩ môi trường bảo vệ môi trường Đích quan trọng giáo dục bảo vệ môi trường góp ... truyền, bảo vệ môi trường xung quanh trường, lớp học gia đình Việc giáo dục BVMT cho học sinh thông qua giảng hóa học lớp 10 trường THPT Lê Hoàn làm cho em tỏ thích thú với hiểu biết môi trường, ... bảo vệ môi trường cho học sinh lớp thực nghiệm đạt kết cao lớp đối chứng Điều phản ánh tính sáng tạo đề tài mà lựa chọn, xây dựng Thực tế cho thấy, việc giáo dục BVMT cho học sinh thông qua giảng...
 • 21
 • 1,147
 • 13

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các bài giảng hoá học lớp 10 THPT

Giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các bài giảng hoá học lớp 10 THPT
... công tác giáo dục bảo vệ môi trường Do nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông là: giáo dục cho học sinh kiến thức kĩ môi trường bảo vệ môi trường Đích quan trọng giáo dục bảo vệ môi trường góp ... truyền, bảo vệ môi trường xung quanh trường, lớp học gia đình Việc giáo dục BVMT cho học sinh thông qua giảng hóa học lớp 10 trường THPT Lê Hoàn làm cho em tỏ thích thú với hiểu biết môi trường, ... bảo vệ môi trường cho học sinh lớp thực nghiệm đạt kết cao lớp đối chứng Điều phản ánh tính sáng tạo đề tài mà lựa chọn, xây dựng Thực tế cho thấy, việc giáo dục BVMT cho học sinh thông qua giảng...
 • 21
 • 82
 • 0

TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... thức tích hợp GDBVMT GD tổng thể nhằm trang bị kiến thức MT cho HS thông qua môn hóa học cho phù hợp với đối tượng, cấp học Việc đưa kiến thức GDBVMT vào hóa học thuận lợi hiệu hình thức tích hợp ... thải môi trường khoảng 4000 SO2 khoảng 80.000 xỉ pirit Ô nhiễm đất phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật Loại ô nhiễm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật gây ra, chất tăng trưởng ... ghép a .Tích hợp Tích hợp cách kết hợp cách có hệ thống kiến thức hóa học với kiến thức BVMT cách hài hòa, thống Ví dụ giảng “Lưu huỳnh, khí H2S, số oxit lưu huỳnh”, song song với việc giảng dạy...
 • 18
 • 7,949
 • 226

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phân tích hệ thống môi trườnggiáo trình truyền thông môi trườngbài tiểu luận về truyền thông môi trườnggiáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các bài giảng hoá học lớp 10 thptgiáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thôngbài giảng kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏebài giảng truyền thông môi trườngbài giảng giáo dục môi trường cho học sinh tiểu họccông cụ giáo dục và truyền thông môi trườngtích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thônggiáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngtích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí ở trường phổ thônggiáo dục truyền thống trong nhà trườngbai giang giao duc cong dan lop 7 moi nhatskkn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giáo dục công dân lớp 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học