BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT về đầu tư

Bài giảng pháp luật về đầu chương 2 đại học mở TP HCM

Bài giảng pháp luật về đầu tư chương 2  đại học mở TP HCM
... động đầu Đối xử bình đẳng Áp dụng luật pháp tập quán đầu quốc tế THỪA NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Nhà đầu đầu lĩnh vực ngành , nghề mà luật pháp không cấm; tự chủ định hoạt động đầu theo ... đãi đầu vào lĩnh vực , địa bàn ưu đãi đầu Nhà đầu có dự án đầu thuộc lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu hưởng ưu đãi theo qui định Luật Đầu luật khác có liên quan Việc ưu đãi đầu ... mục ưu đãi đầu tư, đầu có điều kiện, cấm đầu  Các Bộ địa phương không ban hành qui định cấm đầu tư, đầu có điều kiện, ưu đãi đầu vượt khung qui định pháp luật 50 HẾT CHƯƠNG 51 ...
 • 51
 • 74
 • 0

Bài giảng pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước nguyễn xuân đào

Bài giảng pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước  nguyễn xuân đào
... KHÁI NIỆM VỀ ĐẤU THẦU Các thuật ngữ đấu thầu Luật Đấu thầu (Điều 4) có 39 thuật ngữ (1) Đấu thầu (2) Vốn Nhà nước (3) Đấu thầu nước/ QT (4) Người có th quyền (5) BMT (6) Nhà thầu (7) Nhà thầu phụ ... thầu nước không đáp ứng đấu thầu nước không chọn nhà thầu trúng thầu b) Điều kiện nhà thầu nước :  Không bắt buộc nhà thầu nước phải liên danh cam kết sử dụng thầu phụ nước tham gia đấu thầu ... đề tổng quan đấu thầu Các nội dung : I Hệ thống pháp đấu thầu hành II Khái niệm đấu thầu III Các quy định Pháp luật đấu thầu I HỆ THỐNG PHÁP LÝ VỀ ĐẤU THẦU HIỆN HÀNH  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11...
 • 104
 • 311
 • 0

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về đầu nước ngoài tại Việt Nam

Bài giảng luật kinh tế: Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
... có vốn đầu nước Doanh nghiệp có vốn đầu nước Việt Nam hình thức đầu mà nhà đầu nước đầu phần toàn vốn để lập pháp nhân Việt Nam theo quy định luật đầu nước Việt Nam nhằm thực ... vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m33155 1.2 Các hình thức đầu Luật đầu nước nước ta quy định hình thức đầu Đầu thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh • Đầu thông qua việc thành ... kết quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu nước để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Sau xây xong nhà đầu nước chuyển giao công trình cho nhà nước Việt Nam, phủ Việt Nam tạo điều...
 • 6
 • 390
 • 6

bài giảng - luật kinh tế th.s lữ lâm uyên chương ii pháp luật về đầu

bài giảng - luật kinh tế th.s lữ lâm uyên chương ii pháp luật về đầu tư
... CHƯƠNG II PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ I KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ Các định nghĩa + Đầu gì? + Nhà đầu gồm ai? + Dự án đầu - tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn - địa bàn, thời gian đầu xác ... đầu QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ  - - Nghĩa vụ: Tuân thủ quy định pháp luật thủ tục đầu tư; thực hoạt động đầu theo nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định Giấy chứng nhận đầu ... pháp luật - CHƯƠNG III PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY 1.1 Khái niệm công ty Company: Hãy chia bánh mì! - Sự liên kết nhiều người – góp vốn - Sự kiện pháp...
 • 60
 • 327
 • 1

slide bài giảng luật kinh tế chương 2 pháp luật về đầu

slide bài giảng luật kinh tế chương 2 pháp luật về đầu tư
... án đầu Đầu nước ngồi Quyền nghĩa vụ nhà đầu Lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ ưu đãi đầu November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M Pháp luật Đầu tư- Sơ lược pháp luật điều chỉnh Luật ... Luật Đầu (29 /11 /20 05), Nghò đònh 108/CP để quy đònh chi tiết thi hành số điều Luật Đầu (22 /09 /20 06) November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M Pháp luật Đầu tư- Một số quy định chung đầu ... khu kinh tế; đầu kinh doanh kết cấu hạ tầng • Quyền nhà đầu bảo đảm đầu trường hợp thay đổi pháp luật, sách • Các quyền khác nhà đầu November 23 , 20 14 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 27 Pháp...
 • 41
 • 815
 • 9

bài thuyết trình pháp luật về đầu

bài thuyết trình pháp luật về đầu tư
... Đầu ? Đầu Nhà đầu Hoạt động đầu Vốn TS hữu hình Luật đầu TS vô hình Pháp lệnh liên quan Phân loại  Đầu trực tiếp -Nhà đầu bỏ vốn đầu trực tiếp quản ... Bảo đảm đầu trường hợp thay đổi pháp luật, sách - Giải tranh chấp  ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Nhà đầu có dự án đầu kể dự án mở rộng thuộc địa bàn lĩnh vưc ưu đãi đầu ỨNG DỤNG ... tính chất đầu -Khan vốn, giải vấn đề tài trước mắt rủi ro khó lường Luật Đầu Nhà nước ban hành Luật Đầu Quy phạm pháp luật Điều chỉnh Các quan hệ Thủ tục pháp lí liên quan đến đầu Dự án...
 • 38
 • 1,135
 • 2

thức trạng ban hành và thực thi pháp luật về đầu ra nước ngoài.doc

thức trạng ban hành và thực thi pháp luật về đầu tư ra nước ngoài.doc
... giỏ thi hnh phỏp lut v u t nc ngoi Đánh giá u điểm nhợc điểm pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động đầu t nớc ngoài: 1.1 Những u điểm hệ thống pháp luật đầu t nớc Việt Nam: Thứ nhất, hệ thống pháp ... động đầu t nớc đợc quy định văn pháp lý có giá trị pháp lý cao nh: luật, nghị định Điều tạo tâm lý tốt cho nhà đầu t tiến hành đầu t nớc Thứ hai, phạm vi đối tợng đợc tham gia hoạt động đầu t ... phải thay đổi pháp luật để xoá bỏ bất bình đẳng thành phần kinh tế Điều góp phần tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nớc giới Thứ ba, theo quy định pháp luật hành thời hạn cấp giấy phép đầu t đợc nới...
 • 12
 • 451
 • 2

Pháp luật về đầu trong kinh doanh đầu trực tiếp ra nước ngoài

Pháp luật về đầu tư trong kinh doanh đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
... nhuận, doanh thu đợc chia khoản thu nhập hợp pháp khác có từ hoạt động đầu t nớc Doanh nghiệp chuyển Việt nam; - Vốn đầu t vốn tái đầu t chuyển Việt nam Phần chi: - Chi chuyển nớc để góp vốn đầu ... doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đợc quan có thẩm quyền nớc tiếp nhận đầu t phê duyệt (nếu có) dự kiến tiến độ góp vốn đầu t doanh nghiệp đợc phép đầu t nớc ) 20 Trong thời gian ngày làm việc ... quyn kinh doanh c quyn ca cỏc nh u t s kt thỳc v nh u t s chuyn giao khụng bi hon cụng trỡnh hoc h thng cụng trỡnh cho chớnh ph Vit Nam u t phỏt trin kinh doanh Nh u t c u t phỏt trin kinh doanh...
 • 30
 • 320
 • 4

Bài giảng pháp luật về các loại hình doanh nghiệp

Bài giảng pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
... tư cách pháp nhân; chế độ chịu trách nhiệm  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty TNHH hai thành viên trở lên - Định nghĩa: Khoản Điều 38 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp ... lợi nhuận DN  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty cổ phần - Định nghĩa: Khoản Điều 77 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp lý: Số thành viên; số lượng quy định pháp lý; vốn điều ... trách nhiệm  II Các loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam Công ty hợp danh - Định nghĩa: Khoản Điều 130 Luật DN 2005 - Đặc điểm pháp lý: Số thành viên; số lượng quy định pháp lý; vốn điều...
 • 16
 • 1,901
 • 11

Tìm hiểu pháp luật về đầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
... KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 1.1 KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Ðầu nước việc nhà đầu đưa vốn tiền tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam nước để tiến hành hoạt động đầu 1.2 ... 74, Nhà đầu đầu nước theo quy định pháp luật Việt Nam nước tiếp nhận đầu Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu nước bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu Việt Nam nước theo ... hướng đầu doanh nghiệp Việt Nam ngày tăng, dự kiến năm 2008 lên đến 500 triệu USD -4- CHƯƠNG II THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 2.1 CHỦ THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI...
 • 18
 • 282
 • 0

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU Ở VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM
... quyền Việt Nam với nhà đầu b Giữa nhà đầu nước ký kết với đầu lãnh thổ Việt Nam c Giữa nhà đầu nước với nhà đầu Việt Nam d Giữa nhà đầu Việt Nam 28 chọn phát biểu đúng: a Nhà đầu ... hoạt động đầu theo quy định pháp luật 26 khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián ... d nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005 nhà đầu nước ngồi khơng chịu ảnh hưởng luật đầu 25 khái niệm đầu theo luật đầu 29/11/2005: a hành động nhà đầu ưa tiền...
 • 20
 • 208
 • 0

Một số quy định pháp luật về đầu trực tiếp nước ngoài tại CHDCND Lào

Một số quy định pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại CHDCND Lào
... hình thành đầu khuôn khổ ASEAN Chương 2: Những nội dung Hiệp định khung khu vực đầu ASEAN lộ trình thực Hiệp định Chương 3: Một số quy định pháp luật đầu trực tiếp nước CHDCND Lào Website: ... NHÂN DÂN LÀO Việc hình thành hoạt động đầu CHDCND Lào 1.1 Việc thành lập quan quản lý đầu trực tiếp nước Lào Chính phủ nước CHDCND Lào thành lập quan quản lý đầu trực tiếp nước có tên ... hành Lào - Việc giải vụ tranh chấp bảo vệ pháp luật nước CHDCND Lào - Vụ tranh chấp phải làm thành tiếng Lào tiếng Anh Luật bảo vệ luật đầu nước Hợp đồng đầu nước bảo vệ pháp luật CHDCND Lào, ...
 • 50
 • 278
 • 0

Tìm hiểu pháp luật về đầu từ Việt Nam ra nước ngoài

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài
... KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 1.1 KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Ðầu nước việc nhà đầu đưa vốn tiền tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam nước để tiến hành hoạt động đầu 1.2 ... 2.2 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Theo điều 74, Nhà đầu đầu nước theo quy định pháp luật Việt Nam nước tiếp nhận đầu Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu nước bảo vệ ... PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC 2.1 CHỦ THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 2.1.1 Doanh nghiệp Việt Nam đầu nước bao gồm: a) Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; b) Hợp...
 • 20
 • 334
 • 0

Xem thêm